Dôkazy o lživej podstate roky živenej fámy o odsúdení a amnestii