Tomáš Vranovský o svojich skúsenostiach so vzdelávaním