nemusíte , ked nemajú mandát platiť a rešpektovať ich príkazy