chcete dopadnúť ako on ? tak konajte opak, lebo on nebol pasívny ako VY!