Plagátová pohroma na Predstaničnom námestí v Bratislave