Kompletné znenie odpovede ministerstva vnútra Slovenskej Republiky na žiadosť o stanovisko ohľadom dočasného poverenia vedenia príspevkovej organizácie obce