Sken podanej žiadosti na obsadenie členov poslaneckého klubu do výberových komisií zo dňa 17.11.2015