Kresťanstvo a demokracia

Písmo: A- | A+

Kresťanstvo a demokraciu považujem za dva vzájomne sa vylučujúce hodnotové systémy. Samozrejme, ide tu o môj vlastný pohľad na vec.

Najprv uvediem jednu z mnohých definícií, zo všetkých, ktoré som videla mi najviac sedí a uvádza sa v nej dôležitý fakt, ktorým je, že teória demokracie je nesmierne zložitá. Ak je niečo zložité, je ťažké to aj definovať, porozumieť tomu a následne podľa toho žiť alebo konať. (Pretože prax je častokrát úplne iná, než teória, čo môže povedať každý, kto niekedy z teórie do praxe prešiel.)

Slovník politického myšlení, 1989: „Demokracia znamená doslova vládu, ktorú uskutočňuje ľud ako celok (grécky démos), skôr než [vládu] akejkoľvek časti ľudu, triedy alebo určitých záujmových kruhov. Teória demokracia je nesmierne zložitá, čo je do istej miery dané problémami, ktoré sú spojené s pochopením toho, kto je ľud a ktoré skutky vlády možno pripísať skutočne skôr „jemu“ než vládnucim skupinám alebo určitým záujmom.“ (zdroj Wikipédia)

V tomto konkrétnom prípade sa budem pojmom kresťanstvo a demokracia venovať výlučne z perspektívy náboženskej diskriminácie a tomu, aká veľká je jej miera v týchto dvoch spoločenských systémoch.

Demokracia je systém, ktorý sa snaží dosiahnuť čo najnižšiu možnú náboženskú diskrimináciu. 

Kresťanstvo je stopercentná náboženská diskriminácia. 

Bez náboženskej diskriminácie by kresťanstvo vôbec nemohlo existovať. Náboženská diskriminácia je pre existenciu kresťanstva nevyhnutnou podmienkou. 

Spojenie kresťanská demokracia je podľa mňa rovnaká absurdnosť, ako tvrdiť o niečom že je to železné drievko, alebo vyhlásenie, že milujem vodu, ale nesmie byť mokrá.

Kresťanstvo a demokracia sú pre mňa dva vzájomne sa vylučujúce pojmy.

Skryť Zatvoriť reklamu