Štát sa dostal k akciám omylom, s ich vrátením však otáľa

Manželia sa chceli zbaviť bezcenných papierov VÚB Kupón prevodom na Fond národného majetku. Chybou sa však do FNM dostali aj ich akcie Tatra banky s hodnotou 48 000 eur.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (17)

Prečo vôbec vznikol problém s darovaním cenných papierov do FNM?

Chaos okolo prevádzania bezcenných papierov na Fond národného majetku (FNM) vznikol v dobe, keď Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) zaviedol poplatky. Poplatky sa týkali aj takzvaných bezcenných papierov spoločností, ktoré už neexistujú, sú v konkurze alebo likvidácii.

Štát sa situáciu snažil vyriešiť tým, že ponúkol občanom možnosť previesť bezcenné papiere do Fondu národného majetku. Tým by sa občania vyhli poplatkom centrálnemu depozitáru.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Tým však vznikol ďalší problém. V panike a chaose, ktorý vládol okolo „bezcenných papierov", veľa ľudí darovalo do FNM aj hodnotné akcie. Stalo sa to buď omylom, alebo nevedomosťou. No nielen na strane občanov, ale aj zo strany inštitúcií (centrálny depozitár, FNM, ministerstvo financií), ktoré neposkytovali informácie o hodnote papierov, Slovenskej pošty, ktorá nemala dobre vyškolených pracovníkov, ale aj médií, ktoré o hodnote papierov nedokázali informovať poriadne a niektoré len zväčšovali paniku.

Medzi darovanými papiermi sú aj hodnotné a na burze obchodované tituly

Fond národného majetku vlastnil ku koncu roka 2012 hodnotné (teda nie bezcenné) darované cenné papiere v hodnote vyše milión eur. Niektoré z nich síce majú hodnotu, ale kvôli poplatkom za prevod nebolo ekonomické predávať ich na burze, preto ich majiteľ daroval do FNM. Napríklad 10 akcií 1. garantovanej po 1 eure v sumárnej hodnote 10 eur sa vám neoplatí predať na burze, lebo poplatok za prevod bude vyšší ako 10 eur ktoré by ste za predaj akcií dostali.

SkryťVypnúť reklamu

Je však zjavné, že niektoré akcie darovali ľudia do FNM omylom. Ide hlavne o prípady akcií, ktoré stoja na burze desiatky eur: Allianz, Dolkam Šuja, Zentiva, MPC Cessi, Holcim a podobne. Z nich aj keby ste mali len jeden jediný kus, oplatí sa vám predať ho na burze, lebo predajná cena bude vyššia ako poplatky.

Najvypuklejší príklad sú akcie Tatra banky, ktoré sa na burze obchodovali za posledný rok v rozmedzí 14 000 - 16 000 eur za jeden kus! Tie by dobrovoľne štátu nedal zrejme nikto.

Cena akcií Tatra banky sa za posledný rok pohybuje od 14 000 do 16 000 eur:

Obrázok blogu

Podrobný zoznam akcií, ktoré ľudia darovali do FNM a napriek tomu sa obchodujú na burze, je vidieť v tejto tabuľke. V tabuľke je okrem trhovej ceny (ceny na burze) aj účtovná hodnota, ktorá vyjadruje, koľko majetku spoločnosti pripadá na jednu akciu (po odpočítaní záväzkov).

SkryťVypnúť reklamu

Prehľad darovaných akcií vyjadrených v trhovej cene a v účtovnej hodnote:

Ako mohlo dôjsť o omylu, pri ktorom by občan daroval akcie v hodnote 48 000 eur štátu?

Príbeh manželov Pastorekovcov ukazuje, že chyba nemusela nastať na strane občana.

Tri akcie Tatra banky nadobudli ešte v roku 1990. Bola to dobrá investícia, ktorá im každý rok prinášala slušnú dividendu. Niekoľko rokov na to sa zúčastnili aj kupónovej privatizácie, z ktorej im zostali len bezcenné akcie vytunelovaného VÚB Kupónu.

Podľa slov pani Pastorekovej nechceli akcie VÚB Kupónu previesť na FNM, aby náhodou neurobili nejakú chybu. V roku 2013 ich však dcéra prehovorila, aby tieto bezcenné akcie predsa len bezodplatne previedli na FNM, aby nemuseli každý rok platiť poplatky centrálnemu depozitáru za bezcenné akcie (spolu 24 eur ročne).

SkryťVypnúť reklamu

Vybrali sa na poštu v Komárne, ktorá vybavovala bezodplatné prevody cenných papierov. So sebou si zobrali výpisy a faktúry z centrálneho depozitára. Na obidvoch výpisoch oboch manželov bol uvedený len jeden cenný papier, a to VÚB KUPÓN.

Na obidvoch výpisoch z CDCP je len jeden cenný papier VÚB KUPÓN:

Obrázok blogu

Pracovníčke pošty predložili výpisy a faktúry z CDCP a povedali, že chcú vybaviť bezodplatný prevod cenných papierov. Pracovníčka pošty sa spýtala, či chcú previesť všetky papiere. Manželia povedali, že áno, všetky.

Výsledok je vidieť na detaile zo Zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov.

Všetky zaknihované cenné papiere na účte Prevodcu (číslo ........):

Obrázok blogu


Pracovníčka pošty namiesto toho, aby do zmluvy o prevode detailne vypísala, o ktoré cenné papiere ide, však len použila formulku „Všetky zaknihované cenné papiere na účte Prevodcu". Zo zmluvy je však vidieť, že formulár má štruktúru, do ktorej by sa dalo presne vypísať, o ktorý cenný papier ide:

Obrázok blogu

Manželom ani náhodou nenapadlo, že by pokynom so slovíčkom „všetky" mohli prísť o akcie Tatra banky. Na poštu predsa išli s výpismi z CDCP, na ktorých boli len a len akcie VÚB Kupón. Tie dostala do rúk aj pracovníčka pošty.

To, že takto zadaným prevodom prišli o svoje akcie Tatra banky, zistili, až keď im za rok 2013 neprišli dividendy ani pozvanie na valné zhromaždenie. V Tatra banke ich následne informovali, že akcie sú prevedené na FNM.

Ktoré inštitúcie sú do problému zapletené?

Od tej doby sa bývalí malí akcionári Tatra banky snažia dostať späť k svojim akciám. Kontaktovali všetky inštitúcie, ktoré majú s (bez)cennými papiermi niečo dočinenia:

  • Centrálny depozitár, ktorý vyrubil nezmyselné poplatky za bezcenné akcie

  • Fond národného majetku, kde tieto bezcenné aj cenné akcie končia

  • Dlhopis o.c.p., ktorý pre štát zabezpečuje prevody cenných papierov aj poradenstvo pre občanov ohodnote cenných papierov

Ďalej má dočinenie s chaosom okolo (bez)cenných papierov aj:

  • Slovenská pošta, ktorá prijíma zmluvy

  • Ministerstvo financií, ktoré je akcionárom FNM aj CDCP

Keď ma dcéra manželov Pastorekovcov kontaktovala v lete, poradil som jej len to, čo sme vedeli od FNM ešte na jar. Má na FNM poslať žiadosť o vrátenie omylom prevedených cenných papierov na základe vyjadrenia FNM pre Ako-investovat.sk z apríla 2013:

Kým FNM SR nerozhodne, ako naloží s týmito cennými papiermi, nič nie je jasné. V každom prípade môžem len odporučiť, že v prípade, že má niekto záujem o navrátenie cenných papierov, ktoré previedol na FNM SR, nech sa so žiadosťou obráti na nás písomne. Žiadosti budeme evidovať a v prípade, že vedenie FNM SR dospeje k rozhodnutiu, budeme týchto ľudí informovať. Na zaver teda: FNM SR v súčasnosti nevracia cenné papiere, ktoré boli predmetom bezodplatného prevodu na FNM SR."

Pastorekovci napísali do FNM tri žiadosti. Z FNM dostali dve nekonkrétne odpovede. FNM na jednej strane upozorňuje, že neexistuje legislatívny rámec na vrátenie omylom prevedených cenných papierov.

Odpoveď Fondu národného majetku:

Obrázok blogu

Na druhej strane pripúšťa, že Výkonný výbor FNM po prerokovaní na Dozornej rade FNM bude rozhodovať, či a ako tieto žiadosti o navrátenie cenných papierov bude riešiť.

V Ako-investovat.sk sme požiadali FNM o informáciu, koľko prišlo do fondu žiadostí o vrátenie cenných papierov a či už majú rozhodnuté, či tieto cenné papiere prevedú späť na pôvodných majiteľov na základe ich žiadostí:

„Odkedy ste nás naposledy kontaktovali, v apríli tohto roka, sa nič v oblasti rozhodovania o naložení s cennými papiermi nadobudnutými v procese bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM SR nezmenilo. Žiadosti o spätné navrátenie darovaných cenných papierov FNM SR eviduje. V porovnaní s celkovým počtom ľudí, ktorí previedli cenne papiere na FNM SR je počet nízky."

Počet žiadostí je síce nízky a pre inštitúciu ako FNM sa môže zdať bezvýznamný. Pre občana, ktorý chybou na fond previedol akcie v hodnote desiatok tisíc eur, je to však veľmi vážna téma. Bez ohľadu na to, kto tú chybu pri prevode urobil.

Čo robiť pre nápravu situácie?

Občania, ktorí darovali štátu akcie omylom (bez ohľadu na to, či sa chyba stala na strane inštitúcií alebo na strane občana), by mali do FNM poslať žiadosť o vrátenie omylom darovaných akcií.

Tých, ktorí sa ešte len chystajú na bezodplatný prevod, treba informovať, že si treba veľmi dávať pozor, ako je prevod bezcenných papierov formulovaný, aby neprišli aj o akcie, ktoré vôbec darovať nechceli.

Ak nevedia, či sú ich akcie bezcenné, môžu kontaktovať www.dlhopisocp.sk, ktorý poskytuje poradenstvo.

Ľudia aj médiá by mali tlačiť na FNM aj ministerstvo financií, aby sa vrátením cenných papierov zaoberalo vážnejšie a dalo jasné stanovisko, či vôbec chce omylom darované papiere občanom vrátiť.

Ministerstvo financií a Dlhopis o.c.p. by sa mali poučiť s chýb, teda lepšie vyškoliť pracovníkov pošty a sprocesovať prevod tak, aby k chybám nedochádzalo. Napríklad na každú zmluvu presne napísať názov, ISIN a počet prevádzaných cenných papierov. A keďže samotný Dlhopis o.c.p. robí poradenstvo o tom, či sú papiere cenné alebo nie, pri prijímaní zmlúv by iniciatívne mohol informovať prevodcu, že zrejme došlo k omylu, keď prevádza aj akcie v hodnote 48 000 eur.

Bez ohľadu na to, kto urobil chybu - či CDCP, keď zaviedol poplatky za BEZCENNÉ papiere, pošta, ktorá nemá dobre vyškolených pracovníkov, ministerstvo financií, ktoré až v poslednom roku dalo možnosť občanom informovať sa o hodnote svojich papierov cez Dlhopis o.c.p., FNM, ktorý sa tvári, že s tým nemá nič spoločné, médiá, ktoré nevedeli informovať, čo je cenný a čo bezcenný papier, občan, ktorý si toto nevedel sám overiť -, by mal niekto sériu týchto chýb napraviť.

Celkom bezbolestne to môže urobiť ministerstvo financií, ktoré je akcionárom FNM, CDCP aj Dlhopisu. Jednoducho ako akcionár FNM zadá tejto organizácii za úlohu nájsť spôsob vrátenia omylom darovaných cenných papierov. Na Výkonnom výbore po prerokovaní v Dozornej rade odhlasuje, že sa tieto papiera občanom jednoducho vrátia.

Ministerstvu ani ostatným inštitúciám to neublíži a občanom to pomôže. A v prípade Pastorekovcov to napraví krivdu, napriek tomu, že tá vznikla celkom inde ako vo FNM.

Filip Glasa

Filip Glasa

Bloger 
  • Počet článkov:  57
  •  | 
  • Páči sa:  0x

V roku 2006 som založil web o investovaní Ako-investovat.sk. Od roku 2013 prevádzkujem FinStat.sk, ktorý spracováva a vizualizuje finančné dáta o firmách.Pre SME sme s kolegami vytvorili projekt Druhypilier.sme.sk. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáNázorCestujemeTuristikaInternetInvestovaniePodnikanie

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu