NLP - mini úvod

Písmo: A- | A+

Neurolingvistické programovanie - ako to začalo? Čo to je? A niečo, čo sa vytráca, srdce NLP - modelovanie.

"Vždy rád dokončím prácu skôr ako začnem." Milton H. Erickson

NLP - ako to začalo?

Väčšina z nás má vo svojom okolí niekoho šikovného. Niekoho, o kom môžeme povedať, že je naozaj dobrý v tom čo robí ... má talent. Tanečník, spevák, maliar, kuchár, učiteľ ...

V 80. rokoch minulého storočia, začali dvaja spolužiaci, Richard Bandler a Frank Pucelik, počas svojho štúdia gestalt terapie, dosahovať výnimočne lepšie výsledky, ako v tej dobe skúsení terapeuti. Učili sa tak, ako mnohí iní študenti, gestalt terapiu u Fritza Perlsa. Bandler bol však iný. Bol prirodzený, elegantný, dravý, ako by gestalt terapia, bola v jeho krvi - talentovaný. Hovorilo sa, že Bandler bol lepší, ako samotný Fritz Perls.

Čoskoro pritiahli pozornosť Johna Grindera - profesora lingvistiky v nádeji, že ak ich bude pozorovať pri práci, tak nájdu kúsok skladačky, ktorý im odpovie na otázku - ako to robíš? Čo robíš inak, že máš lepšie výsledky?

Čo je neurolingvistické programovanie?

 "NLP je štúdium subjektívnej skúsenosti" Richar Bandler

príbeh pokračuje...

A John si začal všímať. John je lingvista - študuje jazyky, ich formy, štruktúry. Pozoroval a počúval Bandlerovu demonštráciu, jednu za druhou.Týždne a týždne počúval, čo kto hovorí, ako to hovorí, kedy to hovorí, kedy ... je ... pauza... Hľadal vzory, v ktorých sa "talent" opakoval. Po niekoľkých mesiacoch vytvorili prvý model - META MODEL - prvý nástroj v kufríku NLP. A navyše boli pripravený a schopní naučiť tieto rozdiely aj iných terapeutov, čo viedlo k rapídnemu zlepšeniu ich výsledkov. Niečo, čo trvalo mesiace, roky ... trvalo s prvým nástrojom NLP niekoľko dní, týždňov.

Nauč ma to robiť a ja ti poviem ako to robíš - prvá mantra NLP

Keď je niekto v niečom naozaj dobrý, tak dobrý, že to robí automaticky, je obvykle ťažké preňho, naučiť to ostatných. Robí to proste automaticky a vie byť ťažké vysvetliť, ako to robí. "Chce to tréning" ano, chce to tréning. Otázka je koľko tréningu? Sú nevýhnutné mesiace, roky trénovania? METAMODEL je skratka.

knihy (The Structure of Magic, vol.1 : Bandler, Grinder, The Structure of Magic, vol.2 : Grinder, Bandler)

príbeh pokračuje...

Po tom ako Bandler a Grinder boli schopní rapídne naučiť ľudí novému "talentu", zamierili svoju pozornosť na výnimočné talenty v ich okolí. Hľadali ľudí, ktorí sú považovaný za "esá" vo svojich oboroch. Hľadali ľudí, ktorí boli majstrami v komunikácii s ostatnými. A zamierili na legendárne osoby, Miltona Ericksona a Virginiu Satirovú.

Milton označovaný ako "otec modernej hypnózy" a Virginia označovaná ako "matka rodinnej terapie".

Plán bol jednoduchý. V čo najkratšom čase, sa naučiť hypnotizovať ľudí - subjektívna skúsenosť - vytvoriť model a následne vytvoriť "recept" - MILTON MODEL, ktorý vie naučiť iných používať hypnotický jazyk.

Virginia bola majsterka v rodinnej komunikácii, dosahovala skvelé výsledky v rodinách, kde bola komunikácia zdrojom utrpenia. (v rodinách kde sa vyskytovala v komunikácii HAMBA, VINA, SMÚTOK, HNEV ...)

Výsledkom sú knihy, ktoré učia komunikačné zručnosti Miltona a Virginie, (Patterns of hypnotic communication of Milton Erickson, vol.1 : Bandler, Grinder,Patterns of hypnotic communication of Milton Erickson, vol.2 : Bandler, Grinder, Virginia Satir: the Patterns of Her Magic)

A bude sa to volať NeuroLingvistické programovanie ...

 

Srdce NLP - modelovanie?

Srdce NLP tkvie v modelovaní skúsenosti, vytvorenia modelu a následne vytvorenia receptu, ako dosiahnuť požadovaný model. Grinder strávil týždne pozorovaním a počúvaním Bandlerových demonštrácii, aby bol schopný sám demonštrovať to, čo robí Bandler. Až potom boli schopní napísať "recept", ktorý učenie rapídne urýchlil. 

Modelovanie je základná schopnosť - forma učenia, s ktorou sa narodíme. Príklad:

 Ak človeku, ktorý nikdy vo svojom živote nevaril, nepiekol, dám úlohu, aby upiekol chlieb, dopadne to katastrofálne.

Ak dám však človeku, ktorý nikdy vo svojom živote nevaril, nepiekol úlohu, aby upiekol chlieb a dám mu k tomu aj recept - podrobný návod, krok za krokom, ako to má urobiť, šance sú, že ten chlieb bude na prvý pokus jedlý, dokonca výborný. 

Ak však postavím človeka, ktorý nikdy vo svojom živote nevaril do kuchyne a celý deň, bude bez jedného slovíčka, len pozorovať kuchára, ako pripravuje a pečie chlieb, tak tento človek, bude schopný po niekoľkých dňoch, napísať recept, ako to spraviť, aj upiecť chutný chlieb.

Modelovanie, ako srdce NLP sa žiaľ vytráca už desaťročia a v dnešnej dobe je NLP skôr zbierka tých istých receptov.

*pod slovíčkom recept, mám na mysli veľmi podrobný návod, obvykle kniha :)

Igor Guriš

Skryť Zatvoriť reklamu