Prečo potrebujeme spriateliť ženy a technológie?

Písmo: A- | A+

::: v tej chvíli si predstavím dievča, ktoré si pri akejkoľvek snahe, úlohe, či známke vypočuje dôvodnú správu o tom, že sa jednoducho narodila s diagnózou „chýba ti časť mozgu, tá časť na matematiku“.

Prečo potrebujeme spriateliť ženy a technológie

Štandardné rodičovská schôdzka v škole. Učiteľka matematiky diskutuje s rodičmi o nárokoch, ktoré na žiakov má a prečo nemajú známky, aké si rodičia želajú. Prihlási sa o slovo jedna matka a snaží sa výsledky svojej dcéry obhájiť slovami „že jej dcéra je určite po nej, lebo bunky na matematiku a logiku nemá“. V tej chvíli si predstavím dievča, ktoré si pri akejkoľvek snahe, úlohe, či známke vypočuje dôvodnú správu o tom, že sa jednoducho narodila s diagnózou „chýba ti časť mozgu, tá časť na matematiku“. Túto vetu som od žien počula toľko krát, až som sama mala často pocit, že som nejaká chyba v systéme, keď považujem matematiku a logiku za krásnu, zaujímavú. Lenže chybou nie som ja, chybou je systém, ktorý neučí tie dievčatá brániť sa, ak takúto vetu počujú. Lebo matematika je začiatok, po nej príde fyzika, informatika, technika. A tam niekde začína jeden veľký problém budúcnosti.

Svet zajtrajška

Žijeme vo svete, ktorý sa pod vplyvom rapídneho rozvoja moderných technológií stále rýchlejšie mení. Tento technologický boom bude mať za následok výrazné zmeny v mnohých oblastiach nášho života. Pracovný trh, vzdelávanie, vznik sociálnych rozdielov nevynímajúc. V najbližších rokoch sa očakáva, že práve pracovný trh prejde transformačným procesom, ktorý bude sprevádzaný výrazným vznikom, zánikom a obsahovými zmenami pracovných pozícií. Odhady sa v závislosti od jednotlivých ekonomík líšia. No už dnes vieme, že mnohé pracovné pozície, ktoré vykonávame, nebudeme o pár rokov poznať a naším živobytím budú pracovné miesta, ktoré dnes ani len nemajú svoj názov. S takmer istotou sa dá povedať, že nezávisle od odvetvia budú klásť stále väčšie nároky na digitálne zručnosti a odborné znalosti práve vo svete informačných a komunikačných technológií, robotike, či automatizácií.

Ženy a budúcnosť

No a práve postavenie žien v silnejúcom svete informačných technológií, ich schopnosť zastávať špecializované a riadiace pozície v tejto oblasti sa stáva veľmi dôležitým sociálnym a ekonomickým ukazovateľom, ktorý hovorí o pripravenosti krajiny na digitálnu dobu. Ženy tvoria polovicu populácie, prirodzene teda aj polovicu pracovnej sily a využiteľného ľudského potenciálu. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu stane, že nebudú dosahovať potrebné vzdelanie a následne nebudú zastávať spravodlivý pomer na pracovnom trhu v tomto dôležitom odvetví budúcnosti, bude to mať veľmi negatívne dopady nielen na ženy samotné, ale aj na vývoj krajiny a jej hospodársku prosperitu. Môže sa totiž veľmi ľahko stať, že ženy zostanú odkázané iba na menej lukratívne a horšie platené pracovné pozície, čím sa sociálne rozdiely v postavení mužov a žien môžu výrazne prehĺbiť.

EU a Slovensko

Európska komisia dlhodobo upozorňuje, že trend zastúpenia žien v tejto oblasti nie je priaznivý. Zatiaľ čo priemer Európskej únie hovorí, že je cca 18 % žien pôsobí na špecializovanej pracovnej pozícií v oblasti ICT (informačné a komunikačné technológie), na Slovensku je to niečo iba cez 12 % (údaje za rok 2018). Preto práve členské štáty EU podpísali v roku 2019 v Nórsku Deklaráciu záväzku voči ženám v digitálnej dobe, ktorý zaväzuje členské krajiny venovať tomuto novodobému fenoménu náležitú pozornosť na strategickej úrovni.

Na Slovensku publikoval Inštitút pre verejné otázky v roku 2019 štúdiu, v ktorá bola zameraná na definovanie faktorov brániacim ženám v lepšom uplatnení v technologickom sektore. Najvážnejšou prekážkou boli tradície a stereotypy o úlohe žien v spoločnosti, nasledoval nedostatok sebadôvery, málo ženských vzorov v sektore, či dominancia mužov v tejto pracovnej oblasti. Ale toto všetko sa v tých dievčatách zakoreňuje v útlom veku, keď už niekde v školských laviaciah im je dávané najavo, ktorým smerom sa "nemajú" pustiť.

Začiatok je v hlavách

V tejto oblasti nás čaká ešte veľmi veľa práce. Práve preto, že do toho vstupuje množstvo faktorov, cez politiku, vzdelávací systém, kultúrne nastavenia, či rodovú rovnosť. Ale to prvé a základné, čo môžeme urobiť my, je, že dievčatá od nás prestanú počúvať nezmysly o tom, že na niečo nemajú bunky (a vlastne chlapci tiež). Ohraničiť im vlastné možnosti a vymedziť im teritórium pôsobenia v momente, keď to ešte ani poriadne neskúsili, je priam trestuhodné. Netvrdím, že sa musia matematike, fyzike, či technológiám neskôr venovať. Ale nech to nevzdajú kvôli tomu, že sa ich vlastný boj niekto rozhodol prehrať za nich. Lebo budúcnosť s nimi počíta, tak im ju neberme.

(zdroje dát: digital-agenda-data-eu; mirri.gov.sk; IVO)

Skryť Zatvoriť reklamu