Biblický Exodus Izraelitov z Egypta sa nikdy neodohral

Podarilo sa 2,4 miliónovému izraelskému davu utiecť z Egypta a potopiť faraónovu armádu ?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (70)

Obrázok blogu

V článku si ukážeme všetky informácie a fakty, ktoré poukazujú na to, že biblický Exodus sa nikdy neudial. Minimálne nie tak ako ho opisuje biblia. Ako si v článku ukážeme, Exodus je mýtus ktorý vznikol v 6 stor. pred n.l, a ktorý pravdepodobne vymyslel židovský kráľ Joziáš v snahe posilniť vieru Izraelitov v Božské vykúpenie Izraela spod Babylonského útlaku.

Otázka č.1 : Čo máme rozumieť pod výrazom "biblický Exodus" ?

Odp : Biblia učí o tom, že Izraelský národ podľa proroctva mal byť otrokom v Egypte po dobu 400 rokov Gn 15:13. Izraelčania pracovali ako otroci v mestách Pitom a Rameses Ex 2:11. Počet Izraelitov prevyšoval Egyptský ľud Ex 1:8, ktorí podľa historikov v 12 stor. pred n.l dosahoval okolo 2 miliónov. V Ex 12:37 sa uvádza 600 tisíc Izraelitov, okrem žien a detí, takže spolu so ženami a deťmi by mohlo ísť o cca 2,4 miliónový dav !!! Boh povolal Mojžiša aby vyviedol Izraelský ľud do zasľúbenej Zeme - Kanánu (dnešný Izrael) Ex 4: 5.12. Faraón však s prepustením Izraelčanov nesúhlasil, a preto Boh ničil Egypt 10 ranami Ex kap 7-12. Nakoniec sa však faraón rozhodol prepustiť Izraelský ľud. Mojžiš teda vyviedol všetkých Izraelitov na púšť no faraón po krátkej dobe začal Izraelitov znovu prenasledovať. So 600 vozmi vytiahol za nimi dochytiť ich na púšti, ibaže sa mu to nepodarilo, pretože Boh zatopil jeho armádu pri brehoch Červeného mora Ex 14: 23-28; Žalmy;136:15. Izraeliti na púšti často krát hrešili proti svojmu Bohu, čoho výsledkom bolo to, že blúdili po púšti 38 rokov Dt 2:14. Boh na púšti odovzdal Izraelitom desatoro Ex 34:28 a na hore Sinaj sa im zjavoval v ohnivom plameni Ex 19:18. Neskôr v knihe Deuterónium im odovzdal celý Zákon. Po 38 ročnom blúdení po púšti a po Mojžišovej smrti sa Izraeliti dostali do Kanánu a na ich čele stál vodca Jozue. Kniha Jozue následne opisuje rýchle dobytie Kánanu a usídlenie Izraelitov v tejto krajine.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

_______________________________________

Otázka č.2 : Veria historici, že sa takýto Exodus odohral ?

Odp : Veľká väčšina neverí a považuje celý Exodus za vymyslený mýtus. Malá časť považuje Exodus za čiastočne pravdivý s istými historickými pravdami - Malý počet Izraelitov v Egypte, útek malého počtu Izraelitov do Kanánu. Odmietajú však všetky nadprirodzené javy spomenuté v Exode, ako aj rýchle dobytie Kanánu a 2,4 miliónovú armádu (hovoria o počtoch niekoľko tisíc). A nakoniec tu máme historikov spomedzi Židov a kresťanov, ktorí veria Exodusu tak ako je opísaný v biblii.

_______________________________________

Skryť Vypnúť reklamu

Otázka č. 3 : Tí čo veria v biblický Exodus, do akého obdobia datujú Exodus, respektíve kedy odišli židia z Egypta ?

Do obdobia faraóna Merenptaha (asi 1212-1199). Svedčí preto niekoľko faktov :

1 : Papyrusové záznamy z tohto obdobia hovoria o vojakoch semitskej skupiny Chabiru, ktorí pracovali na stavbe v okolí mesta Rameses Ex 11:1. Títo vojaci by teda teoreticky mohli byť Izraelitmi.

2 : Mesto Rameses na ktorom pracovali Izraeliti Ex 1:11 dal stavať a pomenoval podľa seba faraón Rameses II ( 1279-1212). Po ňom nastúpil faraón Merenptaha (asi 1212-1199).

https://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=Ex

https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_II

Skryť Vypnúť reklamu

https://www.worldhistory.org/Pi-Ramesses/

3 : O predchodcovi faraóna Exodu vieme, že panoval dlhý čas Ex 1:23. To by sedelo na faraóna Ramsesa II o ktorom vieme že panoval až 67 rokov ! Po Ramsesovi nasledoval Merenptaha (asi 1212-1199).

https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_II

_________________________________________

Otázka č. 4 : Prečo historický konsenzus neverí v biblický Exodus ?

Odp : Existuje preto množstvo dôvodov

1 : Nevyplnené proroctvo o 400 ročnom zotročení Gn 15:13

V Gn 15:13 sa píše, že Izraeliti budú 400 rokov otrokmi v Egyptskej krajine. Ibaže kniha Exodus nehovorí nič o 400 ročnom Izraelskom otroctve, namiesto toho uvádza, že Izraelské otroctvo začalo až vtedy keď sa Izraelský ľud rozrástol a presahoval počet Egypťanov Ex 1: 9-14. Až vtedy boli Izraeliti zotročovaní na stavbách Ramses a Pitom. Ak teda boli zotročení v roku 1279 pred n.l za vlády Ramesesa II, znamenalo by to, že Exodus Izraelitov by musel nastať až o 400 rokov neskôr a teda v roku 879 pred n.l aby sa vyplnilo proroctvo ! To je však očividný nezmysel

Skryť Vypnúť reklamu

_______________________________________

2 : K Exodusu malo dôjsť ešte za života Jozefových bratov

Kniha Genezis 50: 24-26

"24 Raz potom Jozef povedal svojim bratom: "Ja už zomriem, ale Boh sa vás istotne ujme a vyvedie vás z tejto krajiny do krajiny, ktorú odprisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi." 25 Nato dal Jozef Izraelovým synom prisahať a povedal: "Keď sa vás Boh zaujme, preneste moje kosti odtiaľto!" 26 A Jozef umrel, keď mal stodesať rokov. Potom ho zabalzamovali a uložili ho do rakvy v Egypte."

Komentár : Jozef predpovedá že Boh sa ujme jeho bratov a odvedie ich z Egyptu do zasľúbenej krajiny - Kanánu, pričom nikde nespomína žeby tento príkaz sa mal týkať ich vzdialených potomkov. Máme tu teda dve odlišné, navzájom protirečiace Tradície o Izraelskom Exoduse, pričom ani jedna z nich sa nevyplnila.

________________________________________

3 : Počet Izraelitov presahujúcich 2 miliónov.

Obrázok blogu

Počet Izraelitov prevyšoval Egyptský ľud Ex 1:8, ktorí podľa historikov v 12 stor. pred n.l dosahoval okolo 2 miliónov. V Ex 12:37 sa uvádza 600 tisíc Izraelitov, okrem žien a detí, takže spolu so ženami a deťmi by mohlo ísť o cca 2,4 miliónový dav !!! Voči takémuto počtu však existuje niekoľko problémov :

A : Neexistuje žiaden Egyptský záznam, alebo záznam z okolitých krajín blízkeho východu ktorí by písali o Izraelskom pobyte v Egypte. 2,4 miliónový dav, ktorý by prebýval v Egypte a následne putoval 40 rokov po púšti by si vtedajší historici krajín blízkeho východu určite všimli a napísali o ňom, ibaže žiadne také spisy neexistujú !

B : Hoci z histórie poznáme mnoho miest v ktorých pracovali otroci, v žiadnom z nich počet otrokov neprevyšoval pôvodné obyvateľstvo. Bolo to hlavne z bezpečnostného hľadiska. Predstavoval snáď Egypt výnimku ?

C : Izrael v čase Exodu mal okolo 600 tisíc bojaschopných mužov Ex 12:37. V staroveku však neexistovala armáda, ktorá by mala viac než 50 tisícové vojsko. V uvažovanom období sa už presun 20-tisícovej armády Ramessa II. ku Kadešu považoval za niečo mimoriadne. Armáda 600 tisíc bojaschopných mužov by musela dobyť Kanán v priebehu pár týždňov, max. mesiacov. Ibaže archeologické vykopávky nepodporujú rýchle dobytie Kanánu ako nám o tom píše kniha Jozue. Podmanenie Kanánu bolo v skutočnosti výsledkom pomalého infiltračného procesu, ktorý sa skončil až za Dávidových čias, teda až okolo roku 1000 pred n.l.

https://dkc.kbs.sk/dkc.php?uvod=joz

D : Po čase si faraón rozmyslel, že sa vydá za Egypťanmi. Zobral so sebou 600 bojových vozov, pričom na jednom voze boli asi dvaja bojovníci Ex 14: 8-12. Už tu môžeme vidieť že počet bojaschopných Izraelitov nemohol byť 600 tisíc, pretože by bola absurdné aby faraón poslal 1200 mužov proti 600 tisícom bojovníkov ????

E : O Izraelitoch sa píše že stavali mestá Pitom a Remses Ex 13:11 dlhý čas až do smrti faraóna Remsesa II Ex 2: 23-24. Izraeliti teda stavali tieto mestá niekoľko desiatok rokov ! Egypt mal v tom čase okolo 2 miliónov obyvateľov. Pitom ani Remses neboli hlavné mestá, dajme však pozitívny výhľad a pripusťme že tieto mestá mali mať dokopy 600 tisíc obyvateľov. V jednom dome priemerne bývajú traja ľudia a teda Izraeliti by museli postaviť okolo 200 tisíc domov. Ak predpokladáme že počet produktívnych Izraelitov bol okolo 600 tisíc Ex 12:37 znamenalo by to že jeden Izraelita by postavil v priemere 1/3 domu. V tom čase však domy neboli také aké ich poznáme dnes, ale boli to malé jednoduché hlinené domy bez kanalizácie s výmerou do 30m2 ako vidíme na obrázku. Traja robotníci by takýto dom boli schopní postaviť do jedného mesiaca ! 200 tisíc domov by preto 600 tisíc Izraelských robotníkov postavilo do jedného mesiaca !!! Určite by im však táto práca netrvala celé desiatky rokov ! Z toho teda vidno, že počet Izraelitov stavajúcich mestá Pitom a Remses musel byť rapídne nižší, max niekoľko tisíc !

F : Veľké množstvo Izraelských utečencov do Kánanu nekorešponduje ani s odhadmi počtu obyvateľov Kanánu. Podľa konzervatívnej analýzy 29 sídel z 13. storočia pr.n.l. predstavovalo obyvateľstvo Kanánu v uvedenom období cca 12 000, 254 hodnotených sídel z 11. storočia reprezentuje 30-42 000 obyvateľov. Sofistikovanejšie analýzy, opierajúce sa o novšie nálezy hodnotili celkove 88 sídel z 13. storočia , čo reprezentuje cca 50 000 obyvateľov, resp. 687 sídel z 11. storočia, čo predstavuje približne 150 000 obyvateľov. Obyvateľstvo Kanánu v rokoch 1300 -1100 sa teda pohybuje okolo 12000 - 150000. Kam sa podelo 2,4 milióna Izraelitov ?

________________________________________________

4 : Egyptské rany - smrť všetkých prvorodených

Obrázok blogu

Boh dopustil na Egypt 10 Egyptských rán, ktoré spôsobili smrť všetkých rýb v Níle Ex 7:21; Záhubu všetkého dobytka Ex 8:6; zničenie úrody kobylkami Ex 10:5; smrť všetkých Egyptských prvorodených Ex 10:4 a tí čo boli na poli zasiahnutí ľadovcami Ex 9: 24-25. O tom že sa tieto udalosti nikdy nestali svedčí viacero vecí :

1 : Okrem biblii neexistujú žiadne zmienky o týchto udalostiach, pričom rozsah takéhoto druhu sa určite musel hlboko zapísať do dejín Egypta a okolitých národov, ktorí v tej dobe žili v Egypte alebo pri jeho okolí.

2 : Smrť prvorodených a zničenie úrody by spôsobilo v krajine vyše 50% úbytok obyvateľstva. V histórii by sme teda okolo 13 storočia museli vidieť prudký prepad obyvateľstva, ibaže nič takého sa neudialo. Nemecký archeológ Karl Butzer mapoval vývoj obyvateľstva Starovekého Egypta, a k žiadnemu prudkému prepadu v 13 storočí nedospel ! pre tabuľku klikni na link

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9ee0a2b8f9e8bf7644/200000074-c50d6c50d9/700/egypt1.gif?ph=3ee560d3ce

3 : Smrť prvorodených a hladomor by spôsobili značné oslabenie Egypta ako vojenskej sily. Toho by určite využili okolité národy a podnikali by na Egypt bojové výpravy. Avšak nič takého ako zvýšené množstvo bojovných nájazdov na Egypt v 13 storočí pred n.l neexistuje !

4 : Egyptské rany by museli vyvolať dojem u Egyptského obyvateľstva. A skutočne, Ex 11:3 nám hovorí o tom, že Egyptské rany presvedčili Egyptský ľud o vyvolenosti Mojžiša. V takom prípade by sa ale aj po Mojžišovom odchode z Egypta musel v Egypte udomácniť kult Jahveho, ktorý by sa šíril z generácie na generáciu. Ibaže nič také ako Egyptské uctievanie Jahveho v Egypte po 13 stor. pred n.l neexistuje ! Nezaznamenali sa ani len menšie skupiny Jahveho uctievačov v Egypte po Izraelskom Exoduse.

______________________________________________

5 : Šalamúnove datovanie Exodusu

1. kniha kráľov 6:1

V štyristoosemdesiatom roku po východe synov Izraela z egyptskej krajiny, vo štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv - to je druhý mesiac - začal stavať Pánovi dom.

Šalamún panoval v rokoch 970 - 930 pred Kr. To by teda znamenalo že keď k 4 roku panovania Šalamúna a teda k roku 966 pred Kr. pripočítame 480 dostaneme rok 1446. Ibaže tento dátum nesedí s dátumom, ktorý zastávajú dnešní biblickí historici.

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alam%C3%BAn_(biblick%C3%A1_postava)

______________________________________________

6 : Žiadne oblečenie, žiadne kosti

Obrázok blogu

Skutočnosť, že biblická správa je anachronická, nie historická, naznačuje aj archeologický prieskum identifikovateľných miest spomínaných v Biblii. Po prechode veľkej skupiny ľudí - 600 000 rodín podľa Exodus 12:37 - archeológovia nenašli žiadnu stopu. Závažný problém predstavujú archeologické stopy. Podľa biblického rozprávania putovanie Izraelitov po púšti a horách Sinajského poloostrova trvalo 40 rokov (Ex 16,35). Ich putovanie, trvajúce celú jednu generáciu by zanechalo archeologické stopy. Opakované archeologické výskumy vo všetkých častiach polo ostrova nepriniesli žiadne výsledky. Nenašli sa črepiny, stavby či stopy po starovekom táborisku .

https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Levy-4/publication/301982822/figure/fig9/AS:359498909798412@1462722627786/Northern-Central-and-Southern-proposed-Exodus-routes-Ellis-Smith-1993-as-modified.png

_______________________________________________

7 : Egyptský vplyv v krajinách Kanánu a pred Kanánom

Obrázok blogu

Aj keby sa veľkej skupine ľudí v 13 storočí pred n.l podarilo utiecť z delty Nílu a dostať sa na Sinaj, stále by museli čeliť plnej sile Egypta na zvyšku svojej cesty a po dosiahnutí zasľúbenej zeme. "Príbeh Exodus v Biblii neodráža základný fakt, že Kanán ovládal Egypt, bola to provincia s egyptskými správcami," hovorí profesor Tel Avivskej univerzity Israel Finkelstein, jeden z popredných biblických archeológov v Izraeli. Ibaže žiaden egyptský stret s Izraelitmi na územiach Kanánu sa v biblii nespomína !

https://www.skepticsannotatedbible.com/science/long.html

_______________________________________________

8 : Pretrvávajúci polyteizmus v Kánane po 13 storočí

Materiálna kultúra objavených protoizraelských dedín v Kanáne nesvedčí o nedávnom príchode z Egypta, ale vykazuje znaky miestnej kanánskej kultúry - akoby teda obyvatelia týchto dedín mali bezprostredný pôvod v miestnom Kanáne, a nie v Egypte. Archeologický záznam širšieho okolia severnej Palestíny je kontinuálny, čo naznačuje, že nedošlo k náhlemu či násilnému príchodu cudzieho etnika. Potvrdzujú to najstaršie archeologické nálezy "proto-Izraelitov", ktoré sú len veľmi ťažko odlíšiteľné od súdobých nálezísk Kanáncov. Nachádzame tie isté kultové objekty, napr. sošky hlavného kanánskeho boha Ela, aj keramika a používaná abeceda sa nesie duchu okolitých kanánskych nálezísk. Osady "proto-Izraelitov" podľa archeológia Williama Devera od tých kanánskych odlišujú v podstate len chýbajúce prasacie kosti. A kanánske písomnosti pre zmenu potvrdzujú, že jazyk Izraelitov - hebrejčina, bol len dialektom kanánčiny.

Z archeologických nálezov teda vyplýva, že hoci hebrejská biblia stavia Izraelitov do ostrého kontrastu s Kanáncami, v skutočnosti Izraeliti neboli ničím iným ako skupinou Kanáncov, ktorá sa odlíšila pomalým, postupným vývojom.

______________________________________________

9 : Izrael je spustošený :

Ramessov nástupca Merenptah vládol v rokoch 1213-1203 pr. n.l. Za jeho vlády došlo k závažným presunom obyvateľstva v egejskej oblasti zo severu na juh. V piatom roku vlády v dôsledku toho Merenptah (vzhľadom na vek vládnuceho faraóna pravdepodobne korunný princ Seti-Merenptah) zhromaždil armádu a vydal sa s ňou na sever. Po krátkej zastávke v Kanáne a južnej Sýrii došlo k stretom pri Aškalone, Gezere a Jenoame. Potom sa egyptská armáda vrátila domov. Oblasť Kanánu bola dejiskom rozsiahlych vojenských operácií, ale Egypťania v stretnutiach zvíťazili a stabilizovali situáciu. V tomto období vznikla Merenptahova stéla, ktorá obsahuje prvú známu zmienku o Izraelitoch. Zmienka je o Izraeli, nie však o zemi, alebo meste, ale o kmeni. - viď detail textu : ...Izrael je spustošený a nemá plody... (preklad podľa 12):

https://www.teoforum.sk/files/exodus-suvislosti%20clanok%20online1289908655.pdf Str 6

Tu nastáva obrovský rozpor s biblickým Exodusom. Práve Merenptah je totiž tým spomínaným faraónom Exodusu. Ibaže v čase kedy boli Izraeliti v Kanáne by tento faraón už nemal byť nažive, keďže Izraeliti putovali po púšti 38 rokov než sa dostali do Kanánu Dt 2:14, avšak faraón Merenptah nevládol dlhšie než 10 rokov !!!

Ďalej, podľa biblického Exodusu mali Izraeliti rýchlo a úspešne dobyť Kanán, ibaže správa faraóna hovorí o spustošenom Izraeli ! V tomto období bol navyše Kanán v rukách Egyptu.

Egyptská víťazná hymna z roku 1204 pr. n. vymenúva etniká a mestské štáty Kanánu. Spomína Izraelitov a potvrdzuje, že už v tom čase sa nachádzali na území centrálnych vysočín dnešnej severnej Palestíny. Kým iným etnikám prisudzuje status štátu, Izraelitov označuje len ako ľud, čo naznačuje, že ešte nedosiahli štátnu úroveň organizácie. Archeologické nálezy tento predpoklad potvrdzujú. Z čias rokov 1200 - 1100 pred n.l. sa tu podarilo objaviť len zvyšky dedín (celkovo takmer tristo). Tieto dediny pripomínajú beduínske tábory, čo naznačuje nedávnu nomádsku alebo polonomádsku minulosť ich obyvateľov.

https://invivomagazin.sk/ako-vznikol-boh-povod-a-vyvoj-zidovsko-krestanskeho-boha_303.html

______________________________________________

10 : Neobývané, neexistujúce či neopevnené mestá v čase Exodu

Miesta ako Kadesh Barnea, zdanlivo hlavný kemp Hebrejov počas ich 40-ročného putovania púšťou, alebo iný domnelý hebrejský kemping Ezion-Geber na konci Akabského zálivu boli v skutočnosti neobývané počas neskorej doby bronzovej (15.-13. storočia pred naším letopočtom), čo bolo vtedy, keď by sa mal uskutočniť Exodus, hovorí Finkelstein. Tieto miesta sa začali osídľovať až medzi 9. a 7. storočím pred Kristom, v období rozkvetu kráľovstiev Izraela a Judska.

Problémy pretrvávajú aj pri posudzovaní reálnosti ďalšej fázy Exodu. Putujúci Izraelci boli nútení vybojovať bitku pri meste Chešbon, hlavného mesta emorejského kráľa Sichona, ktorý sa im snažil zabrániť v prechode cez svoje územie Num 21,21-25; Dt 2,24-35 ap. Archeologický prieskum na lokalite Tel Hešban takéto mesto v mladšej dobe bronzovej nepotvrdil. Navyše zemepisné detaily poukazujú na skutočnosť, že všetky hlavné mestá, ktoré hrali v príbehu o putovaní Izraelcov dôležitú rolu, boli obývané v 7.st. pr.n.l. V niektorých prípadoch len v tejto dobe.

Po vstupe do Kanánu došlo k dobytiu Jericha. Návod na zrúcanie hradieb pochádza priamo od Hospodina. Hradby nemali byť zrútené trúbením, ale pokrikom ...až zaznie znamenie rohu a začujete hlas trúby, všetok ľud nech zakričí mohutným hlasom, mestské hradby sa zosunú a ľud vnikne dovnútra... Joz 6,2-5 V uvažovanom období ale Jericho nebolo opevnené, takže sa nemohli zrútiť žiadne hradby. Z tohto obdobia sa nenašli ani známky ničenia - šípy, projektily, stopy po požiari.

https://www.teoforum.sk/files/exodus-suvislosti%20clanok%20online1289908655.pdf

_____________________________________________

11 : Potopená faraónova armáda, spálený vrch Sinaj

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Nenašli sa ani žiadne známky údajne potopenej faraónovej armády v Červenom mori Ex 14: 29-31; Žalmy 136:15, ani spáleného vrchu hory Sinaj Ex 19:18. 

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Ohnivý plameň v ktorom sa Hospodin zjavoval Izraelitom na vrchu Sinaj Ex 19:18 by zanechal spálené - stmavnuté horniny na jeho vrchu. Ibaže nič takého sa nedeje, ako vidíme z obrázkov hory Sinaj.
______________________________________________

12 : Neskoré spísanie biblického Exodusu

Dôveryhodnosť biblického Exodusu nepodporuje ani to, že konečná podoba 5 kníh Mojžišových bola podľa mienky biblistov spísaná vo svojej dnešnej podobe až v 5 storočí pred našim letopočtom, a teda až 7 storočí PO biblickom Exoduse !

https://dkc.kbs.sk/dkc.php?&dbi=0&uvodid=3

______________________________________________

13 : Iné Tradície o Exoduse

Najskorší nebiblický záznam je o Hekataiovi z Abdery (asi 320 pred Kristom). Hekateus rozpráva, ako Egypťania obvinili cudzincov z moru a vyhnali ich z krajiny, načo ich Mojžiš, ich vodca, odviedol do Kanánu.

Druhý je od Manehta, ktorý staroegyptský dejepisec a kňaz zo Sebennyty v Egypte. Žil v Ptolemaiovskom období, približne v 3. storočí pred Kr. Hovorí, ako 80 000 malomocných a iných "nečistých ľudí", vedených kňazom menom Osarseph , spojí svoje sily s bývalými Hyksósmi, ktorí teraz žijú v Jeruzaleme, aby prevzali vládu nad Egyptom. Spôsobujú zmätok, kým ich faraón a jeho syn nevyženú k hraniciam Sýrie, kde Osarseph dá malomocným zákonník a zmení si meno na Mojžiša.

Iné verzie príbehu sú zaznamenané egyptským gramatikom Lysimachom z Alexandrie z prvého storočia pred Kristom , ktorý príbeh zasadil do čias faraóna Bakenranefa (Bocchoris) zo 7 storočia pred n.l

Rímsky životopisec Plutarchos tvrdí, že egyptský boh Seth bol vyhnaný z Egypta a mal dvoch synov menom Júda a Hierosolyma.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Exodus
_____________________________________________

14 : Ako a prečo vznikol biblický Exodus ?

Obrázok blogu

Mýtus o Exode vznikol pravdepodobne v roku 597 - 586 pred n.l za čias panovania Júdskeho kráľa Zedechiáša. V roku 597 - 586 pred n.l tomu bolo už takmer 700 rokov PO Izraelskom Exoduse. Stále platí to, že čím prejde dlhšia doba od vzniku nejakej udalosti, tým úspešnejšie nejaký špekulant dokáže prekrútiť pôvodný príbeh a presvedčiť poslúchačov, že sa ten pozmenený príbeh naozaj odohral.

V 2 Kr 22:13 čítame, že za čias kráľa Joziáša Izraelský ľud nepoznal Zákon a chodil za inými Bohmi. A nečudo, veď Hospodinov Zákon nebol v tom čase Izraelu dostupný, ale bol ukrytý v Hospodinovom chráme, ktorý našiel až v 18 roku panovania Joziáša, v roku 630 pred n.l kňaz Helkiáš 2Kr 22: 3-7

Hospodinov Zákon bol teda pre Izraelitov neznámy, a nemali k nemu prístup. Tento Zákon kňaz Helchiáš odovzdal kráľovi Joziášovi. Ten pravdepodobne ešte zásahy do Hospodinovho Zákona nespravil, ale spravili to až jeho nasledovníci, ktorým Joziáš odovzdal tento Hospodinov Zákon a ktorí ho mali pevne v rukách a mohli si do neho dopísať čo chceli a zo svojej kráľovskej moci to potom šíriť medzi obyvateľstvo.... Najpravdepodobnejší adept ktorý dopísal biblický Exodus do Hospodinovho Zákona bol Júdský kráľ Zedechiáš v roku 586 pred n.l. Tento Júdsky kráľ nemal strach pred Hospodinom, keďže sa neriadil Jeho Zákonom Jer 21:7, takže určite nemal strach z toho ak by do Hospodinovho Zákona zo svojich ideologických dovodov dačo dopísal. Ďalším faktorom bolo pravdepodobne to, že v roku 586 pred n.l sa Izraeliti dostali do Babylonského zajatia, Sedechiáš sa preto rozhodol, že vymyslí príbeh o Izraelskom Exoduse. Tento Izraelský Exodus mal Izraelitom v Babylonskom zajatí dodať nádej, že tak ako Boh vyslobodil Izraelitov z rúk Egypta, vyslobodí  Izraelitov aj z rúk Babylonu.

Zdroje :

https://www.haaretz.com/archaeology/.premium.MAGAZINE-for-you-were-not-slaves-in-egypt-the-memories-behind-the-exodus-myth-1.7138961

https://www.teoforum.sk/files/exodus-suvislosti%20clanok%20online1289908655.pdf

https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/co-dnes-vieme-o-exode-izraelitov-z-egypta

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Exodus

https://invivomagazin.sk/ako-vznikol-boh-povod-a-vyvoj-zidovsko-krestanskeho-boha_303.html

Zdroje na obrázky :

https://cs.wikipedia.org/wiki/Merenptah
https://www.imdb.com/title/tt7925446/mediaviewer/rm1884467969/
https://www.researchgate.net/figure/Northern-Central-and-Southern-proposed-Exodus-routes-Ellis-Smith-1993-as-modified_fig9_301982822
http://www.teoforum.sk/files/exodus-suvislosti%20clanok%20online1289908655.pdf
https://www.istockphoto.com/photos/moses-shepherd-pharaoh-egypt
http://yedidyah.net/the-ten-commandments-yitro-dvar-torah-rabbi-yakira/
https://www.universal.org/en/bispo-macedo/sinai-from-desolation-to-wonder/
https://en.wikipedia.org/wiki/Zedekiah
https://www.myjewishlearning.com/article/the-exodus-effect/

https://ancientexodus.com/exodus-synopsis/

Tomáš  Harustiak

Tomáš Harustiak

Bloger 
  • Počet článkov:  13
  •  | 
  • Páči sa:  122x

Vyštudoval som matematické gymnázium na Grosslingovej ulici. Mojimi zaľúbami sú matematika, fyzika, paleontológia. Venujem sa písaniu vedeckých článkov o evolúcii, Veľkom tresku, paleontológii, geológii. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu