Noemova archa - pravda alebo mýtus ?

Mali by sme začať bibliu brať vážne, alebo ide len o jeden z mnohých vymyslených príbehov uvedených v "knihe kníh" ?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (21)

Obrázok blogu

Obsah :

Argumenty evolucionistov :

1 : celosvetovo rozšírená vrstva hrubozrnného štrku a piesku, na ktorej by ležala celosvetová vrstva íľovcov,

2 : Obrovské množstvo odumretých živočíchov vo vrstve starej 4200 rokov. Absencia živočíchov v mladších vrstvách PO roku 2200 pred n.l

3 : Zánik jednotlivých civilizácii po roku 2200 pred n.l

4 : Premiešané živočíchy v geologickej vrstve starej 4200 rokov

5 : celosvetové rovné vrstvy bez erózie

6 : Premiešané horniny v geologických vrstvách

7 : Presolená geologická vrstva stará 4200 rokov po celej Zemi. Soľné bane.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

8 : Zhodný popis celosvetovej potopy starovekými národmi

9 : Meranie veku Zeme

10 : Preplnená Zem

11 : Rozpory Noeho potopy medzi sebou

12 : Ako sa PO potope dostali zvieratá na jednotlivé kontinenty ?

13 : Odolný olivovník Gn 8: 4-11

14 : Stratená archa 

15 : Ako vznikol príbeh o celosvetovej potope ?

16 : Iba historicko vedecká nepresnosť ?

.................................................................

Argumenty kreacionistov :

1 : Ako je možné, že nachádzame morské fosílie na niektorých vrchoch hôr ? Ako inak by sa morské živočíchy dostali na vrchol hôr ak nie potopou, ktorá by prevyšovala výšku hôr ? 

Skryť Vypnúť reklamu

................................................................

______________________________________________

V celosvetovú potopu dnes verí veľké množstvo ľudí. V kresťanstve sú to hlavné biblickí fundamentalisti z radu protestantov, ale aj malá časť katolíkov. Ak by malo dôjsť k celosvetovej potope, stopy po nej by sa zachovali, ibaže žiadne nie sú.....

1 : celosvetovo rozšírená vrstva hrubozrnného štrku a piesku, na ktorej by ležala celosvetová vrstva ílovcov,

"Celosvetová potopa by zanechala, celosvetovo rozšírenú vrstvu hrubozrnného štrku a piesku, na ktorej by ležala celosvetová vrstva ílovcov," upozorňuje geológ Prothero. Nič také však neexistuje !

Skryť Vypnúť reklamu

_____________________________________________

2 : Obrovské množstvo odumretých živočíchov vo vrstve starej 4200 rokov. Absencia živočíchov v mladších vrstvách PO roku 2200 pred n.l

Globálna potopa by sa podpísala aj v geologických vrstvách. Noeho potopu datujú biblisti do roku 2200 pred. n.l. To by teda znamenalo že v geologickej vrstve starej 4200 rokov by sme mali nachádzať obrovské množstvo odumretých živočíchov, oveľa viac než v predchádzajúcich vrstvách, pretože naraz v tejto vrstve všetky zvieratá na Zemi počas potopy zomreli. Následne by potom platilo to, že v mladších vrstvách PO roku 2200 by sme nemali nachádzať vôbec žiadne živočíchy alebo takmer žiadne živočíchy, a to minimálne zopár storočí dokiaľ by sa zvieratá nestihli dostatočne rozmnožiť a naplniť celú Zem. Nič také sa však nedeje !

Skryť Vypnúť reklamu

____________________________________________

3 : Zánik jednotlivých civilizácii po roku 2200 pred n.l

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Kreacionisti datujú potopu na rok 2204 pred n.l. Poznáme jednotlivé staroveké civilizácie ktoré existovali aj pred rokom 2204 pred n.l. Ak by malo dôjsť k celosvetovej potope ako to opisuje biblia, museli by sme vidieť zánik všetkých týchto civilizácii po roku 2200. Nič takého sa však nedeje, jednotlivé civilizácie pokračovali ďalej aj po roku 2204 ako keby sa nič nestalo ! Vidíme tiež že len pár desiatok rokov PO potope sa stavali mestá, a viedli vojenské ťaženia. To by nebolo nijako možné, pokiaľ by malo prísť k celosvetovej potope, kde by prežilo len 8 ľudí !!!

https://cs.wikipedia.org/wiki/22._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._

https://cs.wikipedia.org/wiki/21._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
_______________________________________________________

4 :  Premiešané živočíchy v geologickej vrstve starej 4200 rokov

Obrázok blogu

https://www.naturphilosophie.co.uk/testing-times-methods-dating-geological-past/

Ak by malo dôjsť k celosvetovej potope, tak v geologickej vrstve starej 2200 rokov, by sme museli vidieť totálny miš maš. Museli by byť v nej premiešané všetky možné živočíchy ktoré vtedy žili. Nič takého však nevidíme, namiesto toho vidíme, že živočíchy sú usporiadané od najmenšieho po najväčší, pričom jednotlivé živočíchy sú zastúpené v jednotlivých vrstvách, kým v iných sa už nenachádzajú !

Komentár : Tu nepomôže tvrdenie kreacionistov, že počas toho ako stúpala voda, väčšie zvieratá utekali na vyššie položené miesta, kým tie menšie zomreli na nížine, pretože v tých najnižších vrstvách nenachádzame malé suchozemské živočíchy, ale IBA morské živočíchy ako sú napríklad kraby, trilobity, mäkkýše a druhy obojživelníkov. Tie by však stúpajúcu hladinu mora v nižších vrstvách prežili a postupne ako by voda stúpala by sa aj oni neustále posúvali vyššie a vyššie. Lenže vo vyšších vrstvách už morské živočíchy nenachádzame ! To teda oveľa oveľa viac podporuje pomalý evolucionistický model, ktorý hovorí o tom, že život vznikol v oceánoch. Z oceánov sa postupne dostal na zemský povrch v podobe obojživelníkov. Takto to trvalo dlhé obdobie, až morské živočíchy postupne zanikali, respektíve sa evolučne vyvíjali na pozemské tvory. Takáto teoria súhlasí s geologickým profilom aký nachádzame dnes, v ktorom sa v istom období nachádza dominancia morských živočíchov, ktoré sa postupne strácajú, čo sa dnes vysvetľuje tak, že tieto morské živočíchy sa postupom času premenili na suchozemské a suchozemské živočíchy začali mať na Zemi dominanciu !

Ak by sme si označili zem o rozlohe 1m2 a začali vŕtať až do prekambria, dospeli by sme k desiatkam rôznych fáun. To by však nebolo nijako možné, pokiaľ by celý geologický profil mal predstavovať jedno Noeho obdobie ako tvrdia kreacionisti ! Namiesto toho je to dôkazom existencie desiatok rôznych faun počas mnohých miliónov rokov !

Ďalej, geologické vrstvy sú kilometre hlboké, odkiaľ by sa zobralo toľko zeminy aby vznikli po celom svete kilometre vysoké vrstvy ? Padajúci dážď kilometre vysoké vrstvy nevytvorí ! Ani tsunami, ani vybuchujúce sopky v miestach svojho výbuchu nedokážu ani zďaleka vytvoriť kilometre hlboké vrstvy, ale skôr vrstvy maximálne IBA do niekoľkých desiatok metrov ! Kilometre hlboké vrstvy ktoré nemohli vzniknúť náhle sú preto nezvratným dôkazom veku Zeme stovky miliónov rokov ! Iba za takýto dlhý čas mohli vzniknúť geologické vrstvy o výške niekoľkých kilometrov ! 

______________________________________________________________

5 : celosvetové rovné vrstvy bez erózie

Obrázok blogu

http://geologylearn.blogspot.com/2015/05/

Komentár : Celosvetová potopa by zachovala celosvetové rovné geologické vrstvy bez erózie a to po celej Zemi a vo všetkých vrstvách ! Ibaže len v niektorých častiach sveta a iba v niektorých geologických súvrstviach nachádzame rovné vrstvy bez erózie - priehlbín. Ostatné nesú znaky erózie, čo znamená, že existovalo dostatok času kým sa daná vrstva vplyvom pomalej erózie prehĺbila a to sa nedá nijako zladiť s rýchlym utváraním vrstiev počas celosvetovej potopy !

______________________________________________________

6 : Premiešané horniny v geologických vrstvách

Obrázok blogu
Obrázok blogu

https://www.vedeckeokienko.sk/celosvetova-noeho-potopa/

Predstavme si územie o rozlohe 1km2 na ktorom sa nachádza 5 typov hornín - vápenec, bridlica, granit, bazalt, peridotit. Ak by malo dôjsť k celosvetovej potope mali by sa všetky tieto horniny navzájom premiešať a usadiť vo vrstvách kde by boli premiešané. Pri skúmaní geologických vrstiev by sme teda mali vidieť premiešané vrstvy v ktorých by sa nachádzalo časti vápenca, bridlice, granitu, bazaltu, peridotitu. Ibaže toto sa nedeje. To čo nachádzame sú dnes jednotlivé geologické vrstvy, ktoré obsahujú iba jednu horninu - pozri obrázok !

Niekto tu môže teraz namietnúť že ak by sa premiešavali jednotlivé horniny tak ťažšie horniny by padli nadol a ľahšie by zostali nahore, takže by vytvorili jednohorninové vrstvy. Ok, to je pravda, ibaže v takom prípade by sme pri skúmaní geologického profilu dnes museli všade nachádzať geologické vrstvy zoradené smerom z dola nahor od najťažšej po najľahšiu vrstvu, ibaže toto sa nedeje !

_______________________________________________

7 : Presolená geologická vrstva stará 4200 rokov po celej Zemi. Soľné bane.

Obrázok blogu

https://www.standard.net/news/business/2013/apr/24/environmentalists-happier-with-great-salt-lake-minerals-expansion-changes/

Biblická správa hovorí o tom, že na Zemi pršalo 40 dní až noci až sa celý povrch zatopil Gn 7:12. Malo by dôjsť k celosvetovej potope, k zatopeniu celého zemského povrchu, museli by sa zvýšiť hladiny oceánov o tisícky metrov ! Zvyšujúca sa morská slaná voda by zatopila celý zemský povrch. Následne nám biblia hovorí o tom, že vody opadávali a zem sa vysušila Gn 8:5. Opadávajúca slaná morská voda by zanechala soľne násypy po celej Zemi ! Inak povedané Zemina spred 4200 rokov by v porovnaní s dnešnou zeminou musela byť značne presolená, nič takého sa však nedeje !

Na miestach v tvare U v ktorých by sa opadávajúca voda zhromažďovala a nemala by ako odtiecť do "hlbočiny" Gn 7:11 by vznikli soľné bane. Tie by následne museli dnes existovať po celom svete ! Nič také sa však nedeje !

______________________________________________

8 : Zhodný popis celosvetovej potopy starovekými národmi

Rýchlosť usadzovania nových vrstiev je doceľa pomalá, je to okolo 1mm za rok. To znamená že za 4200 rokov sa na Zemi zvýši vrstva Zeme o 4200X1mm = 4,2 metra ! Inak povedané 4,2 metra pod našimi nohami a nižšie, by sa mali nachádzať všetky odumreté zvieratá počas Noeho potopy ak by celosvetová potopa bola pred 4200 rokmi.

Ak by malo dôjsť k celosvetovej potope, túto potopu by opisovali všetky staroveké národy. No nie všetky národy majú vo svojich tradíciach mýtus o potope. Pravda, okolo 80% ich má. Z týchto 80% však niektoré síce opisujú potopu, ale IBA ako regionálnu potopu. Zvyšok opisuje potopu ako celosvetovú. Takže ani samotné Tradície národov sa nevedia zhodnúť či vôbec k potope došlo, a ak áno, či bola regionálna alebo celosvetová.

Ďalej, z tých civilizácii, ktoré hovoria o tom že zažili celosvetovú potopu, viacero z nich pochádza z obdobia PO roku 2200 pred. n.l a teda sú mladšie. Znamená to teda že aj PO roku 2200 Zem pravidelne zasahovali ďalšie celosvetové potopy ??? A nepovedal azda Boh že už nebudú ďalšie potopy ? Gn 9:15

Ďalej, predpokladajme, že nastane situácia kedy sa zachráni iba Noeho rodina, teda spolu 8 ľudí 1Pt 3:20. Znamenalo by to teda, že všetky ľudské pokolenia pochádzajú/pochádzali od Noeho a jeho synov. Z Noeho synov sa po potope rozvrstvili všetky národy na Zemi Gn 10:5; Gn 10:32, to by však následne logicky znamenalo, že všetky národy na Zemi by nielenže mali mať príbeh o potope, ale aj zcela rovnaký príbeh o potope. Ibaže to nie je pravda. Viacero národov príbeh o potope nemá, a tie čo majú majú rozdielne príbehy líšiace sa od Noeho príbehu. Typickými znakmi Noeho príbehu sú - Noe a jeho rodina, záchrana 8 ľudí, Jeden Boh, čisté a nečisté zvieratá, vrch Ararat, liatie vody 40 dní, zápalná obeta Bohu po potope, celosvetová potopa, drevená archa, presné rozmery archy, krkavec a holubica, olivovník, Boží hnev, sľub Boha nikdy nevyhubiť všetko živé potopou, zákaz jedenia krvi, znak medzi Noemom a Bohom v podobe dúhy. Treba podotknúť, že tieto jednotlivé znaky ostatné príbehy národov neobsahujú vôbec (tie čo príbeh o potope nemajú), alebo obsahujú, ale iba zopár z nich ! Takýto obrovský nesúlad medzi jednotlivými príbehmi nie je možný, pokiaľ by všetky národy mali pochádzať od Noeho synov, a teda mali by v sebe obsahovať rovnaké Tradície o potope !

Ďalej, pred Noeho potopou sa odohralo viacero významných udalostí. Spomeňme jednotlivé prvky - Adam a Eva, život v raji, zlomyseľný had, strom poznania, prvotný hriech, stvorenie sveta za 7 dní, vyhnanie z raja, Kain a Ábel a následné Kainovo zahubenie Ábela, vysoký vek patriarchov, Boží synovia sa párili s ľudskými ženami. Pokiaľ by všetci ľudia pochádzali od Adama, znamenalo by to, že všetci ľudia v predpotopnej dobe museli poznať tieto príbehy a šírili si ich medzi sebou z generácie na generáciu vo forme ústnej tradície. Preto aj Noe a jeho rodina museli tieto príbehy poznať, a po potope tieto príbehy museli následne ústne odovzdávať ich nasledujúcim generáciam z generácie na generáciu. A keďže všetky národy pochádzajú od Noeho a jeho synov, znamenalo by to, že všetky národy by vo svojich tradíciach mali obsahovať tieto príbehy. Ibaže, okrem Izraelského národu žiaden národ ktorý vznikol PO potope tieto príbehy neobsahuje ! A to by nebolo nijako možné, pokiaľ by všetky národy mali pochádzať od Noeho !

_______________________________________________

9 : Meranie veku Zeme

Obrázok blogu

https://www.naturphilosophie.co.uk/testing-times-methods-dating-geological-past/

Malo by platiť to, že vrstvy kambria až po vrstvy staré 4200 rokov sa vytvorili v priebehu pár rokov počas Noeho potopy ako tvrdia kreacionisti, muselo by následne platiť to, že jednotlivé vrstvy budú rovnako staré ! Ibaže to dnes neplatí. Keď si napríklad zoberieme horninu z vrstvy Silurian, a horninu z vrstvy Paleocén, dostaneme pri datovaní ich veku skrze rozpad ich izotopov dve zcela odlišné výsledky ich veku o rozdiele miliónov rokov a to by nebolo nijako možné, pokiaľ by dané horniny existovali naraz v rovnakom období ! Dáva to zmysel jedine vtedy, ak jednotlivé dve vrstvy navzájom od seba delia milióny rokov času.

_________________________________________________

10 : Preplnená Zem

Obrázok blogu

https://www.amazon.com/Diamond-Painting-Collection-Elephant-Embroidery/dp/B09F3K9K4W

Postavte sa a označte si územie 1m2. Ak by ste pod vašimi nohami na označenom území 1m2 vyvŕtali dieru hlbokú niekoľkých kilometrov, čím by ste sa dostali až do najstarších geologických vrstiev - prekambria, došli by ste do kontaktu so stovkami rôznych zvieracích čí rastlinných skamenelín. Kebyže tieto skameneliny položíte na seba, nahromadila by sa z nich kopa vysoká 50 stôp - cca 12 metrov !

Náboženskí fundamentalisti tvrdia, že Zem je stará 6000 rokov, a nasledovný kilometre hlboký geologický profil vznikol behom krátkej doby počas Noeho potopy ! To by však potom znamenalo, že v čase kedy žil Noe na 1m2 sa nachádzalo počet zvierat ktorý by vytvoril 12 metrov vysokú kopu, čo je samozrejme nemožné.

https://www.csun.edu/~vcgeo005/Nr38Reasons.pdf

_________________________________________________

11 : Rozpory Noeho potopy medzi sebou

Obrázok blogu

https://www.islam.com.kw/dictionary-of-most-important-contradictions-in-bible/

Existujú nielen vedecké rozpory medzi Noeho potopou a vedou, o ktorých sme si už písali, ale dokonca aj rozpory Noeho potopy medzi sebou ! Je naozaj udivujúce, že hoci má opis Noeho potopy len 3 strany, nachádza sa v ňom vyše 6 rozporov :

1 : Zomreli všetci (okrem Noeho a jeho rodiny) pri potope?

A : Áno

"A bola zničená každá živá hmota, ktorá bola na povrchu zeme, človek i dobytok, plazivé veci i nebeské vtáctvo; a boli vyhladení zo zeme, a zostal nažive iba Noe a tí, ktorí boli s ním v korábe." 1. Mojžišova 7:21-23

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B : Nie, obri ktorí žili pred potopou Ex 6:4 prežili, a žili aj PO potope Nm 13:34

_______________________________

2 : Koľko z každého čistého zvieraťa vzal Noe do korábu?

A : Sedem

"Z každého čistého zvieraťa si vezmeš po sedmičkách, samca a jeho samicu." 1. Mojžišova 7:2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B : Dva

"Z čistých zvierat a zvierat, ktoré nie sú čisté, z vtákov a zo všetkého, čo sa plazí na zemi, vošli dvaja a dvaja k Noachovi do korábu, samec a samica, ako Boh prikázal Noachovi." 1. Mojžišova 7:8-9

______________________________

3 : Ako dlho trvala povodeň?

A : Potopa trvala 40 dní.

"A potopa bola štyridsať dní na zemi" 1. Mojžišova 7:17

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B : Potopa trvala 150 dní.

"A vody panovali na zemi stopäťdesiat dní." 1. Mojžišova 7:24

______________________________

4 : Bola voda na celej Zemi keď odlietala holubica z Noeho lode ?

A : Nie, na Ararate a ostatných nižších vrchov už nebola voda.

"4 A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca koráb zastal na vrchu Ararat. 5 Vody odchádzali a upadávali až do desiateho mesiaca. V prvý deň desiateho mesiaca sa zjavili temená vrchov." 1 Mojžišova 8 : 4-5

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B : Na celej zemi ešte bola voda

"6 A keď uplynulo štyridsať dní, Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil, 7 a vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. 8 Po ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. 9 Ale keď holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába, lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme." 1 Mojžišova 8: 6-9

Komentár : Holubica bola vypustená 40 dní potom, čo voda už nebola na mnohých nižších vrchoch od Araratu Gen 8: 4-5 a predsa sa tu tvrdí, že na celom povrchu Zeme bola voda !

_______________________________

5 : Kedy vyschli vody potopy ?

A : V 601 roku Noeho, v prvom mesiaci v prvý deň.

"13 V šesťstoprvom roku teda, v prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vyschli vody na zemi. 14 Tu Noe odstránil strechu korába, aby videl, a zemský povrch bol suchý." 1 Mojžišova 8: 13-14

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B : V 601 roku Noeho, v druhom mesiaci na 27 siedmy deň

"V druhom mesiaci, na dvadsiaty siedmy deň mesiaca bola zem suchá. Vtedy povedal Boh Noemovi"

______________________________________

Historické nepresnosti :

1 : Aký je najvyšší vrch na svete ?

Kniha Genezis 8: 2-5

"2 Zatvorili sa aj žriedla hlbočín a nebeské priepusty a prestal pršať dážď z neba. 3 Vody prúdili a odtekali a vracali sa zo zeme a po stopäťdesiatich dňoch vôd ubudlo. 4 A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca koráb zastal na vrchu Ararat. 5 Vody odchádzali a upadávali až do desiateho mesiaca. V prvý deň desiateho mesiaca sa zjavili temená vrchov."

Komentár : Autor knihy Genezis si myslel že Ararat bol najvyšším vrchom na svete. Autor totiž hovorí, že potom čo vody opadávali zjavil sa najprv vrch Ararat, a až potom čo vody opadávali ďalšie dni, až vtedy sa zjavili temená ostatných vrchov. Ibaže Ararat nie je najvyšším vrchom sveta... Najvyšším vrchom sveta je Mount Everest s výškou vyše 8000 metrov. Okrem neho exitujú aj mnohé ďalšie vrchy, ktoré majú sú vyššie než Ararat ktorý je vysoký 3800 metrov.

______________________________________________

12 : Ako sa dostali zvieratá na kontinenty ?

Obrázok blogu

Kreacionisti učia o tom, že krátko PRED potopou boli všetky svetadiely spojené v jednom kontinente Pangea. Následne učia, že počas potopy došlo k roztrhnutiu kontinentov a ich následnému odďaľovaniu. Lenže PO potope sa už Zem ukľudnila a všetky zvieratá vyliezli z archy na hore Ararat. Ako sa však tieto zvieratá dostali na vzdialené kontinenty keď tým by v tom čase tvoril prekážku stákilometrový oceán ?

__________________________________________________

13 : Odolný Olivovník Gn 8: 4-11

Obrázok blogu

Kniha Genezis 8: 4-11

"4 A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca koráb zastal na vrchu Ararat. 5 Vody odchádzali a upadávali až do desiateho mesiaca. V prvý deň desiateho mesiaca sa zjavili temená vrchov. 6 A keď uplynulo štyridsať dní, Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil, 7 a vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. 8 Po ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. 9 Ale keď holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába, lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, chytil ju a vzal ju k sebe do korába. 10 Potom čakal ďalších sedem dní a opäť vypustil z korába holubicu. 11 A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť."

Komentár : Krkavec mal údajne nájsť olivovník a priniesť z neho "olivovú ratolesť", ibaže to nie je vedecky možné. Vody potopy zaplavili celú Zem po dobu 150 dní Gn 7:24, no olivovník nedokáže vydržať pod vodou dlhšie než tri mesiace ! Ak by bol pod vodou dlhšie než tri mesiace, celý by opadal.

Tu neobstojí ani argument, že olivovník vyrástol vtedy keď vody opadávali a ukázala sa prvá pevnina, pretože až po 3 rokoch vyrastie olivovník a začínajú na olivovníku rásť olivy, lenže čas od doby kedy vody opadli a holubica doniesla olivovú ratolesť bolo len niečo vyše 4 mesiacov ! Za takú dobu by nestihol olivovník vyrásť !

https://www.csun.edu/~vcgeo005/Nr38Reasons.pdf sTR 9-10

https://www.topbyvanie.sk/magazin/ako-pestovat-olivovnik

__________________________________________________

14 : Stratená archa :

Obrázok blogu

Ak Noeho archa naozaj existovala a pristála na hore Ararat Gn 8:4 prečo ju tam dnes nenachádzame ? A prečo sa na hore Ararat nevyskytuje ani skamenelá stopa archy ? Potopa by zanechala bahnistý povrch po celom Ararate, takže ak by tam klesla Noemova archa zanechala by odtlačok, ktorý by po vysušení zeme stvrdol. Dnes by sme preto mali nájsť na hore Ararat skamenelí odtlačok s rozmermi Noeho archy, ibaže to sa nedeje.

Protiargumenty : Ale veď Noemova archa sa na Ararate predsa našla !

Obrázok blogu

Riešenie : Nie je to na hore Ararat, ale na jednom pohorí vzdialenom 20 kilometrov od hory Ararat ! Je to teda úplne iná hora, nie Ararat ! Po druhé, v Noeho dobe sa stavali obdĺžnikové lode, čo Noemu prikázal aj sám Jahve Gn 6:15, no tento odtlačok má tvar splošteného kruhu. Po tretie, ak si pozrieme obrázok, vidíme že povrch Archy je značne vyvýšený smerom nahor, no archa ktorá by pristála na povrch by zanechala rovný hladký odtlačok bez vyvýšenia smerom nahor. Po štvrté, archa mala pristáť na vrchu hory Gn 8:4 ibaže tento odtlačok sa nachádza stovky metrov pod úrovňou vrchu hory. Po piate, skamenelé steny archy sú na rôznych miestach inak vysoké. Vpredu sú vyššie, kým vzadu nižšie. Archa ktorá by pristála a zapustila sa do bahnistého terénu by však zanechala rovnomerne vysoké skamenelé steny, vzhľadom na to že archa bola po celej svojej dĺžke rovnako vysoká. Po šieste, pri bode C v strede archy vidíme, že sa z boku vytvorila skamenelá stena, ktorá ide z prava doľava. Toto nemohla vytvoriť archa, ale jedine príroda. Z toho je zrejmé, že aj ostatné skamenelé steny po obvode archy sú len dielom prírody.

________________________________________________

15 : Ako vznikol príbeh o celosvetovej potope ?

Všetko nasvedčuje tomu, že Noeho potopa bola len odkopírovaná od Mezopotámcov - Sumerov. Uveďme preto niekoľko dôvodov :

1 : Noeho potopa sa až náramne podobá na Sumerskú potopu, ktorá je preukázateľne staršia než Noeho potopa datovaná do roku 2500 pr. n.l. Zo všetkých opisov potôp sveta sa žiaden opis potopy nezhoduje s Noeho potopou tak ako Sumerská. V Sumerskej potope sa Bohovia rozhodli potrestať ľudstvo za jeho hriechy, zachrániť sa mal len Utnapištim, jeho rodina, remeselníci ktorí zhotovovali loď a zvieratá na Zemi. Utnapištim mal postaviť drevenú loď. Prišla potopa zatopila a zahubila celý svet, a keď vody opadávali, Utnapištim vypustil holubicu aby zistil či vody už opadli. Potom čo vody opadli obetoval Utnapištim zvieraciu obetu svojim Bohom.

2 : Väčšina historikov a biblistov sa zhoduje v tom, že Genezis bola napísaná okolo 5 storočia pred našim letopočtom a teda krátko potom čo sa Izraeliti oslobodili zo zajatia v Babylone - Mezopotánie. Keďže dlhé roky žili ako zajatci v Mezopotámii, prevzali od nich množstvo ich Tradícii, ako napríklad tradíciu o celosvetovej potope, a nielen to, ale aj učenie o večnom živote, vzkriesení, pekle, v ktoré Sumeri verili. Keď si totiž všimneme bibliu, tak Tóra teda 5 kníh Mojžišových datovaných do roku 1200 pred. n.l nehovoria vôbec nič o posmrtnom živote, vzkriesení, nebi a pekle. Toto učenie sa v knihách SZ začína objavovať až v prorokoch, čo sú knihy ktoré vznikli počas babylonského zajatia. Vtedy Izraeliti prevzali od Mezopotáncov učenie o nebi/pekle, vzkriesení, ale aj o celosvetovej potope.

______________________________________________

16 : Iba historicko vedecká nepresnosť ?

Mnohí kresťania poukazujú na to že biblia nie je historicko vedecká učebnica, preto historicko vedecké nepresnosti neznižujú jej dôveryhodnosť. Ibaže znižujú, pretože v príbehoch o celosvetovej potope figuruje Izraelský Boh Jahve. Ak sa celosvetová potopa nikdy neudiala, potom sú aj jednotlivé výroky Jahveho o zničení všetkého tvorstva na Zemi Gn 6:7; o postavení lode a privedení zvierat na archu Gn 6: 13-17; o 40 dennom dáždi Gn 7:4 a o Božej prísahe viac nevyhubiť všetko živé skrze potopu Gn 8: 21-22 falošné a nikdy ich Boh nepovedal ! Ale ak tieto výroky Boh nikdy nepovedal, prečo tieto výroky biblický autor dal do úst Jahveho ako keby ich povedal ? Pokiaľ si biblickí autori zvykli vymýšľať výroky a slová ktoré podsúvali Jahvemu, ktoré on sám nikdy nepovedal, tak dôveryhodnosť ostatných Jahveho výrokov tým prudko klesá !

Zdroje :

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_flood_myths

https://invivomagazin.sk/potopa-sveta-o-dokazoch,-mytoch-a-naivite_203.html

_____________________________________________

Argumenty kreacionistov

1 : Ako je možné, že nachádzame morské fosílie na vrchoch hôr ? Ako inak by sa morské živočíchy dostali na vrchol hôr ak nie potopou, ktorá by prevyšovala výšku hôr ?

Obrázok blogu

https://www.express.co.uk/news/weird/1432014/bible-great-flood-genesis-marine-fossils-fish-mount-everest-himalayan-noah-ark-spt

Riešenie : Odpoveďou je zdvíhanie pohorí. Keď vznikajú pohoria, tak sa nižšie geologické vrstvy presunú vyššie. Takýmto spôsobom sa morské fosílie ktoré sa nachádzali pred vznikom pohoria presunú z podzemia alebo z povrchu Zeme do obrovských výšok. Predstavte si to ako keď z dvoch strán stláčate papier smerom k sebe. Stred papiera začne stúpať. 

Tomáš  Harustiak

Tomáš Harustiak

Bloger 
  • Počet článkov:  10
  •  | 
  • Páči sa:  75x

Vyštudoval som matematické gymnázium na Grosslingovej ulici. Mojimi zaľúbami sú matematika, fyzika, paleontológia. Venujem sa písaniu vedeckých článkov o evolúcii, Veľkom tresku, paleontológii, geológii. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Skryť Zatvoriť reklamu