Prečo Boh neexistuje

V tomto článku sa pozrieme na argumenty o existencii/neexistencii Boha

Písmo: A- | A+
Diskusia  (23)

Racionálne argumenty pre existenciu Stvoriteľa vesmíru :

1 : Vyladené fyzikálne konštanty

Moc tých racionálnych argumentov pre existenciu Boha nie je. Jediný vedecký argument by bol ten, že vesmír má vyladené hodnoty fyzikálnych zákonov, pričom zmena fyzikálnych zákonov aj o malinký kúsok by znemožnila vývin života vo vesmíre. Vedci vypočítali, že pravdepodobnosť náhodného správneho vyladenia fyzikálnych konštánt umožňujúcich vznik života je len okolo 1: 10 na 30.

Číslo je to naozaj vysoké, dokazuje takéto vysoké číslo Stvoriteľa nášho vesmíru ? Nie nevyhnutne. Vyladenie fyzikálnych konštánt by mohla vyriešiť teória multiverza. Ak by existovalo nekonečné množstvo, alebo počet vesmírov nad 1: 10 na 30, alebo by náš vesmír bol večne cyklický zanikajúci a znovu vznikajúci vo veľkom tresku, tak by vyľadenosť nášho vesmíru nebolo ničím iným než štatistickou istotou. Z obrovského množstva potencionálnych kandidátov sa totiž vždy nájde jeden ktorý bude spĺňať všetky potrebné parametre

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

https://sk.wikipedia.org/wiki/Fine-tuned_universe

Racionálne argumenty proti existencii Stvoriteľa vesmíru :

1 : Obrovské vzdialenosti medzi planétami/galaxiami, 99,9% neobývateľnosť vesmíru

Obrázok blogu

99,9% vesmíru je potencionálne neobývateľný vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky. Vzdialenosti medzi jednotlivými planétami sú obrovské. Je to ako keby ste boli Stvoriteľ a išli stvoriť život na Jupiteri, pričom 99,9% povrchu Jupitera by ste spravili neobývateľným, a jednotlivé od seba najbližšie vzdialené obyvateľné miesta by boli vzdialené tisícky kilometrov. Toto nevytvára dojem, že takto projektoval Stvoriteľ.

Skryť Vypnúť reklamu

2 : Zakrpatené orgány - nanič dizajn

Obrázok blogu

Ľudská DNA obsahuje až 98% junk DNA, a teda až 98% nepotrebného "odpadu", ktorý nemá v tele žiadnu funkciu. Len 2% DNA vykonáva určitú funkciu. Ľudské telo obsahuje viacero "zakrpatených" orgánov, ktoré nemajú žiadnu potrebnú funkciu a teda predstavujú v tele len zbytočné haraburdie, a niektoré z nich sú dokonca telu vyslovene škodlivé ako napr. mandle a slepé črevo........ Aby toho nebolo málo, vo svete existujú aj vírusy, infekcie, parazity, choroby na ktoré naše ľudské telo nevie bojovať ale im podľahne. Ak takto tvorila nedokonalá príroda dáva to logiku, no nedáva to logiku ak takto mal tvoriť dokonalý Stvoriteľ Boh. V ľudskom tele pri hrtane sa nenachádza priekopka, to znamená že človek môže vpiť tekutinu priamo do pľúc, čoho následkom bude sťažené dýchanie a človek musí potom vodu vykašliavať. Opice tento problém nemajú, pri hrtane sa im nachádza priekopka, čo znamená že im nemože zabehnúť voda a dostať sa im do pľúc. Vidíme teda že ľudské telo má v sebe viacero nepodarených defektov, ktoré sú skôr znakom nedokonalej prírody než premysleným výtvorom Stvoriteľa.

Skryť Vypnúť reklamu

https://www.grandforksherald.com/1150720-70-organs-you-can-live-without

3 : Miliardy rokov starý vesmír a Zem

Obrázok blogu

Vesmír a Zem sú staré miliardy rokov. Vyvstáva preto otázka, prečo by Stvoriteľ nášho vesmíru tvoril vesmír a Zem po dobu miliardy rokov, keď by v jeho sile bolo určite vytvoriť náš vesmír a Zem behom krátkeho okamihu ? Tu niektorí možno namietnu, že Stvoriteľ nášho vesmíru je mimo nášho vesmíru a inak u neho plynie čas a teda to čo u nás trvá miliardy rokov u neho trvá približne rok... Toto má však značný háčik, pretože nedáva zmysel, prečo by Stvoriteľ umiestňoval do nášho vesmíru iné časové pásmo na ktoré je on sám zvyknutý, nedáva to žiaden zmysel... veď ani naši robotníci pri stavaní nepracujú v iných časových pásmach, ani si minúty nepremieňajú na stotiny a to z jednoduchého dôvodu - pretože sú zvyknutý na svoje vlastné časové pásmo a iné meranie času by len vyvolalo zbytočný chaos a zbytočné prispôsobovanie sa novej situácii !

Skryť Vypnúť reklamu

4 : Evolúcia

Obrázok blogu

Vesmír aj život sa vytvára skrze evolúciu. Evolúcia funguje na základe smrti, náhodných mutácii, a požierania silnejšieho slabším. Nedáva celkom zmysel prečo by Stvoriteľ vesmíru mal vytvárať život takýmto morbídnym spôsobom.

5 : Náhoda

Pokiaľ by dinosauri pred 65 miliónmi rokov nevymreli človek by sa nevyvinul. Je veľmi ťažké predstaviť si Stvoriteľa, ktorý mal od počiatku úmysel vytvárať človeka, a najprv nechal evolučne vyvinúť dinosaurov, potom ich neskôr všetkých vyhubil pádom meteoritu a až na druhý pokus nechal evolúciu dospieť až k vývinu človeka ???

Toto sú skôr znaky náhodného tvorenia prírody než nejakého premysleného diela Stvoriteľa.

6 : Tvorba Mesiaca

Obrázok blogu

Iný príklad - náš mesiac vznikol podľa všetkého nárazom veľkého objektu o veľkosti Marsu do Zeme zhruba 150 miliónov rokov po vzniku slnečnej sústavy vrazila do Zeme planéta veľká asi ako Mars. Po tejto kolosálnej zrážke sa na orbitu Zeme dostalo množstvo materiálu, z ktorého sa časom sformoval Mesiac. Túto teóriu dnes podporuje fakt, že horniny a skaly na Mesiaci a na Zemi sa až náramne podobajú, čo by sa dalo vysvetliť tým, že mesiac nie je ničím iným než vymršteným povrchom Zeme po kolízii. Ďalej, Mesiac nemá kovové jadro, takže ide o umelý objekt ktorý nevznikol prirodzene ako Zem, ale mohol vzniknúť iba vymrštením materiálu z inej planéty. K tomu si ešte pripočítajme fakt, že skúmanie geologického záznamu zachytávaného v horninových vrstvách Zeme odhalili zmeny v rotácii Zeme, a to by spôsoboval Mesiac, ktorý by sa od Zeme neustále odďaľoval/približoval. A skutočne, merania ukázali, že Mesiac v súvislosti so Zemou mení svoju polohu a každoročne sa od nej vzďaľuje o 3,8 cm.

Ak Boh cielene vytváral náš mesiac, urobil tak veľmi čudným spôsobom, ktorý skôr pripomína náhodu než premyslené staviteľské dielo. Je to ako keby ste postavili dom (Zem) a potom na neho poslali buldozér (teleso o veľkosti Marsu) aby zničil desatinu domu (Zeme) z ktorej sa následne vytvorí menšia stavba (mesiac). Takto dnes žiaden staviteľ nestavia !

7 : Zamrznutá planéta

Obrázok blogu

Na základe geologického prieskumu sa zistilo, že v histórii Zeme sa na Zemi vyskytovalo viac dob ľadových kedy bola celá Zem, alebo takmer celá Zem pod ľadom. A to nie raz !, ale iba v kryogéne minimálne dvakrát: pred 640-630 a pred približne 710 miliónmi rokov. Výskyt viacerých celosvetových dob ľadových ukazuje, že Zem bola riadená náhodou a nie pečlivým stvoriteľským dielom. Prečo by inak Boh vytvoril viacero dob ľadových kedy by existujúci život zomrel a potencionálny život by nemal dosť priestoru na rozvinutie ?

Otázka : Aké dnes existujú dôkazy doby ľadovej ?

Riešenie : Jednotlivé argumenty

1 : Ak by nastala celosvetová doba ľadová, oceány by zamrzli na ľad. Tento ľad by bránil prívodu kyslíku z atmosféry do oceánov. To by následne viedlo k postupnému úbytku kyslíka v oceánoch a hromadeniu železa, ktoré by sa vyzrážalo na oxid železa so vznikom železných rúd. Že k tomu naozaj došlo, dokazujú páskované železné rudy nachádzané po celom svete.

2 : Pri dobe ľadovej by sa z atmosféry prestal odstraňovať oxid uhličitý. Hromadil by sa z vulkanických zdrojov a po 2 až 20 miliónoch rokov, keď by dosiahol kritickú hranicu, by z neho prameniaci skleníkový efekt spôsobil rapídne oteplenie krátkodobo až na 50º C, pokým by prebytok uhlíka nepohltilo zvetrávanie alebo priamo oceány za vzniku hrubých vrstiev hornín s významným zastúpením uhlíka - karbonátov (vápence, dolomity a iné). A tie sa skutočne našli v spojitosti s hlavnými ľadovcovými uloženinami. Ich neobyčajné znaky, ako metrové kryštály, poukazujú na veľmi rýchly vznik.

3 : V kryogenných geologických vrstvách po celom svete dnes nenachádzame vrstvy vápenca, ktorý je typickou horninou tvoriacej sa v tropickom a subtropickom pásme. Zdá sa teda, ako keby v kryogénnej vrstve neexistovalo tropické a subtropické pásmo, čo by sedelo vtedy, ak by celá Zem bola pod ľadom.

4 : Ak by malo dôjsť k celosvetovému zaľadneniu, mali by sme nachádzať po celom svete v prekambrických vrstvách ľadovcové sedimenty - tilit. A skutočne, prvý z týchto objavov publikoval v roku 1871 J. Thomson, ktorý našiel staroveký ľadovcový sediment (tillit ) v Islay v Škótsku. Podobné zistenia nasledovali v Austrálii (1884) a Indii (1887). O štvrtom a veľmi ilustratívnom náleze, ktorý sa stal známym ako " Reuschova moréna ", informoval Hans Reusch v severnom Nórsku v roku 1891. Nasledovalo mnoho ďalších zistení po celom svete.

https://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_Earth#First_evidence_for_ancient_glaciation

https://en.wikipedia.org/wiki/Till#Tillite

https://en.wikipedia.org/wiki/Reusch%27s_Moraine

5 : Ak by v prekambriu nastala doba ľadová, mali by sme vo vrstvách vidieť nárast izotopov bóru. Tie by naznačovali, že došlo ku dramatickej zmene pH oceánov (vplyvom zaľadnenia). A skutočne dnes toto aj nachádzame

6 : V morskej vode sa nachádzajú dva stabilné izotopy uhlíka : C12 a vzácny C13, ktorý tvorí asi 1,109 percenta atómov uhlíka. Tento pomer je dnes vyvážený. Uhlík C12 sa podieľa na fotosyntéze podmorských rastlín. Ak by však oceány pokryl ľad a došlo by k postupnej strate kyslíka v mori, zredukovala by sa aj podmorská fotosyntéza rastlín a tým pádom by sa zmenilo aj množstvo C12 vrátane pomeru C12/C13 a to dosť výrazne !

A skutočne, podrobná analýza v ložiskách po celej zemeguli umožňuje rozpoznanie štyroch, možno päť ľadovcových udalosti v neskorom neoproterozoiku.

7 : Blúdne balvany

Obrázok blogu

Blúdne kamene sú veľké skaly rozšírené po celom svete, tvarovo i chemicky odlišné od prostredia v ktorom sa nachádzajú, z čoho plynie záver, že tieto skaly nevznikli na danom mieste, ale boli sem niekým prevezené. V dávnej minulosti sa predpokladalo, že tieto bludné balvany premiestnila celosvetová potopa. Neskôr sa však našli nové a nové veľké bludné balvany vážiace niekoľko desiatok, ba až stovky ton, takže bolo zcela zrejmé, že vodné prúdy by takýmito obrovskými balvanmi ani nehli. Na rad preto muselo prísť iné riešenie.

Riešenie sa našlo v roztápajúcich sa ľadovcoch. Keď sa ľadovce roztápajú, voda kvapká na povrch čo následne vyvolá kĺzanie ľadovca - jeho pohyb. Takýto roztápajúci ľadovec so sebou prenáša nielen materiál ktorý v sebe obsahoval, ale aj materiál ktorý so sebou cestou naberie.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Erratikum

8 : Dropstones

Obrázok blogu

Dropstones sú izolované úlomky hornín, ktoré sa nachádzajú v jemnozrnnejších sedimentárnych horninách uložených vo vode . Ich veľkosť sa pohybuje od malých kamienkov až po balvany. Dropstones sú silným dôkazom pre existenciu ľadovcov. Dnes existuje cez 5 vysvetlení ako "dropstones" vznikajú :

1 : Ľadovce

Keď sa ľadovce pohybujú po povrchu, vytrhávajú z neho kamene a začleňujú ich do svojej hmoty. Na pobreží sa oddeľujú úlomky ľadovca a plávajú preč ako ľadovce, ktoré sa často prepravujú ( splavujú na raftoch ) mnoho kilometrov do oceánu, kde sa topia a ukladajú svoj náklad na dne oceánu. Keď unášané horniny klesnú na dno oceánu, môžu sa začleniť do oceánskych sedimentov, ktoré sú zvyčajne jemne zrnité.

2 : Meteority

Meteority, ktoré pristanú v mori a uložia sa na morskom dne.

Komentár : Meteority obsahujú zvýšené množstva irídia a iných látok oproti horninám vzniknutým na Zemi. Pri skúmaní "dropstones" preto vieme rozlíšiť či to spôsobil meteorit.

3 : Sopky

Pri výbuchu sopky neraz lietajú aj veľké kamene, ktoré môžu byť vymrštené až do vzdialenosti niekoľkých kilometrov !

Komentár : Pokiaľ sa však v blízkosti nájdeného "dropstone" nenachádza žiadna sopka, vieme sopečnú príčinu vylúčiť.

4 : Plte

Kamene sa dajú prepravovať aj na veľké vzdialenosti tak, že sa uviažu v plte plávajúceho rastlinného materiálu alebo v koreňoch plávajúcich stromov. Keď sa takáto plť rozpadne v dôsledku podmáčania a potopenia jej zložiek, potopia sa aj prepravované horniny.

Komentár : Kamene vytvorené týmto spôsobom sú zvyčajne spojené s organickou hmotou, najmä guľatinami - skamenenými zvyškami plte, ktoré spôsobili jej transport.

5 : Zákalové prúdy

Obrázok blogu

Kvapkové kamene sa môžu ukladať aj pôsobením silných prúdov zákalu na dne oceánu. Zákalové prúdy sú podvodné rýchlo rotujúce prúdy nachádzajúce sa na povrchu strmých podmorských svahoch. V takomto prípade sa môže hornina zo zemského povrchu ľahko skotúľať až na dno oceánu.

Záver : Pokiaľ sa na základe štúdia terénu a chemického zloženia "sandstones" vylúčia možnosti 2-5 pripadá do úvahy iba teória ľadovca.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dropstone

https://invivomagazin.sk/zamrznuta-planeta-zem-ako-snehova-gula_123.html


8 : Pulsary, meteority, aktívne sopky

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Vo vesmíre existujú predmety, ktoré by dokázali zničiť život vo vesmíre okamžite. Patria medzi ne rotujúce neutrónové hviezdy Pulsary, ktoré pravidelne do vesmíru vyžarujú silné elektromagnetické žiarenie. Ak by takéto žiarenie zasiahlo našu Zem, došlo by k jej spáleniu.

Ďalej tu patria meteority. Síce je dráha väčšiny meteoritov stabilná, z času na čas sa stane že sa určité meteority vychýlia zo svojej dráhy a nasmerujú si to k nejakej planéte, ktorá ich gravitačne k sebe pritiahne. Takáto udalosť sa odohrala aj na Zemi pred 65 miliónmi rokov, pri ktorej život na Zemi takmer zanikol. Pokiaľ sa od svojej dráhy odkloní veľký meteorit a namieri si to práve na planétu, život by bol zničený okamžite !

Treťou možnosťou sú vybuchujúce supervulkány. Na Zemi sa nachádza supervulkán Yellowstone, ktorého výbuch by spôsobil sopečnú zimu s prudkým poklesom teplôt na Zemi a globálnemu hladomoru.

Otázka : Ako všetky tieto veci dokazujú neexistenciu Stvoriteľa nášho vesmíru ?

Riešenie : Predstavme si, že staviteľ ide stavať dom. Inteligentný staviteľ postaví svoj dom na vhodnej pôde a v prostredí kde nehrozí, že dôjde k zničeniu domu. Náš dom (život vo vesmíre) vo vesmíre je však postavený tak, že stojí na kraji priepasti (meteority, pulsary) a v jeho vnútri sa nachádzajú neotvorené rozbušky (sopky).

Vyzerá to teda tak, že Stvoriteľ nášho vesmíru si s bezpečnosťou života v našom vesmíre moc ťažkú hlavu nerobil. Pokiaľ Stvoriteľ nášho vesmíru existuje, tak si o bezpečnosť života v našom vesmíre moc starosti nerobí. V tom prípade padajú náboženské predstavy, ktoré vykresľujú Boha ako niekoho kto pečlivo stváral život v našom vesmíre a chránil ho svojou všemohúcnosťou.


Otázka : Znamená to teda, že veda vyvracia Stvoriteľa nášho vesmíru ?

Riešenie : Nie nevyhnutne. Veda vylučuje len typ Stvoriteľa ktorý od počiatku mal v úmysle stvoriť inteligentný vesmír a človeka a neustále zasahuje do svojho diela, ale nevylučuje Stvoriteľa, ktorý do svojho diela nezasahuje- Vedeli by sme si totiž predstaviť Stvoriteľa ktorý experimentoval, vytvoril viacero vesmírov a do každého z nich dal náhodné fyzikálne zákony. Z toho nespočetného množstva vesmírov sa práve v tom našom vesmíre vyvinul život. Stvoriteľ celý tento proces sledoval, hoci on sám do diania nezasahoval. Náš vesmír by v takomto prípade nebol premyslením dielom všemohúceho Boha, ale iba jeden zo šťastnejších experimentov Stvoriteľa vesmíru. To by následne vysvetľovalo prečo Stvoriteľ nestvoril dokonalý vesmír bez chýb, ale prečo sa v ňom nachádza viacero nedostatkov a prečo mnoho udalostí vyzerá ako keby záviseli od náhody.

Tomáš  Harustiak

Tomáš Harustiak

Bloger 
  • Počet článkov:  10
  •  | 
  • Páči sa:  75x

Vyštudoval som matematické gymnázium na Grosslingovej ulici. Mojimi zaľúbami sú matematika, fyzika, paleontológia. Venujem sa písaniu vedeckých článkov o evolúcii, Veľkom tresku, paleontológii, geológii. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu