Mám nápad, zrušme celý Trestný zákon aj Trestný poriadok!

Písmo: A- | A+

Ministerku spravodlivosti tak rozzúrilo rozhodnutie generálne prokurátora, že by ho najradšej vyhnala z úradu. Ale to nie je také jednoduché.

Tak čo už, aspoň zruší paragraf, ktorý mu dával možnosť rozhodovať a urobí z neho úplne bezzubého úradníka so služobným autom, asistentkou a služobným mobilom.

Rozmýšľam, či zruší aj paragraf dvestopätnásť, keď zistí, že iný prokurátor zastavil trestné stíhanie voči niekomu, koho by ona alebo jej súkmeňovci, radi videli v base. Hops, a čo tak zrušiť, pre istotu aj dvestoosemdesiatpäťku. Tou sa totiž oslobodzuje a to tiež nemusí byť podľa predstáv.

Viete, čo? Zrušme celý Trestný poriadok. Načo nám je. Poslanci si ráno ... nerúťte sa, však nie každé, iba niektoré! Tak poslanci si niektoré ráno prečítajú nemenovaný denník, ktorý bude plniť funkciu trestného oznámenia. V prvom čítaní zahlasujú za vinu a v druhom k počtu odsedených rokov. Potom už len zverejnenie v Zbierke zákonov a šup ho tam. Proces rýchly, efektívny, transparentný. Zrýchlený legislatívny proces doplníme o zrýchlený trestný proces a máme aj justičnú reformu.

Čo, ústava? No v pohode, však prvého septembra ju oslávime a inak tak ako doteraz. Ústava nič.

Obrázok blogu

Žeby s tým ľudia nemuseli súhlasiť? Ale prosím vás! Zavedieme lotériu, do ktorej prihlásime tých, ktorí s týmto návrhom súhlasia. Parlament má stopäťdesiat poslancov. Vynásobíme rodinnými príslušníkmi a máme taký počet, že keď losovanie budeme vysielať aj každý deň, má verejnoprávna televízia program aspoň na rok. Tak nekúp takýto dobrý nápad!

Teraz vážne, pretože zrušenie ustanovenia § 363 Trestného poriadku je vážna vec.

Generálny prokurátor bol pred samotnou voľbou verejne vypočúvaný poslancami tak z koalície ako z opozície. Zo stopäťdesiat možných hlasov získal stotridsaťsedem. Volili ho poslanci koalície ako aj opozície a po voľbe jednohlasne tvrdili, že je to to najlepšie, čo mohli urobiť. Už len pre túto skutočnosť, by sme ho mali rešpektovať.

Trestné právo je jednou z najcitlivejšou oblastí práva. Jeho zneužitím môže dôjsť k úplne fatálnemu zásahu do integrity, osobnej slobody, sociálneho postavenia a rodinného života kohokoľvek nespravodlivo stíhaného a to nenapraviteľným spôsobom. Práve preto, má trestný proces prísne stanovené pravidlá, ktoré sú premietnuté do Trestného poriadku. To by sme mali takisto jednoducho rešpektovať.

V prípade, že prokurátor v rámci prípravného konania - to je štádium, ktoré sa odohráva na polícii - zistí, že bol porušený zákon, musí v rámci svojho dozoru zjednať nápravu. Pokiaľ generálny prokurátor pri študovaní spisu - ktorý nikto z vykrikujúcich politikov nepozná - zistí porušenie zákona a toto porušenie nie je možné zhojiť, musí zrušiť obvinenie. Musí! To nie je jeho možnosť, ale povinnosť, ktorá mu vyplýva priamo z ústavy. Keďže trestný spis je niečo, čo sa nedá predpokladať na základe načítaného bulváru alebo životných skúseností, bez jeho znalostí, nikto nezainteresovaný nemôže posudzovať správnosť alebo nesprávnosť rozhodnutia orgánu, ktorý vo veci konal. Toto by sme tiež mali konečne začať rešpektovať!

Na margo tvrdení niektorých politikov, že spis študovali sudcovia pri rozhodovaní o väzbe a žiadne procesné pochybenia nezistili, musím uviesť, že prakticky ani zistiť nemohli. Tí, čo argumentujú práve touto skutočnosťou, len dokazujú, že trestný proces ako taký nepoznajú. Sudca pre prípravné konanie, ktorý rozhoduje o väzbe, musí rozhodnúť do niekoľkých dní. Trestné spisy majú častokrát niekoľko stoviek strán. Už len z tohto jednoduchého dôvodu nie je možné, aby sa zaoberal procesnými pochybeniami. Podstatné je však to, sudca pre prípravné konanie rozhoduje o tom, či existujú materiálne podmienky väzby a či sú dané dôvody väzby. To znamená, či je možné predpokladať, že obvinený ujde, bude sa vyhýbať trestnému konaniu, bude ovplyvňovať spoluobvinených alebo svedkov alebo či je možné predpokladať, že v prípade, že bude na slobode bude naďalej páchať trestnú činnosť. Toto sú limity, v ktorých skúma spis a na základe ktorých rozhoduje. Neskúma detailne zákonnosť získaných dôkazov ani iné skutočnosti smerujúce k rozhodovaniu o vine. To je úlohou súdu, po podaní obžaloby. Z uvedeného dôvodu má pri dozore nad zákonnosťou prípravného konania nenahraditeľnú úlohu prokurátor, vrátane generálneho.

Kričíte, že generálny prokurátor zmaril spravodlivosť? Fakt? Nezmaril ju náhodou ten, kto porušil zákon a nezákonne viedol trestný proces? Pokiaľ by si tí vyšetrovatelia, ktorých uznesenia boli zrušené, ctili alebo poznali zákon,  nemohlo by dôjsť k ich zrušeniu podľa § 363 Trestného poriadku. Procesné chyby si nevymyslíte. Tie buď existujú alebo nie sú. Nedajú sa nasimulovať kajúcnikmi ani sa nedajú predstierať, musia existovať.

Kričať na generálneho prokurátora preto, že zrušil to, čo bolo urobené zle, je ako karhať deti v škole, kvôli chýbajúcim spolužiakom.

Okrem iného, zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia generálnym prokurátorom neznamená, že sa voči určitej osobe nemôže vzniesť nové obvinenie. Pokiaľ je vinná, existujú zákonne získané dôkazy, nič nebráni tomu, aby sa voči nej viedlo nové trestné stíhanie. Musí sa to však urobiť zákonným spôsobom. Potom môže nastúpiť spravodlivý proces, trest a spravodlivosti bude dané to, čo jej dané má byť.

Obrázok blogu

Nad nezákonnosťou by sme nikdy nemali zakrývať oči, pretože keď si raz povieme, že nevadí, že ... hlavne že je v base, však aj tak všetci vieme, že to urobil, potom sa môže stať, že ten čo to neurobil bude v base lebo nevadilo, že ...! V prípade, že by sa to týkalo niekoho koho poznáme alebo dokonca ho máme radi, chytali by sme sa každej možnosti, akou mu pomôcť. V takom prípade, by sme dodržiavanie zákonov vnímali oveľa precíznejšie než cez vidinu očakávanej spravodlivosti. Dodržiavanie zákona v trestnom procese si zaslúži každý, jednoducho každý, či sa nám to páči alebo nie.

Vždy sa hovorilo, že je spravodlivejšie vinného nepotrestať ako potrestať nevinného, tak nezakrývajme spravodlivosti oči pred zákonom.

Stanovisko PraF UK k zmene inštitútu zrušenia právoplatných rozhodnutí

Vyhlásenie sudcov k verejnému znevažovaniu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Vyhlásenie Prezídia Združenia sudcov Slovenska

Skryť Zatvoriť reklamu