reklama

Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Mala pripravovať zavedenie parkovacej politiky, no väčšinu prác vraj mali na starosti zamestnanci miestneho úradu.

Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
Parkovanie bolo v Novom Meste dlhé roky problémom. Dnes je problémom Novomestská parkovacia, ktorá mala problémy riešiť. (Zdroj: Živémesto.sk)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

Aktualizovaný 29. 7. v poslednom odseku.

V uplynulých dvoch desaťročiach si desiatky obcí na Slovensku založili dcérske firmy. Ich vznik odôvodňovali ekonomickou efektivitou, napríklad tým, že si znížia náklady na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác. V Bratislave, centre podnikania, to však vyzerá, že viaceré dcérske firmy jednoducho nevedia hospodáriť a márnivo rozhadzujú matkine peniaze, teda verejné zdroje.

V centre pozornosti sú hlavne dcéry hlavného mesta, ako Bratislavská vodárenská služba či Dopravný podnik Bratislava, u ktorých už kontroly preukázali odtekanie verejných zdrojov do súkromných firiem. Doslova v závetrí zatiaľ ostávajú firmy mestských častí. Niekedy je dokonca potrebné po ich existencii pátrať. Správy o nich chýbajú v záverečných účtoch mestskej časti, niektoré nemajú ani webstránku či zverejnený kontakt.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Naša analýza ukazuje, že viaceré dcéry mestských častí sú v dlhodobej strate, niektoré z tohto dôvodu aj zanikli, iné sú v konkurze. Strata znamená nielen to, že svojej "matke" neprinášajú zisk, ktorý má byť hlavným cieľom obchodných spoločností, ale tiež môžu znehodnocovať jej majetok. Teda majetok, nadobudnutý z verejných zdrojov.

V roku 2020 bolo podľa účtovných uzávierok z 13 firiem mestských častí v zisku sedem.

Odtieklo sto tisíc

Jedna z najväčších bratislavských mestských častí – Nové Mesto vlani rozhodla o likvidácii svojej dcérskej firmy Novomestská parkovacia spoločnosť (NPS), s. r. o. Firma založená v roku 2012 skončila s kumulovanou stratou vyše 110-tisíc eur a so záporným vlastným imaním v hodnote 80-tisíc eur.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Mala pripravovať zavedenie parkovacej politiky, no podľa niektorých poslancov väčšinu prác mali aj tak na starosti zamestnanci miestneho úradu.

Napriek tomu jej náklady počas celého obdobia fungovania dosiahli vyše 166-tisíc eur, pričom jej mestská časť v rokoch 2013 až 2020 poslala dotácie a pôžičky v hodnote 107-tisíc eur. Podľa informácií z registra účtovných uzávierok firma míňala hlavne na odmeny konateľom a služby.

SkryťVypnúť reklamu
reklama
Obrázok blogu

Bez kontroly?

Nové Mesto si svoju parkovaciu firmu založilo v čase, keď hlavné mesto začalo s prípravami parkovacej politiky. Je však otázne, či ju potrebovalo.

Najvyšší kontrolný úrad si o päť rokov neskôr – v roku 2017 všimol, že NPS má až tri zo štyroch predmetov podnikania zhodné s príspevkovou organizáciou Nového Mesta EKO – podnikom verejnoprospešných služieb. V prípade stratových dcérskych firiem NKÚ odporúča ich zrušenie alebo transformáciu.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Pýtali sme sa na to starostu Rudolfa Kusého, no jeho tlačové oddelenie po takmer troch týždňoch poslalo len všeobecné stanovisko. „Novomestská parkovacia spoločnosť počas obdobia svojho fungovania podliehala podrobnej kontrole aj zo strany miestneho zastupiteľstva, v štatutárnych a kontrolných orgánoch boli vždy zastúpení poslanci miestneho zastupiteľstva.“

Novomestská parkovacia však miestnemu zastupiteľstvu pravidelne nepredkladala správy o činnosti či o hospodárení a Najvyšší kontrolný úrad v roku 2017 zistil, že nezasadala ani jej dozorná rada a že si ju nevšímal ani miestny kontrolór.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Tým je od roku 2015 Martin Böhm, ktorý bol do konca roku 2014 konateľom Novomestskej parkovacej spoločnosti. Böhm tvrdí, že firmu nekontroloval, lebo na to nemal kompetencie. Podobný prípad sa vyskytol aj v prípade Vajnor. (Viac si prečítajte v článku Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli)

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Zákon o finančnej kontrole však hovorí, že kontrolór sa má zaoberať hospodárnosťou a efektívnosťou verejných zdrojov. Tou sa zaoberali kontrolóri NKÚ, podľa ktorých Nové Mesto pri poskytovaní dotácií dcére porušilo finančnú disciplínu.

Protokol z kontroly mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Protokol z kontroly mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.  (zdroj: NKÚ)

Prečo nezasadali?

NKÚ tiež poukázal na to, že v období do roku 2017, ktoré kontroloval, nezasadala dozorná rada NPS, pričom vyhodnotil, že firma nebola pre mestskú časť majetkovým, ani finančným prínosom.

Prečo dozorná rada nezasadala a neplnila si svoje povinnosti, sme sa pýtali novomestskej poslankyne Kataríny Augustinič, ktorá bola členkou rady od založenia firmy a v roku 2019 sa stala jej predsedníčkou. “Dozorná rada bežne zasadala až do roku 2018, kedy sa obmenila a nebol určený predseda. Potom zasadla až v roku 2019,” tvrdila.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Keď sme si však cez infožiadosť vypýtali zápisnice zo zasadaní dozornej rady NPS, prvý zaslaný záznam bol z roku 2019. Uvádza sa v ňom, že si rada vyžiadala účtovné uzávierky od roku 2012 a Augustinič zvolila za predsedníčku. Aj NKÚ pochybuje, že si dozorná rada plnila svoje povinnosti, pretože nedostal doklady o tom, že sa zaoberala účtovnými uzávierkami, návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a či predkladala správy valnému zhromaždeniu.

Konatelia nepripravovali žiadne materiály pre dozornú radu a preto bolo aj náročné zasadať a k niečomu sa vyjadrovať. Naše žiadosti ostali nevyslyšané a po druhé ich riadenie bolo značne nekompetentné,” kritizovala svojich poslaneckých kolegov a zároveň konateľov Katarína Augustinič a dodala, že funkciu v dozornej rade vykonávala bez nároku na odmenu a tak ku strate neprispela. 

Augustinič je už dlhšie nielen novomestskou, ale aj mestskou a župnou poslankyňou. V minulosti tiež bola šéfkou Dozornej rady Dopravného podniku Bratislava a to v čase, keď vyhlásil 70-miliónový tender na trolejbusy, ktorého súťažné podmienky mohli zvýhodňovať trolejbusy firmy SOR. Augustinič sa aj vtedy sťažovala, že od vtedajšieho riaditeľa nedostali súťažné podmienky vopred.

Viac si prečítajte v archívnom článku SME Bratislava zvýhodnila v tendri na trolejbusy firmu blízku J&T

Katarína Augustinič je poslankyňou Bratislavy, Bratislavského kraja a mestskej časti Nové Mesto. Na sociálnych sieťach veľmi o svojej poslaneckej práci neinformuje.
Katarína Augustinič je poslankyňou Bratislavy, Bratislavského kraja a mestskej časti Nové Mesto. Na sociálnych sieťach veľmi o svojej poslaneckej práci neinformuje. (zdroj: Instagram)

Podľa NKÚ nejde o ojedinelý prípad.  „Zistili sme, že dozorné rady sú absolútne formálne. Tí, ktorí sú nominovaní, si vôbec neplnia svoje povinnosti. Sú to ľudia, ktorí nemajú šajnu napríklad o vodárenstve, o fungovaní dotknutej obchodnej spoločnosti,“ vraví predseda NKÚ Ľubomír Andrassy, ktorý v minulosti dlhodobo pôsobil v bratislavskej samospráve.

Po rokoch, keď kontrolné orgány riadne nefungovali, si Nové Mesto obstaralo mimoriadny audit Novomestskej parkovacej za 7000 eur. Pýtali sme sa, či to považujú za efektívne.

Audit sme navrhli preto, lebo pokiaľ chceme čisto ukončiť pôsobenie spoločnosti, je nutné urobiť záverečný audit,” povedala Katarína Augustinič.

Nové Mesto sa nechcelo vyjadrovať. “Podrobnejšie stanovisko mestská časť poskytne po ukončení procesu likvidácie Novomestskej parkovacej spoločnosti,” znela odpoveď tlačového oddelenia mestskej časti Nové Mesto s tým, že 1. júna 2022 sa začalo s likvidáciou spoločnosti a likvidátor bude riešiť pohľadávky veriteľov. Na otázku, ako Nové Mesto získa naspäť svoje pôžičky, keď je firma v strate a záporné je aj jej vlastné imanie, radnica neodpovedala. Nie je tiež jasné, prečo boli za konateľov vymenovaní poslanci a Nové Mesto nehľadalo manažéra cez výberové konanie. Podľa Transparency International Slovensko sú tak poslanci v konflikte záujmov, keďže potom kontrolujú samého seba.

Oslabená bola aj verejná kontrola. Novomestská parkovacia totiž nezverejňovala ani zmluvy, faktúry, ani objednávky, hoci by to mala robiť v zmysle infozákona.

Čo robila NPS celé roky?

Prvé komplexnejšie informácie o tom, na čo vlastne Novomestská parkovacia míňa peniaze, sa objavili až osem rokov od jej založenia, keď si ich vyžiadali miestni poslanci.  Dozvedeli sa, že vtedajší konatelia, novomestskí poslanci Andrej Árva a Richard Mikulec, napríklad zabezpečovali prieskumy trhu, absolvovali trhové konzultácie, aktívne sa zúčastňovali stretnutí k parkovacej politike na magistráte a dohliadali na maľovanie čiar pre pilotnú zónu parkovacej politiky.

Správa o činnosti Novomestskej parkovacej spoločnosti, predložená v roku 2020.
Správa o činnosti Novomestskej parkovacej spoločnosti, predložená v roku 2020. (zdroj: web)

Podľa podpredsedu finančnej komisie Juraja Petroviča však väčšinu prác, smerujúcich k zavedeniu parkovacej politiky, robila mestská časť. „V každom jednom kroku Novomestská parkovacia potrebovala výraznú súčinnosť úradu,“ podotýkal na zasadaní zastupiteľstva v roku 2020 aj poslanec Martin Vlačiky.

Aj preto vtedy Petrovič navrhol Novomestskú parkovaciu zrušiť. Porátal, že dlh voči mestskej časti bol vtedy vyše 42-tisíc eur, kumulovaná strata vyše 58-tisíc, čiže necelá polovica tej aktuálnej, a záporné imanie bolo v hodnote 43 500 eur.

Predsedníčka dozornej rady Katarína Augustinič vtedy bola proti zrušeniu firmy. Tvrdila, že spoločnosť už bude vykazovať zisk a tým splatí straty z predchádzajúcich období. "Vždy som bola za zrušenie spoločnosti. Spoločnosť generovala stále len dlhy, pretože nemala príjmy, len mzdové náklady na konateľov," tvrdí dnes. "Keď sa spustil pilot, a teda z parkovania mali konečne začať plynúť nejaké finančné prostriedky, som jeden jedinýkrát vyslovila názor, aby sme ju ponechali a splatili dlh, ktorý sa tam do spustenia generoval," tvrdí poslankyňa.

Súhlasil s ňou aj starosta Rudolf Kusý. “Dajte nám priestor, aby sme dokázali, že to vieme robiť, že to urobíme dobre,” žiadal aj konateľ Árva. Obaja konatelia dokola opakovali, že pre NPS robili bezodplatne, podľa účtovných uzávierok však najviac míňala na osobné náklady a odmeny konateľom.

Už o pár mesiacov však starosta Rudolf Kusý na návrh konateľov predložil návrh, aby bol Novomestskej parkovacej odpustený dlh vo výške 85-tisíc, ktorý mala splatiť do 31. decembra 2020.

Parkovacia politika začala v Novom Meste fungovať až v roku 2020. Dovtedy Novomestská parkovacia na nákladoch minula viac ako 65-tisíc eur. Nakoniec zarábala až v čase od februára 2021 do septembra 2021, keď jej Nové Mesto preplácalo faktúry.

Po spustení pilotného projektu parkovacej politiky na Tehelnom poli síce firma vyprodukovala zisk, ale len 6500 eur. Zrušená bola po tom, čo začala fungovať celomestská parkovacia politika, ktorú prevádzkuje v celej Bratislave mestská firma.

Jej kumulovaná strata je dnes vyše 110-tisíc eur a jej záporné základné imanie bolo vlani vyše 80-tisíc. Kontrolóri NKÚ už v minulosti upozorňovali, že v takýchto prípadoch ide o znehodnotenie majetku mestskej časti, čo je porušením finančnej disciplíny. Je teda možné, že novomestská radnica bude mať čo vysvetľovať. 

"Určite bol možný iný postup. Prijať dvoch zamestnancov, ako projektových manažérov. Tí by boli v organizačnej štruktúre úradu a mali by parkovaciu politiku a úlohy s ňou spojené v náplni práce, myslí si poslankyňa Katarína Šebejová, podľa ktorej celý dlh NPS vznikal práve preto, že NPS platila odmeny konateľom.

Prehľad dcérskych firiem mestských častí a výsledky ich hospodárenia nájdete v článku: Firmy mestských častí prerábajú, nikoho to netrápi

Článok vznikol v rámci projektu Márnivé dcéry z Bratislavy, ktorý je financovaný z Fondu investigatívnej žurnalistiky.

Obrázok blogu


Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

Prémiový bloger
  • Počet článkov:  49
  •  | 
  • Páči sa:  191x

Novinárka, ktorú zaujíma aj to, čo je pod povrchom. Dlhé roky som strávila v SME, aktuálne doň prispievam príležitostne ako externista. Venujem sa hlavne zbieraniu príbehov pamätníkov minulých režimov pre Post Bellum SK. Témy z oblasti Bratislavy, ktorej som sa venovala v SME, dnes publikujem na svojom webe Zivemesto.sk. Zoznam autorových rubrík:  Komunálna politikaRodina a školaNezaradenéSúkromné

reklama

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

79 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

292 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu