reklama

Na slovenskom dreve bohatnú osoby z daňových rajov, bývalému patriotovi to však neprekáža.

Jedným z tých, ktorí na dreve zo slovenských lesov profitujú je aj lichtenštajnský princ.

Na slovenskom dreve bohatnú osoby z daňových rajov, bývalému patriotovi to však neprekáža.
Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

Hovorí o sebe, ako o občianskom aktivistovi, ktorý chráni ťažko skúšaný slovenský vidiek pred aktivitami ekoteroristov a pseudoochranárov. V skutočnosti je však politickým outsiderom napojeným na drevársku firmu, ovládanú z daňových rajov.

Rudolf Huliak je členom prezídia Slovenskej poľovníckej komory a predseda Pozemkového spoločenstva obce Očová. Hoci je v súčasnosti predsedom politickej strany Národná Koalícia, stihol už kandidovať za Kotlebovu ĽSNS, aj byť členom politickej strany Slovenský Patriot.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Rudolf Huliak bol na kandidátke Kotlebovej ĽSNS na 38 mieste.
Rudolf Huliak bol na kandidátke Kotlebovej ĽSNS na 38 mieste. 

REFORMA NÁRODNÝCH PARKOV

Politický marketing Rudolfa Huliaka je väčšinovo orientovaný na boj proti ochrane prírody a jej protagonistom zo štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Bol to práve agresívny odpor voči reforme národných parkov, ktorý ho dostal až na tlačovú konferenciu s predsedom parlamentu Borisom Kollárom. Motívov, prečo táto reforma a jej cieľ previesť pozemky v národných parkoch pod Štátnu ochranu prírody SR môžu Huliakovi prekážať sa ponúka viacero, no jeho zdanlivo nezištný boj za „zachovanie agrárno-lesníckej podstaty Slovenska" hyzdí biznis s drevom, na vrchole ktorého stojí jeho mladší brat.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

O DVOCH BRATOCH

Bratia Huliakovci začínali spoločný biznis v oblasti autolakovníctva. Jediným konateľom firmy PROFILAK, spol. s.r.o. je dnes starší Rudolf. Daniel sa zo spoločného podnikania osamostatnil, čo však neznamená, že bratia Huliakovci sa úplne rozišli. Obaja sú funkcionármi v Poľovníckom spolku Očová. Zatiaľ čo Daniel Huliak je jeho predsedom, Rudolf je poľovným hospodárom. Obaja zároveň figurujú aj v Pozemkovom spoločenstve obce Očová, jeden ako predseda, druhý ako člen dozornej rady.

Bratia Huliakovci na spoločnej fotografii.
Bratia Huliakovci na spoločnej fotografii. (zdroj: Facebook)

NAJVÄČŠIA PÍLA A MILIONOVÉ ZISKY

Ing. Daniel Huliak je však aj konateľom firmy KRONOSPAN, s.r.o. (historický názov Bučina DDD, s.r.o.), ktorá je súčasťou rovnomenného nadnárodného drevárskeho koncernu. Zvolenský KRONOSPAN má najväčšiu pílu na listnaté drevo na Slovensku a v súčasnosti plánuje rozšíriť svoj program o výrobu drevovláknitých MDF dosiek s ročnou kapacitou 450 000 m3. Vyplýva to zo zámeru, ktorý v roku 2021 predložila spoločnosť KRONOSPAN na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). (zdroj: https://www.trend.sk/spravy/zvolensky-kronospan-chce-novu-vyrobu-vzniknut-ma-130-pracovnych-miest).

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Zatiaľ čo ostatným drevospracujúcim podnikom sa až tak nedarilo, KRONOSPAN rástol. V roku 2020 dosiahla firma KRONOSPAN, s.r.o. tržby v celkovej hodnote 95 013 334 eur a svoj zisk v sume 6 448 768 eur zvýšila oproti roku 2019 o astronomických 406 % (zisk v roku 2019 predstavoval sumu 1 274 968 eur).

Prehľad ziskov spoločnosti KRONOSPAN, s.r.o.
Prehľad ziskov spoločnosti KRONOSPAN, s.r.o.  (zdroj: FinStat.sk)

Pre porovnanie, firma Petra Žigu - TAPER, spol. s.r.o., dosiahla v roku 2020 tržby „iba" 16 960 075 eur a zisk spoločnosti medziročne klesol o 56 % na celkových 111 943 eur. Najväčšie tržby spoločnosť dosiahla v roku 2016 (39 miliónov), avšak ani tie sa nevyrovnajú tržbám KRONOSPAN-u. Pripomeňme si, že exminister Žiga bol v médiách roky označovaný za jedného z najväčších obchodníkov s drevom na Slovensku.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Daniel Huliak obchoduje aj so spoločnosťou LESY SR, š.p., ktorá bola a aj v súčasnosti je jedným z dodávateľov dreva pre KRONOSPAN. A práve tu vzniká legitímne podozrenie, že skutočný dôvod na boj proti reforme národných parkov, ktorého tvárou sa pre mnohých stal Rudolf Huliak je, že prevod lesných pozemkov patriacich pod správu štátneho podniku LESY SR na štátnych ochranárov, by mohol narušiť dodávky drevnej hmoty pre firmu jeho brata.

Ing. Daniel Huliak
Ing. Daniel Huliak (zdroj: Facebook)

V roku 2018 podpísal Ing. Daniel Huliak „Rámcovú kúpnu zmluvu č. 1/2018 222-2018-LSR" medzi spoločnosťou Bučina DDD, s.r.o. a LESY SR, š.p. na dodávku ihličnatej vlákniny V. triedy akosti v objeme 110 000 m3 a listnatej vlákniny V. triedy akosti v objeme 4 600 m3. Identické objemy drevnej hmoty boli v zmluve dohodnuté každoročne od roku 2018 do roku 2022. (zdroj: https://www.crz.gov.sk/3272901/)

Po výmene vedenia v roku 2020 vypovedali LESY SR, š.p. všetky rámcové zmluvy na odber dreva. „Hlavným dôvodom sú vážne pochybnosti o transparentnosti pri ich uzatváraní. Podniku tiež absentujú zdroje na ich úplné naplnenie." povedal vtedajší generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda.

Medzi zrušenými zmluvami bola aj rámcová zmluva KRONOSPAN-u, čo dokladá „Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 4/2019 (CRZ 65-2019-LSR)" uzatvorený v Banskej Bystrici dňa 19.01.2021. Štátne lesy podľa dodatku podpísaného Danielom Huliakom, však mali dodať KRONOSPAN-u „listnaté priemyselné výrezy III. A,B,C triedy akosti buk v objeme 40 000 m3". Za LESY SR, š.p. podpisoval predmetný dodatok zmluvy poverený generálny riaditeľ Ing. Tomáš Čuka, stalo sa tak necelých osem týždňov po odvolaní Mateja Vigodu. (zdroj: https://www.crz.gov.sk/5424765-sk/dodatok-c-2/)

Nová píla, o ktorej informoval TREND v roku 2019 „stála KRONOSPAN takmer 14 miliónov eur a ročne dokáže popíliť 80-tisíc kubíkov dreva". Zazmluvnených 40 000 m3 listnatého dreva zo štátnych lesov, tak v roku 2021 pravdepodobne pokrylo polovicu ročnej maximálnej kapacity drevárskej firmy. (zdroj: https://www.trend.sk/biznis/zvolen-zaknihoval-prvenstvo-ma-najvacsiu-pilu-listnate-drevo)

Ďalšie zmluvy medzi KRONOSPAN-om a štátnym podnikom LESY SR zverejnené na Centrálnom registri zmlúv (CRZ), podpisoval nedávno odvolaný generálny riaditeľ Lesov SR Tibor Köszeghy.

Predmetom „Kúpnej zmluvy č. 50/2021 (CRZ č.6207/2021/LSR)" je dodávka listnatých priemyselných výrezov z buka v objeme 20 000 m3. (zdroj: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5859427/)

Ihličnatú vlákninu v objeme 37 500 m3 a listnatú (lipovú) vlákninu v objeme 600 m3 nakupoval KRONOSPAN od štátnych lesov v roku 2021 na základe „Kúpnej zmluvy č. 60/2021 (CRZ:6262/2021/LSR)". (zdroj: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5862613/)

Na roky 2022 a 2023 má Huliakova spoločnosť KRONOSPAN, s.r.o. zazmluvnenú každoročnú dodávku Ihličnatej vlákniny V. triedy akosti v objeme 100 000 m3 a listnatej (lipovej) vlákniny V. triedy akosti v objeme 2 750 m3, čo dokumentuje „Kúpna zmluva č. 25/2022 (CRZ:000014/2022/LSR)", ktorú podpísali Ing. Daniel Huliak a Ing. Tibor Köszeghy, MPH. (zdroj: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6135519/)

Navyše, LESY SR, š.p., sa „Kúpnou zmluvou č. 53/2022 (CRZ:000006/2022/LSR)" zaviazali dodať KRONOSPAN-u ďalších 48 000 m3 listnatých priemyselných výrezov z buka lesného, a to ako v roku 2022, tak aj v roku 2023. (zdroj: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6135526/)

ROKOVANIE O SPOLUPRÁCI

Vráťme sa ešte o niekoľko rokov späť, konkrétne ku dňu 28.11.2018, kedy vznikla fotografia z „pravidelného štvrťročného pracovného rokovania", na ktorom sa stretli predstavitelia generálneho riaditeľstva LESY SR, š.p. a Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR). Prekvapí vás, že na stretnutí nechýbal ani mladší brat Rudolfa Huliaka?

Ing. Daniel Huliak sa stretnutia zúčastnil ešte ako konateľ spoločnosti Bučina DDD, spol. s.r.o., ktorú v roku 2019 pohltil nadnárodný koncern KRONOSPAN. O stretnutí, ktoré sa venovalo „vyhodnoteniu tohoročnej spolupráce a nastoleniu tém do budúceho kalendárneho roka" informuje Dřevařský magazín, ktorý za zdroj informácií označuje tlačovú správu ZSD SR. V nej sa okrem iného uvádza:

Jednoznačne pozitívnym nástrojom, na ktorom sa ZSD SR a vedenie LESY SR, š.p. dohodli, sú pravidelné pracovné konzultácie na mesačnej, resp. kvartálnej báze, na ktorých budú vyhodnocovať fungovanie transparentnosti a konzultovať ďalšie opatrenia na prospech rozvoja lesnícko-drevárskeho komplexu na Slovensku. S tým súvisí aj spoločný postup pri presadzovaní princípov trvalého a obnoviteľného hospodárenia v lesoch na Slovensku, ktoré sú často predmetom dezinformačných kampaní a špekulácií predovšetkým smerom k laickej verejnosti."

Preto ZSD SR jednoznačne podporuje snahu odborných kruhov, aby sa stiahla novela Zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú predložilo MŽP SR, z medzirezortného pripomienkového konania dovtedy, kým sa neuskutoční hlboká odborná diskusia na prípravu nového zákona". (zdroj: https://drevmag.com/2018/11/30/spolocne-rokovanie-lesy-sr-s-p-a-zsd-sr/)

Na rokovaní zľava: Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ LESY SR; Ing. Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ LESY SR; Ing. Ľubor Balko, BUČINA DDD; Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR; Ing. Daniel Huliak, konateľ BUČINA DDD; Ing. Milan Benco predseda DS ZSD SR
Na rokovaní zľava: Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ LESY SR; Ing. Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ LESY SR; Ing. Ľubor Balko, BUČINA DDD; Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR; Ing. Daniel Huliak, konateľ BUČINA DDD; Ing. Milan Benco predseda DS ZSD SR (zdroj: zdroj: Dřevařský magazín)

Až tragikomicky vyznieva pritom fakt, že na spoločnej fotografii z rokovania, ktoré sa malo venovať „vyhodnoteniu fungovania transparentnosti" je spolu s Huliakom zachytený aj bývalý obchodný riaditeľ štátnych lesov Tomáš Klouček, ktorý je obvinený z prijímania úplatku a prania špinavých peňazí.

Tomáš Klouček mal v Lesoch SR na starosti nákupy, verejné obstarávania, predaj dreva, aj poľovníctvo. Za štátny podnik vystupoval aj pri zavádzaní protikorupčného systému a nastavovaní transparentného obchodu s drevom, no od firmy, ktorá uspela v súťaži pre LESY SR, š.p., vraj zinkasoval úplatok, ktorý predstavoval 13 % z mesačných faktúr. (zdroj: https://plus7dni.pluska.sk/domov/chrapunstvo-statnych-lesoch-byvaly-obchodny-riaditel-bez-okolkov-uchmatol-chatu)

PÁNI Z DAŇOVÝCH RAJOV

Rudolf Huliak vystupuje ako patriot, ako politik s pronárodným cítením. Kritizuje environmentálne projekty realizované na Slovensku, ktoré sú financované z eurofondov, prípadne iných zahraničných zdrojov, no neprekáža mu bratov biznis s drevom, ktorý odlieva miliónové zisky KRONOSPAN-u do daňových rajov v zahraničí.

Podľa verifikačného dokumentu, ktorý bol vypracovaný advokátskou kanceláriou Ernest & Young Law, s.r.o. ovládajú nadnárodný drevársky koncern KRONOSPAN dve spoločnosti.

Prvou je KRONOSPAN (CZ) LIMITED, ktorá „je majiteľom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora" vo veľkosti menšej, ako 1 %.

Rozhodujúcim je obchodný podiel, ktorého majiteľom je KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C., ktorý predstavuje viac, ako 99 % a ktorý zodpovedá vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 33 049 360 eur. (zdroj: https://www.uvostat.sk/rpvspartner/17840)

Z dokumentu tiež vyplýva, že: „Partner verejného sektora je právnická osoba, ktorá je majetkovo ovládaná a riadená združením majetku - nadáciou Betuva Stiftung, so sídlom Austrasse 79, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo.“

Konečnými užívateľmi výhod, sú podľa verifikačného dokumentu k registrácii spoločnosti KRONOSPAN, s.r.o. do registra partnerov verejného sektora, platného od 28.02.2022:

-pán Spiros Spyrou, adresa trvalého pobytu: Dimitri Pyrka 22, 2679 Mammari, Cyperská republika, člen rady nadácie Betuva Stiftung,

-princ Michael Karl Alfred Maria Felix Mortis Ones Sancti v.u.z Liechtenstein, adresa trvalého pobytu: Herrengasse 21, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, člen rady nadácie Betuva Stiftung,

-pán Christoph Anton Nutt, adresa trvalého pobytu: Bergstrasse 30, 9491 Ruggell, Lichtenštajnské kniežatstvo, člen rady nadácie Betuva Stiftung,

-pán Peter Kaindl, adresa trvalého pobytu: PASEO EDUARDO DATO, NUM 21, 3 DR, 28010-MADRID, Španielsko, protektor nadácie Betuva Stiftung.

-pán Nikolay Bankov, adresa trvalého pobytu: K-S Lazur, bl. 68, vh. 1, Et.13, ap. 52, p.k. 55, Burgas 8001, Bulharsko, člen rady nadácie Betuva Stiftung.

-Dr. Wolfgang Seifert, adresa trvalého pobytu: Ruscheweg 1A, 01109 Dresden, Nemecko, člen rady nadácie Betuva Stiftung.

Práve Cyprus a Lichtenštajnsko, v ktorých sídlia prví traja koneční užívatelia výhod KRONOSPAN-u, sú považované za „daňové raje". Rovnako pán Peter Kaindl, prorektor nadácie Betuva Stiftung, mal podľa verifikačného dokumentu platného do 28.02.2022 predchádzajúci trvalý pobyt vo Švajčiarsku.

Mapa daňových rajov.
Mapa daňových rajov. (zdroj: Shutterstock)

Marián Hletko

Marián Hletko

Bloger 
  • Počet článkov:  1
  •  | 
  • Páči sa:  25x

Vyštudoval environmentálnu ekológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a venuje sa ochrane prírody na profesionálnej aj dobrovoľníckej úrovni. Ako pracovník Štátnej ochrany prírody SR koordinoval činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Viac než 10 rokov bol aktívnym členom Slovenského skautingu, kde sa ako vodca oddielu venoval výchove a vzdelávaniu mládeže. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

292 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu