Apel na vodiča vozidla podobného vozidlu Ota Brixiho alebo naučí niekto starého kocúra novým móresom?

Písmo: A- | A+

Celkom rada by som vedieť, do ktorej autoškoly chodil vodič vozidla podobného vozidlu Ota Brixiho na výcvik, teórie či jazdy. Vyzerá to totiž, že jej celé roky nerobí priaznivú reklamu.

Už v minulosti sa písalo, že dnes ex poslanec mesta Košice p.Brixi parkoval na vyhradených parkovacích miestach pre invalidov nelegálne.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20845024/kosicky-poslanec-smeru-parkuje-na-miestach-pre-invalidov.html?ref=tab

Sám v rozhovore pre Korzár roku 2018 vyhlásil, že" Navyše som držiteľom parkovacieho preukazu pre osobu so zdravotným postihnutím na babku." / poznamenávam, že to je nonsens , pretože buď Brixi bol postihnutou osobou , alebo Brixiho vtedy 86 ročná babka/ a „Lebo my ju vozíme. Snáď je jasné, že sa 86-ročná žena nemôže prepravovať sama." /tu poznamenávam, že z tvrdenia jasne vyplýva, že ex poslanec Brixi v tom čase nebol zdravotne ťažko postihnutou osobou, len prepravoval babku, ktorá bola osobou so zdravotným postihnutím a bola držiteľom parkovacieho preukazu a bola to ona, kto musel byť v čase využívania parkovacieho preukazu na palube prepravujúceho vozidla/. (Zákon č. 8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 44 ods 6 Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom.)

a smelo ďalej tvrdil aj "Keby aj na stovke som parkoval. Nech ma šikanujú policajti. Tak zaplatím 100-krát 60 eur. Nemám s tým najmenší problém."

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20845040/brixi-novinarovi-nie-som-fico-nebudem-sa-s-vami-bavit-v-rukavickach.html?ref=tab

Policajné stanovisko
Policajné stanovisko 

Zdá sa aj napriek tomu, že po uliciach mesta sa pohybuje ešte aj dnes vodič vozidla podobného s jeho vozidlom a ktorý má v úmysle naďalej parkovať, podľa vzoru pána ex poslanca, aj nelegálne... možno pre vlastnú pohodlnosť, možno lebo má peniaze na možné pokuty, možno pre niečo iné... tento rok sa naskytla príležitosť vidieť tohto vodiča ako nedodržuje Zákon, ignorujúc § 44 ods 6 , parkujúc na vyhradenom parkovacom mieste pre osoby so zdravotným postihnutím v Košiciach bez parkovacieho preukazu, bez osoby s parkovacím preukazom na palube vozidla, kde sa javí, že má vo zvyku nakupovať na dôvažok s ponechaním Vášho prázdneho vozidla bez vypnutia motora na tomto vyhradenom mieste, po dobu cca 10 až 15 minút... aj napriek tomu, že určite vie, že sa môže dopúšťať minimálne priestupku podľa § 22 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, kde sa toto považuje za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky.

Využívam túto platformu a rada by som na vodiča vozidla podobného s vozidlom ex poslanca mesta Ota Brixiho apelovať, ale nielen jeho, aby zvážil pri nepriaznivej situácii v rámci vyhradených parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v meste Košice, nevyužívať, či nezneužívať, ani na sekundu vyhradené parkovacie miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, P Réserve, a to nielen v Košiciach, ak nie je a nebol ÚPSVaR uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na prepravu osobným motorovým vozidlom alebo ak neprepravuje v danom okamihu takúto osobu s parkovacím preukazom. Jeden by si mal ceniť svoje zdravie aj zdravie svojich najbližších tým, že nie je/sú/ odkázaný/í/ využívať legálne tieto miesta. Rada by som veriť v ústretovosť aj porozumenie v tejto veci, aj vo svetle odkazu návštevy Pápeža Francesca na Slovensku. Ďakujem .

Košice 2021
Košice 2021  
Skryť Zatvoriť reklamu