Rozhodujte o marihuane so zodpovednosťou dobrého hospodára!

Písmo: A- | A+

Rozumný štát sa chová hospodárne. Politici sú povinní nakladať so zdrojmi štátu so zodpovednosťou dobrého hospodára. Záujem štátu majú uprednostniť pred záujmom vlastným. Tak by to malo byť aj v nekonečnej téme marihuany.

Vo svetle zapadajuceho slnka
Vo svetle zapadajuceho slnka (zdroj: Photo by manish panghal on Unsplash)

Že vety v titulku neplatia pre Slovenskú republiku, nie je potrebné špeciálne dokazovať. Rozšafné míňanie počnúc spôsobom výstavby diaľníc, obstarávania informatichej podpory štátnej administratívy, zbraňových systémov aj udržovanie košatej štruktúry vládnych úradov, až po efektivitu boja s pandémiou dokazujú, že hospodárenie štátu je v hierarchii záujmu politickej triedy úplne na dne.

Rýchlu úsporu je možné dosiahnuť už dekriminalizáciou marihuany, zdroj dodatočných štátnych príjmov jej úplnou legalizáciou. Existujúce PPP štátu so zločinom zaťažuje nákladmi štát, kým celé príjmy ponecháva organizovanému zločinu.

Viete že, rok väznenia nás stojí približne 16 800 EUR? Za chlapíka, čo dostane za opakovaný delikt s par jointami 10+ rokov tak zaplatíme cenu slušného dvojizbového bytu v predraženej Bratislave. Navyše ho/ju musíme chytiť, aj tí policajti stoja peniaze, peniaze stojí aj samotný proces dokázania viny a stanovenia trestu.

Väzeň v base dane neplatí. Pri priemernej mesačnej mzde 1 133 EUR predstavuje len strata na priamych daniach a odvodoch 8 875 EUR ročne, a to som nezapočítal zdaniteľnú pridanú hodnotu vytvorenú pre zamestnávateľa alebo vlastným podnikanim. Zďaleka to nevyváži, že v rámci väzby možno produkuje nejaký výrobok s nízkou pridanou hodnotou. Ďalej, namiesto založenia rodiny, výchovy detí, bohatnutia, na ktorom sa štát vždy rád podieľa, stráca svoje produktívne roky. Rodina nestojí práve málo. Ak by minul len okolo 90% svojho príjmu, je to ďalších 2 400 EUR ročne na DPH pre štát. A to nepočítame, že si vezme hypotéku a napr. cez stavbu nehnuteľnosti multiplikatívne vytvorí ďaľšie hodnoty. Aj vychované dieťa má svoju hodnotu danú nielen budúcou hodnotou jeho príjmov. Toľko väzeň na horalkách v kantíne určite nespotrebuje. A ani po prepustení veľký úžitok neprinesie, jeho zaradenie sa do spoločnosti stojí ďalšie náklady a nemusí sa ani podariť.

Nebudem sa zbytočne zaoberať ťažšie kvantifikovateľnými možnosťami príjmov z marihuany pre štát. Iste, predaj kontrolovanej a certifikovanej marihuany pod štátnym monopolom v trafikách pridá daň, ale aj náklady na jej výber a predpokladám, že si ju záujemci skôr zasadia do kochlíkov, ako budú kupovať v trafikách. Vytvorí aj drobný turistický ruch, ktorý má svoje multiplikačné efekty. Marihuanové koláčiky a podobné výrobky rozšíria sortiment obchodov. Marihuanové substituenty drahých liekov pri niektorých ochoreniach tiež ušetria na nákladoch ale aj oberú štát o príležitosť inkasovať.

Poznámku si iste zaslúžia náklady pre spoločnosť. Kriminálne činy v spojitosti s marihuanou (majetkové trestné činy v súvislosti s obstaraním prostriedkov na nákup, opojením spôsobené delikty proti majetku alebo násilné) sú zanedbateľné aj v čase drahej marihuany, predpokladám, že sú výrazne nižšie v porovnaní s alkoholom. Náklady na liečenie následkov z nadužívania, tažších závislosti bude pravdepodobne nižšie vzhľadom na iný mechanizmus závislosti. Veľký rast spotreby po zlegálnení nepredpokladám. Po počiatočnej vlne zvýšený záujem opadne, takže sa skôr priblížime k dnešnej spotrebe. Pozitívom ale bude určite vytláčenie kriminálnych prvkov z tejto oblasti, nahradenie nebezpečnejších drôg lacnou a legálnou marihuanou. Existujú skúsenosti z mnohých krajín, ktoré s prohibíciou marihuany skončili. 

Kvantifikácia je nad rozsah času, ktorý chcem venovať tomuto článku, ale máme Útvar hodnoty za peniaze aj Ekonomický ústav SAV, koniec koncov je to aj téma na diplomovu prácu, keby to chcel niekto spočítať nezávisle pre podmienky Slovenska. Napr. pre Kanadu sú informácie zhrnuté tu

Žiadam preto politikov, úradníkov a poslancov, aby zabudli na svoje prípadné ideologické predsudky a predpojatosti, zohľadnili konečne aj ekonomickú stránku a mysleli na záujem daňového poplatníka a zdravého hospodárenia štátu, keď im už svedomie nebráni zavrieť ľudí na dlhé roky do väzenia za nič. Podporíte dobrú vec. 

Skryť Zatvoriť reklamu