A je tu zmena: klasický náhubkový zákon v kyberpriestore. Prekonáme Čínu a Kim-ČONG-Una?!

Písmo: A- | A+

Malosť ducha sa dá verejne potvrdiť akýmkoľvek spôsobom. Aj titulkom práve ohlasovaným vo verejnoprávnom vysielaní RTVS slabulinkými redaktormi Jaroslava Mäsiara-Rezníka. Nebezpečné Hackerské útoky! Také čosi neexistuje !!!

Žiadne hackerské útoky - N I K D Y neexistovali, neexistujú a nebudú existovať. To si musia uvedomiť aj slabulinkí redaktori SRTV a ich hostia v dialógoch. Nemôžu vo vysielaní vyrábať tvrdé hoaxy a šíriť polopravdy a lži. Dokážem ihneď. Aj rozborom relácie, ktorá ešte ani nezačala.

Hackerský útok .....blá, blá , blá. Už samotný názov témy má znaky hoaxu a polopravdy. Redaktorko nemá ujasnené základné pojmy z informatiky. Som aj učiteľom informatiky s 15 ročnou praxou.

V každej brožúre informatiky nájdete jasne zadefinovaný rozdiel medzi pozitívnou činnosťou hackera v kyberpriestore a negatívnou aktivitou Zlého - crackera !!! Ten druhý pojem by ste márne hľadali aj vo vyjadreniach naj slovenských odborníkov a špecialistov na *IKT a digitálne sociálne siete. Je to presne rovnako, ako keby ste vyhlásili, že na začínajúcich MS v hokeji nastúpi aj brankár Jašin aleho Schrojf či Ivo Viktor - všetko kvalitní brankári, ale FUTBALOVÍ. A presne toto hlása názov témy relácie "Z prvej ruky!, presnejšie HOAX z prvej ruky! Prečo toľko kriku, pre korýtko múky, poviete...?!

Pretože to veľmi úzko súvisí s práve ohláseným prijatím - len a len Náhubkového zákona v slovenskom kyberpriestore poslancami NR SR. Na spôsob diktátora KIM-ČON-UNA či čínskeho prezidenta a vodcu Komunistickej strany Číny. To sme sa zas raz vyznamenali. A viete prečo ? Aby raz a navždy zapchali huby nám občianskym aktivistom. Námestia sú odo dnes k dispozícii občanom na verejné zhromaždenia. Tak uzavrime občianskym aktivistom KYBERPRIESTOR pod hrozbou tvrdých a vysokých sankcií. A naši a len naši ľudia posúdia - či daný príspevok, blog, referát, prezentácia, dialóg v skupine, videosekvencia, podcast je - alebo nie je - hodný sankcie a okamžitého násilného UMLČANIA autorov !!! A urýchleného zmazania jeho OBSAHU !!! To už nie je komunistická cenzúra, lež tvrdá STREDOVEKÁ CIRKEVNÁ A SVETSKÁ c e n z ú r a S MISTR-POPRAVČÍMI, ako o nej a nich spieva Karol Kryl v známej piesni Mistr POPRAVČÍ:

"Byl hrozný - tento stát, když musel si se dívat - 

  jak zakázali psát a zakázali spívat !!!

A bylo im to málo - poručili dětem (!) -

 modlit sa, jak si přálo - Veličenstvo K A T !!!

nesmrteľný peničkár Karel Kryll
nesmrteľný peničkár Karel Kryll (zdroj: Wikipédie)

Tak to je tá sľubovaná súčasnou mocou- bájna a vytúžená zmena pre občanov SR v kyber-priestore. Ďakujeme, no zo srdca neprosíme - drahá pani Veronika Remišová so svojim, pre mňa odo dnes viac ako pochybným amsámbľom individuí sústredených v Košiciach s vysokými platmi na boje práve v našom slovenskom KYBERPRIESTORE. Skupinu programátorov a operátorov v službách štátu SR s vysokým ŽOLDOM - som okamžite pracovne pomenoval - KYBERCENZORI a KYBERŠIKANÉRI.

Aj keď ťa od jedu rozpučí - bábkarka a ministerka informatizácie , naivná Veronika R.

Za peniaze nás - poctivých daňových poplatníkov - kyberšikana, obťažovanie , hrozby súdnymi procesmi a vo svete nevídaná - K Y B E R C E N Z Ú R A ?! Pravidelne vykonávané zo strany štátu SR - kým a za čie peniaze?!

Nikým iným ako Košickým tímom KYBER-ŽOLDNIEROV !!! Za mastný žold z peňazí našich daňových poplatníkov. Totálne smiešne a hlboko choré myslenie občianky Veroniky Remišovej. V duchu urážlivej téza všetkých občanov SR: Ja vám nahodím dôslednú cenzúru v slovenskom kyberpriestore - a vy, hlúpučkí občania SR, si ju ešte vďačne a poctivo ZAFINANCUJETE z vašich daní.  Toto primitívne a urážlivé posolstvo -verejne dnes tlmočí bábkarka Veronika Remiš celému Slovensku. Úplne vážne a s fingovaným pokojom ďalšieho slovenského politického samovraha.

Konzílium pre Veroniku Remiš.  Vyšetrovaným klientom je Josef Švejk - uprostred
Konzílium pre Veroniku Remiš. Vyšetrovaným klientom je Josef Švejk - uprostred (zdroj: ProsocJoker Ivan Olejár PhVKI.)

Ty musíš byť zrelá pred odborný tím na seriózne vyšetrenie. Presne ako občan JOzef Švejk pred konzíliom vojenských psychológov a psychiatrov. Určite. Na 100P%. Ver mi Veronika. Zopakujem, čo som ti doporučoval pred tromi mesiacmi. Mala by ťa pozvať na koberček Tvoja starostlivá mamička a ak materinsky s najlepším úmyslom ťa poriadne VÝCHOVNE P R E F A C K A Ť !!! Určite by to pomohlo veci i tvojej ďalšej politickej kariére. A mamičke by si určite za to neskôr rúčky bozkala. Veď takéto amorálne stredoveké cenzorské perverzity legislatívne uzákoniť v našom slovenskom K Y B E R P R I E S T O R NE (!)- je skok do 13. storočia, Veronika R. Prechod do filmu majster kat. To nemyslíte vážne, priatelia v 21. storočí ?!?!?! Veď sa týmito prakticky jasne a s prehľadom dostávame ďaleko pred totalitné krajiny ako - Bielorusko, Čína, ba dokonca KĽDR diktátora Kim-Čon-Una!!!!

A verte mi, ja v takejto krajine obohnanej v 21. storočí vysokou data@info-bariérou podobnou železnej OPONE, myslím - komunistickej ŽELEZNEJ OPONE , nechcem žiť ani , ako spieva Peťo Cmorík v piesni Každá minúta.

Za tieto PODLÉ Ú M Y S L Y v službách Satana a opantaná Luciferom, by ste mali Veronika nám občanom ospravedlniť a okamžite odstúpiť z postu ministerky INFO i predsedníčky strany Za ľudí. Veď -vy nás vediete do temného stredoveku. Myslím to úplne, ale úplne, priam - smrteľne vážne !!!! Ako zatiaľ slobodný občan SR !!! Bez cenzúry či autocenzúry svojich doterajších blogov uverejnených na serveri sme.sk. Slobodne a bez nátlaku. Nie s praktikami stredovekej cenzúry.

Padlý anjel  S A T A N
Padlý anjel S A T A N (zdroj: Ivan Olejár PHVk, súkromný archív UJL máj 2021)

Mašinéria boľševických ideológov, bezohľadnej cenzúry, časov národného socialistu Šaňa Macha a jeho gardistov z čias vojnového Slovenského štátu a zastrašovanie občanov za vyjadrenie ich názorov a spoločenských občianskych postojov -sú znovu na obzore. Ohlasujú sa zmeny a čakáme poslušne na ich príchod. Ako ten bájny dobrý voják Švejk vo filme - Poslušne hlásim! V hlbokom predklone a haptáku pred cisárskou mocou a autoritou FérecJožku. Veď , aj náš slovenský cisár Pán je vúl. Akurát, že hyper korunovanej v celej EÚ. Pre podobné vyjadrenia mocní a vplyvni SR - zatiaľ BEZMOCNE - škrípu zubami sťa židovskí farizeji pred, pri a po obhajobe I. mučeníka Cirkvi Svätej - mladého diakona - Sv. Štefana. "Vyviedli ho zo synagógy a tam ho UKAMEŇOVALI. Pre jeho slovo. Pre nič, iba slovo ostré ako meč!" Čítame tieto fakty v Skutkoch Apoštolských spred dvoch milénií.

Nič sa nezmenilo. A vraj, starý kresťanský národ matičky Európy, hneď po Poliakoch. Poliakom ako praktizujúcim kresťanom - nesiahame ani po rozkrok, priatelia. Nikdy sa im nepriblížime. Nemáme na to intelektuálnu a občiansku výbavu ani ľudské charaktery.

Verte mi ako učiteľovi s kontinuálnou vyše 40-ročnou praxou v regionálnom školstve a už hádam posledných päť rokov aj manažérovi a riaditeľovi Virtuálneho centra štúdií a prevencie mobingu a bossingu v školskom systéme SR. Vráťme sa poludňajším dialógom.

Kým náš redaktorko sa oháňal vytrvalo POJMOM HACKERI vo vysoko NEGATÍVNOM SLOVa zmysle, dostal v zápätí rovno po hube. A poriadne. Navyše, si sám poriadne našpinil do vlastného redaktorského hniezda a preukázal podpriemernú žurnalistickú úroveň i odbornosť.

To vtedy, keď začal s prekladmi vyjadrení skutočných profesionálov z americkej FBI i poškodených obetí i zástupcov amerických poisťovní obetí útokov. . Ani jeden z nich a ani raz nepoužil pojem HACKER !!! Pretože poznajú jeho pravý obsah. Ak by ho použili hanlivo, tak americkí počítačoví hackeri by im to dali okamžite pocítiť. Hlavne tým z FBI, ktorí P R O F E S I O N Á L N E a vysoko odborné i špecifické algoritmy a dynamické stereotypy. Používajú často spoluprácu agentov FBI a vybraných HACKEROV , pán pomýlený úbohý redaktorko RTVS. AGENTI I POISŤOVNÍCI využívajú služby práve hackerov pri pátraniach po zločincoch creckeroch v kybernetickom virtuálnom priestore sociálnych sietí a na Internete. Rešpektujú sa plne navzájom. A tu, skade rfuka-skadenoha ( ako v Hollého "KUBOVI") - úbohý redaktorko v službách exkomunistru Jaroslava Masiara-Rezníka pošpiní verejne vo vyslelaní verejnoprávneho média na Slovensku - hackerskú celosvetovú česť !!! U mňa by sa neohrial a dostal kvalitné kopačky okamžite.

Každý z vyjadrujúcich sa amerických profíkov - už správne použil POJEM -kybernetický útok, nie hackerský útok na Colonial paybal Odstavili ním predajne pohonných hmôt na pobreží USA. Myslím, cez kybernetický útok agresorov.

Približme zaujímavé fakty u nás málo pretraktované:

Na účtovné systémy útočili. ransorverom. Majitelia prevádzok distribúcií pohonných hmôt neboli tak schopní účtovať ceny za pohonné hmoty. Išlo o útok - nie zahraničných agresorov vyzbrojených ransonwarom;.

Nebol to nepriateľský akt zo strany Ruska či inej zahraničnej mocnosti.

Bol to útok kriminálneho gangu z USA, podľa vyjadrení pracovníkov FBI. Teda, žiaden útok hackerov ako sa to zrodilo v zmätenej hlávke redaktorka RTVS.

Ransonvare - programová aplikácia - zašifruje data a info obete a za výkupné ho dešifruje zaslaným kľúčom útočníka - za výkupné. Bitcoiny boli platidlom. Útočníci chceli dať výkupné na charitu -5miliónov dolars. Z utrženého výkupného.

Dark Side je služba, ktorá nabízi ransonware, ale aj prenajíma svoj špičkový software konkrétnym útočníkom za mastné poplatky. . Je to celé priemyselné odvetvie na výrobu a prenájom ransonvare. Kúpime si prístup k aplikáciám DARK SIDE i malvéru. Potom môže začať útok voči vybranej obeti na sieťach.

Výkupné celkom - v sume asi 350 miliónov dolárov za uplynulý rok.2020.

O 311% stúpli útoky ransonwarom oproti roku 2019.

Má to aj súvis s pandémiou, keď ľudia pracujú z domu a diaľku. Úroveň zabezpečenia sietí, IKT a PC -zákonite KLESLA a klesá dodnes.

Možnosti obetí kyber-útoku :

1/ obeť obnovila prístup zo zálohy; táto metóda je časovo i technicky náročná;

2/ kúpiť od útočníkov dešifrovacie klúče za výkupné a obnoviť systémy dat a info v pamätiach prostriedkov IKT.

Priemerný počet nefunkčných dní po útoku - je dní je 6-dní už menších a až 21 dní výpadku sietí atakovaných stredných a väčších objektov poskytovaných služieb na digisieťach a Internete

Príklady útokov:

Piatok - 14. mája 2021 - zaznamenaný ran útok voči spoločnosti írskych nemocníc, ktorým odstavili ich služby.

Prečo sa spoločnosti nevedia brániť HACKERSKÝM ÚTOKOM? pýta sa redaktor. Veľmi nesprávne a zavadzajúco !!! Znovu veľmi nesprávne až hoaxovo. Hackeri nikdy neútočia. Ak tak iba v jeho veci neznalej hlave.

Odpoveď - útočník cez prihlasovacie údaje získa prístup. Preto treba - čo naj obranu a bezpečnosť systému. Konkrétneho. Prípadne ho mať poistený pred útokmi crackerov.

Postoje a riešenia:

FBI neodporúča platiť výkupné za rans-útoky. Plati zatiaľ psycho zásada : Raz zaplatia , zaplatia aj nabudúce. Aj preto: Automaticky musia odmietnuť platbu.

Cez poisťovne - ony zaplatia výkupné a dostanú za neho - dešifrovací klúč.

Zostáva teda principiálna otázka pre obete násilných útokov v kyber-priestore: Platiť, či neplatiť ?

Je to aj vec poistenia v kyberpriestore. Výkupné stúpa a poisťovne niekedy nerady platia výkupné za poistené firmy a spoločnosti.

Vystopovať útočníkov je veľmi ťažké. Skupina Dark Side ukončila činnosť prenajatých programov a agoritmov bez stôp. No, zločinci nebývajú tak úplne dôslední a možno ich vystopovať. No, útočníkov a kyber-krimi gangov je dnes strašne veľa. Poisťovne sú naklonené riešiť vec vyplatením výkupného ako najímať drahých agentov a detektívov FBI. Prípadne známych hackerov. Tu ešte raz plasticky vidíte poslanie hackerov. Hackeri sú tí, ktorí pomáhajú vystopovať kyberzločincov a crackerov. Hádam ste to práve pochopili , slabučký redaktorko RTVS. Diametrálny rozdiel medzi hackermi a crackermi na PC sieťach a Internete.

 Stavy u nás:

V SR a ČR je počet útokov podobný ako na západe, no systém poistenia - zúfalo zlý.

Kyber-Krimi Gangy sú krok pred operátormi, programátormi a technológmi. Ide o nový typ krimi-ransonverom. Štátne orgány sú za nimi o kroky. Prvá aktivity boli necielené, teraz je už cielený ransonver. Ide o zločinecké skupiny - crackerov, dodávam. Nie hackerov, ktorí aktívne bojujú proti crackerom v kyberpriestore. POZOR! Už desaťročia. Len útoky ransonverom sú relatívne nové a predstavujú veľké nebezpečenstvo v digitálnych sociálnych sieťach a na &internete.

USA, Iránci, Rusi, Čínania a SeveroKórejci - vedú v množstve i dynamike agresií v kyber virtuálnom priestore. A Severná Kórea v súčasnosti vykrýva jednu tretinu rozpočtu z kyber-útokov. Je to skryte svetová vojna v kyber priestore. Násilie začína výrazne DOMINOVAŤ aj vo virtuálnom kyber priestore sociálnych sietí a Internetu i jednotlivých agresívnych www. stránok i celých serverov.

Ako sa nestať terčom?

1/ -aktualizovať software, čo kde zadávame - pozor na sliediace servery; pozor na heslá; mať unikátne a zložité heslá;

2/ -univerzálny návod neexistuje, iba doporučenie - zvyšovať vlastné DIGI zručnosti, využívať existujúcu bezpečnosť,

3/ využívať podstatne intenzívnejšie - školskú edukáciu detí a mládeže, predmety a aktivity DaM v školách a špecializovaných učebniach výpočtovej techniky a informatiky i informatickej výchovy - už na I. stupni ZŠ z hľadiska nás - súkromných užívateľov PC sietí - bežných, nie firemných.

Skupiny sú široko rozvetvené, útočníci sú ruskojazyční a zo štátov bývalého ZSSR, nevydávajú útočníkov do zahraničia, Rusi ich využívajú a podporujú časť kyberkriminálnikov a gangov v kybervojnách a násilných agresívnych útokoch - na iné štáty a demokratické organizácie a inštitúcie planéty Zem.

ProsocMan Ivan Olejár PhVKI.; ProsocJoker; 17. mája 2021, Prešov;

Skryť Zatvoriť reklamu