Aktuálne: "Ako ďalej v edukácii študentov II. stupňa a stredných škôl na Slovensku?"

Písmo: A- | A+

Myslím, v školskom roku 21/22. Keď do konca školského roku 20/21 chýbajú mesiace apríl, máj, jún, júl, august. Potom nasleduje školský rok 21/22. Necelý polrok. Vrátane dvojmesačných prázdnin žiakov a študentov ZŠ a SŠ. Ako ďalej?

Maturity vo Francúzsku - z 10-tich predmetov za štyri hodiny; apríl 2018; maturuje sa aj z troch športových disciplín v rámci predmetu - Šport!
Maturity vo Francúzsku - z 10-tich predmetov za štyri hodiny; apríl 2018; maturuje sa aj z troch športových disciplín v rámci predmetu - Šport! (zdroj: archív PC Iv0li)

Už pred svojou demisiou sa súčasný slabý minister školstva B. Grohling vymedzil a vyjadril, že žiaci nemôžu v žiadnom prípade opakovať školský rok bez postupu do vyššieho ročníka. No, nezdôvodnil to absolútne a vyhlásil to neomalene a bez logických argumentov - z pozície sily ako direktívu ministra školstva. Bez ohľadu na spoločenskú potrebu , objednávku rodičov i diskusiu s pedagógmi, študentmi a hlavne s rodičmi detí a mládeže. Jasný DIKTÁT zo strany školských úradníkov z pozície centralizovanej moci a sily. Štátny dirigizmus. Ako za čias hlbokého komunizmu a budovania socializmu v rokoch najtvrdšej husákovskej normalizácie. Aj preto je pre mňa ako pedagóga a teológa jedným z najslabších ministrov školstva po Nežnej revolúcii. &má pravdepodobne za sebou poradcu (radcu!) s hlbokou komunistickou minulosťou. Najskôr Mirona Zelinu !! Majstra eštebáckych metód diverzie a vedomého spolupracovníka ŠtB s krycím menom Miron. Z doterajších dvadsiatich ministrov školstva jedného z najslabších ministrov.. Na tom trvám a poukážem ďalším textom blogu... Novosť a užitočnosť vecí a riešení je TVORIVOSŤ, tvrdí práve v úvode dnešnej večernej relácie RTVS pravdivo profesor Miron Zelina. Ako vždy je presvedčivý. A tým sa ľahučko infiltruje a získava dôveru. A definuje tvorivosť v rozhlase. K definícii tvorivosti podľa mňa. Tvorivosť je schopnosť konkrétneho človeka či tímu - PROJEKTOVAŤ. On projektovanie vôbec nespomína v ponúknutej definícii. No, projektovanie bolí, lebo sa opiera o myslenie a fantáziu. Logické myslenie i imagináciu. Spája kognitívnu a emocionálnu inteligenciu ľudských tvorov. Odlišuje ich od sveta zvierat a rastlín i iných bioorganizmov. O týchto súvislostiach v svojej charakteristike, bývalý ponovembrový dekan fakulty pedagogiky UK v Bratislave mlčí. Tvorivosť človeka - je vznešeným darom Ducha Svätého, vravíme my kresťania, pán profesor M.Z. Ateista zostane agnostikom, profesor Zelina. A nimi ste zostali. Bez urážky. Ku skutočnému kresťanstvu ste nikdy nedospeli a zaznávate ho dodnes. No, priveľký priestor vo verejnoprávnych médiách stále máte a obávam sa, že aj vďaka práve B. Grohlingovi budete mať aj naďalej. Škoda. Mne ho dali slovenské média iba raz za socíku a raz po Nežnej! Tiež škoda... A Grohlinga v nich vídať a počuť už skoro denne ! Do tretice - škoda pre náš školský systém a jeho pozitívnu obnovu ! Pre kvalitu a víziu edukácie našich detí a mládeže na inej a vyššej kvalitatívnej úrovni v 21. storočí. Na edukáciu k prosociálnosti v osobnostnej štruktúre našich zverencov. Na jej formovanie a rozvoj. .

Aj v čase mimoriadnej pandémie KOVIDu-19 je potrebná vízia a cesta k jej realizácii v podobe reálnych a zmysluplných projektov. O tom presvedčivá a rodičom ústretová školská politika je. Aj v čase núdze, Grohling! Máte vôbec nejaký humánny projekt rozvoja regionálneho školstva do roku 2030, pane? Sem s ním na diskusiu. AK ÁNO PREČO HO AJ S JEHO KOMPLETNÝM AUTORSKÝM TÍMOM NEPREDLOŽÍTE IHNEĎ KOMPETENTNEJ PEDAGOGICKEJ OBCI, ŠTUDENTOM A ICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM NA VEREJNÚ DISKUSIU, NA ZISK NAŠEJ DôVERY A JEHO VYLEPŠENIE A HLAVNE INTERIORIZÁCIU reformného projektu ???!!! ABY ZAREZONOVAL V MYSLI A DUŠI KAŽDÉHO SLOVENSKÉHO PEDAGÓGA A PODNIETIL HO K TVORIVÝM PEDAGOGICKÝM AKTIVITÁM A K REALIZäACII V PRAXI. Na každom pracovisku s edukáciou detí a mládeže na Slovensku! Aby DEFINITÍVNY REFORMNÝ PROJEKT NÁŠHO REGIONÁLNEHO ŠKOLKSTVA PRE 21. STOROČIE a ORIGINÁLNE EDUKAČNÉ VÍZIE SLOVENSKÝCH PEDAGÓGOV rozhodne nedopadoli tak, ako práve Zelinovo Milénium a jeho doterajšia vízia zachovania - v podstate SOCIALISTICKÉHO (!) MODELU ŠKOLSTVA Z DRUHEJ POLOVICE 20. STORO4IA s kozmetickými úpravami a premaľovaním fasád z prvej desaťročnice 21. storočia. Keď Milénium skončilo PREPADáKOM a započalo a prehĺbilo krízu v našom školstve pretrvávajúcu do súčasnosti. Hádam sa, pán Grohling neobávate reakcií čakajúcej na projekt - z radov členov početnej pedagogickej obce, že vo vašom riešiteľskom tíme dominujú spolupracovníci ŠtB a exkomunisti typu Milan Ftáčnik či Pavol Ondek - šéf súčasných ľavicových odborov školstva z mne blízkych Raslavíc pri Prešove a donedávna aj verný kolaborant s vládami R. Fica a SMERu- SD - v prezlečení a najnovších maskách pravých demokratov... Za takúto reformu malého školstva vopred ďakujeme, a verte ministerskí úradníci, že NO PASARAND(!), slovami rebela Che Guewaru !! Taká reforma neprejde našou pedagogickou obcou zainteresovaných pedagógov. Už nikdy ! Presne tak, ako to bol v prípade celoslovenského projektu MILĚNIUM! Kde z tria hlavných autorov - ZELINA, TUREK, ROSA - boli za socíku aktívnymi spolupracovníkmi komunistickej Štátnej bezpečnosti DVAJA hlavní autori reformného projektu Milénium (politickej polície v bývalom Československu!), dovoľujem si upozorniť členov našej slovenskej pedagogickej obce, osobitne mladých a kolegov v strednom veku.

Vy momentálne - LEN RENOVUJETE LEGISLATÍVU, ABY STE ÚČINNE ZOŠNUROVALI ŠKOLSTVO ZÁKONMI, PREDPISMI A VYHLÁŠKAMI PRÁVE V SOCIALISTICKOM DUCHU. Pozor! S cieľom zachovania čo najvyššieho počtu prvkov MODELU SOCIALISTICKEJ ŠKOLY, ktorý úspešne zachovávajú a konzervujú v edukácii napr. v susednej Českej republike. Kde je desaťročia pri moci stále parlamentná Sociálnodemokratická strana, parlamentná Komunistická strana Čiech a Moravy podporujúce vládu ANO vedenú slovenským spolupracovníkom všemocnej politickej polície z čias Československa - A.Babišom ! Tiež človeka s minulosťou spolupracovníka ŠtB. Verte, mladý a neskúsený B. Grohling, že viacerí jednotlivci pedagógovia - DôVERNE POZNÁME TÚTO ŠKOLSKÚ POLITIKU SLOVENSKÝCH KRYPTOKOMUNISTOV !!! MIMORIADNE APLIKOVNANÚ OD ROKU 2002 TAKMER VŠETKÝMI MINISTRAMI ŠKOLSTVA SR !! BOHUŽIAĽ, ÚČINNE A ÚSPEŠNE. Preto sme v slovenskom školstve konzervujúcom v podstate socialistický model edukácie tam -kam sme- v hlbokej kríze: Podotýkam, že nie pre pandémiu KOVIDu-19. Úpadok kríza školského systému pretrváva s pár svetlými obdobiami už vyše 17 rokov, pán minister Grohling....

Veľmi som sa potešil, keď Grohling podal demisiu. Moja nefalšovaná radosť trvala krátko. Keď s honorom a s pompou sa vrátil. A vyslal jasný signál, že regionálne školstvo bude naďalej krvácať. Škoda. ISU nerobí nič pozitívne už druhý či tretí rok. Iba hubuje naprázdno a neúčinne. Náš šéf ISU totálne vyhorel, nech sa na mňa nehnevá. I jeho najbližší spolupracovníci. V nepravú chvíľu, v nepravý čas. Tvrdím totiž, že práve teraz a za tejto vlády sme mohli ako pedagógovia dosiahnuť oveľa viac a viac ako sme dosiahli po prvom roku vlády - ešte za premiéra I. Matoviča. A šéf školských odborov Ondek z Raslavíc trpezlivo vyčkáva na svoje oživenie a šance mútiť vody v školskom systéme. Dnes má zelenú už vo verejnoprávnom vysielaní RTVS. Včera hovoril M. Zelina a v tej istej inštitúcii o tvorivosti vďaka ústretovosti redaktorky M. Jančkárovej.

A kde máme slovo my, zástancovia prosociálneho modelu školstva pre 21. storočie? V blogoch, ktoré málokto číta a poznám ich obsah. Vysoko prehrávame v boji o nový charakter edukácie pre naše deti a mládež. Komunisti sú na tom v médiách o dve triedy lepšie. Zelinovci a Ondekovci !!! Zasa nás raz vybodovali až knokautovali v prvom kole súťaže o osobnostný PROFIL našich vlastných detí a mládeže v existujúcom i budúcom školskom systéme (!), podotýkam - dokonca rok po nástupe pravicovej vlády !!i!"? To čo za poriadky? Posilňovania dosiahnutých pozícií za trojvládia Fica - sociálnodemokratickej a hlavne neokomunistickej a socialistickej ľavice! Prečo asi, priatelia ?! Ondek - šéf socialistických odborov v školstve, teda oficiálnych školských odborov, po smrti pána Gašperana až doteraz, do pádu moci a vplyvu SMERu-S začína byť znovu na koni v SR:.... No, my konzervatívci, kresťania a pravičiari i liberáli sme zaspali a sladko prespali túto výnimočne priaznivú dobu. Alebo nás ľavičiari znovu opili rožkom ako B. Grohlinga. - Zelina s Ondekom?!

Pani prezidentka nám nechce rozumieť a blahosklonne vymenovala NANOVO SLABUČKÉHO Braňa G. za SaS za ministra školstva. Len nech vládne jej obľúbený liberál v oblasti edukácie našich detí a mladých v 21. storočí... Napriek zásadným výhradám akademickej obce - slovenských študentov vysokých škôl a ich pedagógov, vrátane voči školskej politike B. Grohlinga v akademickej obci !. A tak proces normalizácie slovenského školstva intenzívne započatý politikmi SDĽ, KDH. SKDH, HZDS, SNS, SMERu-SD na zachovanie socialistického modelu školstva na Slovensku aj v 21. storočí kontinuálne pokračuje, paradoxne aj za čias pravicovej vlády a liberála B.Grohlinga. O tom som ochotný presvedčiť kolegov pedagógov malého školstva Slovenska v rozhlasovom či televíznom dialógu s ministrom Grohlingom... KEDYKOĽVEK! A VYBODUJEM HO URČITE. NA 100%.

Ich správanie voči nositeľom Nežnej 1989 v našich uliciach - študentom a ich pedagógom pri konečnom víťazstve v prvej fáze Nežnej revolúcie je už dlhých 17 rokov a až do súčasných dní - je viac ako arogantné . Je obyčajným politickým REVANŠOM KOMUNISTOV a PRÍSLUŠNÍKOV ŠtB - ZA SPUSTENIE A VÍŤAZSTVO NEŽNEJ 1989. Aj vďaka ľuďom na ministerstve školstva a centrálnych inštitúciach typu ŠPÚ. MPC, VUDPAP, PPP a ďalších kolaborujúcich za zachovanie socialistického modelu školstva na Slovensku. To sú tisíce verných Zelinovi a jemu podobných. Preto školstvo krváca. Celá mladá SR AJ S JEHO STOROČNÝMI ÚRADNÍKMI i socialistickými PEDAGÓGMI z čias rozvinutého socializmu a komunizmu.... Konštantami. Edukujúcimi dodnes.

horlivý organizátor procesu prednostného očkovania pedagógov SR - minister školstva B. Grohling v našich médiách
horlivý organizátor procesu prednostného očkovania pedagógov SR - minister školstva B. Grohling v našich médiách (zdroj: Ivan Olejár)
Obrázok blogu

Oni a ony ovládajú a riadia naše školstvo DODNES !!! Bez ktorých to vraj nejde a nepôjde, čo je bohapustá lož a úspešný zastierací MANÉVER slovenských i českých školských ÚRADNÍKOV...Na Slovensku - NA ČELE zasa len s kráľom slovenských spolupracovníkov ŠtB a hlavným autorom neúspešného projektu Milénium z prvej dekády storočia - s agentom ŠtB Mironom Zelinom !!! On profesor pedagogiky, ja iba PaedDr. A vybodujem hravo v dialógu i jeho. Ako to verejne činím i týmto blogom, ktorý rozhodne NEPATRÍ K HOAXOM ALE JE PODSTATOU PRAVDIVÝ. Stálu ikonu slovenskej pedagogiky. Verejne. Kedy si bude želať - agent s krycím menom Miron resp. Pedagóg. Eštebáckými metódami a navyše ako profesionálny psychológ DOKONALE ZMANIPULOVAL podpriemernú redaktorku RTVS Martu Jančkárovú a dnes (10. apríla 2021 po 20 hod) má už druhý dialóg vo vysielaní na Slovensku 1 v krátkom čase...?!. Neuveriteľné manipulačné schopnosti Mirona Zelinu!!! Schopnosť infiltrovať sa a získal dôveru ľudí nepoznajúcich jeho bezcharakternú minulosť ako dlhoročného spolupracovníka všemocnej štátnej bezpečnosti za socíku a komouše !!! Kde sa v ľuďoch typu M. Zelina berie tá drzosť, že kašlú na eštebácku minulosť a už tri desaťročia úspešne brzdia všetky skutočne demokratické zmeny v našom školstve a edukácii detí a mládeže v 21. storočí !? Toto najviac vyčítam zaslepencovi - ministrovi B. Grohlingovi. Jeho úzkoprsosť, dezorientácia v školstve a primitiviznus. Preto nemá čo na poste ministra hľadať. Ak kriesi a oživuje minulé príznaky najhanebnejších činov v školstve, ktoré znamenali hlavne od rokov 2002/03 hlboký PREPAD a zapríčinili najvleklejšiu krízu školského systému trvajúcu doteraz. Aj vďaka K O L A B O R Á C I I B. Grohlinga s bývalým aktívnym eštebákom - Mironom Zelinom, krasorečníkom a manipulátorom M. Ftáčnikom, J. Vantúchom, ekonómkou a žabou na prameni financií v školstve - Ing. Jarmilou Belešovou a mnohými ďalšími konštantami a nenahraditeľnými persónami v zbore vysokých úradníkov ministerstva školstva SR!! Tipujem, že zmeny vyvolávajúce odpor akademickej obce inicioval a navrhol jeho dvorný radca prof. Miron Zelina. Typicky manipulačne s cieľom vyvolať hlboký rozpor medzi ministerstvom a akademickou obcou. V duchu hesla - čím horšie, tým lepšie, prízračného pre rozvratnícke praktiky spolupracovníkov a členov ŠtB za komunistického režimu. A podarilo sa to ZELINOVI SKVELE. Mysliac si samoľúbo, že ho nik z nás pedagógov neprekukne a nevykryje. No, pre mňa ako pedagóga so 40-ročnou praxou, osobne poznajúc Mirona Zelinu už z čias pred i po Nežnej 89, NEOKLAME manipuláciami vedúcimi v konečnom dôsledku k procesom brzdenia reformných snáh a k rozkolom !!! K deštrukcii v školskom systéme ako viedol v konečnom dôsledku aj jeho reformný, no v praxi, ako sa potvrdilo, nezrealizovateľný celoslovenský projekt MILÉNIUM !!! Koľko potenciálu a zbytočne vyhodených finančných prostriedkov a za zachovanie - v podstate - ním krvopotne desaťročia za rozvinutého socíku kreovaného a vytvoreného SOCIALISTICKÉHO MODELU ŠKOLSTVA, ktorému zasvätil celý život a profesionálnu kariéru. O ČO MIRONOVI Z. VŽDY IŠLO A IDE. Aj dnešná relácia je o kreativite a tvorivosti - kam patrí aj ním vykreovaný model socialistickej školy, ktorý dominuje v našom školstve dodnes !!! JEHO M O D E L ŠKOLY!!! JEHO VÍZIA NÁVRATU K SOCIALIZMU JE AKO U KAŽDÉHO ZAŽRATÉHO KOMUNISTU a MARXISTU-LENINOVCA ŤAŽISKOVÁ A VERÍ V ŇU - AKO MY - V KRISTA. V tomto si s Ľubošom Blahom i Robertom Ficom a Dušanom Čaplovičom, M. Ftáčnikom, M. Froncom, L. Szigethym, J. Mikolajom, M. Lubbyovou, Š. Draxlerom. P.Pellegrinim i nominantom za SNS znehodnocujúcim fondy EÚ pre školstvo P. Plavčanom - tiež exministrami školstva SR školstva - môžu všetci dokopy svorne PODAŤ RUKY A SPYTOVAŤ SI SVEDOMIE - AKO HRUBO POŠKODILI ZÁUJMY NAŠICH DETÍ A MLÁDEŽE ZA POSLEDNÝCH 17 ROKOV. Preto až doteraz je mojim celoživotným cieľom systematická ELIMINÁCIA Mirona Zelinu a jeho klonátov uvedených aj vyššie - z ich individuálnych i spoločných akcií a od aktivít vážne poškodzujúcich KONEČNÚ reformu a kvalitu slovenského malého, teda regionálneho školstva. Ich tím je nabitý osobnosťami s profesorskými titulmi, dokonca je medzi nimi aj akademička Martina Lubbyová, dcérka Štefana Lubbyho, bývalého šéfa Slovenskej akadémie vied za vlády komoúš°u v Československu. No, zatiaľ ich Božie mlyny melú pomaly a isto. Dokedy sa ešte budú infiltrovať úspešne do nášho školského systému a deštruovať jeho procesy oživenia a prebudovania na školský systém klasickej západnej demokracie nevedno. Netuším. Škoda.

Predstavujú totiž obrovskú intelektuálnu silu elity v školstve a ja si pripadám ako don Quichot. Osamelý vytrvalý bežec. No, záujmy v službe Ježišových i našich detí a mládeže, na ktoré som skladal za komouše učiteľský sľub nikdy vedome a dobrovoľne do smrti NEZRADÍM !!! A mimoriadna situácia za pandémie KOVIDu-19 ich MIMORIADNE POŠKODZUJE. Ich osobnostný rozvoj a edukáciu v školskom prostredí kolektívu a tímu školskej triedy či záujmovej skupiny. A toto je potrebné akútne riešiť a vyriešiť zodpovedne. Ako uvádzam v nadpise blogu.

Malí tvorcovia výzdoby v mimovyučovacom čase pandémie
Malí tvorcovia výzdoby v mimovyučovacom čase pandémie (zdroj: Wikipédia a školský portál)

No, ak by som raz mal dosah na školských úradníkov - za dva roky máme jedinečný a originálny školský systém, ktorý by nám závidel celý svet na čele s Fínmi či Dánmi a Švédmi, Nemcami, Švajčiarmi a pod. Jedinečný a univerzálny. Stačilo by, keby som bol poradcom ministra pre reálnu a konečnú reformu regionálneho školstva. Nie ministrom. Také ambície nemám. A poradil by som mu netradične, aby som sa vrátil k nadpisu článku, aby piataci, šiestaci, siedmaci i ôsmaci zopakovali ročníky. Deviataci na stredné školy. A na stredných zopakovať ich tiež až na maturantov. Aj keby to znamenalo rozšírenie kapacít škôl. V každej sú priestory aj pre rozšírenie výučby. V ročníkoch najväčších škôl je maximálne šesť tried v jednom ročníku. Čiže ak by deviataci išli na stredné školy, zostalo by v takej veľkej škole šesť tried prázdnych po deviatakoch., ôsmaci by zostali v tých istých triedach, siedmaci a šiestaci tak isto. Piataci opakujúci piaty ročník tiež. A štvrtáci, postupivší z prvého stupňa by išli na najväčších školách do šiestich uvoľnených tried po deviatakoch - postupivších na stredné školy. Navyše, ako triedy možno podľa hygienikov momentálne využiť špecializované učebne, dielne, počítačové učebne, telocvične, školské dvory a pod. Hovorí sa veľa aj o posilnení výučnou v prírode, v teréne, vonku a na vzduchu a pod. Len si to treba manažérsky naprojektovať a skoordinovať. Päť mesiacov je dostatok času.

Ideálne a menej náročné by bolo najmenej ročné kombinovanie týždennej dištančnej a riadnej a tradičnej prezentačnej formy výučby, na ktorú sa pomerne slušne za dva roky študenti adaptovali. Teda, týždeň tak, týždeň onak a striedať to v dvojtýždenných cykloch. Ako na SOU prax a teóriu vo vyšších ročníkoch štúdií. V samostatnom rozvrhu hodín pre každý z dvoch týždňov. Teda, týždeň dištančného a týždeň klasického prezentačného vyučovania s osobitnými rozvrhmi hodín na ZŠ i SŠ. A za štyri roky je všetko v starých koľajniciach, pokiaľ by sme úspešne zvládli pandémiu KOVIDu-19 aj na Slovensku. Trpezlivosť by zaslúžene ruže priniesla. A personálne by radi a rady vypomohli aj pedagógovia dôchodcovia i študenti pedagogiky v rámci svojej odbornej praxe, ktorá by sa posilnila na úkor výučby teórie na vysokých a stredných pedagogických školách. A priamo do vyučovacieho procesu by konečne vstúpili povinne aj najlepší z najlepších pedagógov Slovenska - početní pracovníci ŠPÚ, MPC, VUDPAPu, PPP, ministerstva školstva, krajských, okresných a miestnych školských úradov a správ a mnohí ĎALŠÍ ZAMESTNANCI ORGANIZÁCII A INŠTITÚCII PARTICIPUJÚCICH NA EDCUKÁCII DETÍ a MLÁDEŽE NA SLOVENSKU !!! Školská edukácia by sa stala vládnou prioritou číslo jeden a vyčlenili by sa ministrom financií I.Matovičom veľkorysé MIMORIADNE FINANČNÉ prostriedky na jej realizáciu... TROJ-ZDROJOVO:

1/ zo štátneho rozpočtu našich daňových poplatníkov - z pracujúcich rodičov detí a mládeže;

2/ z bežných fondov EÚ;

3 / a hlavne z mimoriadneho FONDU OBNOVY; ktorého výšku pôžičky ako celku aj s úrokmi budú tiež v budúcnosti splácať naši občania - daňoví poplatníci a rodičia detí a mládeže Svetovej banke - pani predsedníčka Za ľudí ( myslím hlavne - za detí a mládež Slovenska!) Remišová.

Nie cesty a diaľnice ako priorita vlády SR. Ani žiadna iná. Lež edukácia detí a mládeže Slovenska - s primeranou a kvalitnou celokrajinnou počítačovou sieťou a dostatočným množstvom počítačov ako základných učebných pomôcok pre KAŽDÉHO žiaka našich škôl ZŠ a SŠ od štátu SR(!) - je a bude najlepšou investíciou do našej budúcnosti - nový pán minister financií I. Matovič. Týmto by ste prekonali všetkých doterajších MINISTROV FINANCIÍ I ŠKOLSTVA zároveň... Veľkorysosťom k školopovinným deťom a mládeži Slovenska. I dcérky by vás chválili. Verte mi, starému učiteľovi...

A za Duchom Sv. skoncipovaný a mnou iba napísaný PROJEKT POZDVIHNUTIA ŠKOLSTVA by ste ZANECHALI, pán predseda OĽaNO - NEZMAZATEĽNÉ VYSOKO POZITÍVNE STOPY V SLOVENSKEJ NOVODOBEJ ŠKOLSKEJ a OBČIANSKO-RODIČOVSKEJ POLITIKE. To vám chce práve vyfuknúž Hlas. Spútne zaplatiť rodičom za investície do počítačov, mobilov a i-padov. No, oveľa lepším a systematickejším riešením je štátny nákup notebookov ako učebných pomôcok pre každého žiaka škôl a bez ohľadu na fakt -či ná, či nemá v osobnom vlastníctve doma PC. A na konci roka ho vráti ako učebnice do skladu školy (!). Ak ho poškodí puzívaním - hradí oppavu a servis škole. Správajme sa trhovo. A školské napr. okresné servisy tejto a %dalšej digitálnej PC a IKT techniky zarobia školstvu i vytvoria pár pracovných miest ekonomike SR..Verte mi. Pán IGOR, dodatočne a úprimne BLAHOŽELÁM K MENINÁM. A obsah tohto blogu i navrhnutý Projekt digitalizácie, po ktorom prahnu úradníci z EÚ v Pláner obnovy má adresnú podporu. Je zameraný výlučne pre Ježišove i naše deti a mládežzároveň. A je mojím darčekom - vám osobne. Veď život a politika vás doslovne ubíjajú. Viem sa vcítiž do vašej koýe. No vťgy je treba pozviechanie a smeč súperom. Nech vidia s kým majú tú česť. Ešte neoadlo poskledné slovo. Len sa číria charakteri priatdeľova gtých ostatných. V časoch naj núdze. Nepodľahnime interfventom. Nečná musí konečne zvíťaziť !!! Nie ako v Čechách - zamrznúť na pol ceste !!! teda, môj Intelektuálny darček intelektuálovi. Projekt digitalizácie slovenského školstva. Ministrovi financií vlády SR. Poďme ho zrealizovať v praxi.

Nové a vysoké platy pedagógov v krátkej budúcnosti z uvedených aj mimoriadnych zdrojov a rozpočtu SR, z ktorého sa môžu zabezpečiť platy (!) a zároveň by mali prilákať tisícky všelijakých hovorcov a hovorkýň kohokoľvek, redaktorov, moderátorov i mladých mamičiek a ďalších zamestnancov nášho školstva na kvalitné zvládnutie prezenčnej i dištančnej formy edukácie paralelne prebiehajúcich s cieľom skorého a efektívneho doháňania vyše ročných výpadkov v edukácii detí a mládeže SR. Ďalej zainteresovať tých občanov SR , ktorí pôvodne vyštudovali PEDAGOGIKU, no z dôvodov nízkych platov ju prakticky nevykonávajú na Slovensku a robia radšej operky, paradoxne s univerzitným vzdelaním. To je prejav korupcie ako vyšitý.... Nepracovanie vo VŠ vyštudovanej profesii by malo byť najmenej priestupok, ak nie trestný čin. Aspoň najmenej X predpísaných rokov odpracovať vo vyštudovanom odbore za náklady štátu spojené so ziskom pedagogického vzdelania občana ! Ktorých úplné stredoškolské štúdiá s maturitou a príprava pre praktický život občanov sú úplne zadarmo(!) a do ich ďalších vysokoškolských štúdií . SR investovala nemalé financie !!! Až 80% mladých a v strednom veku osôb nepracuje v pedagogike (!), ktorú pôvodne skoro ZADARMO vyštudovalo. To sú obrovské rezervy, slovutní členovia vlády a poslanci NR SR i primátori a starostovia zodpovední za školstvo na miestnej a regionálnej úrovni v SR !!! Tak tímovo rozmýšľajte a projektujte kreatívne, hoci projektovanie bolí. Najmä keď dostanete všetko nalinajkované do detailu - v predpisoch a vyhláškach a vy ich úradne a alibisticky realizujete. No, je mimoriadna doba, pán Igor Matovič a Edo Heger. Držím všetkým palce, vrátane B. Grohlinga, slabého ohnivka reťaze, navyše pod Sulíkovým vplyvom !.

No, bez M. Zelinu a jeho početne kryptokomunistickej a marxistickej ekipy. Konkrétny overiteľný fakt - za čias jeho dekanovia a vedenia riadenia na pedagogickej fakulte UK v Blave. Menovaný Zelina dosiahol stav, že iba do 15% za jeho čias vyštudovaných pedagógov nastúpilo do škôl a edukačného procesu a zotrvali v ňom dodnes ! Úbohé výsledky dekana Zelinu ! No, odštartoval nimi dodnes trvajúci zhubný proces nevykonávania pôvodne univerzitne vyštudovanej profesie slovenských učiteliek a učiteľov. Zapríčinil obrovské finančné a morálne škody, tento sčítaný človek. Dokedy ich bude beztrestne a rafinovane páchať na edukácii našich detí a mládeže?! Eliminovať ho raz a navždy z dosahu školského systému SR... Prepadol morálne dávno. Krátko o všemocnej ŠtB. K jej oporám

patrila rozviedka (spravodajská,špionážna a kontra-rozviedna činnosť v zahraničí), kontrarozviedka (vnútorné spravodajstvo), vojenská kontrarozviedka, správa sledovania, správa ochrany straníckych a ústavných činiteľov a správa spravodajskej techniky.Na Slovensku pôsobili krajské správy ŠtB riadené útvarmi Ministerstva vnútra v Prahe. Výnimku predstavuje len krátke povojnové obdobie rokov 1945 – 1950a obdobie po vzniku federácie v rokoch1969 – 1970, keď ŠtB na Slovensku riadilo Povereníctvo vnútra, resp. Ministerstvo vnútra SSR.Štátna bezpečnosť bránila mocenský monopol Komunistickej strany Československa do posledných chvíľ.Po prepuknutí masových demonštrácií v novembri 1989, zrušení ústavného článku o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti a postupných politických a spoločenských zmenách sa uskutočnili rozhodujúce zmeny aj v zložkách politickej polície.V priebehu januára 1990 zrušil minister vnútra ČSSR útvary ŠtB pracujúce proti vnútornému nepriateľovi a v polovici februára 1990 aj jednotlivé súčasti ŠtB.

POČET PRÍSLUŠNÍKOV ŠTB NA SLOVENSKU Spravodajské a štátno bezpečnostné úlohy zabezpečoval v po-vojnovej ČSR približne700 príslušníkov ZNB. Po komunistickom prevrate v roku 1948 ich počet narástol až na viac ako 2000. Od polovice 50. rokov sa číselný stav príslušníkov stabilizoval na čísle1200. V roku 1988 pracovalo na krajských správach ŠtB na Slovensku a Správe kontrarozviedky v Bratislave 1017 príslušníkov ŠtB.CHCEŠ VEDIEŤ VIAC?Odporúčané web stránky:www.upn.gov.sk;

Štátna bezpečnosť predstavovala v rokoch 1948 – 1989 represívny nástroj na potláčanie základných ľudských práv a slobôd v záujme udržania moci Komunistickej strany Československa. Ako politická polícia komunistickej strany na sledovaní, zatýkaní a vyšetrovaní domnelých aj skutočných odporcov totalitného režimu. So súhlasom straníckych funkcionárov organizovala tiež únosyobčanov zo zahraničia a atentáty.„Řídili jsme se vždy sovětskými zkušenostmii pokud jde o řešení otázek bezpečnosti. Příklad Sovětského svazu nám ukazuje, jak budovat bezpečnost, aby vždy byla ostrým mečem diktatury proletariátu.“Rudolf Barák, minister vnútra„Obsah, úlohy a ciele kontrarozviedky sú dan bezpečnostnou politikou Komunistickej strany Československa, vyjadrenou v uzneseniach a rozhodnutiach najvyšších straníckych aštátnych orgánov.“ citát zo Smernice pre činnosť pracovníkov kontrarozviedky. Aj jej spolupracovníci boli platení za udania kolegov z pracovísk s inými názormi ako komunistickými. A v boli vedení vo zväzkoch spolupracovníkov ŠtB aj s krycími i občianskymi menami. Sú dodnes sprístupnené na www. stránkach Ústavu pamäti národa ! Nájdete v nich, bohužiaľ , i spolupracovníka všemocnej ŠtB - profesora.

Konkrétne od roku 1988, keď mal na starosti zabezpečiť dôstojný status výchovných poradcov vo vtedy socialistickom školstve.A viedol som s ním dialóg ako zástupca výchovných poradcov stredných škôl bývalého Východoslovenského kraja. Človek, ktorý s manželkou, tiež VŠ pedagogičkou, písali o nás učiteľoch s kresťanským svetonázorom, postojmi a životnou praxou pred Nežnou 1989 (!), že sme STREDOVEKÍ T M Á R I a SPIATOČNÍCI !!! To som o ňom vedel ako partnerovi v zmienenom dialógu v československom rozhlase, ktorý vzbudil záujem pedagogickej obce už vtedy. Dovolil som si v rozhlase potentátovi školstva oponovať a dal som mu ako najkompetentnejšej osobe za reformu výchovno-poradenského systému v našom školstve aj pár dobrých návrhov na vylepšenie statusov výchovných poradcov, ktoré prakticky fungujú dodnes a ktoré ikona slovenskej pedagogiky ráčila akceptovať...

Opisujem to podrobne preto, aby verejnosť a rodičia detí a študentov SŠ vedeli, kým sa obklopil pravicový minister pravicovej vlády, aby zreformoval ešte viac krvácajúce slovenské školstvo !!! A fabrikoval mládež bez primeraných vedomostí, zručností, návykov, spôsobilostí, dynamických stereotypov a algoritmov mravného konania v štruktúre ich osobností zapríčinených ich už vyše ROČNÝM VÝPADKOM v ICH EDUKÁCII bez priamych sociálnych interakcií s pedagógmi i medzi sebou v školskej triede !! Sú nenahraditeľné, pán Grohling.

Obávam sa spoluobčania, že podobnú hlbokú politickú analýzu boja v školstve od Nežnej doteraz vám neposkytne nikto z našich slovenských pedagógov, okrem pár výnimiek, ku ktorý patrím aj ja. No. bohužiaľ nie vo verejnoprávnych elektronických či printových médiách na Slovensku. Verte, že sme pod tvrdým dohľadom mocných a vplyvných i dnešnej politickej polície súčasného demokraticky sa tváriaceho režimu a SIS-ky. PRACUJEME STATOČNE A PRAVDIVO už 31 rokov - AKO TZV. "Väzni demokracie na Slovensku!" Okrem internetu a otvorenej mysle, nedisponujeme ničím mediálnym !!! No, sme tu medzi Vami a svoj boj proti presile úspešne vybojujeme i dnes i zajtra .Proti násiliu v slovenskej spoločnosti. Za prosociálnosť občanov SR !! !Neumlčíte nás, kryptokomunisti na čele v R. Ficom a Ľ. Blahom, či v školstve - s M. Zelinom a P. Ondekom !!!

Zostanem verný ! - Ivan Olejár, Prešov
Zostanem verný ! - Ivan Olejár, Prešov (zdroj: Iv0)

RNDr.PaedDr.ThMgr.PhilBc. Ivan Olejár, Prešov; 10. apríl 2021, 19.45hod; Počúvajme zaslúžilého spolupracovníka ŠtB - súdruha profesora Mirona Zelinu, pôvodným povolaním psychológa; dnes sa k nemu pridáva v relácii RTVS už aj šéfino červených školských odborov PaVol Ondek z Raslavíc, ľudový rozprávač a zabávač o lepších platoch učiteľov a svetlých zajtrajškoch socialistického modelu školstva na Slovensku AJ - v 21. storočí.. Veď, čo - ak nakoniec budeme predsa budovať socializmus s ľudskou tvárou ako ideový odkaz reformného komunistu - Alexandra Dubčeka. ZELENÚ SOCIALIZMU NA SLOVENSKU, PÁN - Janko Budaj ???? !!! Za tento marazmus pre budúcnosť edukácie GENERÁCIÍ našich detí a mládeže sme štrngali kľúčmi od 16. 11. 1989 ?!!! Ja, rozhodne NIE !!!

Skryť Zatvoriť reklamu