Čestné prehlásenie svetoobčana : Skazenosť Internetu a sociálnych sietí nemá dnes obdoby.

Písmo: A- | A+

Tak toto vážne vyhlásenie vo mne zrelo posledné dva-tri roky. Dnes dozrelo a ide von. Odo mňa - prvého prosociálneho hybridného virtuálneho križiaka - práve Internetu a dodnes existujúcich sociálnych sietí typu Facebook, Twiter,..

Ani ich vysoko násilný diktát ľudskému plemenu v našich individuálnych a súkromných životoch. Presvedčivým dôkazom predošlého tvrdenia je značný rast používania a dopytu po stále výkonnejších minipočítačoch v podobe mobilov a i-podov v celosvetovom merítku. Mať mobil je in a coole. Sme hlupáci, až to bolí. V osídlach Internetu a digitálnych sociálnych sietí.

A bohatý mladík z Evanjeliií - dnes spredmetnený Marcom Zukerbergom - tvorcom a majiteľom Facebooku si pyšne trúfa v týchto dňoch oznámiť pološialenému svetu že zakladá sociálnu sieť pre deti a mládež od 3-13 rokov ich fyzického veku - tzv. detský Instagram. Na ryžovanie peňazí a posilnenie vplyvu bohatej Lobby na svet. Bez ohľadu či je alebo nie je celosvetová pandémia KOVIDu-19. Jeho - maxi egoistu zaujímajú predovšetkým vlastné zisky a zveľaďovanie osobného bohatstva a vplyvu na pošetilé ľudstvo. Chová sa detailne presne tak ako bohatý mladík z Evanjelií, ktorého model správania vycizeloval náš Majster a Učiteľ pred 2.000rokmi. Marco zabúdal, že novým Instagramom pre deti a mládež si definitívne volí cestu do svojho osobného VEČNÉHO ZATRATENIA: Že sa stáva horlivým zástancom a bojovníkom v šikoch armády ZLA vodcu Lucifera. Je mi ho úprimne ľúto, ľúto mi je aj jeho nešťastnej osobnej voľby pre večný život jeho nesmrteľnej duše v zatratení. Škoda ho. To je tak, ak má človek priveľa materiálnych statkov a utopí sa v materiálnom bohatstve. Je to rozhodne jeho osobná tragédia z hľadiska večnosti, ku ktorej je každý človek Spasiteľom i Stvoriteľom povolaný. CEZ SLOBODNÚ VôĽU, KTORÚ KAŽDÝ Z NÁS DOSTAL AKO ĽUDSKÝ TVOR OD BOHA OTCA V OKAMIHU SVOJHO POČATIA. Na posledný fakt nikdy nezabúdajme. V pozícii boháča, a či iba chudobného, no pokorného a veriaceho v Boha - svetoobčana planéty Zem.

Padlý anjel  S A T A N
Padlý anjel S A T A N (zdroj: Ivan Olejár PHVk, súkromný archív UJL máj 2021)

Jen motýl S M R T I H L A V se nad tou Zemi vznáší,

 kde v kruhu tupých hlav - vládne - Veličenstvo K A T !!!;

varuje nás presvedčivo nadčasový kresťan a pesničkár a básnik Karel Kryl. Ozaj, 24. mája sa dožil ďalší, dokonca nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, Bob Dylan - osemdesiatky. Srdečne blahoželáme Bobby.

nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2016 . Bob Dylan
nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2016 . Bob Dylan (zdroj: PhVKI. Ivan Olejár, súkromný archív UJL)

Moje rozhorčenie a ľútosť nad rafinovanou a manipulatívnou činnosťou niektorých celosvetových serverov, u mňa konkrétne americkej Wikipédie, prichádza tesne po tom, ako som sa O P A K O V A N E pokúšal zadefinovať pár nových pojmov zo sociológie a reálneho života i stupňa rozvoja IKT a digitalizácie. Cez server gigant z USA - Wikipédiu. Aj cez náš redaktorský tím DARMOŽRÁČOV pod hlavičkou Wikipedia. sk.

Pred asi tromi týždňami sa zdalo, že sa mi podarilo primárne ako prvému autorovi stránok Wikipédie podarilo zadefinovať pojmy: ProsoMan, ProsocMan, ProsoJoker a ProsocJioker. Ako prvému vedcovi na svete. Jeden deň to fungovalo. Až jeden deň na Internete i používaných digitálnych sociálnych sieťach.

Dnes (25. mája 2021!) som ZADAL DO VYHľADÁVAČOV VŠETKY ŠTYRI POJMY. PO JEDNOM, PO DVOJICIACH I NARAZ. TEN SLABULINKÝ a s autormi nových stránok Wikipédie - VYSOKO MA N I P U L T Í V N Y SERVER-blbec-Wikipédia (made in USA!) - mi opakovane vypisoval, že pojmy nie sú zadefinované a vyzýval ma aby som založil NOV´U autorskú stránku. H o v . . !!! Aby ja som sa ponižoval, strácal SVOJ drahocenný čas a poklonkoval úlisným a násilným a psychicky agresívnym vlastníkom serveru z celosvetovej Lobby boháčov a slobodomurárov riadiacich náš svet od rána do večera už tretie storočie !!! Alebo dokonca - nedonoseným redaktoríkom ODNOŽE - Wikipédie.sk na našom "milom"Slovensku. NIKDY. Pre mňa a moje potreby zlyhali na celej čiare a kašlem im... Až taký sebavedomý frajer som.

A to som mal úmysel, po ich pozitívnom otestovaní s uvedenou štvoricou mnou NOVO definovaných pojmov, zverejniť podrobne poznatky mojich dvoch vynálezov - geočlánku a pružného elektrického článku. Zasa mi ostali znovu slzy pre plač. Nezverejním ľudstvu nič. Ešte aj manželia Gatesovci sa ku mne násilne zachovali, ak som u nich chcel získať podporu na patenty vynálezov. Omietli ma , superboháči. Korešpondencia je zverejnená v podobe packetov na Internete.

Do kelu s takým svetom -plným závisti, nenávisti, neprajnosti, násilia, agresivity, intríg, zášte, ohovárania, na cti utrhania, skrivodlivostí, nepriateľstiev, egoizmu, ipsocentrizmu, reciprocity, korupcie, rodinkárstva, vojen, Berlínskych múrov a bariér, bezcitnosti, pasivity, neproduktívnych hádok, ponižovania, kolúznych vyšetrovacích väzieb občanov, ich sociálnych popráv, namiesto poctivej fyzickej likvidácie rebelov, aj sociálnych usmrtení (generál M. Lučanský!), konšpirácií, mučenia, ponižovania, strát ľudskej dôstojnosti, biľagizácie, stigmatizácií, demonštrácií sily, vplyvu, politickej moci, mafiánstva, príslušnosti k bohatej celosvetovej Lobby - slobodomurárov, illuminátov, satanistov, siekt, Lobby poplatných žurnalistov a iných, dokonca - stredovekých gaunerov a inkvizítorov.

Tí všetci a mnohí ďalší násilníci sa za posledných 20 rokov 21. storočia pevne etablovali na Internete a existujúcich sociálnych digitálnych sieťach. Preplnených len a len násilím, vrátane pornografie, demonštrácií perverzných sexuálnych úchyliek i pri čoraz frekventovanejšom páchaní štyroch hriechov volajúcich do neba, ktorých vedomé a dobrovoľné páchanie je bezpečnou cestou do večného zatratenia.

Služobníkov Lucifera pribúda geometrickým radom až lavínovite. Aktuálne je nutné prosiť Učiteľa o skorý druhý príchod do zvráteného sveta Zla a násilia, ktoré PLODÍ ĎALŠIE A ĎALŠIE NÁSILIE A AGRESIU.

Prešov, 25. mája 2021; ProsocMan Ivan Olejár PhVKI. ProsocJoker;

Skryť Zatvoriť reklamu