Dnešné tragické výročie: Stret a svetový konflikt záujmov 2 foriem SOCIALIZMU !

Písmo: A- | A+

22. júna 1941, teda presne pred 80-timi rokmi zákerne prepadli NÁRODNO-SOCIALISTICKÉ vojská Hitlerovej Tretej ríše - socialistickú veľmoc na Východe . Zväz sovietskych SOCIALISTICKÝCH republík. Paradox vojny socializmov Európy

V dejinách 20. storočia sa plne realizoval a mocensky uplatnil násilný celosvetový vojnový KONFLIKT - dvoch paralelne existujúcich vo vtedajšej Európe foriem socialistických spoločensko-ekonomických vzťahov a väzieb. Hoci, 998 z tisícky historikov sveta bude tvrdohlavo a do nekonečne tvrdiť, že došlo k vojnovému konfliktu medzi agresormi - nemeckými fašistami a nacistami a obeťou, ktorou sa stal ZSSR. A zahmlievačky a manipulácie i polopravdy majú zelenú. Občania a ich historické vedomie sa úmyselne a sofistikovane práve "historikmi" manipuluje. Tak, ako vo veci prepadu ZSSR Nemeckom pred 80-timi rokmi. Nedokonalou interpretáciou historických skutočností. Účelovou. A toto sa deje nespočetne krát. Na priamu objednávku interpretácie dejín mocnými tej-ktorej krajiny či štátu, prípadne spoločenstva štátov združených napr. v EÚ ťi vo vtedajšej Ríši zla - ZSSR - Zväzu sovietskych-socialistických republík, ktorý tvorilo celkom 15 štátov EuroÁzie uvedeného zväzku - ZSSR! Preto som si ako občan EÚ dovolil uvedený názov blogu a jeho úvodný a netradičný odstavec. Ktorý pohol žlčou mnohých...

Hoci mnohým slovenským historikom a dejepisárom nabehne husia koža a budú soptiť. NO, pravdivé fakty nevyvrátia. Pravda zostane pravdou aj po ich kritike a soptení. Napr. pána D. Kováča, súdruha riaditeľa múzea SNP a mnohých starších historikov, ešte v službách a područí komoušu a revanšistov za NEŽNÚ89 -typu vodcu R. Fica a triedne nenávistnej a reálnemu pokroku a demokracii bez akéhokoľvek prívlastku či prídomku - bytostne násilnej a nepriateľskej ideológie marxizmu-leninizmu našich početných spoluobčanov-kryptokomunistov I časti akademikov historikov z SAV či vojenských múzeí... Ktorých marxisticko-leninské triedne záujmy a postoje vždy poctivo a servilne obhajovali proti všetkým ostatným a nekomunistickým názorom, postojom a inému presvedčeniu o chode sveta a nenásilnej a mierovej koexistencii štátov našej Modrej planéty. Veľký pozor na ich demagógiu predstavovanú často servilnými médiami po Slovensku ako názory naj odborníkov na historické vedy ! O početných pseudohistorikoch a slobodných publicistoch i našich blogeroch - ani nehovoriac.

Ja osobne ako bloger PC sietí a Internetu - mám vykonané štyri VŠ-skúšky z Cirkevných dejín počas VŠ štúdií na Rímsko-katolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, štyri skúšky z Cirkevného práva a Kódexu kanonického práva, dve z rétoriky, jednu z kancelaristiky. A JEDNU Z INTERPRETÁCIE BIBLIE V CIRKVI A HERMENEUTIKY... A PÁR AJ ZO SOCIÁLNEJ NÁUKY CIRKVI. Vrátane štátnych záverečných skúšok aj z katolíckej morálnej teológie, z katechetiky a aj z kresťanskej etiky. Takže veciam rozumiem. I zásadám pravdivej a faktickej publikačnej činnosti.

Záver: Aj vo svete vyložene S O C I A L I S T I C K Ý C H I D E O L Ó G I I vychádzajúcich z teórie N Á S I L I A a V O J E N i svetových konfliktov a ich dejinných mocenských stretov ako pri prepade ráno o tretej - (ráno - o 3.15hod.) -pred 80-timi rokmi vždy existovalo, existuje a bude existovať a dominovať ľudské násilie a ničenie. Napriek ich vznešeným ideálom - pretraktovaných ich vodcami a politikmi. Hitlerom i Stalinom - najkrvavejšími diktátormi minulého - 20. storočia vo vtedajšom svete !! Pamätajme na to, spoluobčania Slovenska. Jeden druhému - nič, ale úplne nič nedarovali. 55 miliónov mŕtvych hovorí jasnou rečou. Nikdy viac národno-socialistických kontra boľševico-socialisticko-komunistických vojnových konfliktov. Nikdy viac plánov typu Barbarossa. Žiadne bleskové vojny.

Dnešné úsilie politického hnutia SMERu-SD o vybudovanie SOCIALIZMU S ĽUDSKOU TVÁROU na Slovensku nie je o nič menším nebezpečenstvom ako spomínaný stret socialistických koncepcií a ideologických modelov Nemecka a Ruska v minulom storočí. A nasilný revanšizmus R. Fica a jeho bojúvky SMER-SD za uplynulých troch vlád tyrana má obrovskú výpovednú hodnotu o Ficovom ( pozor -! nie o Dubčekovej koncepcii a vízii!) socializme s ľudskou tvárou Nedajte sa prosím spoluobčania pomýliť Ficom!

I jeho a Čižnárová vylepšená koncepcia násilnej a človečensky hlboko neakceptovateľnej kolúznej väzby podozrivývch občanov i občanov s inými politickými názormi, postojmi, presvedčením a konaním a ich vedomá a účelová spoločenská a profesiová likvidácia - násilnými sofistikovanými sociálnymi popravami a tzv. spoločenskými smrťami ( lepšie povedané - úmrtiami obetí !!!!) . Nepreskúmaná politická činnosť SMERu-SD za posledných 12 -13 rokov a TRESTNE neregistrovaná, a teda, beztrestná forma surového občianskeho násilia v novom miléniu na Slovensku Paradoxne T O L E R O V A N Á ostatnými politickými stranami a hnutiami na naščom maľučkom, no -o to ZÁKERNEJŠOM a POMSTYCHTIVOM často aj vysoko násilnom SLOVENSKU !!! Sám som ju absolvoval od roku 2015 až do dnešných dní.... Popravu i smrť. Chcel som sa o nich verejne vyjadriť, no doposiaľ ma vždy rázne umlčali. Mocní. Vospolok. Ľaví, praví, stredoví, Bieli, červení, modrí. Komunisti i antikomunisti. Liberáli i konzervatívnci. Kresťania, moslimovia, židia aj ateisti a agnostici. Zapchávajú si uši, ztatvárajú oči. Ako židovskí farizeji pri vystúpení porvého krasťanského mučeníka - Sv. Štefana v židovskej rade . synodriu. Veci a scény z histórie sa zavše aj opakujú. Takmer identicky. Podľa rovnakého scenára. .

Dovoľte mi preto vysloviť verejne: "Rozhodné nie(!) znovu - tvorbe a kreovaniu socializmu u nás !" Ak som vás urazil svojim občianskym postojom v 21. storočí - prepáčte, mi.

R.I.P. všetkým vojenským i nevinným civilným obetiam vojnových násilí všetkých čias, osobitne obetiam II. svetovej vojny na planéte Zem. Rozpútanej a vystupňovanej aj na základe paktu o NEÚTOČENÍ uzavretom medzi Nemeckom a ZSSR ako pakt Ribentrop-Molotov !!! Porušil ho Nemci nehorázne a super násilne - práve i pred 80-timi rokmi - vojenským prepadom ZSSR. . Hanba im všetkým zainteresovaným na krvavých násilnostiach a jatkách. Vrátane tej Katyňskej, pri ktorej vyhubili sovieti z NKVD ranami z pištolí katov socialistickej-sovietskej bezpečnosti - ASI 5.000 príslušníkov elity národa POľSKA. Poľskej armádnej, vedeckej, umelckej i intelektruálnej inteligencie. Hanba ZSSR i diktátorovi J.V. Stalinovi! Hanba reprezentantovi národného SOCIALIZMU - Adolfovi Hitlerov i jeho fašistickému Nemecku!!!

prosocMan Ivan Olejár PhVKI. prosocJoker, Prešov, 22. júna 2021

Skryť Zatvoriť reklamu