Dnešné výročie: Pamätný deň ukončenia sovietskej okupácie územia ČSFR

Písmo: A- | A+

Pred rovnými troma desaťročiami v roku 1991 opustil územie bývalého Československa posledný ruský-sovietsky vojak - O K U P A N T . Aktu armádneho násilia VOJSK 5-tich štátov Waršavskej zmluvy bloku socializmu - zo dňa 21.8.1968 !

Takto tvrdo a násilne sa trestali odbojné štáty konajúce ideologicky a slobodne proti Brežnevovej doktríne platnej pre politiky vazalských štátov Svetovej socialistickej sústavy vedenej Ríšou Zla - ZSSR. Satelitov Moskvy, medzi ktoré patrilo vyše 40 rokov aj Rusku a ZSSR - verné Československo. Vedené po našej okupácii slovenským politikom-normalizátorom - JUDr. Gustávom Husákom.

Bezprostredne po okupácii a pred ním spustenou ideologickou normalizáciou pomerov obnovovania vernosti a pochlebovania Sovietskému zväzu sme maľovali vápnom na steny plotov a múry činžiakov aj slogany:

1/ "Narodil sa nový R u s á k - MENUJE SA . Gustáv H u s á k !!!;

2/ "Dubčekovi - šlivovicu!, Biľakovi - šibenicu!! - Husákovi - povraz!!!;

3/ " Kryte - kury, husi - idú kur... - Rusi !";

Mal som vtedy skoro 14 rokov a dokázal som poslať útočný motorizovaný pluk sovietov do slepej Lacemberskej doliny, namiesto do centra Spiša - okresného mesta - Spišská Nová Ves s nasadením vlastného života. Veliteľ práporu ma PO NÁVRATE OKUPAČNEJ JEDNOTKY zo slepej karpatskej doliny Slovenského Rudohoria nechal hľadať vojakmi-okupantmi. Nenašli ma - skrytého v mramorových vaniach pod vrstvami čierneho uhlia v pivničných priestoroch prádelne v našom činžiaku na Maurerovej ulici č. 5.

Na území bývalého Československa sa za 23 rokov okupácie sovietmi vystriedalo vyše 70.000 tisíc okupantov. A vyše ďalších 40-tisíc členov rodín okupačných vojsk. Postavili sme im celé bytové komplexy napr. vo Zvolene, pri Kežmarku. Pri odchode rabovali všetko. Vytrhali zo stien aj vypínače, brali osvetľovacie telesá zo svetelných obvodov, dokonca vyštrbili a vylámali kachličky zo sanitárnych priestorov a kúpelní..., - z im postavených bytov našimi úradmi a stavbármi. Z vďaky za okupáciu. Po komunisticky - "za internacionálnu pomoc spojeneckých armád Waršavskej zmluvy - započatú 21. augusta 1968. Presne tak ako ju vo svojom ďakovnom a pochvalnom článku nazval a ďakoval nehanebník - JUDr. Milan Čič - presvedčený komunista a veľmi hanebne ustanovený spriaznenec okupantov za - PRVÉHO porevolučného predsedu najvyššieho legislatívneho orgánu - Národnej rady Slovenskej republiky !!!! Preto, pre takéto spoločenské HANEBNOSTI, MANIPULÁCIE a PODVODY na občanoch SR - som nikdy neuznával všetky ocenenie kohokoľvek - dané našim občanom a mládeži kýmkoľvek !!! Napr. ani vyše desiatku včerajších ocenení občanov, kýmsi, kto nemá žiadne preukázateľnú zásluhy na povalení systému vlády komunistov a sociálnych demokratov u nás - na dnešnom porevolučnom Slovensku !!!

A ani ich nikdy nebudem brať vážne. Česť výnimkám, ktorých "zásluhy dôverne poznám. A tých viem od Nežnej spočítať na prstoch jednej ruky. A nie sú tam ani spoluobčania - J. Budaj, M. Kňažko, F, Gáll, Vl. Mečiar, M. Dzurinda, I. Mikloš, R. Fico, I. Gašparovič, R. Schuster, A. Kiska, Z. Čaputová, A. Nagyová, K. Thótová, J. Slota, J. Ľupták, J. Kálman, Ľ. Fogaš, M. Zelina, I. Turek, J. Sokol, P. Mihok, P. Osuský, J.Čarnogurký. Fr. a J. Mikloškovci, J Migaš, Ľ. Fogaš, P. Hrušovský, J. Figeľ, M. Ftáčnik, M. Čič, R. Kaliňák, Ľ Blaha, M. Ftáčnik, B. Bugár, P. Csaky, G. Husák, či mnohí iní občania SR.

Jediným kandidátom na ocenenie osobnosť novodobého Slovenska je pre mňa Jano Langoš. A občan Alexander Dubček. A udelil by som ju neskromne aj sebe. Za statočnosť a prekonanie svoje sociálnej popravy roku 2015 riadenej generálnym manažérom SMERu-SD - Jánom Richterom, 4-násobným primátorom Bardejova za SMER-SD - B. Hanuščákom, a vystupňovania mojej spoločenskej profesiovej likvidácie - násilnou mocenskou aplikáciou spoločenskej sociálnej smrti vybraneho občana - odporcu oficiálnej moci SMERu-SD vedeného revanšistom všetkým občanom - za realizáciu Nežnej revolúcie 1989 a porážku komunistov u nás - Robertom Ficom. Stav smrti trvá - od 21.6.2016 ( deň oficiálneho rozviazania môjho pracovného pomeru s vtedajším zamestnávateľom - ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove) až prakticky DODNES:

Nikdy a nikým som nebol konfrontovaný, nemal som možnosť verejne zverejniť objektívne a pravdivé fakty o mojej spoločenskej likvidácii v médiách , ani rehabilitovaný! Ak som sa aj obrátil, aj na súčasnú kanceláriu predsedu NR SR - B. Kollára - s cieľom zverejnenia v NR SR násilných praktík oficiálnej moci na nás - občanoch SR... Doposiaľ som nedostal - ani len odpoveď na moje podnety prehovoriť o zmienených praktikách Som občanom so super pošliapanými občianskymi právami a statusom dodnes. A neodpustím to nikdy -nikomu z mlčiacej väčšiny dospelých spoluobčanov SR-. Okrem manželky, rodiny a pár priateľov. Symbolicky - od 24. júna zakladám na Slovensku občiansku aktivitu na spôsob Havlovej Charty 77 - "Väzni demokracií!" Ja sám sa pokladám: -jednak za dlhoročného neslobodného väzňa tzv. socialistickej a komunistickej ĽUDOVEJ-demokracie v bývalom Československu. A jednak aj za väzňa slovenskej PARLAMENTNEJ DEMOKRACIE zo súčasnosti a už aj 21. storočia. Celkovo - od nástupu Vl. Mečiara k moci. Cez moc M. Dzurindu a moc R. Fica. S výnimkou mocí uplatňovaných premiérmi - Jozefom Moravčíkom a Ivetou Radičovou i Edom. Hegerom. I. Matovič je pre mňa nečitateľný a neviem si ho ako expremiéra SR zaradiť.

Jednoducho - som prerušovane už od tých mojich 14 rokov, keď som oblbol útočný motorizovaný prápor ruských-sovietskych okupantov až dodnes. Celkom už polstoročia - 50 rokov - som pravdivo a neoddiskutovateľne skutočným väzňom uvedených dvoch demokracií v krajine medzi Dunajom a Tatrami.

Koncový termín 30-ročnej okupácie Rusmi u nás vyrokoval v USA prezident Václav Havel v americkom kongrese, keď otvorene vyslovil a obhájil požiadavku skorého odchodu okupačných armád z územia Československa po Nežnej revolúcii 1989 !!! Na základe zákonne podpísanej a neskôr ratifikovanej medzinárodnej zmluvy o odsune okupačných vojsk Ruska a ZSSR z územia Československa.

Aj to je jeden z najvýznamnejších úspechov - odchod okupantov zo ZSSR - vojakov a dôstojníkov a ich rodín z Ríše Zla. Aj preto je 21. jún - deň odchodu posledného okupanta ZSSR - generála Eduarda Vorobljova - je Pamätným dňom UKONČENIA sovietskej okupácie Československa armádami Waršavskej zmluvy na čele s ruskou armádou... ! Trvajúcej vyše dve desaťročia. Od 21. augusta 1968 - až do 21. j;úna 1991. Bezmála 23 dlhých rokov. Štvrťstoročie.

ProsocMan-Ivan Olejár PhVKI. ProsocJoker; Prešov 21. júna 2021;

Skryť Zatvoriť reklamu