Inklúzia v školstve SR - v spoločnosti agenta ŠtB s krycím menom Pedagóg - Mirona Zelinu

Písmo: A- | A+

Neuveriteľný návrat jedného z naj spolupracovníkov politickej polície za komunizmu a socíku u nás - exdekana pedagogickej fakulty UK Bratislava - súdruha Mirona Zelinu. Hlavne vďaka ním posadnutej redaktorke RTVS -M. Jančkárovej !

Primeraný diel spoločenskej H A N B Y patrí aj predsedníčke Slovenskej komory učiteľov - pani A l e n e P E T Á K O V E J , ktorá aktívnou účasťou v dialógu Rádiožurnálu mierou vrchovatou prispela k "skvelému návratu!" -najšpinavejšieho spolupracovníka Štátnej bezpečnosti v oblasti školstva bývalého Československ -. až netradične - s dvoma krycími menami uvedenými v archívoch Ústavu pamäti národa našej mladej Slovenskej republiky:

1/ krycie meno MIRON, podľa mena agenta Štátnej bezpečnosti s priezviskom ZELINA;

2/ krycie meno PEDAGÓG, pre súdruha Mirona Zelinu, významného spolupracovníka ŠtB v školstve;

Pani A. Petáková - doteraz ste pôsobili odhodlane, vecne a sympaticky ako obhájkyňa práv pedagógov regionálneho školstva na Slovensku. Rešpektujúca plne medzinárodnú Chartu učiteľa ratifikovanú začiatkom 90-tych rokov aj Slovenskou republikou. 

No, práve sa to stalo MINULOSŤOU !!! Dobrovoľne a vedome ste akceptovali podieľať sa aktívne aj ako riaditeľka jednej z bratislavských základných škôl na SPOLOČNEJ relácii mienkotvorného RTVS vedenej komunistom oddanou a zapredanou redaktorkou - Martou Jančkárovou. Pôsobiacou osobnostne pomerne suverénne a bez rešpektu, no v srdci je iba vernou obdivovateľkou socialistickej a komunistickej Ríše zla. Zla kontinuálne prítomného v krajine medzi Dunajom a Tatrami už plných 68 rokov s krátkymi prestávkami dokopy asi piatich rokov po Nežnej 1989 !!! Procesu tvorby a budovania vyložene Ľ U D O V E J D E M O K R A C I E (pán slovutný a hlboko do seba zahľadený redaktor s komunistami Slovenska kolaborujúceho verejnoprávneho RTVS - súdruh katolík Michal Havran so svojou reláciou Večera s Havranom.

Kde včera (8.6.2021!) pretriasali z rozličných uhlov pohľadu NACIZMUS a fašizmus v Rakúsku a Nemecku. No, za nášho milosrdného a pamätlivého (-aj naše verejné vystúpenia REGISTRUJÚCEHO - Pána Boha a aj naše názory, presvedčenia a tvrdenia v reláciách aj blogoch (!), za ktoré raz budeme spravodlivo súdení a odsúdení!, pán redaktor M. Havran, pani Petáková, ja maľučký bloger Sme.sk, etc,) - NEDOŠLI, v západnej literatúre a novinárčine a politickom spravodajstve frekventovanému pojmu pre fašizmu a nacizmus=NÁRODNÝ S O C I A L I Z M U S !!! S O C I A L I Z M U S . 

Konečne by ste si to ako VŠ vzdelaná osoba mohli nielen zafixovať, zapamätať a v televiznej praxi zodpovedného redaktora i aj používať pojem národný socializmus v jeho pôvodnom význame. . Rovnocenný pojmom fašizmus i nacizmus, veľavážený - z RTVS !!!! Aj proti srsti vášho hlavného chlebodarcu- Jaroslava Mäsiara-Rezníka, post komunistického poskoka. Podobného poskokovi v sukni - redaktorke Marte Jančkárovej. Vy traja pôsobíte ako dokonalá prokomunistická bunka či jerdnotka v RTVS súťažiaca o hrdý titul BSP - brigáda socialistickej práce! Uvedomujete si to vôbec? A vy sám sa pasujete za teológa. Ak, tak nanajvýš trápnej komunistickej odnože importovanej do sveta z Latinskej Ameriky v podobe socialistickej Teórie oslobodenia. Ktorej horlivým zástancom bol aj terajší pápež František !!! No, už ho to opustilo a prehodnotil svoje mladícke revolučné a ľudové proletárske postoje a presvedčenie. Chvála Pánu Bohu! Takto pôsobíte dosť NEPROFESIONÁLNE a TENDENČNE. S tendenciou ospravedlňovať jeden z dvoch zločinných spoločensko-ekonomických systémov 20. storočia - a to - komunizmus s jeho základnou materiálnou základňou - práve SOCIALIZMOM: Aké jednoduché pre nás ľudí. A či pre vtákov s čiernym zobákom - havranov - to ja netuším.

Druhou v dialógu je vedúca osoba na Slovensku pre inklúziu - pani Svetlana. Má na starosti REFORMU PORADENSTVA v školstve. Neľahká úloha. No, poruke je znovu - starý agent ŠtB - čiperný Miron Zelina. Ten zariadi všetko. Zasa sa raz presviedča, že bez Mirona Zelinu by školstvo na Slovensku zostalo bezzubé a skrachovalo by dokonale. A on mu predsa už niekoľko desiatok krát predĺžil umnými radami jeho bolestnú agóniu. A kvalitne a sofistikovane prehĺbil a zvovu prehĺbi jeho permanentnú krízu od roku 2002! Zacykli nju do stratena. Veď, už torpédoval NERAZ ÚSPEŠNE AKÉKOĽVEJ INICIATÍVY O POZITÍVNU ZMENU ! 

I o jeho REÁLNY PRECHOD - OD nimi - (Zelinom, Turekom a Rosom!) -PO NEŽNEJ DOKONALE ZAKONZERVOVANÉHO - modelu socialistickej školy a slovenského š k o l s t v a - na prozápadný !!! A inklúziu detičiek vyrieši - LEN ON - agent Miron či Pedagóg - ako vždy, ľavou zadnou ! Stačí ho osloviť - 80-ročného deda Vševeda a chrobáka Truhlíka. Všade bol - cez surfovanie po Internete, ako sa mi raz v osobnom rozhovore priznal a vyznal (!), všetko videl, všetko vie. Len skutek - vždy utek. Dôkazom je nikdy - ani len nezapočatá a nezrealizovaná školská reforma podľa prozápadneho vzoru. No commend!

Pani Sveťa tvrdí, že sú potrebné: podporné opatrenia, zreformovať poradenský systém i oživiť procesy - debarierizácie i desegragregácia detí a mládeže v školskom systéme SR.

Petáková požaduje fakt, aby Plán obnovy obsiahol a zasiahol a bol určený prednostne - pre hlavný prúd detí a mladých. V tom sa dá s ňou iba jednoznačne súhlasiť !!! Nestačí investovať do nadaných a problémových skupín žiakov a študerntov ! Aj na najpočetnejší prúd sa treba v Pláne obnovy zamerať, preň treba tiež peniaze a investície. Dodávam, že podľa vzoru Estónska je potrebné realizovať aj digitalizáciu škôl a školských zariadení u nás. Práve z prostriedkov na to priamo vymedzených a určených poslancami EÚ!!! Aby sme peniaze nemuseli vracať a v zmysle jej pokynov ich zákonne preinvestovali cez Plán obnovy, tvrdím nenapadnuteľne žiadnym Zelinovým poskokom či žiakom. Dokážeme to ? Myslím, že sotva. Hlavne vďaka deštrukčným plánom a rozkladným aktivitám Mirona Zelinu. Ako dobre, že Pán povolal tak Ivana Tureka (Zelinov tieň!) i kryptokomunistu Milana Ftáčnika. O dvoch super škodcov školského systému menej !!! Bohu vďaka za menej deštrukcie a kazov v školstve SR.

Čím horšie pacientovi - slovenskému školstvu - tým lepšie mne spolupracovníkovi politickej polície s krycím menom vo zväzkoch Ústavu pamäti národa - Pedagóg - mne Mironovi Zelinovi. Ako dekan Pedagogickej fakulty UK totálne ZLYHAL. A zariadil, že trvalo nastupovalo do školských služieb iba do 20% úspešných absolventov pedagogických VŠ štúdií. Ešte po roku 2010. A o desaťročie sa dnes otvorene kuviká, že od septembra 2021 bude havarijný NEDOSTATOK učiteľov v regio školstve SR !!! Vďaka politike dekana Mirona H. (rozumej - hajzlíka!) Zelinu a jemu podobným expertom vedúcich a dekanov pedagogických fakúlt z celého Slovenska. Pozri portál Profesia.

Keď podľa medializovaných súčasných informácií z pracovných serverov .sk je k dispozícii v regionálnom školstve SR až 840 voľných pracovných učiteľských pozícií. Predovšetkým pre výučbu matematiky, fyziky a informatiky , teda ´-tvorby prírodovedného obrazu sveta vo vedomí, presvedčení, názoroch, postojoch i praktickom konaní a žití našich mladých generácií. Hrozí, že od septembra nového školského roka 21/22 sa aj tieto náročné predmety budú vyučovať N E K V A L I F I K O V A N E (!), tvrdí v rannej televíznej debate na RTVS (už zo dňa 10.júna 2021!) učiteľ Viktor Križo z ústredia ISU. Je to prejav doposiaľ najhlbšej krízy slovenského školstva od jej vypuknutia v rokoch 2002/04 za ministrovania triumvirátu ministrov školstva - - nebohého Milana Ftáčnika - nominanta SDĽ - strany demokratickej ľavice; Martina Fronca - nominanta KDH a Lásloá Szigetiho - nominanta maďarského politického hnutia -Eďuteléš; a zároveň z čias, kedy slovenská učiteľská obec skoro jednotne odmietla v praxi zrealizovať projekt reformy slovenského regionálneho školstva z dielne hlavných autorov:

1/ Mirona H. (Hajzlíka!) Zelinu - dlhoročného aktívneho spolupracovníka politickej polície za komunizmu a výstavby socíku v Československu, s krycími menami Miron resp. Pedagóg; pozri registre spolupracovníkov ŠtB na stránkach Ústavu pamäti národa;

2/ Ivana Tureka - nebohého, taktiež spolupracovníka Štátnej komunistickej bezpečnosti;

3/ Vladislava Rosu - vtedajšieho šéfina Školskej inšpekcie a kryptokomunistu;

4/ Sergeja Christenka - zástupcu Metodicko-pedagogických centier SR a člena KSSZ (Komunistickej strany Sovietského zväzu- Ríše Zla) i KSČ;

5/ Dušana Vantucha - zástupcu ŠPÚ a VÚDPaP v Bratislave.

Ako prepadák skončil ich celoslovenský projekt, ktorý mal hrubým spôsobom zakonzervovať v podstate MODEL SOCIALISTICKÉHO ŠKOLSTVA - na dlhé desaťročia a už po Nežnej revolúcii 1989. A tento socialistický model s drobnými kozmetickými úpravami pretrváva úspešne v slovenskom školstve DODNES. Hlavne vďaka dodnes zaktivizovaným rozvratníkom a eštebákom typu Zelina, ktorí sa opäť raz výrazne angažujú a presadzujú v slovenskej ponovembrovej školskej politike už skoro 32 rokov po Nežnej89 !!!! Nik ich neodstavil a ani nezredukoval ich pole pôsobnosti a ich ideologický dosah v slovenskej porevolučnej pedagogike. Iba spravodlivá pani smrť. Podľahol jej Ivan Turek. Najnovšie aj zradca našich učiteľských záujmov ako príslušníkov ŠTÁTNEJ, nie verejnej SLUŽBY (!) - Milan Ftáčnik. Ten, ktorý nás učiteľov regionálneho školstva od rokov 2003/04 až DODNES - doslovne zotročil a ujarmil vo VEREJNEJ SLUŽBE !!! Naopak, ich vplyv vďaka komunizmu poplatným redaktorkám a redaktorom verejnoprávnych médií - RTVS - za dodnes ZACHOVAL A DOKONCA V Z R A S T Á !!!!

A zamrznutý holohlavec - minister B. Grohling zo SAS, ktorému popredným radcom pre oblasť školstva je práve vševed-agent Miron?

Nuž, vymysleli a oprášili vysoko DISKRIMINAČNÝ MZDOVÝ PRÍSTUP() ďalšieho spiklenca a brzdu rozvoja školského systému - exposlanca Mira Beblavého (podľa mňa Blbavého!)... Veď, posúďte ich blbosti. "140€ až 20€ - v podobe tzv. regionálneho príplatku v novom školskom roku ! Kde? V drahých na živobytie pre učiteľov, -mestách ako Bratislava (!), Trnava, Nitra.. Tam -.páni pedagógovia dostanú maximum - regiopríplatok vo výške - 140€/mesačne. A ani prstom nehnú navyše, od ostatných kolegov, tiež učiteľov Slovenska.

Videl to súdny a spravodlivý svet ?! A kde je dostatok učiteľov, tam bez ohľadu na počet obyvateľov sídla ( veľkomesto či vidiek - bývalý Východoslovenský zaostalý kraj s najproblémovejšími žiakmi a študentami aj z radov magrinalizovaných Rómov (!) - 20€- a punktum !!! Tak toto sa môže zrodiť iba v chorých a už letným slniečkom dobre pripečených hlavách ministerských úradníkov a ich dobre platených (!) radcov a poradcov pre - onééé---???!!! Už sa protestuje a pokladá sa to -za vysoký stupeň DISKRIMINÁCIE samotných pedagógov regionálneho školstva v SR. Je to aj príkrom rozpore so Slovenskom ratifikovanou a uznanou medzinárodnou Chartou učiteľa !!! Dodávam závažný fakt: (posúďme spoločne):

Ako to, že bratislavskí učitelia budú mať garantované týmto rozhodnutím až o 11% vyššie ročné dôchodkové koeficienty rozhodujúce pre výpočet výšky starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou SR !!!??? To čo za a s o c i á l n y experiment? A lá - Horná Volta či Swazijsko?? Alebo Svätý Kry(I)štof?!!! Zákonne garantované o vyše 11% nielen mesačné mzdy ale aj starobné a invalidné dôchodky pre učiteľov z Bratislavy !!!!? A solídne riešenie neutešeného stavu a reality spojenej s radcovstvom bývalých činných spolupracovníkov politickej polície za komunizmu v ŠtB a kryptokomunistov na ministerstvách !?

Okamžite odvolať holohlavého ANALFABETA z SaS. Veď to je - verejne pretraktovaný v médiách, pokus o uzákonenie KORUPCIE a DISKRIMINÁCIE U Č I T E Ľ O V v našom regionálnom školstve SR !!! K O R U P C I A ako z veľkej učebnice, páni Heger či Matovič i pani Remišová a Kollár B. To Sulíkovi a jeho ministerským nominantom už preplo a trvalo im hrabe ?!

občianky aktivista ProsocMan Ivan Olejár PhVKI.; ProsocJoker, Prešov 9. jún 2021;

Skryť Zatvoriť reklamu