Môj uzáver: Plošné testovanie ako masívna masová metóda rozširovania pandémie !

Písmo: A- | A+

Už rok pozorne každodenne a pomerne pozorne, citlivo sledujem šírenie pandémie Kovidu-19 na našej planéte. Samozrejme, že osobitne na našom Slovensku. Teší ma fakt, že na kontinentálnej Austrálii už 10  dní nepribudol nik nakazený.

Plne sa potvrzuje fakt ZÁVISLOSTI INTENZITY ŠÍRENIA PANDÉMIE VÍRUSOVÉHO OCHORENIA KOVIDU-19 OD TEPLOTY PROSTREDIA !!! Čím vyššia teplota, tým menšia intenzita šírenia ochorenia. To je dnes už potvrdený vedecký fakt, pán Matovič @ comp. Taktiež do bodky platí. Ćím nižšia teplota prirodzeného prostredia v ktorom sú ohrození ľudia, tým väčšia pravdepodobnosť, rýchlosť i intenzita ich nákazy Kovidom-19. A v Austrálii ako kontinente na Južnej pologuli vrcholí leto s teplotami prostredia cez deň okolo 30 °C !!! Priaznivo je na tom v SÚČASNOSTI aj Nový Zéland, čo opäť jednoznačne a prenikavo potvrdzuje vyššie uvedenú zákonitosť rozširovania pandémie ! Aj Zéland je na Južnej pologuli

No, je tu jedno obrovské riziko. Mutácia vírusu. Tá prebieha kontinuálne všade na planéte. A v teplej rovníkovej krajine - v Juhoafrickej republike - sa práve objavila veľmi zákerná mutácia Kovidu-19. Tej sa utešene darí aj v teplých prostrediach. To je pomerne nový a pre ľudskú populáciu maximálne nebezpečný fakt. No, mutácia je už zrodená a šíri sa planétou. Podstaná vlastnosť najnebezpečnejšej mutácie je odolnosť na vysoké teploty prostredia. Tým sa líši od tzv. britskej, či japonskej mutácie KOVIDU. Je momentálne najnebezpečnejšou mutáciou. Preto je potrebné okamžite a v maximálnej miere eliminovať styky medzi obyvateľstvom štátov Južnej Afriky a ostatným svetom. Letecké i ostatné. Rozumne izolovať túto časť Afriky. Vrátane turistov z iných častí sveta. A prednostne ich očkovať proti Kovidu ešte pred príchodmi do materských krajín. Teda - ešte v Afrike ich zaočkujme prednostne !

Vráťme sa na Slovensko. Kedy práve v čase najnižších teplôt zimy, a teda v časoch maximálne priaznivých pre ROZŠIROVANIE PANDÉMIE KOVIDU-19 NA POPULÁCIU OBČANOV a DETÍ SR sme veľmi riskantne vystavili skoro TRI MILIÓNY OBČANOV P L O Š N É M U TESTOVANIU na ochorenie. Ako hlúpi Kocúrkovčania. Keď vieme, že prakticky v súčasnosti už žiadna krajina sveta, okrem SLOVENSKA NEPRAKTIZUJE PLOŠNÉ TESTOVANIE. Celkom logicky. Aj z vyššie uvedených pravdivo potvrdených príčin. Keď máme teplotu prostredia uprostred zimy v mínusových teplotách !!! Oproti vysoko plusovým v lete. Keď rozdiely teplôt činia a na niektorých miestach našej krajiny medzi chladnou zimou a horúcim letom 30-40 stupňov. Mínus 14° v zime a plus 29 °C v lete !!!? Žeby nezodpovední predsedovia troch kolaličných strán - Remišová, Kollár či Sulík vystavlli občanov teraz plošnému testovaniu - v týchto najpriaznivejších podmienkach šírenia nákazy na Slovensku aké sme tu mali a máme? Aj v mrazivom dnešku - štvrtku - 28. januára 2021 ?! Ako rodení idio...?! Alebo to spískal a 3 milióny občanov vystavil nezodpovedne a egoisticky plošnému testovanie v maximálne nepriaznivých pomienkach - ktosi iný? No, ten by sa mal svinským krokom porúčať z postu do zabudnutia. Veď vieme, čo nasleduje za všeobecné OHROZENIE občanov krajiny. Alebo sa mu to zas raz prepečie ? Včuľ, buc múdry, občane SR.

Môj záver dišputy: Pri nevhodných vonkajších teplotných a iných podmienkach je metóda PLOŠNÉHO testovania občanov masívnou masovou metódou rozširovania pandémie ochorenia KOVIDu-19 ! Na tom trvám.

PS: už novembrové plošné testovanie bolo z hľadiska mnou predložených pravdivých faktov o rozširovaní pandémie KOVIDu-19 na hrane pri vtedajších teplotách.

Prídavok pre klasických spochybňovačov všetkého racionálneho a logického, vrátane Matoviča:

Termodynamická TEPLOTA je makroskopicky registrovateľná (rozumej - zmyslovými orgánmi zaznamenateľná!) základná fyzikálna veličina patriaca do sústavy SI, ktorá je M I E R O U I N T E N Z I T Y C H A O T I C K Ě H O tepelného (MOLEKULÁRNEHO!) pohybu základných stavebných častíc látok - ich atómov, molekúl, či iónov, vrátane ich tepelných kmitov po celom objeme látky a ju obklopujúceho okolia a prostredia. Teda, medzi látkou a okolím prebieha aj intenzívny tepelný pohyb- tepelná výmena a interakcie (vzájomné silové pôsobenie spojené s energetickými a inými zmenami). Stanovujeme ju obyčajne teplomermi - klasickými i digitálnymi.

V prípade šírenia sa pandémie vírusového ochorenia KOVIDu-19, to doposiaľ fungovalo v základných mutáciách armád vírusov ohrozujúcich pozemšťanov tak, že čím bol pohyb molekúl prostredia (obyčajne molekúl vzduchu intenzívnejší, teda sa odohrával v teplejšom prostredí v bezprostrednom okolí ložísk armád bojových vírusov ochorenia KOVIDu-19, tým VIAC SA NIMI BLOKOVAL A SPOMAĽOVAL MOLEKULÁRNY TEPELNÝ a MECHANICKÝ POHYB VÍRUSOV V PROSTREDÍ ICH VÝSKYTU !!! Prostredie teda predstavovalo našťastie P R I R O D Z E N Ú P R E K Á Ž K U intenzite a rýchlosti šírenia vírusov prostredím v ktorom sa generujú a množia. !!! Toto láskavo pochopte, tiežodborníci na všetko. Z toho je zrejmý logický fakt pre kazdého aspoň základy fyziky a chémie edukovaného a ovládajúceho občana. Napr. logický záver:

1/ s rastúcou nadmorskou výškou v krajine bude šírenie ochorenia Kovidu-19 - RÝCHLEJŠIE A INTENZÍVNEJŠIE, pretože s rastúcou nadmorskou výškou redne VZDUCH. Takže počet vzájomných interakcií medzi vírusmi Kovidu a molekulami okolitého vzduchu bude podstatne menší a rýchlosti prechodu vírusov v tomto prostredí do neho bude podstatne bezproblémovejší a teda rýchlejší. Takže jeho šírenie na horách pri mrznúcom bezoblačnom chladivom počasí bude ideálne. V dňoch, aký máme aj dnes, vo štvrtok 28.1.2021 napoludnie v Prešove i v blízkych VýchodnýchTatrách. No v Tatrách na končiaroch je redší vzduch. Ešte že sa tam nezdržuje veľa turistov. No riskujú, ak sú medzi nimi zatiaľ nezistení prenášači Kovidu-19. Prertože sú v redšom životnom prostredí ako Prešovčania doma za inak rovnakých teplotných podmienok.

2/ identicky, že s rastrúcou teplotou prostredia a zvýšenou intenzitou tepelného chaotického pohybu molekúl prostredia-vzduchu, dochádza podľa klasickej kinetickej teórie k väčšiemu počtu aktívnych zrážok medzi pohybujúcimi sa molekulami vzduchu a mirkrovírusmi kovidu, čo je našťastie BRZDIACIM EFEKTOM ŠÍRENIA AGRESÍVNYCH MIKROBOJOVNÍKOV KOVIDu-19 v PROSTREDÍ VZNIKU ICH KOLÓNIÍ. Avšak zatiaľintenzity nevieme presne, ako je to v prípade Juhoafrickej mladej mutácie korony. Je menej závislejšia na teplote prostredia. Preto sa šíri agresívnejšie. Je zatiaľ z nášho hľadiska neajnebezpečnejšia mutácia.

3/ Platí aj tretia zákonitosť - čím väčší tlak v sústave vzduch-vírusy KOVIDu 19, tým menšia rýchlosť a menšia intenzita šírenia OCHORENIA. Pamätajme, že pri vysokom atmosferickom tlaku vzduchu je šírenie brzdené. Podobne vo vlhkom vzduchu nasyteného až presýteného vodnou parou. Takže pobyt v horúcej saune či ruskej bani je pre šírenie KOVIDu-19 obmedzujúci práve pre vačší počet aktívnych zrážok medzi časticami vzduchu a mikrovírusmi KOVIDu-19. Je pomerne veľká pravdepodobnosť, že vzduch odohatený vhodnými mikročasticami neškodiacimi šloveku rozptýlenými vo vzduchu musí taktiež SPOMAĽOVAŤ ľírenie mikročastíc KOVIDu-19. Je potrebný seriózny vedecký výskum. v

Objasnenie závislostí - pre vyšší tlak i teplotu v sústave napr. vzduch-mikročastice Kovidu-19 je charakteristický početne vyšší počet aktívnych zrážok medzi časticami sústavy. Tým sa primerane ZNIŽUJE ICH STREDNÁ KINETICKÁ ENERGIA a STREDNÁ KINETICKÁ RÝCHLOSŤ ICH POHYBU !!! V zmysle všeobecnej platnosti Maxvellového rozdelenia strednej rýchlosti pohybu častíc sústavy. Tu hraje rozhodujúcu úlohu fakt, že kinetické energia častíc sústavy je závislá od rýchlosti nie lineárne, ale až kvadraticky !!! To značí. že ak sa trikrát zvýši stredná kinetická rýchlosť pohybu častíc v sústave - jej energia a intenzita pohybu sa zvyšuje až deväťkrát, nie iba trikrát !!! To si taktiež láskavo uvedomme ! Takže účinky zmien prostredia V SúSTAVE - sú lavínovité. A teda šírenie pandémie veľmi limitujúce a vedúce v konečnom dôsledku - tak k prudšiemu zrýchľovaniu ako aj k brzdeniu a spomaľovanio šírenia choroby. Verte mi, prosím.

Z chemického hšadiska už postihnutých chorobou sú rozhodujúce aj inhibítory spomaľujúce maximálne rýchlosť nežiaducich biochemických reakcií vedúcich k rozširovaniu a transportu chorobných zárodkov v pľúcnom a dýchacom systéme človeka. Vhodné je aj ožarovanie a dezinfvencia prostredia v rodinách i nemocniciach a sociálnych zariadeniach pre starých a chorých - IČ žiarením a žiaričmi. Napr. horským slnkom v IČ (infračervenom), nie v ultrafialovom režime. Veľa úspechov pri eliminácii šírenia vírusov KOVIDu-19 v prostredí, kde žijete, spoluobčania. O jeho kvalite zatiaľ - NEROZHODUJE ŽIADNA VLÁDA ANI POLITIK !!! Chvála, Pánu Bohu !!!

Z uvedeného je zrejmé, že u nás je zatiaľ osvedčenou metódou nenakazených rodín - sedieť doma v maximálnom teple obývacieho prostredia. A pokiaľ nepracujeme, nezúčastňovať sa hlavne plošných testovaní. Znížiť na minimum svoju mobilitu. Nechodiť do hôr a horské vychádzky do prostredia redšieho vzduchu. Pamätať na fakt, že vonkajší vzduch zrieďujú aj jeho poryvy a vietor. A že zima a mráz sú najvhodnejšími podmienkami rýchleho a intenzívneho prenosu nákazy. Nápoje doma pite zahriate až horúce. Dodržujte zásady ROR: rúško (FFP2 podľa možností) - odstup aspoň 2 metre - dezinfekcia rúk (doporučujem a praktizujem aj hydroterapiu a dezinfekciu pórov celého tela v horúcom vodnom kúpeli s pridaním lyžice dezinfekčnéhio prostriedku na ruky - ja, ho robím denne). Veľa úspechov v boji voči rozširovaniu pandémie. Ako dôchodca nad 65 rokov som sa januárového testovania za maximálne zlých vonkajších podmienok opísaných vyššie - nezúčastnil. Na rozdiel od novembrového 2020, kedy som už tiež dovršil 65 rokov a aktívne som ho absolvoval, hoci už vtedy za hraničných vonkajších podmienok a - s pre mňa priaznivým výsledkom.
 

Samozrejme, že ideálnou ochranou pred pandémiou v súčasnosti i budúcnosti je dlhodobý pobyt na orbitálnej stanici obiehajúcej okolo materskej planéty. Možno pod morskou hladinou v ponorkách a batyskafoch. Vo vyhasnutých sopkách a na dne plytkých morí... Bez nakazených a prenášačoch v posádkach. A ziskuchtivci už môžu plánovať medziplanetárne lety. Vrátane Mesiaca. Binis je biznis!

občiansky aktivista a prosociálny poradca občanov - RNDr. et PaedDr. ThMgr.PhilBc. Ivan Olejár; Prešov, 28. januára 2021

Skryť Zatvoriť reklamu