Motivácia z V4: Poliaci a ich Plán obnovy. Na jednotku s hviezdičkou. Maxi - reálny.

Písmo: A- | A+

RTVS priniesla ráno správičku o poľskom pláne obnovy zaslanom na posúdenie KOMISII EÚ v riadnom termíne. Zaujal ma. Rešpektuje stáročné tradície pracovitého slovanského národa a nášho severného spoľahlivého suseda, okrem okupácie.

Okupácie spojeneckými vojskami Waršavskej zmluvy započatej v auguste roku 1968 piatimi armádami na čele s armádou ZSSR - svetovej Ríše Zla - NÁSILNÉHO komunistického systému. Dobro s nami a zlé preč!, volám pokorne a rozhodne v úvode blogu. Konečne pozitívny blog. Ako prameň zurčiacej vody na púšti. Hoci, neviem, neviem, či to nebude MOJA klasická kritika pomerov vo svete....

Plán obnovy Poliakom interpretoval premiér vlády - T. Morawiecky. Do popredia vystupuje rovnica vízie pre 21. storočie :

POĽSKO= ŠTÁT S T R E D N EJ TRIEDY !!!

Nasledovania hodná, vysoko pozitívna vízia rozvoja a orientácie nášho uznávaného - staršieho brata vo viere s prvým slovanským pápežom Jánom-Pavlom II. - národa poľského.

Najmocnejší zo súčasných orodovníkov Poľska i za Plán Obnovy Poľska pred Pannou Máriou i Hlavou kresťanskej Cirkvi - Pánom Ježišom Kristom, našim múdrym Učiteľom a Projektantom a Programátorom Božích ciest do večnosti za večnou spásou!
Najmocnejší zo súčasných orodovníkov Poľska i za Plán Obnovy Poľska pred Pannou Máriou i Hlavou kresťanskej Cirkvi - Pánom Ježišom Kristom, našim múdrym Učiteľom a Projektantom a Programátorom Božích ciest do večnosti za večnou spásou! (zdroj: PhVKI Ivan Olejár, prosocMan a ProsocJoker)

Opory Plánu obnovy Poľska:

A/ do zdravotníctva a na jeho obnovu pôjde celých 7% z HDP Poľska;

B/ prekopeme súčasný daňový systém s cieľom znižovania daní pre väčšinu národa Poľši;

C/ Poliaci s vyššími a vysokými príjmami na reformu prispejú a Z A P L A T I A VVV III AAA CCC !!!!:

Moje hodnotenie celospoločenských zámerov Poliakov:

Poliaci jedinečne a geniálne P O C H O P I L I a potom aj napodobnili plán obnovy Demokratickej strany USA vedenej duom John Biden a Camala Haris. Na ktorý Kongres i Senát USA priebežne vyčlenil astronomickú sumu -vyše 60biliónov dolars !!! A postavil do pozoru celú Republikánsku stranu USA na čele s hajzlíkom Donaldom Káčerom_Trumpom. Dnešná reakcie jeho nohsledov je doslovne poburujúca a väčšinu voličov-Američanov urážajúca a pod čiernu zem ponižujúca!!! Tu je:

128 významných právnikov-republikánov USA podalo oficiálnu sťažnosť na PLATNOSŤ VOLEBNÝCH VÝSLEDKOV MINULOROČNÝCH AMERICKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLIEB. Zároveň neuznáva ich výsledky, vyhlasuje ich za podvod na občanoch USA. A žiada nové prezidentské voľby v USA. Inými slovami. Priamo schvaľuje a podporuje násilný útok prívržencov Trumpa na Kapitol a s tým spojené násilnosti i straty na životoch občanov USA pri násilnostiach útoku na Kapitol. Vyhlasuje pochybnosti o duševnom zdravíčku Joa Bidena a vyhlasuje ho za senilného starca !!!

Joe, Kamala, pán premiér Poľši- Mazowiecky - zasa nás - praktizujúcich kresťanov sveta biľagizujú, stigmatizujú a označujú za pošetilých bláznov !!!! Zase v duchu Evanjelií Novej Zmluvy. "Budú vás označovať za bláznov sveta!..." VRAVÍ P R A V D I V O - PÁN JEŽIŠ KRISTUS - O SVOJICH NASLEDOVNÍKOCH. Pri praktickej realizácii a kreácii Božieho Kráľovstva na Zemi. Tu a teraz !!!

Tvrdím:

USA sa ešte nikdy za posledných 150 rokov neocitli tak blízko občianskej vojne !!! Na život a smrť. Medzi republikánmi a demokratmi v USA !!! To nie je mocenská hra o fazuľky. Ide o definitívny charakter víťazného spoločenského modelu pre Spojené štáty minimálne na celé 21. storočie III. milénia. Globálnej veľmoci č.1 ! Svetového hráča č.1 !!! A kto to sa vlastne búri a siaha po krvavom násilí ????!!!!

Nik iní - ako zástupcovia celosvetovej LOBBY najbohatších boháčov planéty a zároveň občanov USA. Kto to je bližšie???:

1/ slobodomurárske lóže v USA, ich hustota a koncentrácia je v USA najväčšia na svete; každý významnejší člen Republikánskej strany USA v pozícii senátora i kongresmana MUSÍ byť POVINNE aj zároveň AKTÍVNYM ČLENOM MIESTNEJ SLOBODOMURÁRSKEJ LÓŽE !!! To je základné pravidlo politickej angažovanosti občanov USA a zároveň členov Republikánskej strany. Pozor! Pripomínam, že na Slovensku už dvadsaťročie tajne funguje a mieša stojaté politické vody a zavše rozdáva karty - naša TAJNÁ slovenská slobodomurárska lóža s názvom T O L E R A N C I A s početnou skupinou aj poslancov NR SR na čele s Petrom Osuským !!!! A je "po vtákach!" -priatelia.

Nielen v USA to vrie a bude vrieť. Krstným otcom našej tajnej slobodomurárskej lóže TOLERANCIE -je košický rodák a emigrant a Veľmajster jednej z najvýznamnejších nemeckých slobodomurárskych lóží priemyselného Severu Nemecka..... 

Tak sa tu nehrajme na neviniatka, páni poslanci NR SR. Patrí k nim aj Daniel Lipšic. Musím to konštatovať na plnú hubu a včas. Určite bude zubami nechtami zapierať a vyhrážať sa súdmi. Ja sa ťa DANIEL - ALE VôBEC NEBOJÍM. Uisťujem ťa, že ťa mám dokonale politicky zmapovaného ako aj M. Dzurindu, I. Mikloša. G. Palacku, i Jána Čarnogurského. J.Č. , ktorý osobne vítal veľmajstra z Nemecka a angažoval sa pri zakladaní Tolerancie - pred dvadsaťročím....V duchu rodinných politických tradícií Čarnogurských, osobitne otca politikov KDH - Jána a Ivana . Podobne v duchu politických tradícií rodiny Osuských. Priatelia, nebuďme naivní Je historicky známym faktom, že Edward Beneš bol aktívny slobodomurár. Inklinoval k nemu i Tatíček Masaryk i M.R. Štefánik - tiež aktívny SLOBODOMURÁR.

Tak sa tu nehrajme na prosťáčikov. Odkryme poctivo tromfy ako chlapi aj pred občanmi SR. Nehrajme tajné politické hry. Zaslúžia si to. Už nie sú ťuťmáci z Kocúrkova. Áno i J. Jesenský - autor Kocúrkova sa bratal so slobodomurármi. Akt oživenia TOLERANCIE bol VLASTNE AKTOM, KTORÝ IBA NADVäZOVAL organicky politicky - NA SILNÉ A ROZVINUTÉ TRADÍCIE SLOBODOMURÁROV V BURŽOÁZNOM ČESKOSLOVENSKU. A darmo -redaktorko zo SME.sk označíš tento blog za hoax, hoci je pravdivý jak repa. Raz darmo. Fakty a pravda - zavše - oči kole ?!?!!!

Ťažiskom a živnou pôdou Tolerancie - sú aj poslanci NR SR za PARADOXNE- OBČIANSKU KONZERVATÍVNU DEMOKRATICKÚ STRANU SLOVENSKA. Už ste práve pochopili - prečo má byť strana len a len DEMOKRATICKÁ a bez prívlastkov, prídomkov a prílepkov v názve?

Veď vidíte. Vykľulo sa šidlo z vreca von. KONZERVATÍVNA - OKDS. Dokonca - OBČIANSKA KONZERVATÍVNA D E M O K R A T I C K Á STRANA SLOVENSKA. Nič iné, len politický subjekt -po vzore amerických republikánov na našej slovenskej politickej scéne vyše stovky strán a hnutí.... Strana v službe svetového T A J N É H O SLOBODOMURÁRSKEHO HNUTIA. Ktorého hlavným politickým cieľom je NÁSILNÉ MOCENSKÉ ovládnutie celého sveta planéty ZEM. V záujme materiálneho bohatnutia najbohatších a najmajetnejších boháčov sveta, vrátane amerického miliardára maďarského pôvodu a Orbánovho "obľúbenca" - G.S.

Slobodomurári sveta sú najhorlivejší a najustráchanejší SLUŽOBNÍCI Lucifera. Bol ním aj prezident Václav Havel. Nie politické bábky v rukách Lobby - vlády, parlamenty, konventy, súdy, prokuratúra a pod. Je mi veľmi ľúto, že to musím vecne a pravdivo a sucho konštatovať. Nehnevajte sa. Ja sa Vám priatelia dokonca verejne ospravedlňujem za uvedené, a hlavne konečne zas ZVEREJNENÉ fakty a pravdy. No situácia vo svete sa dramatizuje. Čo vystrája momentálne židovský štát...!? Čo vystrájajú konzervatívni sudcovia amerických slobodomurárov združení pod pláštikom Republikánskej strany USA ???!!! Tu si Putin a Čína ani neškrtnú. Môžu veci iba registrovať a pozorovať nestranne a objektívne. No, zintegrovaná mocenská sila slobodomurárov sveta je ešte stále miximálna. Ide z nej doslova strach.

STRACH - z blížiacej sa apokalypsy sveta. Nabitého jadrovými, atómovými , termonukleárnymi, neutrónovými a laserovými zbraňami hromadného ničenia. Z planéty Zem i z okolitého vesmíru. Podľa Projektu Hviezdnych vojen - najväčšieho svinstva odobreného, schváleného a finančne podporovaného slobodomurárom, hercom Hollywoodu a cowboyom, republikánom i exprezidentom USA -Ronaldom Reeganom ktorý je oživený a znovu nanajvýš aktuálny. No, zároveň pamätajme. Našim kresťanským vodcom nie je Padlý anjel Satan, ale náš Učiteľ, Majster a Dobrý Pastier.

Vodca stáda kresťanov. "Pán - je môj Pastier. Nič mi nechýba.... Vodí ma na zelené lúky...Nebudem sa ja báť!...Tvoj meč a Tvoja palica ma vždy spoľahlivo ochránia.... Nebudem zatratený!!!." Stojí v biblických Žalmoch. A okamžite nám vlieva nadprirodzenú silu a istotu do zápasu o charakter sveta i planéty. Vodcom našej armády súčasného celosvetového procesu apokalypsy sveta i pandémie korona vírusov KOVIDu-19 - je totiž Druhá Božská Osoba- Pán Ježiš Kristus. Definitívna záruka nášho konečného víťazstva nad šíkmi Lucifera i celosvetových pandémií aj chorôb.

Pod pláštikom konzervatívnej demokracie je Brutus, Judáš i iní zradcovia NÁRODA - slovenskí slobodomurári. Sú horší ako vyčíňanie Ruska, Kočnera a Žužovej DOHROMADY. Pozor! Sú viazaní prísahou na život a smrť a pracujú v utajení a stretávajú sa T A J N E !!! Sú 1000.krát horší ako NAJVäČŠÍ KORUPČNÍCI v celej novodobej histórii SLOVENSKA DOKOPY. Porovnateľní s vystrájaním Černákovcov na Slovensku. A to je už čo povedať, napísať a odblogovať. Černák @comp. sú vlastne ich predĺženou rukou v podsvetí a podhubí slovenského organizovaného zločinu.;

2/ illumináti sveta s podobnou NÁSILNOU víziou ovládnutie Zeme ako slobodomurári - už od stredoveku;

3/ oligarchovia a materiálni boháči a mutimiliardári Zeme; ich tri percentá vlastnia až 97% kapitálu;

4/ bývalé i súčasné koloniálne a imperiálne krajiny sveta a ich vlády v službách celosvetovej Lobby;

5/ iné monoteistické, polyteistické svetové náboženstvá, osobitne moslimské so zákonom šárie;

6/ zástupcovia siedmej veľmoci - mediálni magnáti, vlastníci sociálnych sietí a serverov;

7/ crackeri sveta na PC sieťach i globálnom INTERNETE, nie hackeri, ktorí sú vysoko pozitívni;

8/ hybridný vojaci (napr. Moskovskí vĺci (!), Kaliho moskovskí motorkári vedúci vojnu a iné násilnosti - napr. masové ovplyvňovanie volebných kampaní a volebných výsledkov v štátoch OSN;

9/ teroristi, mafiáni, zbrojárska lobby a najnovšie veľmi nebezpečná - Muskova vesmírna Lobby;

10/ iní násilníci a priami vyznavači satanistického hnutia, kultu a rituálov i sekty sveta; napr. Moonova, Sylvova ekonomická a liberálna sekta na masové premývanie mozgov občanov;

11/ príslušníci štátov orientovaných na násilie ako súčasť ochrany vládcov - Islamský štát, Bielorusko, Kuba, Venezuela, Severná Kórea, Irán, Irak, Izrael, Palestína, Sýria, Afganistan, Pakistan, čiastočne Rusko a Čína a pod.

Mohol by som pokračovať najmenej do 30. No, načo???

-že vás to neučili v školách? Na drahých manažérskych a komunikačných i iných virtuálnych či reálnych kurzoch a podnikoch? Vy, ktorí máte Wikipédiu v malíčku? Vy, ktorí máte výstavnú zbierku titulov? Vy, ktorí si myslíte že ste elitami národov?! Vy, ktorí si pyšne namýšľate - že vládnete svetu? Vy, ktorí ste členmi menzy s IQ nad 170 a nemáte ani páru o obsahu môjho blogu?! Vy, ktorí čítajúc blog - škrípete zubami nad obsahom môjho originálneho blogu ako židovskí farizeji pri reči I. mučeníka Cirkvi Svätej - Sv. Štefana a obrazne povedané - rady a radi by ste ma okamžite umlčali a ukameňovali ?!

Že, ako k tomu prídete, ak podrobne a dlho surfujete po digi-sociálnych sieťach a Internete? Nuž, veľavážení. Pamätajte! Toto je originálny a môj jedinečný blog. A hoci mám čitateľnosť iba 77(!) - ja sa nesťažujem a ani nikomu nevnucujem do pozornosti. Som slobodný občan. A prajem každému z nás slobodu, pravdivosť tokov našich zverejnených dat a informácií, kreativitu, prehľad a kvalitu projektovania vlastnej mysle, rozumu, charakteru, osobnostnej štruktúre, vôle i svedomia, ktorou nás obdaril AKO SVOJE DIETKY - NÁŠ TROJJEDINÝ B O H !

To nepíše Janko Kuciak (RIP! rodine i Martinky!) v oblasti výlučne ekonomickej kriminality. . Fakty hádže na stôl -po dobrom boji (Dobrý boj som bojoval, beh dokončil, pravdu vytasil a obhájil...., vravím so Sv. Pavlom Apoštolom!) - PhVKI. (Prosociálny hybridný virtuálny križiak Internetu, digisociálnych sietí a vybraných www. stránok sveta ) - Ivan Olejár - slobodný občan SR.

Ja už nemám čo STRATIŤ. Som občan SR, ktorý si práve prešiel najhorším peklom na Zemi - komplexnou občianskou spoločenskou SOCIÁLNOU S M R Ť O U ako občan SR zo strany všetkých mocných a vplyvných na Slovensku. A vystrábil sa z nej a nepodľahol jej ako napr. generál Milan Lučanský (RIP! rodine pána generála). Intríg a potupy zo strany - ľavicových, stredových, pravicových, extrémistických, liberálnych, nacionálnych, ľudových, ľudáckych a pod.

Tak i naďalej Pán Boh pomáhaj v tomto nerovnom zápase. Ďakujem pracovníkom servera sme.sk. Sú mojou naj oporou v boji. Úprimná vďaka spoluobčania a hádam aj priatelia. Amen.

Osamelý vĺčik je moje obľúbené logo na Facebooku. I prezývka Iv 0li - s nulou nie očkom v 0li a Bĺbavý. Prosím, nie liberál Beblavý !!! Majte sa. Pokojnú noc a krásny deň - Nšo-Či!

ProsocMan Ivan Olejár PhVKI. ProsocJoker, Prešov, 16. 5. 2021

Skryť Zatvoriť reklamu