Môžeme konečne na prahu III. milénia - registrovať i spievať: "Svet Lásku mááááá....."

Písmo: A- | A+

Takéto pozitívne posolstvo svetu môžem konečne sprostredkovať ako dôsledný pozorovateľ medzinárodnej celosvetovej politickej scény. Porazenou a pokorenou je celosvetová bohatá Lobby a veľmocenská politika Republikánskej strany USA

I agresívne štáty ako Čína, Severná Kórea, Irán, Izrael, Bielorusko, Kuba, Venezuela,.....

Kto a čo to spôsobilo?

Záujem veľmocí Rusko a USA rokovať a viesť dialóg. Pokojný dialóg. Na stretnutí prezidentov Vladimíra Putina a Joa Bidena. Bude to to super historické stretnutie, pravdepodobne v Ženeve.

Na neutrálnej diplomatickej pôde v Matičke Európe. Manažujú ho intenzívne ministri zahraničných vecí veľmocí: skúsený matador Sergej Lavrov i politický medzinárodný nováčik Anthony Blinken. Zídu sa dnes v Islandskom Reikjaviku aj v súvislosti s blízkym stretnutím svojich prezidentov. Tam bolo stretnutie otca hviezdnych vojen prezidenta USA - R. Reegana a reálneho mierotvorcu planéty ZEM - M. Gorbačova ... Už im sa oplatí veľmi silno držať všetky prsty i palce - na rukách i nohách. Majú plne v rukách oteplenie a definitívne OZDRAVENIE VZŤAHOV na planetárnej scéne.

Stav ľudskej civilizácie je vážny ako nikdy predtým. Proti ľudstvu stojí NEVIDITEĽNÁ - vyše TRILIÓNOVÁ armáda maľučkých a čulých, veľmi AGRESÍVNYCH ARMÁD VÍRUSOV KOVIDu-19 !!! Armádami smelo rozumieme základnú formu agresorov plus doteraz geneticky modifikované MUTÁCIE KOVIDu-19. Momentálne najrizikovejší je INDICKÝ PLEVEL šírenia ochorenia !!! Po nedávnom Brazílskom, Britskom, Juhoafrickom, Českom.... Ukazuje sa, že variabilita a sila mutácií je veľmi veľká. Preto je nutná SPOLOČNÁ OBRANA. Putin a Biden to hádam dostatočne chápu a konajú spoločne v zápase o definitívnu záchranu ľudstva pred zhubnou pandémiou KOVIDu-19 !!!!

Zaujímavá perlička a môj postreh - obaja majú v priezviskách po 5 písmen, z toho dve spoločné - "i" @ "n". A "n" je koncové i obidvoch politikov. Možná interpretácia zhôd? "I" - je Ivan a Ivan je pomenovanie pre veľký slovanský ruský národ. "N" je napr. negatívny alebo neutrálny či nacionalistický... Teda "N" na konci priezviska Putin by mohol byť NÁRODNÝ. A posledné písmenká in hovoria za všetko. Putin je in man.

"N" na konci priezviska Biden asi bude night - noc, nočný. Biden chce nočnú moru Američanov - z Rusov a Ruska poslať do definitívneho zabudnutia. Starký má pravdu. To je múdrosť starcov, starých náčelníkov a skutočných vodcov národa, že Joe ?! Tak ako sa o tom spieva v starej americkej western-ľudovke :

"V starej Oklahome, v jednom starom dome - žil zabiják Joe, okla-hou yes jipi jóu...

 Každý o ňom vedel, že rád v krčme sedel - ten zabijak Jou - okla-hou yes jipi jóu...."

A verte, že aj pri krčmovom politizovaní a rečiach sem-tam vznikajú aj dobré nápady a riešenia. Tvrdím to zodpovedne aj ako I. Čestný predseda Luníkovej Rady košických vysokoškolákov a absolventov UPJŠ v Košiciach. Znalý krčmových pivných rečí a politických debát a multidialógov.

Biden chce definitívne poslať do pekla škodlivé mory o Rusku ako najväčšej HROZBE sveta už storočie ! Rafinovane vymyslené INTRIGY, KONFLIKTY a LŽI - desaťročia živené a intenzívne šírené bohatou židovskou hollywoodskou LOBBY v podobe aj Oscarových filmov - agresívne a vysoko propagandisticky a prakticky DODNES rozširované po celých USA i Kanade !!! Potencionálne v blízkej budúcnosti vybudovať a zveľaďovať partnerský a priateľský vzťah medzi Ruskom a USA. Odbremenený od agresivity židovskej Lobby Hollywoodu !!! Mayerovcov, Goldwinovcov, Spielbergovcom a im podobným vplyvným predstaviteľom celosvetovej Lobby boháčov sveta. Aj mladej holubárne Lobby.

Veľmi nebezpečnými reprezentantmi bohatých mladíkov z Evanjelií -typu E. Musck alebo multimilionár Marc Zukerberger. Prezidenti Vl. Putin a J. Biden sú povinní a doslovne musia svet napojiť optimizmom, nádejou, vierou v Dobro a jeho konečné víťazstvo a nastolenie všeobjímajúcej LÁSKY. 

P R O S O C I Á L N EJ L Á S K Y , ktorej základným rozsievačom v súčasných i budúcich sociálnych sieťach (bohatý mladík M. Zukerberber ide kreovať Instagram ore deti od 3-13 rokov !!! - s cieľom abnormálneho ZBOHATNUTIA - dovolíme mu to(?), choromyseľnému a nadutému ako balón!?) - som a budem do smrti aj ja Maľučký nasledovník Krista Pána. Pod menom Prosocman. Pod identitou ProsocJoker. A desivo vypálim rybník Hollywoodu. Ukážem im, že aj z maľučkého Slovenska môže vzísť legenda. Prosocman či ProsocJoker. Jednoducho - ja. Nebudem už skromným pasívnym zápecníkom - občanom Zeme.

Musíme spoločne zbúrať neopodstatnené predsudky o Slovanoch v USA a oživiť nádejou a zbúrať scestnú a manipulujúcu filmovú produkciu Hollywoodu a jej dodnes všeobecnú platnosť a ideologickú silu. A je po ptákach, oko hovoria Česi. No, až také jednoduché to zďaleka NEBUDE. NO, KAŽDOPÁDNE JE TO SVETLO NA KONCI TUNELA V ČASOCH CELOSVETOVEJ PANDÉMIE KOVIDu-19. KEDY NAJBOHATŠIA SVETOVÁ LOBBY SI PRIPÍSALA FINANČNÉ Z I S K Y vo výške ASI 3,6 triliárd dolars. Vyše - tritisícšesťsto BILIÓNOV ečiek. Alebo - viac ako TRI milióny šeťsto tisíc MILIÁRD dolárov. Prípadne - 3,6 miliárd M I L I Ó N O V €. Teda každý občan SR by za minulý rok 2020 zarobil "smiešnu" sumu - 3 600 000 000 000 deleno 5.500 000, čo je ihneď: 3 600 000:5,5= 654.5454 dolárov na každého obyvateľa SR, vrátane batoliat a kojencov. Za púhy prvý rok pandémie KOVID-U. Vyše pol milióna zisku pre každého obyvateľa Slovenska za púhy rok účasti na ziskoch príslušníkov celosvetovej Lobby. A máme na planéte zadefinovaný naraz teoreticky i prakticky - NAJBOHATŠÍ NÁROD SVETA. Kreovaný v priebehu roka. Fantazmagória? Nie. Lež štatisticky možná alternatíva vo svete biznisu a trhovej ekonomiky. Či by som to mohol a vedel realizovať v prxi za najbližších 10 (desať!) rokov?! Ale nie: Rozhodne nie !!!

Pretože ja, pri tom čo viem a na čo mám v hlave PATENT, ktorý nemá žiaden pozemšťan - by som to dokázal zrealizovať za tretinu, teda, dobre sa podržte - Z A T R I R O K Y !!!! Každopádne do roku 2025.

Dajte ma -

ZÁKONNE do čela Slovenska a krajina medzi Dunajom a Tatrami bude výkladnou skriňou planéty. Slušovicami, tvrdím pre pamätníkov rozvinutého socializmu. Úplne vážne. Inak by som nemohol od mája 2021 zodpovedne používať pre seba meno - Prosocman či ProsocJoker. Musíte dokázať pohnúť S V E T O M , aby ste mohli používať také super meno na označenia svojej osoby - (pozri Wikipedia.sk).

A o tom treba denne písať panie a páni z novinárskej obce sveta. Nie drísty a senzácie, ktorými zámerne prekrývame pravdu. No, PRAVDA ZVÍŤAZÍ !!!! Verte mi. Už aj tieto mnou a jedine mnou zverejnené fakty vás postavia do haptáku a zvýšia vašu pozornosť, tlak i tep zároveň. Áno, až také veľké nespravodlivosti sa dejú vo svete chudoby a boháčov. Pochopili ste už dokonale - moju prirodzenú nelásku k boháčom a bohatým mladíkom od čias Evanjelií nášho Učiteľa po súčasných - M. Zukkerberga a Egona Muscka ?!

A Joe B. s Kamalou Haris už im idú poriadne po krku Ak sa pridá Vl. PUTIN, možeme spievať - Svet lásku máaaaaááááaaaaáááá. 

Lobby natvrdo zaplatí v USA reformu strednej vŕstvy i pozdvihnutie z nedostatku pre milióny amerických bezdomovcov a asociálov na úroveň dôstojného človeka so základnými existenčnými prostriedkami. Že vám to pripomína ideály komunizmu a Ruskej ríše Zla v podobe ZSSR. Aj mne.

No ja, na rozdiel od vás mnohých a početných viem základnú pravdu, o ktorej napr. naši politici - Fico, Pellegrini, Sulík, Matovič, Kolár, Remišová, Majerský, Harabín, Drucker a mnohí ďalší mlčali, lebo nepoznajú, či skôr VEDOME ZAMLČUJÚ historické súvislosti: Marx-leninovci a stalinovcci i ľudoví a ľavicoví demokrati a socialisti - si tento model usporiadania VYSOKO prosperujúcej komunity i spoločnosti v y p o ž i č a l i z Evanjeliovej dielne nášho Majstra a Učiteľa I DOBRÉHO PASTIERA - PÁNA JEŽIŠA KRISTA - ZO SKUTKOV APOŠTOLSKÝCH - evanjelistu a intelektuála a lekára - Sv. Lukáša. Pochopili vývoj, priatelia?

Ak áno, fajn. Knowhow usporiadania spoločnosti nafurt- NAVEKY ponúkol a ponúka Učiteľ. Už- 2.000 rokov. A že máme beľmo na očiach a príklady z Novej Zmluvy za Pána nechceme vidieť ?! To už nie je problém VÝLUČNE nášho Pána a Vykupiteľa ľudstva. Dobre pamätajte, hlavne chudobní a bezmocní. Naše je totiž Nebeské Kráľovstvo! Nie celosvetovej materiálne zazobanej a aj v čase celosvetovej pandémie vysoko AGRESÍVNE NÁSILNE a ZLOČINNE bohatnúcej Lobby. Do hrobu nevezme nik z nich ani cent!!! V tom je naše prisľúbenie i definitívne víťazstvo§!!! 

Radujme sa. Veseľme sa !!! Pán, naozaj vstal z mŕtvych, voláme s patrónkou Slovenska - Sedembolestnou Pannou Máriou. Amen! A priniesol - nám chudobným a maľučkým - radosť a prosociálnosť i solidaritu ako pilier komplexnej prosociálnosti ľudí 21. storočia. Preto - buďme prosociálni!!!! Viac a viac. A postupne celý svet. I Planéta zem. I okolitý vesmír. Nedopusťme, aby o ňom začali rozhodovať zdeformované kreatúry typu EGON MUSCK. Momentálne najnebezpečnejší človek pre okolitý vesmír planéty Zem. Prekonal Donalda Káčera Trumpa. Verte mi. Zvrhlosť materiálneho bohatnutia a VLČÍ zákon zisku už úspešne premietol do kozmu svojimi vesmírnymi letmi. Najprv po Mesiac. No impérium už rozširuje po Mars. Nenásytne rozširuje hranice svoju vplyvu, mimo materskú planétu Zem !!! Dovolíme to, priatelia !? Nech tvrdo platí do svetovej kasy chudobe za otvorené nebo pre jeho komerčné VESMÍRNE lety.

Veď, JE VEDECKY DOKÁZANÉ, ŽE NEHORÁZNE prudko Musck@comp. - z v y š u j e u h l í k o v ú s t o p u . Tak nech poriadne a poctivo zaplatí do celosvetovej kasy chudoby. Za využívanie objemu našej zemskej atmosféry. V ktorej a kde - presne každému pozemšťanovi momentálne prináleží i bude patriť ako OSOBNÉ V L A S T N Í C T O v podobe kapitálu - rovnaký objem a diel zo zemskej atmosféry, ktorá je podľa mňa rovnakou a štvrtou formou moderného kapitálu.

Okrem peňazí (financií a cenných papierov!), pôdy a nerastného bohatstva planéty. Ak, ba - už presne vieme, že 3% najväčších boháčov vlastni až 97% svetového KAPITÁLU !!! Ak doposiaľ nepočítame zemskú atmosféru za štvrtú zákonnú formu kapitálu. Je načase aby sa ňou čo najskôr, ak nie okamžite stala. Prebehne materiálne delenie atmosféry zemskej . Musí prebehnúť. Podobne vodstva oceánov a morí. Čaká nás ako celé ľudstvo - tento proces prideľovania vody a vzduchu svetoobčanom. Každému z nás - rovným dielom. Po kresťansky. Spravodlivo. A to nehovorím o zbrusu novom mojom originálnom nápade - vzniku a etablácii kvalitatívne nových - tzv. PODMORSKÝCH a PODOCEÁNOVÝCH Š T BÁ T O C H na BUDÚCEJ politickej mape sveta. Ako prvý, zakladám symbolicky ja Maľučký a uzurpujem územia pod hladinou Tichého oceánu komplet, mimo pobrežných cvôd všetkých štátov, ktorých sa to momentálne týka. Vyhlasujem sa za ich vlastnáíka a prezidenta. Mimo ostrovných čštátov s pobrežnými vodami. To koukáte, že jó. A už je Slovensko lídrom sveta v 21. storočí. Pretože podoceanistický štát ma názov T A T R A L A N D I A a jeho bratským štátom je zatiaľ - len a len Slovensko. Pochopili? Povrchové Slovensko a podmorská Tatralandia je federácia a líder ssveta od 20.5.2021. Hudba budúsnosti. Skôr REALITA. Páni, Biden a Putin. Ale som vám obom uščedril frčku do nosa.

Zároveň vyhlasujem, že sa stávam majiteľom všetkých práv na scenáre a nakrúcanie filmovej, digitálnej, internetrovavej, audiovizuálnej a video i ANIMAČNEJ projekcie, i literárnej a hudobnej, i umeleckej tvorby s každou problematikou a tematikou štátov a impérií pod hladinami morí a oceánov načej planéty Zem. Vesmír je voľný - tam si prudukujte filmy aké chcete. Stredobodom môjho záumu je kreácia a živit v štátoch, územných celkov a zoskupení na územnej báze s klaqsickýmim hranicami vymedzujúcimi hranice štátu. Vrátane štátu Tatralandia, ktorá je vymedzená hranicami pod hladinou Ticjhého oceánu mimo pobrežných vôd existujúcich kontinentálnych štátov a ostrovných štátov v Tichom oceáne k dátumu 19. mája 2021 !!! Tento kapitál vyhlasujem za vlastníctvo Slovenska k dátumu 20. máj 2021 !!! Zároveň si uplatňujem ako dposiaľ jediný vlastník-pozemšťan od 19. mája 2021 aj nárok na súhvezdie Veľkej Medvedice. Aj na našu materskú Slnečnú sústavu ako celok od 19. mája 2021!

Vyhlasujem zároveń tieto vesmírne priestory za súčasť nami budovaného už vyše 2.000rokov kresťanmi-pozemšťanmi - Božieho Kráľovstva s panovníkom Ježišom Kristom pre nás pozemšťanov od 19. mája 2021.

Z dôvodu vlastníctva Slnečnej galaxie si zároveň uplatňujem od 20. mája 2021 poplatky uzavreté dohodami po termíne2é.5.2021 s agentúrami pána Egona Muscka za prelety zemskou atmosférou každého z jeho strojov, rakiet, raketoplánov a iných , vrátane UFO, pokiaľ by ich skonštruoval. Zinkasované peniaze pôjdu v rozsahu 90% do Fondu chudoby planéty Zem, ktorý založím.

ďalším právnym aktom ako vlastníka vôdstva pod Tichým oceánom je akt Zastavenia iniciatív Japonska v rámci postupného vypúšťania kontaminovaných rádioaktívnych vôd z komplexu jadrovej elektrárne FUKUŠIMA.

Treťou aktivitou sa stane rozmiestnenie mojich originálnych elektrární tesne POD hladinou Tichého oceánu pre zabezpečenie trvalej energetickej sebestačnosti ľudstva. Preto som sa uchádzal o priestro planéty POD HLADINOU TICHÉHO OCEÁNU. NIE Z KORISTNíCKYCH A KAPITALISTICKýCH ZáUJMOM RIADENýCH VýLUčNE ZáKONOM zisku !!!

.

Patriacich aj doposiaľ rovnako a a ROVNAKÝM dielom každému POZEMŠŤANOVI ! Tak nech sa už dnes cvakajú v podobe daňových poplatkov za všetko. Aj za zdravé dýchanie. a sme pri pointe Boháči za prežitie nech platia - násobne viac ako pozemská chudoba. Ako dlhy za vyše dvesto až tristo ročné intenzívne ZNEˇ%CISŤOVANIE planéty Zem. Nastal čas vyrovnabnia stáročných dlhov - bOHÁČI a len vy - materiálni boháči planéty Zem. A ak sa ti to népáči Egon, daj sa ešte dnes vystreliť, hoci aj -ZA MARS! Šťastnú vesmírnu Odyseu, prajem, ja maľučký. Už vám kondečne zvonia definitívne do hrobov boháči. Čo poviete moji drahí manželia Gatesovci?! Ihneď vám dobrú správu v podobe obsahu celého dnečného môjho merne spoločensky-revolučnéhovolučného a radostného blogu zašlem do bodky.

Pýtate sa s klasikom - KOMU ZVONIA DO HROBU?! Áno, máte pravdu! Do hrobu zvonia všetkým predstaviteľom a fanúšikom násilného sveta. Raz a navždy. Na čele s LOBBY naj materiálnych boháčov !!! Už sme im odzvonili. Nemajú šancu. Ani keby sa s chudobou sveta okamžite podelilo každý cent majetku ! Je neskorio. , boháči. Svoju príležitosť na odpustenie ste si márnivo prepásli. Nožnice sú už priložené na zlé korenbe, volám so Sv. Jánom Krstiteľom ! Pokojne a rozhodne § !!! Nastupuje Boží mlyn. A bude mlieť vo veľkom. Všetkých násilníkov svetA. Zomelie a spáli v plameňoch neuhasiteľného pekelného ohňa . Nebeské divadlo má premiéru. Neopakoyvateľnú. Jedinečnú. Napísanú pred dvomi miléniami. Autorom Jžišom Kristom. Zincenovanou samým Trojjediným ohom. Tešte sa, priatelia.  . A nespasí ich ani agresívny medenáš - káčer Dobald Trump. Ani započatá AGRESIA na blízkom východe vedená židovským politickým BURIČOM nového milénia a 21.storočia - vodcom@diktétorom B. Netaniyauhom. I chudák Janko Kuciak písal pravdu i zomrel na barikádach pravdy aj so dsbvojom snúbenicou Martinkou Kušnírovou.

Naša zápecnícka cirkevná hierachia a diplomacia sa momentálne aktivizuje za blahorečenie spišského biskupa J. Vojtaššáka. No, ani za frasa nerobí kroky za blahorečenie mladých obetí nájomných vrahoiv. Máme ich hádam prebytok? Nie. Noi hieracia vyčkáva ako svatý za dedinou. Inak otcovia biskupi sú uobyčajne bývalí dedinskí chlapci a tak čakajú na GODOTA, Až pri tom zosivejú. Boh ich opúatruj. Zápecníkov slovenských. A alibistov najhrubšieho zrbna.

j o tom rokujte páni Putin a Biden!!! Nech boháči s prepáčením cvakajú nehorávne pálky aj za PRDY, ktorými zvyšujú uklíkovú stpou púlanéty. Nech investujú do Matky prírody a nielen bezbreho korisztiA A ZVAšUJú ZISKY ASTRONIOMICK&.

A až potom môžu prísť na rad vleklé globálne problémy ľudstva i jeho najpálčivejšie lokálne udalosti, často tragické a násilné na smrť. Minulé, súčasné i budúce.

I dnešná iniciatíva Marthy Pelluosiovej vyhlásiť bojkot Zimných olympijských hier v Pekingu ako protestu USA voči

I 10. výročie jadrovej katastrofy v Japonskej jadrovej elektrárni vo Fukušime, ktoré si dnes pripomína svet. Samozrejme aj zápas o elimináciu dôsledkov planetárnych klimatických zmien za posledné polstoročie...Fukušima má aktivovanú vodu. Ide o kontamináciu vody z povrchu. Odkopali z kopca a vytvorili umelo priaznivé podmienky pre tok vody a jej stekanie do priestorov stále aktívnych blokov reaktorov. Kontaminovaná voda sa mieša s nekontaminovanou a proces hromadenia kontaminovanej vody vo Fukušime pokračuje ďalej už 10 rokov. A predstavuje pre ľudstvo obrovkú hrozbu a environmentálnu záťaž !!! Zvlášť, ak si uvedomíme, že časť Japončíkov je naklonené vypúšťaniu doteraz bezpečne ZHROMAŽDENEJ kontaminovanej vody z komplexu jadrovej elektrárne... Obludná predstava. Obchody s rybím mäsom a potvorkami zamorenými rádioaktivitou a ich konzumácia zákazníkmi !!! Aj tomu sa pochopiteľne búria najmä rybári, lovci perál, potápači, vedci skúmajúci pobrežné i oceánicke vody - ich fluóru a faunu, ďalej sa búria a sú nespokojní aj majitelia rekreačných pláží a ubytovacích komplexov a ich služieb a pod. A aj o tom budú diskutovať reprezentanti veľmocí na sumite v Ženeve. O katastrofálnych dopadoch a krátko i dlhodobých následkoch, v konečnom dôsledku - devastačných a násilných procesoch agresívnej a bezohľadnej, vysoko ipsocentrickej a egoistickej - nie láskavej a prosociálnej činnosti človeka na našej Modrej a zelenej planéte. To sú priatelia - super dôležité veci a rozhodnutia pre ďalší osud ľudskej civilizácie planéty Zem. Preto task srdečne vítam iniciatívy hláv veľmocí. Očakávania sú obrovské. Je tru šanca definitívnej PORÁŽKY PRÍVRŽENCOV a PREDSTAVITEĽOV A ZÁSTUPCOV CELOSVETOVEJ LOBBY... Vysvetlím , ak sa mi bude chtieť. Zatiaľ vás trošku ponapínam. Aj tak moje blogy číta priemrne sedemdesiatsedem verných čitateľov. Je to však na druhej strane povzbudzujúca a motivujúca bájna biblická SEPTUAGUINTA - sedemdesiatsedmička. Čo vy na to, pán Lasicas @ comp. - našich Truhlíkov. a zabávačov.... A mnohých miliónov slovenských zápecníkov a všetečných každodenných nohsledov ako sa zhodlo na našej súčasnej charakteristike duo špičkových slovenských diplomatov v službách OSN - Ján Kubiš a Miro Lajčák.- majte sa.

ProsocMan Ivan Olejár PhVKI.; ProsocJoker; Prešov, 19. mája 2021;

Skryť Zatvoriť reklamu