Náš dnešný učiteľský sviatok a spomienka na - kolegu - svätca Dona Jána Bosca

Písmo: A- | A+

Sviatok vyšiel na nedeľu - Deň Pána. A my kreťanskí pedagógovia,osobitne rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vyznania si rady a radi spomíname na kolegu, ktorý bol  v živote-praxi maximálne prosociálny voči práve deťom a mládeži.

Pre mnohých z nás, vrátane mňa, predstavuje Don Bosco učiteľský vzor, podobný nášmu neprekonateľnému Majstrovi - Ježišovi Kristovi spred dvoch milénií. Obaja boli vyložene prosociálne osobnosti milujúce svet, prírodu i bratov a sestry. Slúžiace v nespočetných množstvách životných situácií. Prakticky a bez nároku na finančnú a materiálnu odmenu.

Teda preukazovali blížnym - rozhodne nie službu ipsocentrickú, nebodaj koristnícku, (ako slovenský lupič Jánošík!), lebo egoistickú ! Ani službu recipročnú, nedodaj korupčnú, úplatkársku, rodinkársku a pod. Lež láskavú altruistickú, teda PROSOCIÁLNU SLUŽBU. O ktorej učil náš Majster pred 2000 rokmi. Ku ktorej prvých kresťanov vyzýval a dal im aj nadprirodzené i prirodzené prostriedky jej poctivého výkonu v našich životných osudoch. Na našich životných cestách. Bez očakávania akejkoľvek materiálnej odmeny či protislužby, výhody, zisku, lupu atď. Ale nasledovaním Majstra i praktík a lásky k deťom a mládeži aj zo strany Dona Bosca i mnohých ďalších...Nie hyenistické prístupy k nim uplatňované osobitne osd roku 2002 v štátnych rozpočtoch zo strany všetkých typov vlád i zoskupení poslancov &nr sr, vrátane súčasných mocných a vládnucich dospeklákov v SR !!! Keď už iba Albánsko dáva z ročných štátnych rozpočtov do školstva a na edukáciu za posledné dve desaťročia MENEJ AKO SLOVENSKO !!! Hanba a stud, priatelia.

Aj ppreto neraz v blogoch opakujem základnú tézu edukácie v 21. storočí. Edukácia človeka, osobitne detí a mládeže - od jaslí a materských škôl i v rodinách - K P R O S O C I Á L N O S T I !!! Niet inej schodnejšej cesty pre dnešné ľudstvo. I v čase jeho skúšok pandémiou ochorenia KOVIDu-19.

občiansky aktivista a prosociálny poradca občanom - Ivan Olejár, Prešov; dlhoročný pedagóg i teológ

Skryť Zatvoriť reklamu