Nízkorozpočtový celovečerný slovenský film a korupčná kultúrna úderka za šafárenia SMERUSD

Písmo: A- | A+

Aj tak možno nazvať náš celovečerný nízko rozpočtový film. No, v živote som videl aj horší. V roku 1974, keď leteli trháky ako  Krstný otec. Ten dnešný sa volá Nina. A vidieť  v ňom s fľajstrom na tvári  v role žeriavnika  Roba R.

<p>Tak toto je ta opravdivá podlaha a umelecké filmové DNO. Suterén. Aušus. Takým bol. No, producenti a režisér išli a lovili v mútných vodách financií pridelených filmu z rozpočtu ministerstva kultúry sťa vo westerne El Dorádo. Alebo Zlatokopovia na Aljaške. Či v závere filmu Poklad v Striebornom jazere. Dokonca si viackrát dovolili, okrem klasického zvuku na audio stope filmu použiť drahú techniku titulkov na snímkach, ktorá patrí k nie najlacnejším prostriedkom výroby klasického celovečerného filmu-braku! Ja by som sa spätne pozrel na štátu predložené celkové náklady na výrobu a distribúciu filmu, na herecké honoráre a pod. Veľmi by ma to zaujímalo.Aj preto, že film je zroku 2017.Kedy sa rozšafne šafárilo z prostriedkami z kapitol rozpočtu SMERom -SD, SNS a Mostom-Híd, možno i ďalších subjektov.</p><p>Vediac momentálne, že jedna sekunda reklamného šotu či dokumentárneho filmu či priameho prenosu zo športového podujatia či tvorby filmového dokumentu stojí nemalé peniaze pohybujúce sa aj v tých najlacnejších ná úrovni <strong>viac ako tisíc € za sekundu výroby materiálu!!!</strong></p><p>Dajme si počty. Hodina má 3600 sekúnd. Brak NINA asi 5000 sekúnd ! 5.000krát 1.000; je päťka a šesť núl. Tak nás to učili v pri násobení veľkými číslami medzi sebou na počtoch na prvom stupni našej ZŠ v Krompachoch. Vyšlo mi číslo 5.000.000 (miliónov!) €. To je odhadovaná suma slovenského nízko rozpočtového filmu NINA. Opakujem, že dokonca tam zaradili aj titulky, len aby mohli za film umelo a nadsadene, takýmito vyložene sofistikovane korupčným prístupom a posstupmi filmovej tvorby, najmä zo strany režiséra aj producenta pri jeho výrobe a distribúcii - zinkasovať čo najviac. Každý si prišiel a svoje. Ako supy nad mršinou. K tomu - vyzývavo kvílivá hudba, lebo rodina je rozklade a pred rozvodom. Alebo- hudobné signáy zainteresovaných korupčníkov - hľa, ako pekne sme vybabrali so štátom!</p><p>Stačilo. Ešteže je poruke to malé tlačítko, ktoré nám radil správne Ferko Mikloško zatlačiť a je po kultúre, nude i sebanasieraní sa pred obrazovkou - nás TV divákov. Škoda ďalších rečí, Robko....</p><p style="text-align:justify;">Iba hádam pripomenúť fakt, že na dnešnej NOCI OSCAROV v Amerike dostal poctu a Oscara za najlepší mužský herecký výkon - legendárny sir Anthony Hopkins. Keď prvého dostal za svoj presvedčivý a submisívny a úžasný herecký výkon vo filme - Mlčanie jahniat. Akými boli svojho času aj výkony legendárneho Lina Venturu.</p><p style="text-align:justify;">A na druhej strane svojim nepresvedčivým a nezodpovedným manažérskym výkonom funkcie šéfina našich dvoch verejnoprávnych médii RTVS - SÚDRUH Jaroslav MäSIAR REZNÍK kandiduje na ODVOLANIE z postu riaditeľa RTVS. No, nie za odvysielanie Niny. Až tak cenzorsky založení nie sme ako diváci a poslucháči. Pápežskejší, sťa pápež! Ale za nespravodlivé a účelové i moci poplatné, pohotové a vysoko SERVILNÉ POTRESTANIE svojich dvoch podriadených redaktoriek SRTV . Za čo??? Za fakticky pravdivú a pohotovo aktuálne odvysielanú správu na STV1 o úmrtí našej kolegyne z Vranovského gymnázia zosnulej tragicky v náručí otca vo veku okolo 40 rokov. . PO podaní vakcíny proti COVIDu-19 s nepredvídateľným priebehom v organizme zaočkovanej pani profesorky anglického jazyka. Dva týždne po jej očkovaní bola lekármi potvrdená tvorba krvných zrazením po očkovaní AstrouZeneca. Naša Antónia od Vranova BOLA VČAS INTERNOVANÁ DO NEMOCNICE S VYSOKÝM STUPŇOM OCHRANY A ELIMINÁCIE ŤAŽKOSTÍ ZAOČKOVANCOV. Napriek tomu, i faktu, že bol v tej istej verejnoprávne inštitúcii aj v inom termíne a už skôr odvysielaný ešte pravdivý a pomerne pre diváka OTRASNÝ, no veľmi poučný dokument, ktorý je určite k dispozícii v archíve SRTV bez zásahov do originálu... Keď i ja, i mnohí ďalší kolegovia pedagógovia z Východu SR - máme z neho VIDEOZÁZNAMY uložené vo svojich súkromných mediálnych archívoch a dá sa to jasne overiť. Faktom natrvalo zostane v dejinách slovenskej pedagogiky, ktoré píše často sám pán -Život, a ktoré si starostlivo dopĺňame novými a novými faktami z pedagogických a psychologických vied či z pôsobenia kolegov, ktorí sú a zostanú - skutočnými majsterkami a majstrami pedagogiky a psychológie. A takou určte bola, je a bude v našich mysliach a srdciach vysoko P R O S O C I Á L N A -Kolegyňka s veľkýmKá(!) -Antónia. ktorá nás tragicky opustila vo veľmi mladom veku. RIP.</p><div class="gallerybox" type="single" dataid="699758" title="Čerstvý hrob Antonie tragicky zosnulej 27.februára 2021 po 14 dňovej hospitalizácii" datawidth="400" dataheight="225" balign="center" showtext="1" size="middle" source="RNDr.et PaedDr.et ThMgr.Ivan Olejár; 13.3.2021" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/3/55/557413/557413_article_photo_cerstvy-hrob-antonie-tragicky-zosnulej-27-februara-2021-po-14-dnovej-hospitalizacii_900x.png?r=28as$, $author$:$RNDr.et PaedDr.et ThMgr.Ivan Olejár; 13.3.2021$, $original_file_name$:$vlcsnap-2021-03-13-07h56m40s821.png$}"></div><p style="text-align:justify;">2. MARCA 2021 MALA SÚKROMNÝ POHREB. A ZBABELÝ MINISTER ŠKOLSTVA SA NA ŇOM ANI NEZÚČASTNIL A <strong>NEVZDAL KOLEGYNI - STREDOŠKOLSKEJ GYMNÁZIÁLNEJ PROFESORKE ANTÓNII POCTU ZA ŠĽACHETNOSŤ A ODOVZDANIE SVOJHO MLADÉHO ŽIVOTA V PEDAGOGICKEJ SLUŽBE DEŤOM A MLÁDEŽI v SR. V NÁROČNÝCH ČASOCH PRIEBEHU DRUHEJ VLNY PANDÉMIE NA SLOVENSKU.</strong></p><p style="text-align:justify;">PRETO NAVRHUJEM - <strong>UDELIŤ JEJ CENU JÁNA LANGOŠA</strong> ZA PREUKÁZANÚ ODVAHU A HRDINSTVO. PREDROKOVAŤ TO NA VEDENÍ ÚPN na podnet vedenia jej zamestnávateľa Vranovského gymnázia. A DAŤ NÍM PODNET NA UDELENIE ZASLÚŽENÉHO OCENENIA - mladej Antónie. HOCI NIE ROVNO <strong>OSCARA</strong> AKO PRÁVE TERAZ DOSTAL spokojný - sir A. HOPKINS.</p><div class="gallerybox" type="single" dataid="708182" title="Zostanem verný - Ivan Olejár, Prešov" datawidth="200" dataheight="150" balign="left" showtext="1" size="small" source="Iv0" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/3/55/559403/559403_article_photo_zostanem-verny-ivan-olejar-presov_900x.jpeg?r=28as$, $author$:$Iv0$, $original_file_name$:$16.november1989VPN.jpg$}"></div><p style="text-align:justify;">A <u><strong>patrične ju uviesť ako vysoko PROSOCIÁLNY príklad zodpovedného konania voči svojim študentom a kolegom - do Dejín slovenskej pedagogiky a psychológie. To osobne navrhujem kolegom vysokoškolským pedagógom pracujúcim v oblasti dejín slovenskej a svetovej pedagogiky a psychológie. </strong></u>Návrh osobne podávam ako kolega Antónie i mnohých ďalších nepovšimnutých a neocenených kolegýň a kolegov. Neľakajte sa, kolegovia, že už od minulého piatku <em><strong>ako: hybridný virtuálny križiak Iv 0li alias RNDr. et. PaedDr. et ThMgr. et PhilBc. Ivan Olejár i dobrýgadžo od Prešova i Bardejova - rovno z Krompách°;</strong></em></p><p style="text-align:justify;">Napriek snahám ministra školstva Braňa Grohlinga o bagatelizovanie tragického prípadu a a tiež dokázateľným snáhám súčasného riaditeľa verejnoprávnych médií RTVS - Jaroslava Rezníka ako spolupáchateľa Grohlinga v tejto poľutovania hodnej veci..</p><div class="gallerybox" type="single" dataid="699757" title="horlivý organizátor procesu prednostného očkovania pedagógov SR - minister školstva B. Grohling v našich médiách" datawidth="200" dataheight="121" balign="right" showtext="1" size="small" source="Ivan Olejár" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/3/55/557413/557413_article_photo_horlivy-organizator-procesu-prednostneho-ockovania-pedagogov-sr-minister-skolstva-b-grohling-v-nasich-mediach_900x.png?r=28as$, $author$:$Ivan Olejár$, $original_file_name$:$vlcsnap-2021-03-13-04h30m26s567 (3).png$}"></div><p style="text-align:justify;">Svojim zámerným mlčaním v prípade našej zosnulej kolegyne Antónie - zaočkovanej presne v zmysle jeho pokynov a doporučení verejne známych úplne v celej našej pedagogickej obci na Slovensku. Zaočkovanou dobrovoľne a z vlastného presvedčenia aj rozhodnutia. Preventívne a veľmi zodpovedne i dobrovoľne v očkovacom procese zabezpečenom ministrom školstvaGrohlingom pre pedagógov pôvodne do 55 rokov fyzického veku a<strong> vakcínou výlučne od firmy AstraZeneca. Kedy sa už vedelo o jej neparných, no nie nulových -vedľajších účinkoch na organizmus zaočkovancov !!!. Antónia vzniklým krvným zrazeneninám, krátko na to podľahla a zaplatila životom.</strong></p><p style="text-align:justify;">Ako <strong>PRAVDIÝ A VAROVNÝ i POUČNÝ príklad t</strong>oho, že aj ten najlepšie propagovaný a reklamovaný liek môže mať výnimočne aj také VEDĽAJŠIE Ú4INKY, že spôsobí po čase smrť uživateľa. A chrapúň Rezník-Masiar dvojicu redaktoriek, ktorá o smrteľnej tragédii veľmi pohotovo a spravodajsky plne profesionálne informáciu o mesiac vleklej udalosti s tragickou koncovkou odvysielala a pohotovo priniesla vlastne svojim vysoko neprofesionálnym konaním v prospech Grohlinga a mnohých ďalších mocných a vplyvných občanov SR v elitných funkciách <strong>je v izolácii, stratila formálne Rezníkovu dôveru, dostala platové postihnutie a živorí na okrají RTVS... </strong></p><div class="gallerybox" type="single" dataid="701955" title="vakcína AstraZeneca" datawidth="400" dataheight="291" balign="center" showtext="1" size="middle" source="Ivan Olejár" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/9/55/557589/557589_article_photo_vakcina-astrazeneca_900x.jpeg?r=28as$, $author$:$Ivan Olejár$, $original_file_name$:$AlenkaMaľujúca (7).jpg$}"></div><p style="text-align:justify;"><strong>No, Mäsiar, dávaj si veľký pozor, Aby Tvoje súčasné konanie nenaplnilo podstatu skutku aplikácie SOCIÁLNEJ P O P R A V Y - práve Tebou a len tebou ako riaditeľom mediálnej inštitúcie RTVS... Teda, pripomínam Ti naposledy(!) varovným, nie výhražným, či nebodaj násilným, lež iba vecným, faktografickým a logickým tónom a so znalosťou problematiky... Nielen ako -<u>druhého križiaka</u> po ministrovi Milanovi Krajniakovi - (volil som SME-Rodinu v parlamentných voľbách 2021 ale aj ako šéfa VIrtuálneho centra pre elimináciu a prevencie pred mobingom a boosingom pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v SR. To tebou Rezník a len tebou - vybraných dvoch obetí - dua aktívnych redaktoriek verejnoprávnej RTVS. A to, že ako prvá a doposia</strong>ľ jediná, priniesla na vysokej profesionálnej úrovni dokument, ktorý logicky vydesil celý parlament SR i predošlú i súčasnú vládu i prezidentku SR !!! Zákonite. Ineď dokážem tvrdenie - sťa úder mečom bojujúceho križiaka, napriek všeobecne rozšírenej ľudovej fáme z čias bojov Turka a Tátara proti našim udatným vojskám Rakúsko-Uhorska na Slovensku: "Kto mečom bojuje, mečom padne!" Povera. A aj keby sa tak hneď i stalo má to vnútornú logiku. Meč,meč.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Späť ku kvalite </strong>našej pôvodnej slovenskej filmovej tvorby a charateristike niektorých jej praktík - korupčne orientovaných. My križiaci, milujeme korupciu a hlavne - obrazne hutne vyjadrené," že aj stínanie hláv", jednoducho -prevenciu voči nej(!)j, akcie a projekty eliminácie jej nositeľov na Slovensku. Prezradím vám vopred, že Rezník a Grohling balansujú spoločne na ostrej hrane a môžu z nej spadnúť do rovno otvoreného náručia čarovnej a prísnej matere - KOLÚZKY (!). Starej občianky Kolúzky, ktorej pohladenia rozdávané starostlivo a inkvizične vyberaným občanom SR politikmi SMERu_SD posledných 12kov zdokonaľovali Fico, Kaliňák, Richter a Čižnár pre svojich politických odporcov. No, v konečnom dôsledku dosiahli opak v zmysle tézy o požieraní vlastných detí revolúciou. Triviálny presvedčivý dôkaz pravdivosti faktov o fungovaní starej matere Kolúzky - Tu je: MInimálne prípady Jankovská a generál. Už nie kapitán. Ale až generál Milan Lučanský - RIP. - pozostalej rodine pána statočného generála, ktorý chudák životom doplatil na svoju dobrovoľnú a vysoko profesionálnu službu politikom SMERu-SD. Som dokonca ochotný veriť, že tak Jankovskú ako aj Lučanského dostali do zovretia matky Kolúzky vychcaní právni poradcovia samotného SMERu-SD. Tí podliaci sú schopní každej podlosti a špinavosti, ktorá im pomôže po porážke znovu uchopiť moc a vládu v SR.</p><p style="text-align:justify;">To je neoddiskutovateľný pravdivý fakt. Bez ohľadu na vlažné komisie JUDr. M.Kolíkovej. Ani nevedia a sotva kedy budú vedieť, kým v skutočnosti Ficom a Čižnárom stvorená stará Kolúzka JE. Ich prevratným revolučným a vymakaným i sprísneným nastavením podmienok Slovenskej starej KOLÚZKY. Budem ju odteraz nazývať v blogoch SSK. Pamätajme, priatelia !</p><p style="text-align:justify;">V EÚ je najtvrdšou a najnáročnejšou materou práve naša slovenská stará Kolúzka. Aspoň v čomsi sme s prehľadom na prvom mieste... Vážte si toho, páni europoslanci. Aj vás si môže naša SSK po vašom návrate do SR načas vypýtať do svojej po osobnej pozornosti. Presne dľa vzoru Vyšinského a Ambacumjanovovej. (To koukaš mistr HEŠ?; neboj nevykryjem ťa nikomu, no uznaj, že aj ja sa mám právo pobaviť na súčasnej polickej moci a jej vajatania v našom dobrosrdečnom a zaostalom Kocúrkove!). Vieme obaja, že nám sa Robo Roth o ktorého sa opiera môj dnešný blog, aj keby akokoľvek sa usiloval- sa nevyrovná.</p><p style="text-align:justify;">Inu Luník je Luník. No, to som<u><strong> ctiac</strong></u> už prezradil naveľa. Opakujem, že chtiac §§§ - HEŠ!) - ideš odo mňa preč -potvora. HEš! Hweš a ešte skúsim malými písmenami - heš, múza moja kreatívna! A je po ftákách... Aj my prírodovedci máme zmysel humor, nielen poslanec zabávač akýsi Jožo Pročko z ulice.. Len nech sa po nich nepoĺka r a nepresúša roztopašne, lebo sa tom zvykne v prítmí potĺkať zavše aj vychcaná a neúprosná - strariga Kolúzka.</p><p style="text-align:justify;">Ako správne a zasväztene tvrdí doc. R. Fico, ktorý jej model verne odkukal a po psycickej stránke obete v nej ešte poriane sprísnil a pridal . Momentálne v ničom nezaostáva a ba sa prelína v nmohom s tým monštrom, ktoré vymysleli osvietenci vo Francii (včera sme si pripomenuli výročie skonštruovania monštra GILOTÍNY v roku 1992 lekárom J. GUILOTINOM. Prastarým otcom Ficovej a Čižnárovej matere Kolúzky. A teraz defintívne k maadším kočkám. Od starej Matere Kolúzky, k Nine aj je mladistvej mame.</p><p style="text-align:justify;">Robo, pracuj na sebe a zdravo sa hecuj. aby si možno raz bol v spolčnosti Akadémie a v noci udeľovania Oscarov. Prajem ti to. Ja tam môžem iba upratovať či betónovať,... postupne ich dobiehaj a niekedy aj výkonom prehraj ! Želám Ti to úprimne.. No filmami ako NINA to nedosiahneš nikdy.</p><p style="text-align:justify;">A hulvát a ponižovateľ koncesionárov Jaroslav Mäsiar-Rezník si paralelne s Nocou Oscarov Americkej filmovej akedémie DOVOLÍ zaradiť ako hlavný nedeľný celovečerný film, či skôr ANTIFILM - skritizovanú Ninu. Hanebnosť najhrubšieho zrna zo strany Rezníka, zrelého ísť konečne do dôchodku. Dať miesto niekomu vitálnejšiemu. Ten chlapík mi pripadá ako jednotka lenivosti a špekulantsta na poli kultúry. Iniciujte ho patriče, pani ministerka Milanová. Keď dosť ZLA narobil okolo roku 1970 aj asi britský film zakúpený našimi bdelými aparátčikmi a členmi politickejpolície všeomocnej ŠtB na priamy pokyn vtedajšiho ministra kultúry a člena ÚV KSČ - RSDR. (doktora politických vied!) Stanislava Hofmana v Prahe. Charles Bubles -je 120 minútový celovečerný film o mužovi, ktorý sa nudil a nudil a nudil. V kapitalizme v období aktívnych detí kvetov, vietnamskej vojny a verbovania mladíkov do intervenčných armád s trestami za o jej oddmietnutie a on sA NUDIL, NUDIL A NUDIL. Aspoň presvedčivo popísal <strong>fenomén nud</strong>y. Deprivujúci ľudskú osobnosť. No, tá dnešná Nina ako hla</p><p style="text-align:justify;">CHLAPEC Charles Bubles ako hlavný predstaviteľ a reprezentant životrného štýlu zlatej Západnej mládeže a polkitickej kultúry mládeže - a podľa slovníka komunistov a členov ich predvoja - SZM, (že Miki Dzurinda vtedy zástupca okresného výboru SZM v SNV, ktorého predsedom bol tvoj starší červený brat -Dušan Užák (!)) -čo mi Miki Dz. - nikdy nevyvrátiš, aj keby si sa pokrájal na molekuly, ako sme si kedysi hláškami trúbili - JE NÁŠ SPOLOČNÝ TRIEDNA NEPRIATEĽ SA PROTI VNÍK NA CEL=Y N=%S %ZIVOT - A=Z PO FYZICk= SMRŤ NIEKTORÉHPO Z NÁS DVOCH !!! to je násilná a nenávistná ideoló gia dospievajúceho občana Československa, že moji čitatelia . "Plná pokoja a bratskej lásky - keď Miky a už dokonale prekrútených kabátom vysokého aparátčika KDH - kresťansko-demokratického hnutia organizoval pohon a boj proti svojmu komunistickému rivalovi . a členovi ŠtB s krycím m enom Doktor - Vl. pozažencovi Mečiarovi. Bavil som sa na ich manipuláciách s nami lbčanmi a rehotal som sa z oboch červených kohjútov - ako kôň !!! A schuti sa zarehocem aj teraz. Slovami básnika - Postoj chvíľa, si krásna a zo sa srdca sa smejem ja virtuály hybridný križiak Ivan Olejár z Krompách na Spiši do tvário Vám obidvom - dnes len a len cez korupciu zazobancov s rodinamui na X- generácii dopredu - MINNI - do konca prvého storočia III. milénia po KristunPánu.m Keď si Ťa práve vybamím ako v predstieranej kresťanskej pokore prijímašTElo a Krv Pána Ježiša, nehnevaj sa Miki, je mi z Teba i kresťana od Vranova suverénne a arogantne, pasujúc sa ekonomického odbornýka - Tvojho politického súputnika Ing. Ivana Mikloša od Vranova nad Ťopľov, začína sa mi poitika maximálne bridiť a hnusiť. iIejnositelia. BEzchatrakterní.Chlapci, mali by ste konečne mediálne sklapnúť, uznať politické dôchodka& a zájsť si spolčne na ryby. A pozvite aj mňa križiaka. SYm mi požičia prút podebstujeme, ozdranime vzťahy a mpožno ešte čo to preberieme. Ako spomienky. Alebo pokecéme odborne o modele eduklácie pre 21. storočie, any sme v N v tertej rozhodujúcej etape NÉ6NEJ DEFINITÍVNE spoločne zmietli komunistov a odvavili ich od reálnej politickej moci y a vplyvu. Rád sa zúčastním a zapojím. Bývam v Prešove pre novootvoreným centrom NOVUM . A v máji majú otvárať časť PRAZDROJKU. Tak vás pozývam na zapopanie vojnových sekier. Ja ako učiteľ dôchodca som n totiž nikdy nemal automobil, ba ani Moped. Som učiteľ s vyše 37.ročnou kontinuálnou praxou. ako Mi,iho otec /RIPI) Mne ešte otec v Krompachoccv školskej trieda a alebo prietoroch metodického centra Odboru škopltva v Bsatrfcejovesa vraj opičiacej buržoáznej a triedne nepriateľsky orientlovanejKULTÚRY - tuším, že priamo z Londýna!) pOLOVICU FILMU SEDEL NA GELENDROCH MOSTA A čUMEL BEZ AKéHO KOMENTáRA A KAMERAKA SMíMALA POULIčNý RUCH loNDýNA. dRUHú POLOVICU FILMU JAZDIL NA SKLADACOM BYCYKLI, , FRAJERSKY SI PRITOM FAJčIL ALEBO PUSTIL VOLANT A NECHAL SA ODDIVOVAš´ť loNDýNčAMI SLEDEJúCIMI JE HO ULOIčNé JAZDY. bEZ AKýCH KOľVEK DIALALÓGOV. aNI LEN VNúTORNýCH A NIM VO FILME INTERPRETOVANýCH. ´aBSOLúTNE žIADNY ROVESNíCKY DIALÓG. lEN nuda, nuda A nuda. nO VEľMI ZäKERNý FILM VYKRESľUJúCI SURE FALOšNE A LžIVO ZáPADNú DEMOvný program na verejnoprávnej Dvojke? Stále beží. Ako hlavný program pre koncesionárov i nás dôchodcov. České kvarteto vrzúkavo zabezpečilo hudbu k filmu. No, zahraničné čudo-judo bolo určite poriadne drahé , aby zdôvodňoval náklady producent. Boli využité IKT technológie ako ruchy a http. www. stránky vo filme z roku 2017. Niektoré podporné inštitúcie, sponzoring a mecenáši - sú neidentifikovateľní v záverečných titulkoch filmu Nina - ako bájni ufóni.</p><p style="text-align:justify;">Ten R.R. musí byť miestami poriadne mazaná podšívka, alebo naivka, ktorá naivne naletela producentovi filmu a režisérovi. KEĎ mu vybrali úlohu žeriavnika vyše 15 metrového žeriavu, kde sa aj priamo v kabíne odohrávajú niektoré scény vyžadujúce kaskadérov. Prvá kozmonautka sveta - Valéria Bykova-Tereškovová pri simulácii kabíny Sputniku pri jej výcviku a simulácii podmienok svojho vesmírneho letu na Zemi - a NINA prítomná v kabíne žeriavu v ďalšej sérii natočených filmových sekvencií sérii točenia náročných a rizikových žeriavnickych filmových scén. Poriadne drahých. Pritom vyvolávajúcich na prvé pozretie známu otázku pri filmových prepadákoch - co tým chtěl autor řící ???! Len aby náklady filmu z roku 2017 neúnosne rástli a nedali sa zároveň poriadne odkontrolovať a zúčtovať. Kaskadérov. - napr. Veď veľmi dobre vieme aké extrémne drahé sú práce horolezcov na váľaných a rozoberaných komínov, či revízie výťahov, alebo pri padaní kameňov na naše slovensklé vozovky..</p><p style="text-align:justify;">Aj angažmán pofidérneho hudobného kvarteta z Čechie potvrdzujúci presvedčivo zahraničnú kooperáciiu filmového štábu na zabezpečenie hudby a miestami doslovne odpudzujúceho a aperiodického doslovne vrźgutania. Ako fyzik viem profesionálne posúdiť rozdiely medzi utešenými a ľúbozvučnými, hoci smutnými tónmi v pozadí rozvodu rodičov Niny a sfušovaný hudobný doprovod s aperiodickými hlukmi považovanými za filmovú hudbu a jej tvorbu. Veď, ešte aj tie po koľajniciach nemotorne ako opachy a obludy pohybujúce sa žeriavy či dynamometre v servise a umývacie stroje v autočistiarni - zneli harmonickejšie ako sláčikové nástroje vpoučiť nami , šte živými pamätníkmi tých čiasyobliekaných majstrom capkov... Oj, naši mistri umjění , českí bratia... so sláčikmi - konkurujúci, bohužiaľ, neúspešne hlukom chodu žeriavov a strojov a zariadení a mechanizmov použitých vo filme. Ani, keď stroje stáli neboli členovia kvarteta podmanivejší. Chýbal už iba signál sirén ako symbolu možného definitívneho rozpadu manželstva hlavných protagonistov - rodičovského páru Niny. Proste:</p><p style="text-align:justify;">Prepadák - prepadákov. Umelecký suterén. So sofistikovanými zárobkami - v záverečných titulkoch uvedených osmich občanov, sotva možno povedať, že hercov. Každý ochotník ich hravo preskočí . Vrátane R.R. vystupujúceho ako otec Niny a zároveň sťa prvý žobrák, nehnevajte sa, s fľajstrom na tvári aby čiastočne prekryl svoju fyzickú krásu, ktorou na ňom Stvoriteľ utešene šetril. Ostuda. &myslím, samorzrejme film ako celok. božeuchovaj, nie ROBA !!!</p><p style="text-align:justify;">No dobrý námet na môj blog o rozšafnom hospodárení pridelených finančných prostriedkov na originálnu slovenskú pôvodnú filmovú tvorbu v oblasti hraných celovečerných filmov. Rozpočtami nezanedbateľných súm aj nemalých finančných prostriedkov, ktoré by sa dali v kultúre využiť rozumnejšie ako dielom Nina veľmi pochybnej umeleckej filmovej kvality. To, že v ňom vystupuje Robo Roth ešte zďaleka nezaručuje kvalitu a sledovanosť . Skôr je to výborný príklad na ANTIFILMOVÚ TVORBU s pofidérnou umeleckou hodnotou. Ako spomínané celovečerné dielo o nude občana vyspelého západu - CHARLES BUBLES. A vtedajší komunistickí komisári filmovým fanúšikom dávali velhlasne najavo aké - práve braky sa točia v nadutom impériu - vo Veľkej Británii. Pritom tento brak - úmyselne zákúpili a distribuovali v rámci tvrdého ideologického nezmieriteľného triedneho boja na život a smrť - medzi našou Východnou a ich Západnou KULTÚROU, pani ministerka Milanová.. Nechajte trošilinku vás, mladú kočku zorientovať v podmienkach pravidiel politických súťaží v rozličných systémoch a modeloch demokracií. U nás v novokreovanej SR, sa momentálne za asi dvadsaťročie prelínaju, lepšie povedané terminológiou matematickej Výrokovej logiky sú prienikom, neľakajte sa terminológie - prosím Vás - ani mojej irónie, až dva druhy demokracie: (stačí si o nich zapamätať tiero fakty):</p><p>1/ ľudová demokracia s jej zástancom a reprezentantom SMER-om SD s vodcom R.Ficom;</p><p style="text-align:justify;">2/ parlamentná demokracia-momentálne ste jej nositeľmi vy - hlavne združení v OĽaNO; ste jej reprezentankou, teda nie i nej, lež práve parlamentnej demokracie; ste mladá a ambiciózna, no mne sa ľúbi vaša pokora a pomerne komplexná prosociálnosť v štruktúre vašej osobnosti, nestrachujte sa, že skoro nerozumiete, osobitne termínu prosociálnosť, čiastočne vám ju objasní narýchlo ministerka Veronika (v duchu sa naplno rehocem, nezazlievajte mi to, pred asi tromi rokmi, keď boli v kongresovej sále podniku Dukla, som podal elementárne fakty o prosociálnosti, komplexná je behom na 10 dlhých tratí - tu sú: neverbálna komunikácia, verbálna komunikácia, empatia, subsidiarita, kognitívna inteligencia, sociálna inteligencia, adverzita, vedenie konštruktívnej hádky, asertivita, sebadarovanie, altruizmus, filantropia, vzájomná pomoc, riadenie sa zákonom lásky - k Bohu, Lásky k sebe samému, lásky k všetkým bratom a sestrám, v prvom rade k nepriateľom, (osobitne k úhlavným až triednym; ich kategórie by vám veľmi podrobne vyšpecifikovali a detailne popísali a uviedli tisícky násilností a špinanosti ktoré vedome a veľmi sofistikovane v našej praxioašej demokltracie už vykovali a ešte vykonsajú naši malí profánni právničkovia, ktorí sa v živote riadia výlučne svetským a profánnym a pozor - N E D O K O N A L Y M (!) právom a jeho paragrafmi prezradím vám, že opakovane páchajú v zmysle platného zákonníka CIC - nadprirodzeného a tzv. zjaveného práva našim Učiteľom a Majstrom, Pánom Ježišom Kristom, ktorý zásady komplexnej prosociálnosti podrobne charkterizoval a popísal ceziba štyroch nadaných spolupracovníkov našich kresťanských EVANJELISTOV . Aj dokázateľne existujúcich aź "4" osobností z radov prvých kresťanov, ako ich konanie zhruba od roku 7pred n.l. (Oficiálne Cirkvou Sv. uzávaný rok nerodenia nášho Vykupiteľa - druhej Božskej osoby, jeho človečenskej a fyzickej a sómatickej časti jeho OSOBA. To posúva veci zvestovania Duchom SV. Našej Bohorodičky do roku Osem pred N.l (našim letopočtom!)<br /> Pretože zákonite muselo prebehnúť vnútromaternicový proces vývoja plodu čo je klasických 9 mesiacov; Mária vžda Panna bola štandardná pekná mladá židovská žena, akými sa pýši aj štát Izrael dodnes. Bodaj by každá aspoň súčasná politička mala čistý charakter ako Ona. Veď práve preto bola výlučne iba Ona, okrem syna po vzkriesení vzatá do Neba. Riadna fyzická a smrteľná časť tela mala v čase ukkrižovania na Kalvárii nad Jetruzalemom 33 rokov a udaloť Ukrižovanie je podľa historického kalenndára stanovená na rok 33mínus 7. Vtedy po vzkriesení PJK 4O dní po Ukrižovaní PKJ nastala Turíčna udalosť a my KRESŤANIA SME OD Trojjediného Boha nevyslúžili nič menej ani viac ako osobnostné kvality kresťana. zvané SEDEM DAROV DUCHA SVäTÉHO. TAk ich menuje cirkevná hierachia i pápeži vrátatne pápeže Františka. No, ja ako predstaviteľ laickej teológie ba LAICKÝ TEOLÓG A KRESŤANSKÝ KATECHÉTA ICH z metodických katechetických, pedagogických a psychologických a psychiatrických vied nazývam -D AR KOMPLEXNEJ PROSOCiALNOSTI ZOSLANEJ D a nám darovanej naveky na Turíce. Pán jEžišis vtreda obddarúva nasledovníkov cez Ducha Sv práve KOMPLEXOU PROSOCIÁLNOS5OU PRESNE V ZMYSLE A BO2ALA JE PROTOEVANIELIA , ak ccete už iba dkuvomi záonoosťami : 11, zákonom učeníkovej a kresťanovej lásky k TROJEDINĚMU BOHE b</p><p style="text-align:justify;">2/ zákonom lásky k sebe samému i blížnym; nie iba ku kresťanom, ale ku všetkým bratom a sestrám; v prvom rade - ku nám násilne sa správajúcich NEPRIATEĹOV. To je geniálne a nasledovania hodné učenie získané priamo od TROJJEDINÉHO BOHA Učiteľom Ježišom Kristom, páve Božím synom a druhou Božskou osobou. Celý zredukovaný obsah Biblie ako Knihy Kníh s tisíckami strán posvetných a zjavených Jahvem textov. Nielen svojmu vyvolenému Izraeskému národu ale všetkým obyvateľom plánete Zem vrátene nás kresťanov. Všetci máme rovnaké právo na život večný v prítomnosti Trojjediného Boha naveky vekov. Amen To je všetko o prosociálnosti očami laického teológa.</p><p style="text-align:justify;">Boli sme na začiatku normalizačného procesu a čižma boľševika zašliapla ihneď keď mohla, najmä produkt impotrovaný zo Západu. Viedol sa tvrdý ideologický boj studenej vojny na poli kultúry a osvety. Bolo dva roky po Woodstocku (minulý rok sme pripomínali 40 rokov výročia práve mierovej celoplanetárnej akcie hnutia Detí kvetov - Hipies) a boli poznačené dobrovoľným odchodom speváckej hviezdy Woodstocku - prosociálnej Janis Joplin a jej Cry baby či Mercedes Benz... Jimmy Hedrix tiež vytušil svoj koniec. V Krompachoch na Spiši som robil disdžokeja a produkoval do éteru produkciu zakázaných západných skupín, ktoré práve dobyli svet - Credence, IncaBullet Joe, Abba, Zepelin, Shadows, Beeges, UriahHeep, Nazharet, Munngo Jerry, RoolingStonnes, Slade, Swift, Cocolade, Mamas@Papas, Shocking Blues, Pinkloyd, Garryho Glitra, B.B.Kinga, Paul Anku, Simona@Garfunkela, Boba Dylena, Michaéla Polnaréfa, Gentlemens, Prúdov, Olympicu, Blue Efectu, Formáty, Fortuny, Omegy, Ilészu, Bergénd, ProcorHáromu, Gennesis, Bacilov (dobre, že ešte nie Covidu-19 či Korona Vírus!) GeogesBeetovens,... Beatles sme produkovali len okrajovo a najväčšími hitmi pred ich definitívnym rozpadom, no nastupnícky PlasticONO Band už pálil, podobne ako išiel na dračku repertoár básnika a speváka Karla Kryla, nositeľa dnes už Nobelovej ceny za literatúru pre rok 2016 s drsným podmanivým Hlasom básnika Boba Dylana a mnohých ďaších protagonistov západu. </p><p style="text-align:justify;">Čaje o piatej celoškolské gymnáziálne a SVŚ-kárske večierky i diskotéky sme otvárali pravidelne hymnou amerického hmierového hnutia mladých - detí kvetov v Woodstoku . San Francisco charizmatického speváka Steva McKenzieho.Áno ,riznávam, b h, rytmicládež ako celok sme boli v časoch po okupácii voskami spriatelených armás a husákovskej normmaôlizácie -západnejší ako hZápad. Mali sme sympatických a milujúcich a empatických rodičov a staržch rodičov. riadili sa jednoduchu zásadou? Chcete Západ ? Majte Západ. Také podmienky môm mládež v B , Trnave, 6iline, Banskej by&strrici, Poprade, Prešove , Košiciach, Spišskej nOVEJ Vsi a iných vačších počtom obyvateľsta slovesnkých mestách iba úprimne závidela. Na diskotéky do Krompách beežne chodila mládež z Prešova i Košíb. Boli ame uprostred 50po 50 km do prešova i Košíc. A do cenra Spišskej či do Levoč opo n35. To boli časy krásy. No napriek tomu som sa vymedzil ako antikomunista. Na roziel od Mikiho Dzurindu pracujúceho ako gymnazista v okresných a krajských štruktúrach predvoja KSČ A KSS . SZME (Socialistického zväzu mládeže) Tomu stačil svet Hviezdoslavovho Kubína, Súťaže za Tatran Spišská Nova Ves na dlhých atletických tratiach, Puškinov Pamätník i OLympiády v Ruskom Jazzyku a posedenia pri samovare. Aj ja som u robil prítomnosť akon spolusúťažiaci, no tvrdo proagujúc zuápadný štýl. Keď so ako gymnazista na okresnom kole Puškinovho pamôtníka pod hradom a kostolomˇSpišskej kapituly na súťažnom pódiu zarecitoval báseň amerického autora detí vteov Robinsa Jeffersa SEno mire, porota civela a čítal som z ich tvárí nevyppovedanú otázky- to krorýb stredoškolský profesor slovenčiny ťa sem bvyslal s takým výbereom poézie a dokoca ešte hipíka ??? No Ivan Kuchár /RIPI!) je naozaj mojím vzorom pedagóga dodnes, A PREžILIN SME TO OBAJA V ZDRAVí;, kEĎ SOM V pRAHE PEPODUKOVAL ZA DOPROVODU V STAROžITNOSTIACH NARýCHLO KúPENEJ GIBSONY kRYLLA VPIATOM ROčNíKU EXKURZIE AKO Z CCHáMIE, NAšI ODBORNí ASISTENTI H upjhš MA DOSLOVNE UPROSILI ABY SOM NEKONCERTOVAL ,PORETOžE BY CELý EXKURZIU ASI 5é šTUDENTOV vś MOHLI ORGáNY PRAžSKEJ POBOčKY šTb ZACHATIť A OKAMžITE POSLAť DOMOV DO kšíCH, a ONA A ONI PRíSť O MIESTA ASISTENTOV A ODBORNýCH ASISTENTOV CáMIE, AAAKCEPTOVAL SO MICH ASTíCHOL hRALI SME VO VLAKU, VEď SME MALIO NOVú GIBSONU, KTORá SA STALA INTERNáTNOU A VIDEL SOM AJ PO REVOLúCII, BAVILI SA ňOU MLADí šTUDENTI upjš vIDíš ROBO, žE AJ JA MáM SVOJE SKúSENOSTI S UMENíM, TAKžE AK POVAžUJEM nINU ZA BRAK, VER MIôVôbec eme neboli bokom aktivít amerických detí kkvetov. Maalé mestečko pod lyžiarskym centrom PLejsy. Učarovali nám oslovovali nás. Aj bojovníčka za práva černochov a nástupníčka kruto popraveného prosociálneho pastora - Doktorra Martina Luthera Kinga v roku 1968 - aktivistka Angela Davis..</p><p>oZAJ, Až TERAZ SI JASNE UVEDOMUJEM žE SOM JEDINýM HERCOM, SPEVáKOM, HUDOBNíKPOM, SKLADATEľOM NA ´DIE Už SK šTARI DESAťROCIA V NEPRETžITOM FILME O čKOLSKEJ ZTRIEDE A SVETE jEžIšOVýCH OBľUBENCOV ZVANOM.... čO MYSLáTE AKO. máTE PRAVDU. jENíM DIEňA ľUDSKOSTI ZVANá školská triedsa. jEJ KULISáM SOMS upísal na celý život. &&&&&&&&&chvála Pánu Bohu.. Mojím pevným publikom sú žiaci a študenti.KLaniam sa vám zo srca, dei moje. Nebyť vás, neviem, neviem....A tisíce originálnych scenárov , torými nas obdaril Pán a napísal icj sám PámŽIVOT a konkrétne okolsnosti každej rwalizovanej využovacej hodiny, Našj spollučnej hodiny, draé deti, milá mládež. Robo, môžeš mi ibas závidieť. Splku smilanom Lasicom či Kňažkom. Škoská trieda je jedidečná a neopakovateľná tvorivá divadelná scéna. Vertem,i, priatelia. No,dosť úchvatných a ľúbivých. I keď sa vyskyztlilo zákonite aj pár dramatických hier ,napätia,, scé a okamihov, ktorých bolo pôosdstatne menej...spomienok. naprojektovaný. Koegom pedagógom prezradím, že pri mojej ťažiskovej výjučbe informatiky, projektovania, chémi, no hlavne fyziky som mal dodeať prepadajúcich za clelú skoro 40 ročnú karieéru, teda za skoo 80 polročných obdobi zakončených klasifikačnými poradami. Prečo, pýtanesa. Veď to bol prísny& a náročný vyučujúci zhodne ván pôotvrdia tisíce mojich žiakov a študentov. Tak prečo také cekové výsledky. Riadil som sa pri hodnotení kľúčovou celoživotnou zásafdou , o ktorú som opieral moju, možno neskromne povedané "Oliho pedagogiku". Tu je. Tvojou psou pprofesionálnou i profesiovou povinnosťou - je každého žiaka triedy NAUČI´T. Aj keby nie taká pandémia vyčíňala. Naučiť asoň na dostačnú kvalitu žiaka triedy v predmete, v ktorom vyučuješ. A je to veľmi efektívny prostiedok klasifikácie a hodnotenia známkami. Mne sa mimoriadne osvedčil. Ak chceš, aby boli iní (žiaci, študenti, rodičia!) milosrní k tebe, musíš byť v prvom rade milosrdní Ty k nim včekým bez výnimky! A jw tov suchu a v pohode. Olejarova poedegogika je založená na iných základných princípooch ako ZELINOVA !!! Na tom budem trvať do konca života. a pedagogickej mkariéry. Komunistu Mirona Zelinu a antikomjunistu IUvana Olejára nespojí žiadna seba lepšie vybevaná školská trieda v reálnom proce výučby jedná ho , alebo druhého. Sú tu propirtip´élne východiská pedagogiky, ktoré sú síce dialkekticky podmienené., no neprinášajú prenikavú formáciu odsobnosto detí školskej tried. Sú to dudy (Zelinova! a nebe (moja peadgogika zamerané integrálne na stav nebe, teda zaistenia sa dosiahnutia večnej nebeskekej spásy garantovanej aktom Vykúpenia môjno nebeského Majtra Učiteľa - Pána Ježiša Krista !!§. Zelinova je plytká a svetská - dudáckaky veselá a hravá. Viete prečo som peadgogicka aaaan opačnom póle ako Zelina.? Objasním inheĎ. Zelina s manželkoou v niekrtorých svojich vešeobecných pedagogickách, o ktorý c si svorne myslia že du výlučne vedecké píšu o nás predgógoch praktizujúcich krsťanoch !!! Sú to zástupcovia učení pomýlených stredovekých bludárov a tmárov. *Za túto jedidinú z postatnú vetu nemúžu maž naše dve pedagogiky prieniky v podstatných princípoch, charakteristikách hlavných cieľoch, obsahy, metododlógie, vedeckých pricípov a humámistických prístupo, i prostriedkov, metód a forie. i použitých výučbovývh pomôcok a aaaaaaaikt sa digitálnych technológií. Ponjatno agent ŠtB s kjricím menom raz MIron, inokedy peadgćog vo verejnosti dodnes prístupných za socíku prísne ztajných a utajovaných púred občiaskou komunitou početných zväzkoch ŠtB komunistickej politickej polície. Ty si vnich evidovavy ako mamáloktorý dôležitý spolupracovník až trikrát s dvomi menami agenta a pod dvomi rokmi narodenia - 2´1940 i 1941, deň a mesiac sú totožn. Moták jak Tatry. No nepodstatný. Z ostsatných údajov ich ktátkym porovnaním zisťujeme, že ide o tú istu osobu - psycho,.óga Mirona Zelinu akých pobehujú pom stete milardy. No netvrdím, ani nikdy nebudem tvrdiť, že stredovekých tmáro a bludárov veriacich v &boha. Nikdy sa neznížim k ich uzážkam a ponizovaniu ako ty atvoja manželka. Aj m,oja manžeka je stredoškolská profesorka. Tiež by sa neznižila k násilnej dehonestáci kogov striedajúcic sa pri tímovej výučbe v spoločnej rodine - školskej tiede každodennej formatívnej, kreatívnej i priojektívnej osobnnostnej službe deľom a mládeži sa vškoskej triedei Miron môj, ja som vo zväzkoch komunistickej politickejj polície pracujúcej v tajnom trežime pre potreby KSč a KSS - ŠtB nich nebol nikdy evidovaný. Ty si až v troch hárkoch. Pod krycímimi menami Miron i Pedagód</p><p>Amerika so svojou vtedy vyše 200-ročnou demokratickou tradíciou sa otriasala v základoch. Valili sa ňou vlny obrovských rasových nepokojov. Podnecovaných aktivistami typu Malcolm X , súčasník doktora M.L. Kinga. Mládež aj vplyvom ich príkladov odmietala nastúpiť na fronty a bojiská vo Vietnamských džungliach. Najlepší boxer všetkých čias Cassius Clay alias Muhamed Ali odmietol nastúpiť na front a bol uväznený !! Ale aj heroicky nasledovaný miliónmi mladých Američanov.! A paralelne už protestovali prví veteráni vojny a protestoval aj vo Woodstocku. Keď Američanom zastrelili aj kandidáta na prezidenta USA za demokratickú stranu senátora Róberta F. Kennedyho , keď ešte začiatkom búrlivých 60-tych rokoch zastrelili jeho straršieho brata už vo funkcii prezidenta USA za Demokratickú stranu - Johna F. Kennedyho. A točili sa vynikajúce filmy.</p><p>Mne to jednoznačne pripadá tak, ako by sa filmári aj roku 2017 chceli silou mocou prezentovať celovečerným filmom za každú cenu a natočili tento kus. Doslovne kus. O jeden kus viac filmov. To sme až tak hlboko klesli ? No, sotva aj riadne ušetrili.. Ak si myslíme, že tento film Nina mu pridal v herectve, možno sa mýli. Kedysi priemerný ochotník na Spiši dokázal to isté. A Spiš nie na mape ochotníckych divadiel Slovenska i bývalého Československa neznámym miestom. Hrával som ochotnícke kusy aj na jeho doskách.... </p><p>Požehnané dni pri prekonávaní samoty a pandémie KOVIDU-19, ROBO. SI dobrým prototypom drsného chlapa s láskavou a empatickou dušou. Pán Boh ťa obdaril vysokým stupňom, osobitne EQ a väčšinou úlohy zvládaš nadštandardne. Prajem ti veľa dobrého do ďalších dní aj ľudskej a umeleckej cesty životom. Nech nám všetkým Pán Boh pomáha. Amen..</p><p>A neuberajme korupčne, sofistikovane a mazane zo štátneho rozpočtu tvoreného našimi daňovými poplatníkmi chudobnými ako kostolné myši. A Rezník Ninu už vo verejnoprávnych médiach pravidelne raz za polrok do verejnoprávneho vysielania nezaradzuje (!)zaradil do vysielania SRTV už dvakrát. Ako keby išlo nebodaj o Holyvoodsky kasák a trhák... Ale reálne, iba PREPADÁK. UMELECKý b r a k .</p><p>PROSOCIÁLNY PORADCA OBČANOM IVAN OLEJÁR, PREŠOV, 25.4.2021;</p><p>VYJADRUJÚCI ROZLADENIE NAD POKAZENÝM VEČEROM VYSIELANÍM HLAVNÉHO CELOVEČERNÉHO PROGRAMU V POBOBE F I L M U NA VEREJNOPRÁVNEJ DVOJKE. AKO REZNÍOV trucpodnik - NÁM DôCHODCOM, ZA TO, ŽE SME OSLOBODENÍ OD PLATENIA KONCESIONÁRSKYCH POPLATKOV. </p><p> EŠTE, ŽE HUDOBNÝ DOJEM A NÁLADU VYLEPŠIL KONCERT FILHARMONIKOV POD TAKTOVKOU ŠÉFDIRIGENTA ONDREJA LENÁRDA - RODÁKA Z MOJICH RODNÝCH KROMPÁCH NA SPIŠI. BRAVÓ MAJSTRE !!! KONIEC VYSIELANIA DOBRÝ, VŠETKO DOBRÉ ! AJ dialógys Adelou Vinceovou a Richardom Mullerom. i Jankom Volkom. Osobnosťami.</p>

Skryť Zatvoriť reklamu