Plač starého Eštebáka nad hrobom kryptokomunistu vo vysielaní verejnoprávneho RTVS

Písmo: A- | A+

Redaktorka K. Ottová si toho dovolila priveľa. Za zosnulého exministra školstva-nominovaného za Stranu demokratickej ľavice a exkomunistu doc.Milana FtáčnikaCSc. predniesol v rozhlase nekrológ najväčší slovenský agent ŠtB M.Zeinal

....!"Pomníky stavíte, prosím vás - K O M U ???

A jednou začas se páni ustrnou a přídou poklečet !

 Je to trapas když pózu vystrnou, skoušejí zabrečet !!?

A pak se zvednou a hraje muzika - písničku mizernou !!!

 Ješte jednou se - trápne polyká, nad hroben s lucernou!

Kolik vám platej - za tenhle nápad? Táhnete radej s dedkama chrápat!

Co mi to tu říkate, že šel bych zas...? A dokonce -rád ???

Odpověď čekáte - Nasrát, jó nasrát !!!

môj patrón - antikomunista Jano Langoš
môj patrón - antikomunista Jano Langoš (zdroj: Ivan Olejár PHVk; súkromný archív autora blogu)

To je všeobecne známy text nášho básnika pesničkára Karla Kryla, ktorý sa po Nežnej hrdo hlásil práve ku Slovákom, kým Čehom i Moravanom a Slezanom vyčítal mnohé veci ich charakteru. A mal svätú pravdu. Dokážem kardinálne ihneď.

nesmrteľný peničkár Karel Kryll
nesmrteľný peničkár Karel Kryll (zdroj: Wikipédie)
Obrázok blogu

V bratskej Čechii je dodnes rozhodujúcou spoločenskou silou - Komunistická strana Čiech a Moravy ! Už vidím a počujem ako redaktori typu K. Ottová alebo jej sestra M. Jančkárová z verejnoprávnej inštitúcie RTVS škrípu zubami pusiniek. Zastupujúce na vlnách éteru jednojednoznačne záujmy bývalých aktívnych spolupracovníkov a agentov politickej polície komunistov Československa - všemocnej Štátnej bezpečnosti - ŠtB !!! Pýtam sa právom občana SR : to čo za poriadky 31-rokov po započatí Nežnej1989?! Dámy - súdružky červené jak kŕmna repa !? Pracujúce pod vedením Jaroslava Mäsiara-Rezníka. Režúceho na cucky nás občanov a prívržencov demokracie bez akéhokoľvek prívlastku, prídomku či prílepku. Tak ako v USA. USA, kde storočia existuje výlučne - D E M O K R A T I C K Á S T R A N A U S A !!! Žiadna falošná odnož s názvom SDĽ - Strana demokratickej ľavice, ktorej veľmi FALOŠNÝM PROROKOM bol zosnulý politik Milan Ftáčnik. Dokážem pravdivo a ihneď:

V roku 1980 vstúpil do Komunistickej strany Slovenska. Po roku 1990 sa aktívne podieľal na jej transformácii na Stranu demokratickej ľavice (SDĽ), v ktorej pôsobil aj ako podpredseda. V roku 2002 vystúpil z SDĽ a založil stranu Sociálnodemokratická alternatíva (SDA) a bol jej predsedom až do jej integrácie so stranou Smer-SD v januári 2005.

Typický prezliekač politických kabátov. Politicky -neukojený Jogín. Chcel zaviesť do výučby jógu v alternatíve s výučbou náboženskej výchovy. Vypočítavo a starostlivo komunistami vypracovaný projekt zameraný na radikálne zníženie počtu žiakov hlásiacich sa na náboženstvo po NEŽNEJ 1989 ! Počítali s tým že deti hromadne pôjdu na jogu a pre náboženskú výchovu zostanú zlomky počtu žiakov tried.
Bol to Milan Ftáčnik, ktorý úspešne vymyslel a zrealizoval v rokoch 2000/2003 ako minister školstva SR - PARLAMENTNÝ P U Č skrz celá vtedajšie politické spektrum poslancov NR SR -tak z koalície ako aj vtedajšej opozície !!! Unisono hlasovali a schválili NAJVYŠŠIE S V I N S T V O .

Svinstvo AKO BIČ. AUTOR SVINSTVA - ATEISTA A AGNOSTIK - MILAN KRASOREČNÍK FTÁČNIK. AJ TAKÉTO ŠPINAVOSTI SA SNAŽIL IMPLEMENTOVAŤ DO NÁŠHO ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU.

ZA VÝDATNEJ POMOCI M. ZELINU (ŠtB); I. T TUREKA (ŠtB), V. ROSU (dlhoročného šéfa školskej inšpekcie!), P. VANTÚCHA, PaVola ONDEKA z Raslavíc-dodnes -už vyše desaťročie šéfina školských odborov a predtým dlhoročného komunistu a predáka ROH (Revolučného odborového hnutia komunistov a zväzákov SZM!) by sa sotva podaril špinavý triedny zámer menovaných hlavných oponentov skutočnej reformy školstva. Zámerne a vedome zlikvidovali reformný proces DOBRE ROZBEHNUTÉHO SLOVENSKÉHO šKOLSTVA PO nežnej 1989!!! Podotýkam - PROZÁPADNE ORIENTOVANÉHO !!! Na klasickú demokraciu bez prívlastkov ako v USA. Ftáčnikom starostlivo a veľmi sofistikovane riadený parlamentný puč poslancov NR SR skr celé vtedajšie politické spektrum poslancov v dejinách mladej a modernej slovenskej pedagogiky po vzniku samostatnej SR v r.1993 MAL a dodnes má - FATÁLNE a NIČIVÉ NÁSLEDKY ako stredoveký mor..  Zákon o verejnej službe aj pedagogických zamestnancov v SR zničil dodnes našu porevolučnú mladú pedagogiku. Vďaka hlavne MILANOVI FTÁČNIKOVI !!! Trójskemu koňovi pre sebarealizáciu sa-boľševikov, trockistov a červených extrémistov, ktorí majú dodnes veľký vplyv a podiel na orientácii nášho školstva a celkovom profile absolventov škôl v SR. Prokomunisticky orientovaných prisluhovačov bývalého komunistického režimu.

Preto budem do smrti tvrdiť - kryprokomunisti a príslušníci politickej polície z radov ŠtB ešte svoj boj o deti a mládež v SR - zďaleka neprehrali a intenzívne zápasia ďalej. O nadvládu v našej krajine aj pomocou predčasných parlamentných volieb . Uverte mi konečne: - Každý presvedčený KOMUNISTA JE NEZMAR, ktorého -ak predelíte na kúsky, bude ďalej žiť a z jedného vzíde -100 nových červených streštencov a služobníkov LUCIFERA. V tom je sila SATANA a jeho prisluhovačov. Pamätajte nadlho.

Padlý anjel  S A T A N
Padlý anjel S A T A N (zdroj: Ivan Olejár PHVk, súkromný archív UJL máj 2021)

Okamžite po jeho schválení a uverejnení v zbierke zákonov hlboko upadli statusom a prešli zo štátnej služby - do verejnej služby - ako vyše stotisícová armáda operujúca v školstve SR !!! Priamou zásluhou - len a len krasorečníka Milana Ftáčnika (RIP:). A zostala v ňom doslovne UJARMENÁ D O D N E S ! Zasa len zásluhou školskej politiky Milana Ftáčnika. Ja osobne ako hlboko veriaci človek- kresťan s plnou vážnosťou prehlasujem : "Bohu vďaka za povolanie Milana Ftáčnika na osobný súd!" Či tu budete roniť malé, či obrovské potoky sĺz za politikom Milanom. Iba Pán vie, prečo ho práve dnes povolal. Nik iný z nás. No, verte mi, že mal toho na rováši viac ako veľa v školstve. Zavinil jeho hlboký prepad a permanentnú krízu, ktorá pretrváva DODNES. I jeho a Zelinov i Froncov a Szigetiho i Beblavého - "Zákon o verejnej službe zamestnancov školstva SR!"

Pripravili ním matky učiteľky mojej generácie zo ZŠ, MŠ a SŠ - o desiatky € mesačne(!!!!) na ich starobných dôchodkoch.

Uvedomme si že už iba pri minimálnom počte - 1000 ťisíc(!) učiteliek-dôchodkýň s desiatimi rôčkami na dôchodku je to ZLODEJINA vo výške!: 1000krát; 120mesiacov; krát20€-lup mesačne na výške dôchodku(!); je presne-2.400.000€. To je vypočítaná výška ich lupu na učiteľkách-dôchodkyniach. Pritom sa obaja celoživotne oháňajú Teóriou SOCIÁLNEHO ŠTÁTU !!! Zlodeji a okrádači stareniek-učiteliek. Praví kryptokomunisti. Duo Zelina-Ftáčnik ich bude ich pravidelne postihovať dávno po svojej smrti. Doslovne - prízrak Milana Ftáčnika !!! V mojich blogoch, na ktorých čítanie zvysoka a pyšne kašlete, priatelia, to je jasne zdokumentované. Podrobne.

Nepatrí sa teraz o tom rozširovať. No, Milan Ftáčnik bol ŠTVRŤSTOROČIE spolu so svojím krstným otcom v pedagogike - najvýznamejším novodobým agentom a vedomým spolupracovníkom politickej polície v Československu - teda spolupracovníkom všemocnej a všadeprítomnej Štátnej bezpečnosti (ŠtB!) v školstve najväčšou škodnou v revíre školského systému. Zakonzervovali úspešne socialistický model školstva do dnešných čias a nikdy inak !!! Sú to jednoducho povedané štátni zločinci.

dodnes vysoko aktívny agent ŠtB s krycími menami buď - Pedagóg alebo Miron na poli  trvalej DEŠTRUKCIE A ROZVRACANIA  a definitívnej reformy slovenského školského systému. ex dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a radca liberála za SAS -B.Grohlinga
dodnes vysoko aktívny agent ŠtB s krycími menami buď - Pedagóg alebo Miron na poli trvalej DEŠTRUKCIE A ROZVRACANIA a definitívnej reformy slovenského školského systému. ex dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a radca liberála za SAS -B.Grohlinga (zdroj: PHVK. Ivan Olejár; súkromný archív UJL Univerzity Janka Langoša. máj 2021)

Ďalšie komentáre z mojej strany sú viac ako zbytočné. Ešte raz - RIP Milan F. Uisťujem ťa, že si bol suverénne NAJSLABŠÍ MINISTER ŠKOLSTVA z vyše dvadsiatky nominantov POLITICKÝCH STRÁN DOTERAZ. Sotva kto-kedy ťa prekoná.V parlamente ťa trefne volali - KRASOREČNÍK. Zostaneš ním naveky. Amen!

Spŕšku nepravdivých chvál, poloprád až hoaxov priniesol medailón na adresu M. Ftáčnika. verejnoprávny RTVS. A teta Zuzana Čaputová s tímom poradcov. Ešteže z neho neurobil martýra a mučeníka. A neobvinili Trojjediného Boha, že si ho povolal na osobný súd práve dnes!!!? Z človeka, ktorý s prehťadom najviac poškodil učiteľov regionálneho školstva. Z pozície vysokoškolského učiteľa. No, kolegu sotva. Brojil celý život proti nám pedagógom regioškoltva. Nechjápal naše existenčné potreby a veľmi nás intelektuálne podceňoval. Milan, nech ti je Boh milostivý za všetko zlo, ktoré si mierou vrchovatou nakadil na nás. Na tom trvám v plnom rozsahu.

Prosocman Ivan Olejár PhVKI.; učiteľ s vyše 40-ročnou kontinuálnou praxou, pamätník šarapatenia a rozvratu školského systému duom - agent ŠtB - M. Zelina s krycími menami Miron resp. Pedagóg (pozri Zväzky spolupracovníkov ŠtB na stránke Ústavu pamäti národa!) @ krasorečník M. Ftáčnik;

Prešov, 14. mája 2021;

Skryť Zatvoriť reklamu