Prezident USA Joe Biden ocenil 3 sféry pokroku v SR, Rus V. Putin -po SR- ani neštekol.

Písmo: A- | A+

Tak máme za sebou významné stretnutia hláv štátov EÚ, G-7, i očakávané stretnutie prezidentov USA a Ruska vo Švajčiarsku. Zelenú mala aj zelená politika s cieľom zlepšenia starostlivosti o planétu a okolitý vesmír. Začať symbiózu.

Na nemalé prekvapenie našich občanov Slovenska sa nový americký prezident USA a reprezentant Demokratickej strany USA, nie republikánov a slobodomurárov a reprezentantov celosvetovej Lobby najbohatších 3% obyvateľov našej planéty Zem (!), ktorých záujmy hájil predošlý prezident USA - republikán D. Trump , - Joe Biden - zmienil pochvalne aj o činnosti taktiež novej, teraz však vlády Slovenskej republiky. Pretože v USA je prezidentský systém moci, kým na Slovensku riadi štát a rozhoduje vládny kabinet na čele s premiérom vlády SR.

"Urobili sme za posledného vyše roka, konkrétne - od posledných parlamentných volieb v SR Z M E N Y, ktoré si všimol a pozitívne ocenil aj nový šéf Bieleho domu v USA - stále ešte svetovej veľmoci číslo jeden." Potvrdil vo svojom príspevku aj umelec a publicista Matúš Ritomský. V príspevku s názvom: "Čo oceňuje J. Biden na SR za vlády Z M E N Y !", zo dňa 17. júna 2021.

Ak je reč o pokroku v SR, je zrejmé, že prezident USA si všímal a chválil súčasných koaličných politikov-demokratov v SR, konkrétne za tri oblasti:

1/ za očistné procesy v rezorte spravodlivosti;

2/ za intenzívnu snahu obnovenia dôvery v PRÁVNY ŠTÁT, pošramotenú a otrasenú trojvládím SMERu-SD a vodcom R. Ficom;

3/ za snahy o postupné rozkrytie a rozbitie - ROKY VEDOME vládnucími politikmi SMERu-SD BUDOVANEJ P A V U Č I N Y K O R U P Č N Ý C H V Z Ť A H O V A P R A K T Í K, ktoré ovládli Slovensko. Osobitne za posledných troch vlád SMERu-SD !!!

Jasné a čitateľné - vysoko pozitívne posolstvo amerického prezidenta nám Slovákom so súčasnou demokratickou vládou. Vykročili sme v boji proti hydre korupcie v našej spoločnosti rázne a dobrým smerom na Západ i s orientáciou k rovnosti pred zákonmi pre všetkých občanov SR!. S rozviazanosťou rúk polícii a súdom i prokuratúre. Pravda napokon vždy zvíťazí. Podľa osvedčeného princípu: "Padni, komu padni." Nie -princípu - našich ľudí a tých iných -z opačnej strany politickej barikády a zápasu o charakter SR v 21. storočí.

Za účinného využívania Ficom a Čižnárom za posledné dve vládne obdobia SMERu-SD - zdokonalenej kolúznej väzby pripomínajúcej metódy, formy a prostriedky štátom zmanipulovaného násilného politického boja komunistov, boľševikov a milicionárov v Československu z 50-tych rokov 20. storočia. Doplnenej o dva zničujúce prostriedky násilného politického boja a krágľovania aktívnych občanov:

1/ SOCIÁLNEJ P O P R A V Y mocou starostlivo vybraného rebelujúceho občana politického odporcu a kritika vládnucich mocných; (zaviedol ju do praxe exminister sociálnych vecí a rodiny a manažér SMERu-SD - Ján Richter so súhlasom vodcu R. Fica a exministra vnútra R. Kaliňáka);

2/ S O C I A L N E J OBČIANSKEJ S M R T I - občana, ktorý prešiel prvou násilnou fázou tzv. sociálnou popravou; obeť-občan bol zdegradovaný občiansky i ľudsky pod úroveň bezdomovcov, asociálov či kriminálnikov a recidivistov v krajine Slovenská republika v 21. storočí; boli mocou SOFISTIKOVANE, VEDOME A ZÁMERNE definitívne pošliapané jeho základné ľudské a človečenské práva i spoločenský status ľudskej bytosti; likvidácia horšia od katom Islamského štátu vykonanej z pomsty a nenávisti na vybranej ľudskej obeti - mocou určeného nepriateľa moslimského Islamského štátu..

Sám som prešiel oboma fázami - sociálnou popravou v roku 2015 a sociálnou smrťou - od roku 2016, ktorú prekonávam DODNES pomocou psychoterapie, medikamentov a intervencie odborníkov špecialistov. Smeráci mi dokonale zničili profesionálnu kariéru pedagóga pod vedením MUDr. B . Hanuščáka - štvornásobného primátora Bardejova na lokálnej úrovni výkonu moci v prospech politikov SMERu-SD. No, nikdy ma neumlčia. Jedine, že sa dočkám osudu Janka Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Preto bdejme.

Zo summitu NATO i bilaterálneho veľmocenského stretnutia hláv Rusko-USA vzišli ešte dva podstatné závery pre našu zahraničnú politiku, pre jej súčasnú orientáciu na Slovensku ako členskej krajiny NATO:

1/ Putin bude intenzívne živiť tézu, že USA a krajiny obranného vojenského paktu NATO pre Rusko predstavujú vospolok BEZPEČNOSTNÚ HROZBU č.1;pravdivý fakt, že Rusko je medzinárodnou hrozbou v celosvetovom virtuálnom kyberpriestore a na globálnych i národných sociálnych sieťach s cieľom ovplyvňovanie a zásahov do slobodnej politiky krajín sveta cez masívne, násilné a nevyberané ideologické kyberútoky ruských crackerov typu Moskovskí vlci a motorkári a cez kyberšikanu starostlivo vybraných subjektov i objektov početných cieľov ich útokov v svetovom kyberpriestore PC sietí; angažovanosť a aktivity Rusov sú vážnou hrozbou pre celý reálny, nie deklaratívne propagovaný aj Ruskom - demokratický svet a krajiny jeho zväzku§;

Pritom všetkom je Rusko svetovým lídrom uplatňovania ĽUDOVEJ DEMOKRACIE na mape sveta; tej, ktorú na Slovensku v rámci Československa sme tvorili a rozvíjali za Gottwaldovej komunistickej diktatúry proletariátu aj jej obrany ľudovými ozbrojenými milíciami, armádou, tendenčným a nespravodlivým socialistickým súdnictvom a prokuratúrou z 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia. S tragickými, práve VŠEĽUDOVÝMI a umelo vyfabrikovanými monsterprocesmi typu: Milada Horáková, generál Slánsky, uvalené a vykonané - tresty smrti pre troch mladých katolíckych aktivistov slovenskej Bielej légie a či zásahov ĽUDOVEJ MOCI proti Cirkvi a jej predstaviteľom i rehoľným sestrám a bratom a ich priamej fyzickej likvidácii aj internácii v pracovných a prevýchovných táboroch ako v Podolínci pri Poprade, uránových baniach v Jáchymove, v táboroch PTP... a pod. Kde mnohí zaplatili životmi a zdravíčkom za to, že boli práve dôslednými oponentmi budovanej, rozvíjanej a represívnym mocenským aparátom práve aj v súčasnosti Vl. Putinom PREFEROVANEJ a PODPOROVANEJ v Rusku i okolí - práve a len - ĽUDOVEJ DEMOKRACIE !!!

Ktorá bola charakteristická pre Ríšu Zla sveta 20. storočia - okolo ZSSR (Zväzu sovietskych socialistických republík , bolo ich 15 zväzových a národných!) a jeho poslušných a verných proletárskych ĽUDOVODEMOKRATICKÝCH satelitov, osobitne z Východnej a Strednej Európy, a statočných vazalov(!) za oslobodenie z TRETEJ Ríše a vplyvu nemeckého národného socializmu (nacizmu!), kde patrilo vždy aj povojnové Československo!!! Ktorého obyvateľstvo pocítilo naplno "bratskú starostlivosť ZSSR" - PRI a po násilnej okupácii Československa spojeneckými armádami 5-tich krajín Waršavskej zmluvy v auguste 1968 a trvala vyše dve desaťročia na našom ... Ešte aj tri roky po víťazstve v Nežnej revolúcie 1989 !!! Preto - nikdy viac spoločenské experimenty a budovanie ľudovej demokracie na Slovensku ako to požaduje v svojom politickom programe schválenom celo republikovými snemami - naša mocná opozičná politická sila súčasnosti - SMER-SD. Veď, jeho hlavný celospoločenský cieľ - bolo, je a bude - kreovanie, posilňovanie a výstavba SOCIALIZMU S ĽUDSKOU TVÁROU . Práve na základe zveľaďovanie a udržiavanie vplyvu a rozvoja ĽUDOVEJ DEMOKRACIE NA SLOVENSKU !!! Keď je pravdivý a objektívny fakt, že s jej uplatňovaním v spoločnosti máme už vyše 40-ročné skúsenosti z období:

a/ tzv. povojnovej DIKTATÚRY PROLETARIÁTU s komunistickým pučom prezidenta Československa K. Gottwalda - Víťazným Februárom 1948(!) s podporou ozbrojených príslušníkov Ľudových milícií;

b/ prechodom k fáze tvorby a budovania rozvinutého socializmu ako materiálnej základne konečného cieľa - komunistickej beztriednej spoločensko-ekonomickej formácie u nás; spojených s násilnými procesmi Husákovej NORMALIZÁCIE... ČIAS početného *PRENASLEDOVANIA ČASTI OBČANOV a násilných a sofistikovaných REPRESIÍ a SPOLOČENSKÉHO ÚTLAKU voči nim, i ich rodinám a aktívneho boja politickej polície - Štátnej Bezpečnosti - ŠtB a jej dobrovoľných početných agentov z radov kolaborujúcich spoluobčanov - zradcov, bonzákov a udavačov členov vlastných rodín - voči a proti rebelom, tzv. TRIEDNYM N E P R I A T E Ľ O M - práve ĽUDOVEJ DEMOKRACIE u nás. I proti odbojným občanom a skupinkám s iným svetonázorom, postojmi a presvedčením i konaním - ako oficiálnej ľudovej moci komunistov a príslušníkov robotníckej triedy a pracujúcej inteligencie. .Nie, na príkoria a ponižovania i pošliapavania ľudských práv - nás občanov Československa s iným presvedčením a životnou orientáciou a filozofiou a praxou. Na tieto i iné násilné skutočnosti a útlak komunistov za socializmu a ľudovej demokracie sme nezabudli a nikdy N E ZA B U D N E M E !!!! Sme tvrdí a nekompromisní A N T I K O M U N I S T I a zástupcovia VEREJNOSTI P R O T I N Á S I L I U v akejkoľvek spoločenskej - individuálnej či skupinovej i masovej proti občianskej podobe !!!

"Len o jeden deň - túžim dlhšie žiť!" -odkazuje nám piesňou Marika. Dodávam. Ešte aspoň do septembrovej návštevy Slovenska súčasným pápežom Františkom. Aj z obsahu môjho blogu je zrejmé, že Slovensko s jeho katolíckou tradíciou a ZACHOVANÝM vyše tisícročným dedičstvom otcov a koreňmi katolicizmu v Európe. S L O V E NS K O - vôbec, ale vôbec nepatrí k politicky a morálne bezvýznamným krajinám OSN i planéty. A to je povzbudenia hodný a motivujúci a zmysluplný faktor mojej občianskej aktivity. Sme krajinou v srdci Európy s kresťanským dedičstvom a odkazmi spolupatrónov Európy - svätcami Konštantínom-Filozofom a arcibiskupom Slovienov - Svätým Metodejom.

Čeliacim už v druhej polovici 9-tého storočia asimilačným snahám rozdrobnelých nemeckých kniežatstiev i nemeckého cisára. Ktorých kupci a špekulanti - - Karpatskí Nemci - na naše zákonné územie nás ďalších tisíc rokov NÁSILNE A BEZOHĽADNE KRAJINNE DRANCOVALI i Vydrancovali naše nerastné bohatstvo ako jednu z troch základných foriem všemocného kapitálu !!! Naše zlato, striebro, meď, železo, nikel i ďalšie kovy končili aj rukách talianských kapitalistov a bankárov tamojších, mestských štátov na čele s bohatou a vplyvnou Florenciou a Benátkami či Milánom.... A odtiaľ putovali - z ich vtedajších BANKO0VÝCH DOMOV JEDNOTLIVCOV I RODÍN a ZOSKUPENÍ VPLYVNÝCH a BOHATÝCH RODÍN, napr. florentských Meddičiovcov, - aj hodvábnou cestou pozdĺž Veľkého čínskeho múra až na ďaleký Východ - do Čínskej, Mongolskej a Japonskej ríš !!! Aby bohatli a posilňovali cez obchod s našimi kovmi vydolovanými z našich bohatých nálezísk spod Tatier a Karpát - celosvetový mocenský vplyv a svetuvládu ich nenásytných vládcov - potencionálnych kapitalistov už od 15. storočia a z čias Kolumbových objavov Ameriky... A nám okradnutým domácim obyvateľom - Slovákom - ostali iba slzy pre plač a cudziu tisícročnú porobu a vazalstvo. Vykorisťovanie a biedu ! Hoci v bohatstvom ovplývajúcom materskom prírodnom prostredí Horného Uhorska !!!. Okradli a zbedačili nás Slovákov na kosť a kožu. A po použití a rabovačke nášho nerastného bohatstva ako kapitálu - na stáročia odhodili a zahrnuli nevďakom.

2/ Čína ako mocná komunistická Ríša stredu má svetové veľmocenské ambície a je hrozbou pre demokraciu sveta, je zdrojom aktívneho a systematického porušovania ľudských práv a slobôd svojich občanov i občanov krajín je bezprostredného záujmu a vplyvu - Honkong, Tchaj-Wan, Tibet a pod. Zároveň je trvalou hrozbou pre klasickú trhovú ekonomiku voľnej obchodnej súťaže krajín sveta s tendenciou viesť s kýmkoľvek vleklé a násilné obchodné vojny pre presadzovanie svojich celosvetových veľmocenských záujmov a posilňovania svojho medzinárodného vplyvu a podpory spriaznených režimov napr. v Severnej Kórei, na Kube, vo Venezuele, Bielorusku, v Doneckej a Luhanskej ľudovodemokratických republikách vo Východnej Ukrajine, v Rusku, Iráne a pod. 

Politickí oponenti sa nebývale aktivizujú. Občianske masy taktiež. V závere varujúci fakt z aktuálneho spoločenského prieskumu občanov krajín EÚ:

ZA ČÍNSKY model spoločensko-ekonomických vzťahov a komunistické zriadenie v štáte by bolo najviac:

1/ 30% Rumunov;

2/ 25% BulhAROV;

3/ 19% Slovákov !!!

Nelichotivé výsledky. Sme občania s dokonale premytými mozgami a myslením komunistickou ideologickou mašinériou !! Pozor - na správu vecí verejných, občania SR. Prešustrujeme si definitívne Nežnú a znovu budeme budovať socializmus s ľudskou tvárou ako materiálnu základňu vyššiemu stupňu spoločensko-ekonomickej formácie a usporiadania štátu medzi Tatrami a Dunajom - na Slovensku - K O M U N I Z M U !!! ????

A vôbec nám nepomôže pred krachom a úpadkom do siete červených komunistických čias a pomerov ani ohlasovaná septembrová misijná cesta a osobná návšteva Slovenska - pápežom Františkom - hlavou katolíckej Cirkvi. Naopak, osloviť a presvedčiť o vhodnosti ľudovej demokracie pre Slovensko - nás môže - teraz zaryte o SR mlčiaci šéf Kremľa i Ruska - Vl.Putin.... Bývalý aktívny člen a vysoký dôstojník všemocnej sovietskej politickej polície - KGB !!! Veľký pozor naň a sovietske Ľudovo-demokratické súčasné RUSKO !

ProsocMan Ivan Olejár PhVKI. ProsocJoker, Prešov, 19. júna 2021;

Skryť Zatvoriť reklamu