Produkt Ducha: Základný princíp prevencie pred bio a chemo pandémiami i masovými zločinmi

Písmo: A- | A+

Dovoľte mi prezentovať môj základný princíp prevencie pred pandémiami typu súčasnej. Spôsobenej vírusmi KOVIDu-19. Preto žiadam zaviazať štáty sveta a dotknuté organizácie, firmy, laboratória, experimentálne stanice a zariadenia,

vrátane tajných výskumov a vývoja zbraní hromadného ničenia, osobitne chemických a biologických:

1/ paralelne s vývojom každej novej látky a štúdia jej účinkov na bio-organizmy a človeka vyvíjať účinné prostriedky typu očkovacích látok, eliminujúcich ich účinky s cieľom zabránenia vzniku celosvetových a iných veľkých pandémii. Pokiaľ tak nebude zabezpečené zodpovednými - nezvyšovať vývoj, laboratórnu syntézu a hlavne výrobu inkriminovaných zdraviu nebezpečných látok. Zabezpečiť ich bezpečné uskladnenie, laboratórne manipulácie a experimenty s nimi a ochranu laboratórií pred živelnými pohromami a katastrofami. Nedopustiť opakovanie úniku z laboratórnych priestorov vo Wuchane v Číne z prelomu októbra a novembra 2019. Kedy, pravdepodobne z inkriminovaných laboratórnych priestorov nastal nespozorovaný TRANSFER (PRENOS) uskladnených a študovaných vírusov triedy KORONA-19 mimo chránený priestor a zasiahol aj blízku tržnicu a infikoval priamo prvých ľudí ! To sa nesmie bežne opakovať! Preto je nutné mať paralelne vyvinuté pri týchto mimoriadnych udalostiach aj účinné vakcíny, ktoré v prípade podozrenia vzniku a transferu nebezpečných látok a organizmov - možno postihnutým okamžite aplikovať a účinne zabrániť vzniku akýchkoľvek pandémií. S obeťami na životoch! Lokálnych, regionálnych, kontinentálnych i celosvetových. Ochranné prevenčné látky mať v dostatočnom množstve v každom objekte experimentujúcom s nebezpečnými látkami a bio-organizmami, vrátane vírusov. Aj v tajnom režime !!

2/ Sankcie za nedodržanie primárnej zásady prevencie. Čína ako svetová ekonomická veľmoc by mala sto rokov uhrádzať aspoň čiastočne zvyšnému svetu spôsobené škody celosvetovou pandémiou KOVIDom-19 ;

To je v kocke všetko. Duch veje, kam chce... Aj v čase Veľkonočného trojdnia. Ďakujem za invenciu, tvorivosť a naprojektovanie Projektu prevencie pandémií na našej Modrej planéte. Zároveň Vás prosím priatelia o podporu a ocenenie za môj projekt v prospech ľudstva i planéty Zem. Vopred ďakujem. Vidíte plasticky, že i vidiečan zo Slovenska môže ľuďom aktívne pomáhať pri riešení globálnych problémov Zeme.

Obeť zákopovej vojny s plynovou maskou pri tele, ktorá ju nezachránila.
Obeť zákopovej vojny s plynovou maskou pri tele, ktorá ju nezachránila. (zdroj: Ivan Olejár; archív Iv0)

 

A verte mi, že výskum, laboratórna výroba, potom priemyselná výroba a hromadenie rozličných látok a prostriedkov zbraní hromadného ničenia taký globálny problém ľudstva predstavuje už vyše storočie. Od čias, keď v zákopovej - I. svetovej vojne bol použitý bojový žltozelený jedovatý plyn chlór, ťažší ako vzduch - práve v zákopoch s bojujúcimi vojakmi armád. Kde masovo zahynuli tisíce prvých obetí práve zbraní hromadného ničenia. Česť ich hrdinskej pamiatke., lebo umierali pomaly a v obrovských bolestiach. Najinteligentnejšia beštia - človek a jeho veda zasiahli kruto voči iným ľuďom, pán kolega bloger - Prof. E. Mistrík.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

 

Piktogramy výstrahy pred  ZHN
Piktogramy výstrahy pred ZHN (zdroj: Wikipédia)

Násilie v akejkoľvek podobe splodí vždy ďalšie - často masovejšie, sofistikovanejšie a dokonalejšie násilie! Pamätajme, bratia a sestry !

občiansky aktivista a prosociálny poradca občanom - RNDr.PaedDr.ThMgr.PhilBc. I. Olejár, Prešov; 1.apríla 2021, na Deň spevavých vtákov a v Zelený štvrtok ustanovenia Sviatosti Eucharistie naším Majstrom - Pánom Ježišom pri poslednej večeri:

Eucharistic Miracle . - najúčinnejší NADPRIRODZENÝ prostriedok prevencie pre našu večnosť
Eucharistic Miracle . - najúčinnejší NADPRIRODZENÝ prostriedok prevencie pre našu večnosť (zdroj: Wikipédia)

 

PS:Dovoľte mi, dôverne poznajúc psychiku a mentalitu našich dospelákov, mladých rodín, mojich rovesníkov i starších spoluobčanov, jednu závažnú prognózu k ZAOČKOVANOSTI OBYVATEĽSTVA SR. Obávam sa, že sa nám ťažko podarí získať kolektívnu odolnosť proti pandémii, ktorá sa uvádza na minimálnej účinnej hranici pre zisk tímovej ochrany pred šírením ochorenia spôsobeného vírusmi triedy KOVIDU-19 - až 70% zaočkovanosti obyvateľstva krajiny proti ochoreniu spôsobeného vírusmi KOVIDu-19 na báze dobrovoľnosti i bezplatnosti očkovania. Dôvodom budú negatívne rozhodnutia do 40% našich obyvateľov, ich rodín, teda aj ich detí a mládeže. Možno pomôže problém odvrátiť masívna očkovacia kampaň, namiesto súčasného vajatania. A rozbehnúť aj očkovanie nakúpenou vakcínou Sputnik V. Inak budeme tvrdo pykať.

@

Odvážim sa tvrdiť, že aj NOVOU vlnou pandémie spôsobenou v budúcnosti práve NEDOSTATOČNOU MIEROU ZAOČKOVANOSTI OBYVATEĽOV SLOVENSKA. Zaťatosťou a nedôverou k vakcinácii. Vopred a včas pred týmto možným fenoménom našu slovenskú verejnosť VARUJEM, KEĎŽE ODBORNÍCI I POLITICI MLČIA O TEJTO ZÁVAŽNEJ a PREVENČNE ŤAŽISKOVEJ PROBLEMATIKE NADOBUDNUTIA A ZISKU HROMADNEJ IMUNITY PRED PANDÉMIOU - AKO ZAREZANÍ. NA ČELE S PRVÝM ZAOČKOVANCOM SR - PROF. KRČMÉRYM !

Aby sa na Slovensku vytvorila kolektívna imunita proti nákaze koronavírusom treba, aby sa zaočkovalo najmenej 3,3 milióna obyvateľov. Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22633502/su-stari-nevladni-a-chcu-sa-zaockovat-vakcina-johnsonjohnson-pride-za-nimi.html?ref=trz .

Využívajúc realitu, že máme iba cez desať percent zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcín. Ticho pred búrkou je príznačné a evidentné, dámy a páni, odborníci a laici... Konajte. A hlavne projektujte našu budúcnosť v tejto závažnej oblasti prevencie obyvateľstva SR, pán Heger@comp., hoci myslenie i prognostika bolí a unavuje. Napriek aktuálnej Veľkopiatkovej informácii, že dostaneme od EÚ ako Slovensko mimoriadnu výpomoc vo výške asi 700tisíc dávok očkovacích vakcín, čo je už Hegerov úspech, ako zastupujúceho ministra zdravotníctva ! Len tak ďalej, Edo ! Masívnu očkovaciu kampaň pre občanov potrebujeme rozvinúť.

PS z 3.apríla2021: Nemanipulujme občanov Slovenska pri vakcinácii vakcínami:

 Svetové i britské agentúry už prinášajú správy o krvných zrazeninách pri očkovaniach AstrouZenecou doma v Británii. 30 (tridsať!) pacientov malo krvné zrazeniny po zaočkovaní práve AstrouZeneca. A čuduj sa svete, S E D E M z nich aj Z O S N U L O !!!! Tak tu nepredzvádzajte účelové kampane ako doposiaľ, že to nie je v dôsledku očkovania AstrouZeneca. A nesúďte a neodsudzujte odvážne redaktorky. Ani otca obete našej kolegyne učiteľky gymnázia z Vranova, ktorá ako dovtedy zdravá osoba podľahla - po zaočkovaní AstrouZeneka práve na krvné zrazeniny. Lebo tým prekonávate sovietskych manipulátorov z roku 1986, kedy bola havária v Černobyle !!! To čo za praktiky na Slovensku - 35 rokov po Černobyľskej havárii na UKRAJINE !!! Kde to žijeme ???

Vakcína Janssen od fy Johnson et Johnson -jednodávková, môj favorit
Vakcína Janssen od fy Johnson et Johnson -jednodávková, môj favorit (zdroj: Ivan Olejár)

prosociálny poradca občanom - Ivan Olejár; n1.2.2021; nejde o prvo aprílový žart, priatelia...

Skryť Zatvoriť reklamu