Rekonštrukcia: Dajte si poradiť skúseným prosociálnym poradcom občanom SR

Písmo: A- | A+

Dlhé desaťročia sledujem politické dianie vo svete, v bývalom Československu i štvrťstoročie už v novo kreovanom Slovensku. Som zástancom neodkukaných originálnych riešení krízových javov. Teda, som aj krízový poradca a manager.

Bez dlhých rečí ponúkam originálne riešenie krízovej politickej situácie na Slovensku v prospech rozhádanej koalície, opozície i nás štandardných a svojprávnych občanov SR. Verejne. Hoci,by som mohol uprednostniť hociktorú entitu zo štvorice vládnucich politických strán. Mojou podmienkou realizácie projektu riešenia politickej krízy, v našej trhovej ekonomike je - aby mi každá zo súčasných siedmich parlamentných politických strán, resp aspoň koaličných zaslala na dole uvedenú adresu pred realizáciou projektu - každá 499€, pokiaľ sú za moje riešenie krízy! Efektívne riešenia čosi stoja.

To je môj Projekt riešenia súčasnej politickej krízy na Slovensku rekonštrukčnými opatreniami:

1/ zreálniť v praxi zásadu, že PREDSEDA súčasnej koaličnej strany v čase vrcholiacej pandémie KOVIDu-19 - MUSÍ vykonávať VÝLUČNE funkciu predsedu politickej strany. Nesmie byť súčasťou vládnych orgánov ani predsedom NR SR. A plne sústrediť svoje iniciatívy na povolebné plnenie a realizáciu programového vyhlásenia strany či hnutia v duchu koaličnej dohody.

2/ obsadiť uvoľnené posty - premiéra vlády, predsedu NR SR, ministerstva hodpodárstva a podpredsedu vlády i post ministerky informatizácie a podpredsedníčky vlády - novými persónami z príslušnej strany - aspoň do času pozitívneho odznievania - TRETEJ VLNY OCHORENIA spôsobeného vírusmi KOVIDU-19 na Slovensku. Nominovať kvalitné a zrelé osobnosti znalé problematiky s dobrými komunikačnými schopnosťami. Osobitne s vystresovanými občanmi SR prostredníctvom médií.

 3/ Zainteresovať na realizácii projektu najvyšších ústavných činiteľov, predovšetkým pani prezidentku Čaputovú a predsedov naj súdu i prokuratúry. Včas informovať o prijatom riešení NR SR a opozičníkov i občanov SR. Uplatňovať zásadu: "Dialóg a nenásilie je základom zmieru rozhádaných i spoločenského pokoja a jednoty - vládnucich, opozície a hlavne nás - občanov Slovenska!"

4/ Zabezpečiť validné a právne čisté mechanizmy na znovu obnovenie vlády SR v pôvodnom presonálnom obsadení, po inkriminovanom čase skončenia tretej vlny pandémie, ak tak bude potrebné podľa grémia predsedov súčasných koaličných strán - OĽaNO, SME-RODINA, SAS a Za ľudí!

To je v kocke všetko, dámi a páni. Držím vám všetkým zainteresovaným prsty.

Bratia z Krompách chcú pokoj a bratskú lásku na Slovensku v časoch Korony
Bratia z Krompách chcú pokoj a bratskú lásku na Slovensku v časoch Korony (zdroj: Ivan Olejár)

prosociálny poradca občanom SR a občiansky aktivista i autor tohoto projektu REKONŠTRUKCIE - RNDr. et PaedDr. et ThMgr.PhilBc. Ivan Olejár, Prešov, Kúpeľná 1, 9. marca 20221 "Pán Boh s nami a zlé preč !!!"

Skryť Zatvoriť reklamu