Represívni Zeleniaci? Iba trápne figuríny s mastnými výsluhovými dôchodkami!

Písmo: A- | A+

Som práve po antikovidovom teste v meste Prešove na Jarkovej ulici. Test má platnosť 14 dní. To, ak by som išiel pred prezidentský palác a zahájil protestnú hladovku ako prejav občianskej nespokojnosti. Dopadol som dobre a môžem.

Tak sa teším ako riadny dôchodca na návštevu Bratislavy. Hor sa do jej májových ulíc. Hoci so smutným posolstvom a pripomienkou- RIP. Antónia. Naša slovenská -40-ročná Pani s veľkým "P" -učiteľka jazyka anglického z Vranova/nad Topľou. Zabitá kruto v rozpuku života a vernej služby Tvojim študentom, ó Pane. Vo vernej službe Tvojim obľúbencom - nevinným deťom. Kým a čím? 

Reklamný poster fy AstryZenecy
Reklamný poster fy AstryZenecy (zdroj: PHVKI. Ivan Olejár, súkromný archív UJL - Univerzity Janka Langoša)

Krvnými zrazeninami vytvorenými v jej organizme bezprostredne po očkovaní protikovidovou vakcínou fy AStraZeneca. Ktoré sa v Tvojom mladom a zdravom organizme, o ktorý si sa vždy príkladne, vzorne a preventívne starala, teda v jeho krvnom obehu - šírili, šírili až ŤA - Z A B I L I .

vakcína AstraZeneca
vakcína AstraZeneca (zdroj: Ivan Olejár)

A nedajú Ti zaslúžilý posmrtný P O K O J dodnes. Krutí a hyenisticky orientovaní úradníci zo štátneho ŠÚKL (Štátnemu ústavu KONTROLY liečiv!). Ktorí ústami šéfky a jej hovorkyne vyfabrikovali M E G A L O Ž, ktorá nemá obdoby v dejinách samostatnej SR.

Platia vám VÝROBCOVIA VAKCÍN  dobre -  ZA TIETO CYNICKÉ VYJADRENIA?
Platia vám VÝROBCOVIA VAKCÍN dobre - ZA TIETO CYNICKÉ VYJADRENIA? (zdroj: Ivan Olejár; sobota 13.3.2021)

Smrť Antónie a jej očkovanie vakcínou fy AstraZeneka NEMÁ ŽIADNE NEGATÍVNE SÚVISLOSTI. Neslýchané. Nevídané. Namiesto piedestálu mučenice pre našu Antóniu - jej posmrtné PRENASLEDOVANIE, BIĽAGIZOVANIE, ZNEUCŤOVANIE, SOCIÁLNE MANIPULÁCIE, MASOVÉ PREMÝVANIE MOZGOV NAJÚČINNEJŠOU MEDIÁLNOU tzv. SILVOVOU METÓDOU PEDAGÓGOM, ZAMESTNANCOM I VEREJNOSTI v SR; TVORBA HOAXOV na objednávku súčasných mocných a vplyvných. V klasickej sociologii, napr. Prof Wročiňského:

Zostávam verný UPJ
Zostávam verný UPJ (zdroj: PHVKI. Ivan Olejár, súkromný archív UJL)

-Po fyzickej smrti 40- ročnej kolegyňky - ešte jej DUPĽOVANÉ U S M R T E N I E štátom. Akým spôsobom a prostriedkom ? V sociológii detailne charakterizovanou AKO - SOCIÁLNA P O P R A V A  starostlivo mocou vybraného O B Č A N A-OBETE NÁSILNÉHO ČINU VEREJNEJ POPRAVY PRE VÝSTRAHU a ZASTRAŠENIE OBČANOV, alebo vybranej časti občanov, napr. učiteľov regionálneho školstva SR(!) - AGRESOROM a zástupcom moci a vlády (!).

Čestne prehlasujem, že orgány a inštitúcie SR, po fyzickej smrti kolegynky a stredoškolskej profesorky gymnázia vo Vranove/nad Topľou zapríčinenej KRVNÝMI ZRAZENINAMI prítomnými v krvnom obehu zosnulej, PO ZAOČKOVANÍ vakcínou fy AstraZeneca z rozhodnutia vtedy ministra školstva SR - občana SR - Branislava Grohlinga, ktorý má týmto-takto -preukázateľný podiel na jej fyzickej SMRTI !!!, nepriznali dodnes svoj podstatný podiel viny.

horlivý organizátor procesu prednostného očkovania pedagógov SR - minister školstva B. Grohling v našich médiách
horlivý organizátor procesu prednostného očkovania pedagógov SR - minister školstva B. Grohling v našich médiách (zdroj: Ivan Olejár)

Naopak prešli do AGRESÍVNEHO a neľudského a nedôstojného útoku na rodinu obete, nás- jej kolegov pedagógov združených v IPS. Hnutia pedagógov Slovenska, v ktorom platí základná mravná zásada a téza : "Každý násilný útok a akt agresie oficiálnej štátnej a verejnej MOCI proti jednotlivcom pedagógom, tímom pedagogických pracovníkov po Slovensku, skupinám a skupinkám pedagógov, i spoločenstvu v presne IDENTICKÁ ako zásada násilného útoku akým koľvek AGRESOROM na ktoréhokoľvek zo štátov obranného zväzku spoločenstva krajín združených v obrannom pakte - NATO (!) Pozor, vôbec nie(!), výlučne za podiel viny na predčasnej smrti kolegyňky Antónie do dňa jej pohrebu 27. marca 202, vrátane dňa jej pohrebu. To posledné je veľmi dôležité.

Čerstvý hrob Antonie tragicky zosnulej 27.februára 2021 po 14 dňovej hospitalizácii
Čerstvý hrob Antonie tragicky zosnulej 27.februára 2021 po 14 dňovej hospitalizácii (zdroj: RNDr.et PaedDr.et ThMgr.Ivan Olejár; 13.3.2021)

Pretože úradník a iniciátor očkovania našich pedagógov vakcínou fy AsdtraZenaca - minister školstva Branislav Grohling z politickej strany SAS sa vôbec nezúčastnil osobne pietnej rozlúčky a pohrebu Antónie, svojej obete. Obete len a len jeho školskej politiky voči nám učiteľom. Treba väčší a presvedčivejší dôkaz Grohlingovej emocionálnej vyprahnutosti a vysoko záporného koeficientu EQ - emocionálnej inteligencie ako dôležitého predpokladu komplexne prosociálnej osobnosti každého z nás. Grohling morálne a ľudsky prepadol na celej čiare vo vzťahu k obeti očkovania - našej mladej martýrky Antónie z Vranova.

Rozhodujúci je však neoddiskutovateľný fakt - čin, ktorý Grohling arogantne sťa HYENA pácha dodnes na zosnulej Antónii. Veľmi sofistikovane a S A D I S T I C K Y ako vysoký štátny úradník SR.

On, a len ON - občan SR - Branislav Grohling je INICIÁTOROM a AGRESOROM a nehatene kontinuálne VYKONÁVA a DOKONÁVA (a sme pri koreni veci a jeho pôsobenia ako ministra školstva SR!) : VLEKLO a BEZCITNE D O K O N Á V A - S O C I Á L N U P O P R A V U stredoškolskej profesorky z Vranova - milovanej Antónie pred celou ZHROMAŽDENOU pedagogickou obcou celého Slovenska. Sledujúcou trpezlivo ako sa násilná udalosť vyvinie. Či sa dostane Antónii posmrtnej morálnej a mravnej REHABILITÁCIE. O Č I S T E N I A . I ocenenia jej skutku milosrdenstva, keď pokorne a disciplinovane plnila príkazy Grohlinga aj ohľadom očkovania pedagógov v SR.

Vyjadrenie otca kolegyne Antonie k úmrtiu dcérky
Vyjadrenie otca kolegyne Antonie k úmrtiu dcérky (zdroj: Ivan Olejár; 13.3.2021)

 Toto posolstvo by malo tlmočiť Slovensku cez moju agresívnu hladovku. Ostatné nenásilné metódy som použil a obávam sa, že neúčinne vyčerpal. Slovensko totiž stále, nie je pravá demokracia. A veľmi sa obávam, že sa míľovými krokmi od nej neustále vzďaľuje. Aj za podpory v titulku uvedených zeleniakov v krásnymi výsluhovými dôchodkami. Všetkými REPRESÍVNYMI zložkami štátu. Super platenými z daní nás- daňových poplatníkov SR. Majte sa. Požehnanú nedeľu. Plnú materinskej i inej lásky ako agapé. Prosociálnej a prajnej Lásky jeden k druhému. Opätovanej...

Presvedčenie otca o príčine smrti dcérky Antonie
Presvedčenie otca o príčine smrti dcérky Antonie (zdroj: Ivan Olejár; 13.3.2021)

PHVKI. Ivan Olejár - prosociálny hybridný virtuálny križiak Internetu; občiansky aktivista z Prešova

Skryť Zatvoriť reklamu