SAS: Grohlingov "Výkrik do noci" - projekt: " Digitány skok č.1"

Písmo: A- | A+

Ako puberťáci  na Spiši sme mali hlášky na pseudofilmy: Štyri klince v jednej deske; Krásna - jak čarná ruža v noci; Utopenec; a samozrejme aj Výkrik do noci! Ten sme reprodukovali názvom a potom dlhým zarevaním. A bol koniec....

Asi tak by som zhodnotil aj dnešné propagandistické vystúpenie na TA3 ministra školstva, mládeže, vedy a športu - holohlavého bossa a liberála Branislava Grohlinga. So svojimi poradcami, osobitne s predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti - nebožčíkom doc. Milanom Ftáčnikom CSc, ktorý už od roku 1980 bol členom KSS - Komunistickej strany Slovenska. V parlamente ho volali Krasorečník. Teraz jeho posolstvo i rétoriku prevzal Grohling zo SAS. Plus malý bonus - ďalší Grohlingov poradca - starý prefíkaný a dodnes aktívny pomáhač červenej marx-leninskej politickej garnitúry na súčasnom Slovensku a spolupracovník bývalej tajnej ŠtB s krycími menami - Miron resp. Pedagóg - profesorko psychológie - súdruh MIRON ZELINA !!! Zlá zelina vraj nevyhynie! Ani Miron Zelina, permanentne prítomný pri doteraz všetkých pokusoch o reformu školstva po Nežnej1989 a až doteraz. Aj pri projekte - "Digitálny skok č.1". Na ktorý bol vyčlenený finančný balík 40.miliónov €. Aj na obsadenie 150-200 miest nových pozícií v základných školách SR. Pozícií - DIGITÁLNY KOORDINÁTOR, v termíne od 1.9.2020. Školstvo by malo posilniť dvesto programátorov a pracovníkov IKT, nie učiteľov informatiky a iných doterajších správcov špecializovaných učební..... Len aby sa to naozaj NEZVRLO a NEZADRHLO a digikoordinátori budú masovo T E R A J Š Í učitelia informatiky či informatickej výchovy. To by bol obrovský škandál a nenaplnenie cieľa digiskoku č.1.

Vyhľadať si ho musia v rámci svojej personálnej politiky - vybrané základné školy. I vyfinancovať. Nebude to už klasicky správca internetovej učebne, učebne informatickej výchovy na I. stupni či učebne informatiky na II. stupni. Ani učiteľ s aprobáciou informatika. Ani servisman učební a zapájač káblov a elektroúdržbár !!!

Ďalej Grohling prezentoval aj ďalší projekt "Modernejšia škola", ktorá môže priniesť konkrétnej zapojenej škole sumu až 30.000€. Je zameraný na tvorbu komunity a lepšie podmienky pre komunikáciu a tvorbu medziľudských vzťahov na pôde školy. Preferuje - sedenia a prácu v kruhu, tvorbu oddychových zón, skupinovú prácu žiakov, vedenie k tímovosti a pod.

Tento projekt má typický rukopis MIRONA ZELINU. Je nepochybne jeho pravým iniciátorom a autorom. Aj keby to Grohling zatĺkal stovkami klincami. Ako vždy je totálne odtrhnutý od každodennej reality našich škôl a školských zariadení

Pritom jeho Milénium bol totálny prepadák značne prehlbivší krízu školstva, ktorú tu máme dodnes. Zásluhou ľudí -a la Zelina@comp.... Slabulinkých a čajových odborníkov na moderné, nie socialistické (!) školstvo !!!! 

A Miron zelina, píšem úmyselne s malým zet, je EXPERT, na práve len a len SOCIALISTICKÉ ŠKOLSTVO. Na jeho poli žal v minulosti veľké úspechy. No, éra socializmu sa pomaly aj na Slovensku končí. Fico a jeho vízia socializmu s ľudskou tvárou je na konci a lapá po dychu ako zdochýňajúci kôň. Hoci kope na všetky strany. Spolu s agentom ŠtB Mironom Zelinom, jedným z hlavných PORADCOV súčasného ministra školstva. Len B. Grohling to nechce vidieť. Prekáža mu v dobrom videní -jeho chuligánsky účes pridlhých vlasov brániacich mu vo výhľade tým správnym smerom. A tak hľadí na starého eštebáka a meditujú spolu o nových časoch v školstve na už samostatnom Slovensku.. Ha, ha, ha, ha, haaaáááá !!!

I o školstve -ZÁKLADNOM.... A navyše, aj o jeho školách a školských zariadeniach, ktorým a ktorých reálnym potrebám -Zelina- ako skoro celý život výlučne vysokoškolský učiteľ, nikdy poriadne NEROZUMEL!!! A zasieval do nich a ich realizačných tímov skvelých pedagógov a odborníkov - semeno svárov a sporov, zneisťoval tímy v zborovniach (!) vnášaním prílišnej nervozity a nezdravých ambícií a očakávaní.... Už aj ako hlavný autor reformného projektu Milénium na prelome tisícročí. Jeho a nebožčíka , ďalšieho aktívneho agenta ŠtB - profesorka ani neviem čoho - ďalšieho agenta ŠtB - Ivana Tureka, kolegu z MPC v Prešove a rodáka aj z mojich rodných Krompách na Spiši. S hlavným cieľom starého agenta ŠtB - vyvolať poriadnu roztržku medzi školami regio školstva v SR. Posúďme ďalej, či sa mýlim...

Ide o tzv. MODERNIZAČNÝ D L H vo výške 30 miliónov €. No viacerí sú proti tomuto nadštandardu. Financie by sa dali využiť inde a akútne. A sme doma u Zelinu.

Projektom vyvolal spory a plané diskusie, rozoštval školy a školské zariadenia regionálneho školstva. A o to, ako pravému eštebákovi, mu vždy išlo a ide ! Čím horšie, tým lepšie..Veľký pozor naň ako na najväčšiu škodnú v novodobom revíre slovenského školstva súčasnosti, nielen jeho hanebnej a deštrukčnej činnosti a záujmy učiteľov degradujúcej minulosti !!!

Napr jeden z riaditeľov základných škôl vo Vranove/nad Topľou. Máme v škole doslovne HAVARIJNÝ stav. Na jeho elimináciu a odstránenie potrebujeme financie, nie na zóny oddychu.

Iné hlasy: Financie sú potrebné hlavne na:

1/ zatekajúce strechy budov a pavilónov škôl a školských zariadení, ktorých opravy sú nutné;

2/ poruchy na tepelných rozvodoch a kotolniach i energetických systémoch škôl a zariadení;

3/ na nákup prostriedkov IKT a notebookov ako základnej učebnej pomôcky školy pre každého jej žiaka a na ich servis;

4/ na vybudovanie, nie morálne zastaralých skladov učebníc, ale skladov notebookov ako UP škôl a zariadení rovného početne - počtom žiakov školy plus počtu ich pedagogických a odborných zamestnancov;

5/ potrebujeme akútne prostriedky na dobudovanie moderných sietí Internetu, ich uzlov a prípojok, vrátane 5G sietí;

X,Y/ a až potom investovať získané finančné prostriedky tvorbu oddychových zón...!

Tvrdia zainteresovaní ľudia z terénu a praxe. Naslovovzatí odborníci a manažéri v školskom systéme regionálneho školstva Slovenska. A hádky sú vyvolané. &nie plodné dialógy a diskusie. &Prasprosté hádky a atmosféra stresu, nie pokoja na prácu v náročných časoch pandémie KOVIDU-19. A ten istý boľševik telom a dušou už vyvolal jeden nezmieriteľný spor v oblasti vysokého školstva. Pri zachovaní terajšieho statusu akademických slobôd. Oklieštiť ich chce študentom a ich akademikom, no predsa kto? Ministerstvo školstva na čele s Grohlingom. Kým ? ČÍM? Doporučeniami a radami - hlavného radcu a eštebáka Mirona Zelinu s krycími menami Pedagóg či Miron. Nevídali, neslýchali. Slabučký a ľahko zmanipulovateľný B. Grohling. Naletel školskej politike dua štiepených a pravých KOMUNISTOV:

1/ mladšiemu radcovi ministerstva - M. Ftáčnikovi, od roku 1980 z KSS (Komunistickej strany Slovenska); (RIP:);

2/ staršiemu radcovi B. Grohlinga - M. Zelinovi, starému kádru KSČ a vzornému tajnému ŠtB.

dodnes vysoko aktívny agent ŠtB s krycími menami buď - Pedagóg alebo Miron na poli  trvalej DEŠTRUKCIE A ROZVRACANIA  a definitívnej reformy slovenského školského systému. ex dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a radca liberála za SAS -B.Grohlinga; najväčší Pokušiteľ v školstve SR, druhý Judáš Iškariotský.
dodnes vysoko aktívny agent ŠtB s krycími menami buď - Pedagóg alebo Miron na poli trvalej DEŠTRUKCIE A ROZVRACANIA a definitívnej reformy slovenského školského systému. ex dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a radca liberála za SAS -B.Grohlinga; najväčší Pokušiteľ v školstve SR, druhý Judáš Iškariotský. (zdroj: PHVK. Ivan Olejár; súkromný archív UJL Univerzity Janka Langoša. máj 2021)

Školy sa môžu uchádzať o financie cez výzvu ministerstva na sieti vo výške 40. miliónov € pre prvý projekt - Digitálny skok č.1. V duchu zásady hrdinu-Jánošíka: Keď dávajú ber! Keď bijú - utekaj!!!

"Zbíjal som ja, ver zbíjal, sedem rôčkov v lete....

 A vy že - odkedy - ten biedny ľud - zdrete?§?§!"

ProsocMan Ivan Olejár PhVKI., ProsocJoker ; Prešov, 18. mája 2021

Skryť Zatvoriť reklamu