Spravodajstvo RTVS: Z cudzieho krv netečie. Moderné otroctvo v Anglii.

Písmo: A- | A+

Tak v Kocúrkove Jaroslav Mäsiar Rezník zadal redaktorom spracovať problematiku otroctva i moderného otroctva vo svete. A začali ťať a rezať do Západu a Veľkej Británie. Ako za čias komunistických Televíznych novín boľševikov KSČ.

Nečudo, ak včera ospevovali vydriducha Milana Ftáčnika, ktorý doslovne utopil moderný školský systém a úspešne na Slovensku zakonzervoval SOCIALISTICKÝ MODEL Regionálneho školstva spolu so svojím krstným otcom - vzorným spolupracovníkom a agentom komunistickej politickej polície s krycími menami - buď Miron, alebo Pedagóg - Mironom Zelinom - poradcom ministra školstva SR B. Grohlinga pre reformu školstva. Áno priatelia, v súčasnosti robili hlavných radcov liberálovi a ateistovi - holohlavému Branislavovi Grohlingovi:

1/ exkomkunista (od roku 1980 člen KSS - Komunistickej strany Slovenska; zakladajúci člen SDĽ (Strany demokratickej ľavice); spoluzakladateľ Ľavicovej Aliancie strán; a konečne aj člen Ficovho SMERu-SD; a starý bezcharakterný prezliekač politických kabátov a tričiek - súdruh Milan Marxista-Krasorečník FtáčnikCSc. (Calkom Slušný Cigán - CSc.), to mu pasuje jak lusk.;

"Krasorečník" - prezývka v NR SR - Milan Ftáčnik, jeden z vyše dvadsiatich exministrov  školstva SR
"Krasorečník" - prezývka v NR SR - Milan Ftáčnik, jeden z vyše dvadsiatich exministrov školstva SR (zdroj: ProsocMan Ivan Olejár PhVKI. Súkromný archív UJL (Univerzity Janka Langoša) Prešov)

2/ presvedčený boľševik, marx-leninovec, komunista, po Nežnej89 - kryptokomunista a za éry budovania rozvinutého socializmu a čias okupácie vojskami Waršavskej zmluvy v čele s Ríšou ZLA - ZSSR (dnes už chvála Bohu neexistujúcou svetovou komunistickou veľmocou č.1 - Zväzom sovietskych socialistických republík!) - desaťročia aktívny spolupracovník a agent všemocnej ŠtB - politickej polície KSČ a KSS, dokonca s dvomi krycími menami - Miron; a Pedagóg;, ktorý bol, je a vždy bude - univerzitný profesorko - pôvodným povolaním - praobyčajný psychológ - Miron Zelina;

dodnes vysoko aktívny agent ŠtB s krycími menami buď - Pedagóg alebo Miron na poli  trvalej DEŠTRUKCIE A ROZVRACANIA  a definitívnej reformy slovenského školského systému. ex dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a radca liberála za SAS -B.Grohlinga
dodnes vysoko aktívny agent ŠtB s krycími menami buď - Pedagóg alebo Miron na poli trvalej DEŠTRUKCIE A ROZVRACANIA a definitívnej reformy slovenského školského systému. ex dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a radca liberála za SAS -B.Grohlinga (zdroj: PHVK. Ivan Olejár; súkromný archív UJL Univerzity Janka Langoša. máj 2021)

No, Boží mlyn spravodlivo zamlel a Pán spravodlivo povolal na osobný súd včera Milana Ftáčnika. A ako to súvisí s fenoménom moderného otroctva v EÚ, nielen vo Veľkej Británii ?!

Nuž, bol to práve Milan Ftáčnik, ktorý inicioval a vypracoval Zákon o verejnej službe zamestnancov školstva, ktorý platí kontinuálne DODNES už pomaly dvadsaťročie !!! A dve desaťročia BUDE AJ DOBA OTROCKÉHO UJARMENIA SLOVENSKÝCH ŽIEN-UČITELIEK trvajúca dodnes !!! Nehynúca H A N B A - exministrovi školstva SR - Krasorečníkovi Milanovi Ftáčnikovi. Aj včera mu eštebák M. Zelina v nekrológu ďakoval v RTVS za iniciáciu a prijatie Zákona o verejnej službe učiteľov regionálneho školstva - asi 100tisícovej armády zamestnankýň MŠ, ZŠ a SŠ v novodobých dejinách SR.

100.000 žien ako moderných otrokýň v školskom systéme porevolučného Slovenska, už ako člena NATO i EÚ. Tak toto sa mohlo bez povšimnutia občianskej pospolitosti podariť iba dvojici špičkových manipulátorov s verejnou mienkou - kryptokomunistovi a krasorečníkovi M.-Ftáčnikovi@ agentovi ŠtB-psychológovi - M. Zelinovi. Podarilo sa im to DOKONALE. Otrokársky -Zákon o verejnej službe zamestnancov regionálneho školstva platí DODNES !!!! Logicky, že aj otrokárska služba učiteliek. A v čase pandémie korony ich denná služba školopovinným deťom ( výučba naživo, výučba prostriedkami IKT, plus prípravy na obe formy výučby denne - to je rovnako ako v dokumente z Británie - práca MODERNÉHO OTROKA okolo 15-tich hodín denne vrátane soboty; za ten istý plat - do 75-tich% z priemerného platu univerzitne vysokoškolsky vzdelanej osoby na Slovensku !!! Trojštvrtinový plat. Intenzita vykorisťovania moderných otrokýň v univerzitným vysokoškolským vzdelaním nemá obdoby v EÚ!!!

 Diskriminácia a útlak ako základné prostriedky otvoreného N Á S I L I A páchaného každodenne na našich ženách-učiteľkách s univerzitným vysokoškolským vzdelaním. Priatelia, toto už nie je satira dobráka Janka Jesenského. Je to ĎALEKO za hranicami Kocúrkova. To je pravé moderné otrokárstvo na NAŠICH SLOVENSKÝCH ženách-učiteľkách na našom už razom - nie krásnom, ale ODPORNOM SLOVENSKU !!!

Priatelia Slováci:

1/ Dodnes registrujeme stotisícovú armádu zotročených žien učiteliek a zamestnankýň REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA V SR pracujúcich každodenne v materských, základných a stredných školách a v školských zariadeniach práve a len a len -Zákonom o verejnej službe zamestnancov regionálneho školstva na Slovensku; preto je logicky nutné tento vysoko diskriminačný zákon pružne zrušiť a nahradiť ho predtým platným (do roku 2002/03!) Zákonom a Š T Á T N E J službe zamestnancov regionálneho školstva v SR; To je moje riešenie ťaživej otrokárskej a diskriminačnej školskej politiky realizovanej dvojicou marxistických pedagógov a prívržencov SOCIALISTICKÉHO MODELU našej školskej sústavy - M.Ftáčnik@M.Zelina - paradoxne už 32 rokov po odštartovaní Nežnej - na Slovensku už 16. novembra 1989!;

2 V prípade učiteliek základných a stredných škôl sa v zmysle platného Zákona o pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa na kvalifikovaný výkon učiteľskej profesie vyžaduje - UNIVERZITNÉ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE ! Vykorisťovatelia Ftáčnik@Zelina - v príkrom rozpore s teóriou o sociálnom štáte, ktorú často brali do huby a formálne sa oháňali ideologicky ňou pri každej príležitosti, zapríčinili iniciáciou a prijatím Zákona o verejnej službe zamestnancov školstva vedomú a sofistikovanú likvidáciu nadštandardného statusu pedagóga v zmysle celosvetovo platnej Charty učiteľa. A zároveň sme prišli masovo o veľmi výhodnú PLATOVKU - dovtedy štátnych zamestnancov. Mal som podľa nej do roku 2002/2003 PLAT ako radový učiteľ - rovný platu primára ľubovoľnej štátnej nemocnice či platu vedúceho katedry ľubovoľnej štátnej vysokej školy; To všetko šmahom ruky zmietli do zabudnutia súdruhovia Fáčnik@Zelina a ich nohsledi. A razom ZOTROČILI EKONOMICKY aj stotisícovú armádu žien učiteliek a zamestnankýň nášho slovenského školstva; nič im nebolo sväté; preferovali otvorene DISKRIMINÁCIU UNIVERZITNE VZDELANÝCH MATIEK-UČITELIEK na Slovenku. Trvajúcu dodnes. Fakt faktov: máme 69-74% z platov iných našich univerzitne vzdelaných zamestnancov napr. v profesiách - lekár-lekárka, právnik-právnička, sudca-sudkyňa. prokurátor-prokutátorka, vyšetrovateľ-vyšetrovateľka, armádny dôstojník-dôstojníčka, operátor-operátorka, programátor-programátorka a pod. Ak toto nie je priamy dôkaz praktík MODERNÉHO OTROCTVA, tak potom bzukot muchy ako napr. vo westerne Profesionáli -je uchu lahodiaci spev slávika

Mojím systematickým riešením platovej ujmy zamestnankýň školstva je prinavrátenie ich zárobkov a miezd na úroveň SPRED účinnosti Zákona o verejnej službe zamestnancov regionálneho školstva v SR. Keď jednoznačne mali lekári a pedagógovia ROVNAKÚ MZDOVÚ TABUĽKU - ako pracovníci s univerzitným vysokoškolským vzdelaním v zmysle P L A T N Ý C H PROFESIOGRAMOV vypracovaných a chválených odbornými pracovníkmi Štátneho ústavu pre výskum práce ...SR. Bolo to pred obdobím nástupu širokej sociálnej D I S K R I M I N Á C I E odobrenej dokonca LEGISLATÍVNE - vtedajšími poslancami NR SR skrz celé vtedajšie politické spektrum koaličníkov a opozičníkov. Všetko je presne zdokumentované v archívoch NR SR aj so všetkými HNUSNÍKMI, ktorí to spôsobili. Verím, že ešte aj dnes im možno udeliť MORÁLNE sankcie za tento hrozný čin vykonaný priamo exministrom školstva SR - doc.Milanom FtáčnikomCSc.!!!

Ja ho pracovne nazývam už desaťročie - PARLAMENTNÝ P U Č Milana Ftáčnika voči všetkým zamestnancom regionálneho školstva SR - PROTI vyše 100tisícovej armáde zamestnancov školstva. A to je sila. To je MASOVÁ SPOLOČENSKÁ TRAGÉDIA jednej veľkej skupiny slobodných a svojprávnych občanov SR. Tu bola verejne pošliapaná a je DODNES pošliapavaná CHARTA UČITEĽA, LISTINA ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV a SLOBôD OBČANA. Nehovoriac o občanoch parlamentnej demokracie, kam sa SR pasuje. No realita je úplne iná. Nie sme ešte zďaleka parlamentnou demokraciou a právnym štátom !!!. POKRAČOVAŤ v analýze podlostí Ftáčnika, PRIATELIA?! 

Nebudem. Škoda môjho vzácneho času, dlho pretrvávajúcej občianskej angažovanosti i úsilia o spravodlivosť pre 100.000 armádu našich žien - pracujúcich v školstve. Veď aj tento blog prečíta pár zvedavcov, mávnu rukami a život pôjde ďalej a diametrálne iným smerom !!! Už som si za tie roky zvykol na porážky a neúspechy v tejto existenčnej sociálnej oblasti. A naše slávne sociologičky, často vysokoškolské profesorky, doktorky, doktorky vied - našťastie iba úbohých vysokoškolských pracovísk na Slovensku rozrastajúcich sa ako jedovaté huby po výdatnom daždi. "osobnosti" , musím to vyjadriť s malým písmenom(!) - Radičová, Kusá, Ďarfášová, Bútorova..... ha, ha, ha, ha, hhaaaááááááaaaa.

ICH VLASTNE EGO IM NEDOVOĽUJE BYŤ V TOMTO PRÍPADE CELOŠTÁTNEJ KRIVDY PROSOCIÁLNE ! ČERVENAJTE SA VEĽA VÁŽENÉ ODBORNÍČKY. VEĎ VIETE, ŽE KEBY záležalo napr. odo mňa ako hlavy štátu tituly vám za pasivitu každodennú ODOBERIEME. NEZASLÚŽITE ICH. SPRENEVERILI STE SA aj 100.000 armáde diskriminovaných a systémom zotročených kolegýň ! Úprimná HANBA vám všetkým odborníčkam. Len vysoko ipsocentrickým osobnostiam. Je mi vás ľúto. Veľmi ľúto, pani profesorka I. Radičová...

Inu -muži sú muži! Tí schválili voči ženám "iba" zotročujúcu legislatívu v NR SR pred dvadsaťročím. A proces verejného týrania, paradoxne vo verejnej službe nehatene prebieha D O D N E S . Do 16. mája 2021. Dokonalá TUPOSŤ - nás - MUŽOV - Slovákov.

Nakadia ti vrchovato na hlavu a ty im ešte v haptáku a hlbokom predklone poďakuješ. Kam sme to, pre Boha dopracovali??? Ako sa práve veľhlasne a VEREJNE ďakuje katanovi a tyranovi našich žien-učiteliek Ftáčnikovi. RIP. Ja by som mu na mieste odvarovej pani prezidentky - Z. Čaputovej ešte navrhol titul Profesor - in memoriam. Primitívom z UK našepkávam, aby mu čím skôr udelili titul docteur honoris causa. Bombaľovi a otrokárovi.

Samozrejme to všetko - za zotročenie a diskrimináciu stotisícovej armády žien angažujúcej sa denne v našom regionálnom - v "malom" školstve !!! A poďakujme znovu svorne holohlavému B.Grolingovi z deštruktívnej SAS za fakt, že z nebohého M. Ftáčnika i z okrúhleho a čerstvého osemdesiatnika, ktorý viac ako polovicu aktívneho života strávil ako bájny -agent 007, - v ŠtB (politickej polície komunistov a KSŠ a KSS!) - Mirona Zelinu.

Inu- hovorí sa: Zlá zelina nevyhynie!!! No, máme tu my krsťania aj funkčný - Boží mlyn, o ktorom trefne spieva DEsmond a kull spevák Kuli. Tragikomédia školstva na pokračovanie. Akurát, že REÁLNE A AJ DNES -už skoto dvadsaťročie (!) - jej rukojemníkmi sú státisíce žiakov a študentov a milióny ich rodičov a starých rodičov u nás na Slovensku. Ako dojímavo spieva a pripomína Alla Pugačeva: " Milióny milióny, milióny malych ruk !....."

Alla Pugačeva
Alla Pugačeva (zdroj: Iv0)

A vy, Jaroslav Mäsiar-Rezník a vaša polointeligentná kohorta redaktorov a žurnalistov verejnoprávnej inštitúcie RTVS - IDETE VEREJNE KYDAŤ HNOJ A -striekať hnojovicu na Veľkú Britániu.??? Na jej systém pracovných príležitostí pre domácich i cudzincov ? To vám vypláca dividendy a bonusy sám služobník Lucifera a člen KGB -Vl. Putin ?! V rámci myšlienok o všeslovanskej vzájomnosti ? Dosť bolo falošných ilúzií. Pravda zvíťazí !!! Sopľoš a politický greenhorn - B. Grohling. Rozumiete ?! Musíme definitívne poslať na smetisko dejín komunizmus a socializmus s ideológiou MARXIZMU-LENINIZMU a sofistikovane a systematicky používaného násilia voči politickým oponentom!!! Vrátane metód a prostriedkov potupnej:

1! sociálnej POPRAVY vybraného občana či tímu resp masovej skupiny občanov ako sú učiteľky regioškolstva;

2/ definitívnej spoločenskej SMRTI vyššie uvedených pripomínajúcej upaľovanie kacírov a bosoriek;

Tak to sme to dopracovali v parlamentnej demokracii na vysoko ZDEFORMOVANÝ slovenský spôsob?!

ProsocMan Ivan OlejárPhVKI.; Prešov 15. mája 2021;

Skryť Zatvoriť reklamu