Verejnoprávne médium RTVS šíri N A Ď A L E J HOAXY o očkovaní vakcínou AstraZeneca

Písmo: A- | A+

Spolu s renomovaným serverom SME.sk. A to už je poriadna mediálna sila paľby na našich spoluobčanov na Slovensku. Tvrdím v blogu ja-všetečný chrobák Truhlík, najnovšie od 30. apríla 2021 - PhVk. Ivan Olejár, bytom Prešov, Kúpeľná1

Dôkaz je super primitívny a triviálny. Tu je zbrusu:

Prvou riadne zdokumentovanou a verejnosti PRAVDIVO INTERPRETOVANOU INFORMÁCIOU o očkovaní vakcínou AstraZeneca so smrteľnými dôsledkami v SR- prinesenou dvojicou kruto a nespravodlivo sankcionovaných - paní redaktoriek ako STREDOVEKÝM I N K V I Z I Č N Ý M skrivodlivým súdom reprezentovaným práve ŠÚKL SR - je predsa 40-ročná obeť hodná blahorečnenia. Rovná obetiam vrážd mladých ľudí - Martinky Kušnírovej a novinára Janka Kuciaka. Je ňou gymnaziálna profesorka a naša kolegyňa - učiteľka jazyka anglického - Antónia XY. Rodičia si trvale neprajú uvádzať na sieťach priezvisko obete - svojej mladej dcérky. No commend. Vysielate HOAXY, priatelia. No. občanov SR nevybodujete a trvalo nezmanipulujete! Podľa pesničkára a básnika Karla Kryla - " ... Táhnete radej s dedkama chrápat.!.." Text je zo záveru ikonického hitu Karla Kryla s priliehavým názvom "Správa z tisku" -pre šírený HOAX pracovníkmi RTVS a serveru SME.sk odo dňa 7. mája 2021. Vrhá zlé svetlo na 76. výročie ukončenia II. svetovej vojny na území Matičky Európy. Utvrdzuje nás v presvedčení, že mediálne násilné a krvaé a zdravie ohrozujúce zápasy POKRAČUJÚ i v SR !!! V pozadí sú ako vždy P O L I T I C I a "odborníci" naj inštitúcii v SR. Zodpovedných mierou vrchovatou za priebeh pandémie KOVIDu-19 na celom území SR. So včetkými dôsledkami. Vrátane šírenia objektívnych a pravdivých dät a informácií o nej. A tu pochybilo v prvom rade ŠUKL a následne liberálka a voľnomyšlienkárka - Zuza Čaputová. V tomto prípade - prezidentka a vedúca osobnosť ŠUKL. Obe musia pykať za šírenie hrubých hoaxov na verejnosti. V prípade RTVS aj v štátnom VEREJNOPRÁVNOM médiu. Čo je jednojednoznačne - kategória HRUBÉHO Nátlaku a zrna pošliapavania základných ľudských práv a práva na šírenie pravdivých dát a info v mediálnom priestore INTERNETU A DOSTUPNÝCH DIGITÁLNYCH SOCIÁLNYCH SIETÍ NA SLOVENSKU i v elektronických a printových existujúcich médiách. Vrátane serióznych a praxou overených info SERVEROV typu SME.sk. Vlajkovej lodi našich mediálnych digitálnych elektronických serverov I. triedy.

Pomýlených dokonalé a vysoko násilne a manipulatívne hlavou štátu SR i výrokmi vedúcej a najzodpovednejšej PRACOVNÍČY ŠTÁTNEJ INŠTITÚCIE ŠUKL - ŠTÁTNEHO ÚSTAVU KONTROLY L I E K O V a liečiv na území samostatnej SR. Je to navyše zločin na úrovni vojnového zločinu, keďže je páchaný na pokračovanie počas zatiaľ najagresívnejšej - II. vlny pandémie šírenia sa korony a KOVIDU-19 po Slovensku. To si riadne uvedomme. Predsa za vojnový zločin boli nekompromisne odsúdení pred 31 rokmi na smrť zastrelením - manželia a diktátori v Rumunsku - Nikolay a tereza Caucescu. RIP. obom popraveným manželom. Hrdinsky, z vnútorného presvedčenia a v pokore i dôstojnosti - príkladne príjnajúcim smrť zo strany popravčej čaty súdu. Nakoniec umreli ako martýri Rumunska. Ako morálni víťazi. A svet vtedy plakal. Vycítil, že revoluťné sily postupujú BRUTÁLNE a AGRESÍVNE. Typicky NEOLIBERÁLNE a kruto. Liberáli sa však vyznašujú absenciou akejkoľvej EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE. Dôkaz ihneĎ.

Soplľavý minister školstva a plagiátor - občan liberál B. Grohling sa nezúčastnil naktu pohrebu Antónie. Dodnes pedagogickej obci učiteľov Slovenska vôbec, ale vôbec neprejavil ani štipku ÚČASTI. Ten človek nám dlží už od 27. marca 2017 okamčité odstúpenei z funkcie ministra. Kolaborantka občianka ZUZa Čaputová vo funkcii prezidentky SR sa nerozpakovala najprv FARIZEJSKY prijať demisiu B. Grohlinga a potom ho bez akýchkoľvek morálnych zábran a výhrad znovu menovať do ministerskej funkcie. Podobne aj podvodníčku - ministerku S P R A V O D L KI V O SD GT I - JUDr. Máriu Kolíkovú za ZA ĽUDÍ. Paradoxy so znakmi smrteľnej tragédie politikov a psúčasnej politiky v SR v ére tzv. Z M E N Y po parlamentných voľbách 2020 na Slovensku. Hanwebnosť roku 2021 číslo jeden. My Antóniu rozhodne spravodlivo POMSTÍME a musí sa jej dostAť MORáLNEJ SATISFAKCIE V PLNOM ROZSAHU ETE DNES. kE´D Sú FARIZEJI PRI VýNOSNýCH žľABOCH A VYSOKýCH POLITICKýCH I ODBORNýCH FUNKCIáCH SPLATMI DESIATOK MINIMáLNYCH MIEZD BEžNýCH OBčANOV CUDOBNEJ, noHRDEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V duchu jej hymny - "Nad tatrou sa blýska, hromy divo bijú !!! &-udrú aj menovaných, ešte stále mocných a vplyvných občanov. Verte mi.

Som totiž - PHVK. Ivan Olejár - v službe nám chudobným a biednym. Prvý prosociálny hybridný virtuálny križiak a súčasť Internetovej krížovej výpravy za definitívne pozdvihnutie Kríža Sv. na piedestál Trónu kríža v Kristovom Božom Kráľovstve už tu na Zemi. Tu i teraz: Amen.

Ide o BOJ LEN A LEN JEJ OBYVATEĽOV s nerovným nepriateľom - triliónovou armádou silných a dobre vybavených neviditeľných do 30 nano metrových KOVIDových vírusov a ich ešte nebezpečnejších a agresívnejších mutácií. Ktorých obeťou je aj nespochybniteľne naša a nami, ľadovou Cirkvou - B L A H O S L A V E N Á sestra A N T Ó N I A . RIP. Tonka. Tebe i najbližším. Osobitne Tvojmu statočnému oteckovi. Hrdo ako rytier postaviacemu sa Luciferovmu vernému služobníkovi - liberálovi za SAS - Branislavovi Grohlingov a jeho kohorte padlých anjelov a zosobnostne ZDEFORMOVANÝH ľudí a najbližších spolupracovnékov a radcov súčasného ministra školstva SR. Na čele s kryptokomunistom a verjne známym s špičkovým spoluporacovníkom a agentom politickej polície - všemocnej a dodnes aktívnej ŠtB s krycím menom Pedagóg resp. iným - MIRON. Známych profesorom psychológie a exdekanom pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne už bdoslovne GLORIFIKOVANOU - veľmi NEZODPOVEDNOU redaktorkou vajatujúceho RTVS na čele s Jaroslavom Mäsierom-Rezníkom - súdružkou redaktorkou M A* R T O U J A N 4 NK Á R O V O U !!! Otvorenou kolaborantkou s kryptokomunistami a spolupracovníkmi ŠtB na Slovensku. Pôsobiacími kontra produktívne a proti pozitívnym spoločenským zmenám aj po parlamentných voľbách 2020: Verejné hanba jej projektu stretnutí vysielaných v sobotu večer o 20.00hod. Toto jej angažmán po boku eštebákov a za obnovenie ich vplyvu v súčasnom Slovensku musí urýchlene a raz a navždy skončiť. v našich verejnoprávnych médiách.

dodnes vysoko aktívny agent ŠtB s krycími menami buď - Pedagóg alebo Miron na poli  trvalej DEŠTRUKCIE A ROZVRACANIA  a definitívnej reformy slovenského školského systému. ex dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a radca liberála za SAS -B.Grohlinga
dodnes vysoko aktívny agent ŠtB s krycími menami buď - Pedagóg alebo Miron na poli trvalej DEŠTRUKCIE A ROZVRACANIA a definitívnej reformy slovenského školského systému. ex dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a radca liberála za SAS -B.Grohlinga (zdroj: PHVK. Ivan Olejár; súkromný archív UJL Univerzity Janka Langoša. máj 2021)

.Navždy zostávaš v našich srdciach ako príklad dokonalej slžby Ježišovým maličkým. Za ktorý nám aj dnes 7. mája 2021 mávaš z pozície spasenej osobnosti Jeťišom Kristom z nebíčka. Tonka naša mocná orodovníčka pri nohách SEdembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. Amen.

Platia vám VÝROBCOVIA VAKCÍN  dobre -  ZA TIETO CYNICKÉ VYJADRENIA?
Platia vám VÝROBCOVIA VAKCÍN dobre - ZA TIETO CYNICKÉ VYJADRENIA? (zdroj: Ivan Olejár; sobota 13.3.2021)

Váš čas sa práve naplnil - RTVS. Nie spravodlivého, no v tejto veci omylného serveru - SME.sk. Vďaka nenaplneným ambíciám redaktora , ktorý dnes zverejnil hrubý hoax ohľadom obetí očkovania AstrouZenecou na Slovensku. Pochopiteľne, že budem diskrétny a nemenujem mladíka. Mýliť sa, je ľudské. Nech zavládne TOLERANCIA. Pozor ! Rozhodne nie T O L E R A N C I A ako slovenská slobodomurárska lóža, ktorej časť členov sedí dodnes v NR_SR. A bohužiaľ, ktorej členom je aj šéfino Špeciálneho súdu SR. Nepoviem ktorý. Či z predošlých... Ale som vás domotal, priatelia. No, pravda sa odhalí donaha a v pravý čas. Trpezlivo čakajte. Ako sme kedysi za mladi žartovali: ČSAD - "Čakajte somári! Autobus dôjde! - skratkou vyjadrené - ČSAD. Teraz vážne:

Vyjadrenie otca kolegyne Antonie k úmrtiu dcérky
Vyjadrenie otca kolegyne Antonie k úmrtiu dcérky (zdroj: Ivan Olejár; 13.3.2021)

Rozhlasáci - : Padnete ako posledná inštancia v službách triády poskokov komunizmu a boľševizmu, už po prvej víťaznej etape Nežnej1989; : -eštebáka s krycím menom Doktor - Vl.Mečiara-Močiara, mladého komunistu-zväzáka SZM- Mikiho Dzurindu a kryptokomunistu a trockistu- Robertka Fica. Ženy tešte sa . Róbertko je vám naponúdzi. Ako pionier: Vždy pripravený ! Tak do toho, mladice.

Presvedčenie otca o príčine smrti dcérky Antonie
Presvedčenie otca o príčine smrti dcérky Antonie (zdroj: Ivan Olejár; 13.3.2021)

Záver: Keďže je to inštitúcia ŠÚKL, ktorá zavádzajúco klame občanov SR, že je to iba PRVÝ PRÍPAD úmrtia AstraZenecou v SR, žiadame okamžite začať objektívne vyšetrovanie jeho predsedníčky a neoddôvodnenej chránenkyne prezidentky SR (!) a súčasným postavením už iba ako občianky- uhárky z vedenia ŠUKL - pred riadny a spravodlivý súd. Urýchlene konajte, v prospech nás - občanov SR, v mene ktorých toto vážne podozrenie blogujem !

Zároveň žiadame občianku Z.Čaputovú, ktorá definitívne týmto aktom vyjadrenia verejnej podpory luhárke zo ŠUKL - stratila našu občiansku dôveru a podporu, aby okamžite opustila D O B R O V O Ľ N E funkciu prvého občana SR. Úplne vážne. A prezidentskú funkciu prevzal jej protikandidát v prezidentských voľbách - pokojným, no rozhodným a diplomatickým a mierovým spôsobom - a zaslúžene - pán Maroš ŠEFČOVIČ. Táto liberálka musí skončiť v prezidentskej funkcii na Slovensku za verejnú PODPORU LUHÁROV vo vysokých štátnych funkciách. Takým je aj post vedúcej ŠÚKL v SR. Nehovoriac o poškodení dobrého mena a cti dvoch spoľahlivých žurnalistiek RTVS. Prezident/tka SR je neustále MORÁLNOU AUTORITOU.

Pred odchodom z prezidentského postu SA Z. ČAPUTOVÁ - IM MUSÍ -VEREJNE OSPRAVEDLNIŤ. ČO POKLADÁME ZA TO NAJMENEJ Z JEJ STRANY. I ZO STRANY UPLATŇOVANIA PRINCÍPOV a ZÁSAD ELEMENTÁRNEJ MRAVNOSTI A MORÁLKY. Ktorou sa verejne ošíva, pričom ich sama nerešpektuje v praxi výkonu funkcie prezidentky SR. Presne ako donedávna podpredseda NR SR - občan Juraj Šeliga. No ten mal napokon toľko občianskej statočnosti, že sa občanom za hanebný čin spáchaný v predmetnej veci verejne opakovane ospravedlnil a odstúpil z najvyššej funkcie NR SR po predsedovi NR SR -Borisovi Kollárovi. Padni, komu padni! Z. Čaputová NECH - nie je žiadnou výnimkou. Práve naopak !!!

Momentálne je už je horšia a škodlivejšia pre našu krehkú parlamentnú demokraciu v SR ako šľachtičná Ursula Von Der Leyen. Varujem Vás spoluobčania pred jej ďalším zhubným pôsobením na nás, občanov SR. Na verejnú mienku. Dosť bolo pretvárky a šarapatenia obidvoch dám: predsedníčky ŠÚKL i prvej dámy v prezidentskom paláci.. 

I liberálka ako repa, skrývajúcej sa hanebne pod štítom nemeckej CDÚ. Farizejsky a vysoko sofistikovane. No, prekukli sme skutočnú politiku oboch dám vo vysokých funkciách. Aj doposiaľ úspešné nebezpečné intrigy liberálky Zuzany Čaputovej . Liberálky telom, duchom i dušou. Hoci ona ako presvedčená AGNOSTIČKA pojem duša či svedomie NEUZNÁVA. Amen. Nemôže ďalej do vnútra i navonok reprezentovať názory a presvedčenie TROCH ŠTVRTÍN OBČANOV SR - nás KRESŤANOV.

Dosť bolo PREZIDENTOV-EXKOMUNISTOV (M.Kováč, R. Schuster, I. Gašparovič, SLNIEĆKÁROV a manipulantov s lukratívnymi pozemkami pod Tatrami - A. KISKA... Aj momentálne Prezidentov-ATEISTOvV a dokonca AGNOSTIKOV liberalizmu (Z.Čaputová ) - pri moci a vláde v samostatnej SR !!!

PhVk. Ivan Olejár - prosociálny hybridný virtuálny križiak Internetovej armády Sv.Kríža -Veliteľa J. Krista;

Skryť Zatvoriť reklamu