Výročia našich mladých mučeníkov. Bdejme ! Komunisti sa moci dobrovoľne -nevzdajú nikdy!

Písmo: A- | A+

Pripomíname si tretie výročie objednanej popravy Jána a Martinky! Aj tria mladých popravencov komunistami v r.1951 - mladých bojovníkov Púčika, Tunegu a Tesára - aktivistov občianského antikomunistického odboja Biela légia v ČSSR!

O mladých obetiach nájomného vraha Marčeka @ comp. sa vie a popísalo veľa. Hoci pôvodní objednávatelia zločinu sú spochybnení a oslobodení justíciou Slovenska. A čo Biela légia a jej občianski aktivisti ? Tu si vraždu u justície v monster procese objednala vládnuca politická strana - Komunistická strana Československa . KSČ - na zastrašenie vlastných občanov s iným politickým a prokresťanským svetonázorom, presvedčením a životnou filozofiou a praktickou cestou !!!

Organizácia Biela légia predstavovala koncom 40. a začiatkom 50. rokov skutočnú antikomunistickú a kresťanskú odbojovú organizáciu, ktorá, na rozdiel od rôznych bývalých komunistov a disidentov v 70. rokoch, reálne bojovala proti komunizmu a za kresťanskú spoločnosť. Dôkazom tejto skutočnosti je aj historický fakt, že vtedajší šéf komunistov Trenčianskej komunistickej organizácie - ALEXANDER DUBČEK (hádam najväčší symbol a osobnosť reformných komunistov a disidentov 70-rokov) -vtedajší naj komunistický potentát kraja sa od žiadosti troch mladých odsúdencov - Tunegu, Púčika a Tesára - DIŠTANCOVAL. Kapitulantsky, alibisticky i egoisticky sa vyjadril, že on v tejto veci nemôže nič spraviť a pomôcť. Aj to sú kapitulantské a kolaborantské rozmery Dubčekovej osobnosti. Ani u vtedajšieho prezidenta a alkoholika i vodcu KSČ Klementa Gottwalda so žiadosťami o milosť nepochodili. A vo februári roku 1951 (24.) boli ako nepriatelia socializmu a komunizmu fyzicky zlikvidovaní komunistickým režimom ako významní triedni nepriatelia. Ich poprava sa stala beštiálnou súčasťou, po ich skántrení, tretieho výročia osláv Víťazného februára pracujúceho ľudu z 25. februára 1948! Teda, popravili ich symbolicky - v predvečer osláv Víťazného februára ! Ako satanisti, či kati Islamského štátu, v rámci krvavého teroristického a ideologického boja za socializmus a komunizmus aj na Slovensku ! S velhasnou podprou vtedajších prosocialistických médií. Prebiehal totiž neľútostný ideologický boj v ČSSR. Komunisti popravami triednych nepriateľov a násilne popravení -zradcov ich násilného režimu dokumentovali svoju silu a prevahu a zastrašovali červeným terorom občanov socialistického štátu ! To boli vymoženost socializmu - i násilných popráv občanov - vážení spoluobčania. Pred siedmimi desaťročiami aj neskôr. Príkladom účelových popráv súčasnosti - sú násilne popravení snúbenci - Ján a Martinka.

A Fico tu otvorene deklaruje poslednú päťročnicu na snemoch &SMERu-SD - budovanie socializmu s ľudskou tvárou - sedemdesiat rokov po týchto zhvrhlostiach komunistov a ich socialistického spoločenského zriadenia : NIKDY VIAC ČERVENÝ TEROR SÚDRUHOV NA SLOVENSKU ! Nestojíme ani o ich socializmus s ľudskou tvárou ako politického odkazu reformného komunistu a neskôr do plášťa sociálnej demokracie zaodetého Alexandra Dubčeka! Bdejme (!), vážení spoluobčania. Neukojená túžba po moci a riadení štátu je pre pravoverných komunistov a ich pohrobkov sociálnych demokratov-trockisticky orientovaných (nie všetkých!) ako je SMER-SD vodcu a šéfina R. Fica - CHARAKTERISTICKÁ a PRÍZNAČNÁ !!!!! Preto aj teraz otvorene demontujú a atakujú povolebné očistné procesy v súdnictve a prokuratúre. HLAS je iný. Napriek spoločným koreňom so SMERom. HLAS sa formuje od svojho vzniku na obraz klasickej sociálno-demokratickej strany západného typu, akú na politickej scéne Slovenska potrebujeme. Verím, že sa nemýlim!

Biela légia teda predstavovala po II. svetovej vojne centrum protikomunistického odboja. Interpretácia jej činnosti a ideových základov dnes často naráža na problém politickej korektnosti a liberálneho pokrytectva. Na jednej strane už nemôžu bývalí komunisti s ľudskou tvárou zatajiť existenciu tohto reálneho odboja a tváriť sa, že straníci z roku 1968 boli jedinými, a tými pravými bojovníkmi proti tzv. totalite. Na druhej strane však nemôžu priznať, že to oni – komunisti z 50. rokov (neskôr po roku 1968 vyhodení z KSČ), resp. ich komunistickí rodičia a prarodičia súčasnej nomenklatúry (po novom establishmentu), majú na svedomí popravy a represálie proti kresťanskému odboju a aj proti kresťanstvu ako takému v celej povojnovej histórii Československa.. A teda, že odboj Bielej légie bol vlastne zameraný proti nim – aj súčasným liberálom, dedičom socialistickej utópie (napr. budovania socializmu s ľudskou tvárou SMERom-SD!), potomkom komunistov a trockisticky orientovaných sociálnych demokratov, združených na Slovensku v politickej strane SMER-SD i v Komunistickej strane Slovenska, ktorá už tiež bola po Nežnej parlamentnou stranou !!!. Podobne revanšisticky orientovaná strana je Úsvit, SNS, HZD, predtým HZDS, Združenie robotníkov Slovenska a iné. POZOR !!!

Preto sa namiesto o boji proti komunizmu, vtedy i dnes, častejšie hovorí o boji za demokraciu, čo ostro kontrastuje s iným sviatkom v kalendári, v ktorom sa otvorene bojuje „proti fašizmu“ (SNP). Prijateľnosť ľavicových ideológii je posilňovaná centrálne z EÚ, ktorej predstavitelia majú za sebou pestrú trockistickú, neomarxistickú či maoistickú minulosť. Na to nezabúdajme...

Ruka v ruke s bývalými komunistami a zväzákmi SZM (Dzurinda, I. Mikloš, Figeľ, Majirský a iní!) kráčajú rôzni mladí kresťanskí liberáli, ktorí používajú mená členov Bielej légie, či sa hlásia k ich odkazu, ale zároveň šíria idey, s ktorými by sa členovia légie určite nestotožnili. Aj preto, dvojnásobne bdejme !

Základným cieľom aktivistov Bielej légie bol dôsledný boj proti ateistickému komunizmu a za kresťanskú spoločnosť. P R O S O C I Á L N U ! Preto vedeli nezištne obetovať tejto oddanej službe bratom a sestrám príkladne aj to najcennejšie - tri mladé životy. Boli popravení vo veku 26; 29 a nedožitých 30 rokov. Ako TRIO opravdivých a nefalšovaných slovenských mučeníkov ! Sme svedkami, 70 rokov po ich kresťanskej obete ako v časoch prenasledovania prvých kresťanov vo svete a vo veku mladšom ako náš Majster - Ježiš Kristus (33), trápneho a účelového utajovania ideovej formácie mladých príslušníkov Bielej légie. (Názov odvodený od ruských bielogvardejcov bojujúcich proti boľševikom a trockistom v revolučnom Rusku práve pred storočím !!!). Faktu, že sa účelovo prehliada aj historikmi ich boj, odboj socializmu a obeta aj 30 rokov po Nežnej revolúcii 1989 !!! Väčšina z nich totiž vyrástla na ideách samostatného Slovenska a katolíckej Cirkvi. Neboli to teda v prvom rade bojovníci za demokraciu. Ale za prosociálnosť a DEOKRACIU (Bohovládu, nie teokraciu !) a (Božie Kráľovstvo už tu na Zemi - tu a teraz!) !!! Takáto pravdivá interpretácia členov Bielej Légie však nevonia našim mladým liberálom aj iným občianskym aktivistom tzv. a činnosť légie podľa nich má nádych klérofašizmu a ľudáctva, a preto tieto veci radšej ani nespomínajú. A všemožne biľagizujú akékoľvej prejavy príslušnosti k ľudovým stranám a hnutiam na súčasnom Slovensku. Automaticky ich naši politic i pránici a tiež odborníci na všetko politické - fašizizujú, bez rozdielu programu! Napr. zoskupenie - Vlasť - Št. Harabina.

Ďalší autentický text v úvodzovkách je citácia od pána Branislava Michalka z 24.2.2020, spred roka:

"Pozrime sa bližšie na činnosť, názory a ideovú podstatu tohto najväčšieho povojnového antikomunistického hnutia na Slovensku.

Hnutie sa inšpirovalo názvom, ktorý nosil pravicový odpor proti boľševizmu v Rusku. Bielogvardejci (Biela garda bol aj pôvodný názov Bielej légie) boli príslušníci bojových protikomunistických jednotiek monarchistického alebo radikálne pravicového charakteru, odmietajúce ľavicové ideológie a aj liberalizmus, ktorý podľa ich názoru tieto ideológie umožnil a inšpiroval.

Slovenská Biela légia bola inšpirovaná katolíckym nacionalizmom a kresťansko-sociálnym hnutím v takej podobe, v akej sa rozvíjal na území Slovenska približne od vzniku Ľudovej strany v Uhorsku a vydaní encyklík pápeža Leva XIII. Rerum novarum (o sociálnej otázke), Libertas praestantissimum (proti liberalizmu) a Humanum genus (proti slobodomurárom). K jeho ideovým predstaviteľom a vzorom môžeme priradiť pestrú zmes osobností - od Otokara Prochaszku, Andreja Hlinku, grófa Zichiho, až po viedenského starostu Karla Luegera, rakúskeho kancelára Engelberta Dolfussa, biskupa von Kettelera, René de la Tour du Pina, Frederica Le Playa a ďalších.

KTO (ČO) to bola vlastne Biela légia?

Pod týmto názvom môžeme rozlíšiť viaceré varianty jedného projektu. Bol to:

– protikomunistický vysielač vysielajúci z Rakúska a vedený Jozefom Vicenom (predchodca vysielania Slobodnej Európy!);

– organizácie vznikajúce na Slovensku a inšpirované alebo riadené prostredníctvom vysielača Biela légia, snažiace sa šíriť protikomunistické myšlienky v rámci svojpomoci a vo voľných organizačných štruktúrach;

– polovojenské organizácie inšpirované Bielou légiou, kooperujúce so západnými tajnými službami a snažiace sa vybudovať pevnú štruktúru odboja a spravodajskú službu;

– polovojenské organizácie plánujúce ozbrojený odpor, inšpirované vysielaním Bielej légie, ale nezávislé na jej zámeroch a kontaktoch;

– polovojenské organizácie plánujúce ozbrojený militantný odpor proti komunistickému režimu, neinšpirované Bielou légiou, ale pri súdnych procesoch k nej priradené pracovníkmi ŠtB a štátnou súdnou mocou.

Napriek organizačnej nejednotnosti môžeme hovoriť o jednote ideovej a jednote cieľov. Cieľom boja Bielej légie bolo:

– odstránenie komunistického režimu;

– obnova samostatného Slovenska;

– obnovenie kresťanskej spoločnosti.

To sú ciele, ktoré bývajú v liberálnych kruhoch spájané skôr s tzv. ľudáctvom než s túžbou po liberálnej demokracii. Preto je zavádzajúce prezentovať členov Bielej légie ako bojovníkov za liberálnu demokraciu."

Toľko zo super článku pána B. Michalku, ktorý značne rozšíril môj historický obzor. Aj preto som si dovolil netradične dlhú citáciu. Poučnú. To sotva nájdete v štandardnej učebnici dejepisu!

Takže, buďme hrdí na našich heroických a mladých kresťansky presvedčivých mučeníkov. Nech sa stanú osobnostnými vzormi pevného a morálne odolného charakteru ako blahoslavená Anka Kolesárová.Vzormi prosociálnych osobností mládeže ! Ako životom skôr vyformované i zrelé a prosociálne orientované osobnosti mladých Sloveniek a Slovákov. Výročia smrti - POPRAVAMI NÁSILNÍKMI I NÁSILNÝM SOCIALISTICKÝM A KOMUNISTICKÝM REŽIMOM - ktorých TRETIE AJ SEDEMDESIATE VÝROČIE SI PRÁVE V TÝCHTO DŇOCH PIETNE PRIPOMÍNAME. Česť Vašej svetlej pamiatke. RIP, príbuzným a priateľom. Nezabúdajme, spoluobčania ! Nepriatelia a revanšisti nikdy nespia.... Žiadna pandémia neuberie na intenzite ich boja plného nenávisti, revanšu a násilia!

občiansky aktivista a prosociálny poradca občanom - Ivan Olejár, Prešov, 21. februára, 2021

Skryť Zatvoriť reklamu