Záchrana a zvrat pandénie v SR - Pánom? Biblicky, sa našiel aspoň jeden spravodlivý !

Písmo: A- | A+

Pokračujeme voľne v analýze stavu pandémie ochorenia KOVIDu-19 vo svete i na Slovensku. My, veriaci občania, využívame aj základné a históriou potvrdené účinné a často používané nadprirodzené prostriedky. Hlavným je aj MODLITBA !

A z Biblie vieme, ako sa dal všemohúci Boh uprosiť pred potrestaním starobylého mesta, ak sa v ňom nájde - nakoniec, aspoň práve J E D E N S P R A V O D L I V Ý !!! To je moja reakcia na dnešné rozhodnutie poslanca NR SR Miroslava Kollára.

Veď na to, ako sme ako svetoví premianti zvládania a eliminácie pandémie KOVIDu-19 vo fáze I. vlny sa postupne P R E P A D A L I v celosvetových štatistikách renomovaných svetových pracovísk a univerzít (napr. *Johna Hopklinsa) v druhej vlne a práve dosiahli opačné prvenstvo na svete - V POČTE MŔTVYCH ZA TÝŽDEŇ NA JEDEN MILIÓN OBYVATEĽOV KRAJINY či ŠTÁTU - musí nutne existovať reálne rozhodujúca príčina či komplex negatívnych príčin, faktorov a činiteľov !!! Nie výlučne, Božia vôľa.

Avšak, veľký pozor priatelia na polopravdy až hoaxy NAŠICH RENOMOVANÝCH MÉDIÍ, ktoré nedokážu validne, rigorózne a objektívne pravdivo - ani len interpretovať vedecké poznatky interpretované v grafickej podobe renomovanými svetovými odborníkmi a vedcami. Asi vtedy neboli v škole, ak sa preberala interpretácia diagramov, ktoré sú objektívne náročnejšie ako jednoduché grafy.

A to je veľmi smutný fakt. Priatelia, veď vy neviete presne, pravdivo a rigorózne INTERPRETOVAŤ DOSIAHNUTÉ VEDECKÉ POZNATKY VEDCOV SVETA: Len masovo potvrdzujeme merania a výsledky, ktoré pravidelne dosahovali naši žiaci a študenti v každoročných MONITOROCH v rámci EÚ či UNESCA. A zaberáte dobre platené miesta HOVORCOV a VEDÚCICH úradov a kancelárií funkcionárov a boosov, hoci veciam nerozumiete zďaleka úplne. Ako vždy, ponúkam okamžitý dôkaz vašich početrných zlyhaní.

Ani prezidentka Čaputová ich neinterpretovala úplne správne a vyrobila polopravdu v priamom prenose ! A tím, skôr oldborníkov ako profesorov, profesoriek a doktorov za ňou STOJACICH - nekorigoval jej výroky pred zídenou novinárskou obcou. Bol to trapas ako oko. Prosím, čítajte teraz pomaly a pozorne text a prezrite aj farebný diagram pod textom. Odteraz:

Totiž, vôbec nemusí byť pravdou to,čo tvrdila. Citujem: "Slovensko je na prvom mieste v počte mŕtvych na milión obyvateľov !!!!" To určite, chvála Bohu - nie je pravda !!!! My nemôžeme v kritických chvíľach pre obyvateľov -šermovať slovami a pichať polopravdivými výrokmi!

No, INFORMÁCIOU JE, ŽE SR BOLA V ČASE PRIEBEHU FEBRUÁROVÉHO TÝŽDŇA, vrátane dňa 13. februára 2021, teda - SR bola na čele krajín v štatistike: počet mŕtvych za jeden týždeň na milión obyvateľov Slovenska !!! Nič viac. nič menej ! Vtedy sme na čele vystriedali Portugalsko. No, napr. Veľká Británia mala denýí rekord (!) s čislom - vyše osemnásť !!! Asi 18,3, už na prelome januára-februára 2021 ! Dennú ÚMRTNOSŤ, ktorú v - do 13. februára 2021 SLOVENSKO - OD začIatku pandémie v marci 2020 do 13. februára 2021 (!) - NIKDY DOVTEDY nemalo a nezaznamenalo !!!. Iba rovných 18,0 - priatelia. Aké malo denné čísla - 14., 15., 16. a 17. februára 2021- ja NEVIEM. A dupľom neviem - za práve vyhodnocovaný týždeň rovnakým tímom odborníkov z uvedenej univerzity, pretože chýbajú denné hodnoty za ešte iba - BUDÚCE TRI DNI - až do 20. februára 2021 !!! Takže obrovský pozor na vyčerpávajúco PRAVDIVÉ INTERPRETÁCIE DÁT a FAKTOV o priebehu pandémie v podobe diagramov. Tie treba vedieť čítať odborne ako napr. stavebné výkresy.

A tu nastupuje MOJA OSOBNÁ MODLITBA K BOHU : (vychadzajúca STRIKNE z diagramu!):

"Pane daj, aby sa to zvrátilo k lepšiemu a aby naše slovenské čislo úmrtí obyvateľov za týždeň na milión obyvateľov - rovných 18,0 - ĎALEJ NESTÚPALO - až na úroveň odborníkmi a vedcami zaznamenaného -denného maxima obyvateľov Británie (asi - 18,3!)-! Amen. Zariaď, aby sa začalo postupne ZNIŹOVAŤ v ďalších týždňoch našej spoločnej skúšky obyvateľov planéty Zem pandémiou kovidových vírusov a ich mutácií. No, nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane a deje !"

Presne tak musí znieť modlitba Slováka z hľadiska aktuálneho pravdivostného obsahu modlitby vzhľadom na zverejnený diagram vývoja pandémie !!! Tu je diagram k obsahu mojej modlitby:

Pozn. Briti majú fialovú krivku, ktorej vrchol je na hodnote asi 18,3 !!! Francúci mali maximum asi 14,5; rovnakú hodnotu ako USA, ale ešte v prvej vlne pandémie, kým my a Briti v druhej vlne a až v roku 2021, ako pozorujete na diagrame. Pokiaľ, pokiaľ ho naozaj pravdivo interpretovať, nie ledabolo a polopravdivo a nepresne. Potom je veľkou pomôckou pretože, plasticky, hutne a verne zachytáva priebehy I. i II. vlny pandémie od marca 2020 do 13.2.2021. Nič viac, niš menej. A okolo nuly osciluje v súčasnosti okrem Indie aj Nový Zíland a Austrália. To viem, zo spravodajstiev, hoci ich krivky nie sú zobrazené. V čase I. vlny vývoja Kovidu sme aj my oscilovali okolo nuly a dlho aj boli na nule !!!

Preto sa dnes čuduje svet prepadu dlho VEDÚCEHO SLOVENSKA AKO PRÁVE ZVEREJŇÚ senzácie-chtivé mediálne AGENTÚRY planéty ! Bohužiať tak sme to dopracovali. PO hodoch, bolenie brucha. Prepadák.

ŠPECIFICkÝ ZAMERANÝ VÝVOJOVÝ DIAGRAM  Z TÝŽDŇA FEBRUÁRA (kam patril pravdepodobne 13.február 2021) PANDÉMIE KOVIDU 19 VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH SVETA podľa Univerzity Johna Hopkinsa
ŠPECIFICkÝ ZAMERANÝ VÝVOJOVÝ DIAGRAM Z TÝŽDŇA FEBRUÁRA (kam patril pravdepodobne 13.február 2021) PANDÉMIE KOVIDU 19 VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH SVETA podľa Univerzity Johna Hopkinsa (zdroj: vedecký tím pracovníkoiv Univerzity Johna Hopkinsa, 14. február 2021)

PS. Kolárov prestup možno hodnotiť aj diametrálne inak. Ako akt zbabelca, nie spravodlivého. Záleží od uhla pohľadu. Ja jeho rozhodnutie registrujem. Náš Majster nás bude spravodlivo súdiť za všetko.
Občiansky aktivista - RNDr. et PaedDr. ThMgr. PhilBc. Ivan Olejár, Prešov, Kúpeľná 1

Skryť Zatvoriť reklamu