Motivačné nakopnutie

Písmo: A- | A+

Motivačné videá, knihy, články, obrázky a neviem čo všetko sú medzi ľuďmi veľmi populárne. Dávajú určitý impulz nevzdávať to a pustiť sa do toho s ešte väčším odhodlaním. Je to dobrý psychologický ťah. Pokiaľ nebýva zámerne zneužívaný na dosiahnutie cieľov určitých jedincov alebo skupín na nás vplývajúcich.

Teda nakopnime seba samého pre seba samého a nie pre niekoho, kto nám bude hovoriť: Máš na viac, treba pridať, každý je strojcom svojho osudu, sú v tebe ešte rezervy. A pritom sú to ľudia, ktorí profitujú na tvojom kvázi neohraničenom napredovaní, až pokiaľ tá hranica nakoniec príde a tvoju štafetu preberie niekto iný. Ty budeš postavený na druhú koľaj a znovu hľadať silu na opätovné nakopnutie.

Už Kant v rámci kategorického imperatívu morálky odmietal používanie človeka ako prostriedku na dosiahnutie cieľa, pričom rezonoval človeka ako účel každého konania. Už dávno sme spolu utvorenými spoločenskými normami odstránili, resp. mali odstrániť Hobbesov prirodzený stav ľudí ako vzájomných vlkov. No ako sa na to niekedy pozerám, stále asi stále čakáme na tú správnu spoločenskú zmluvu.

Teda stále žijeme v akomsiLockovo – Hobbesovom prirodzenom stave, kde je síce morálka v duchu človečenstva, patričnej odlišnosti od zvierat, no „krvilačne“ ideme za svojimi cieľmi, ktoré sú niekedy až prehnaným predbiehaním konkurencie, závisťou podmieneným seba zlepšovaním, narcizmom ovplyvneným seba prezentovaním. Pritom by stačilo trochu striedmosti a možno by sme sa mohli mať všetci lepšie.

Teda choďme za svojim cieľom. Cestou, na ktorej však nenecháme mŕtvoly, na ktorej budeme môcť kráčať vzpriamene, bez ohýbania chrbta, po ktorej sa budeme môcť aj v pokoji vrátiť, pokiaľ by sme náhodou zblúdili …

Skryť Zatvoriť reklamu