Moderný súd

V súdnej sieni sa rozhostilo ticho. Bol počuť dokonca slabý výdych niekde na poschodí. Všetci ľudia upierali zrak na obžalovaného zločinca. Mal 33 rokov a trochu zanedbaný zovňajšok. Bolo cítiť silné napätie okolo neho. Všeobecne sa vedelo, že je nebezpečný, a teraz to mohla konečne spravodlivosť dokázať.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)
Obrázok blogu

Zástupy ľudí, čakalilen nato. A nielen tie v súdnej sieni a na poschodí,ale aj vonku sa zhlukovali skupinky ľudí, ktorýchpriviedla mediálna publicita.

„Obžalovaný povstaňte!“Ozval sa rozkaz, ktorý konečne prerušil ticho.

V miestnosti nastal šum a ozvalo saniekoľko pokrikov, ktoré mali väzne zosmiešniť. Hneďnato sa žalobca, ktorý mal neprítomný výraztváre, ujal slova. Vyzeral akoby sa ani moc nechcel snažiť,lebo vedel, že vyhrá. Jeho reč, ktorá znela eštepred pár minútami, nebola dokonca taká ohnivá,ako bol jeho štandard, ale aj tak získal ohromnýpotlesk. Nevedel, či má byť spokojný, alebo nie.Osobne mal rád prípady, kedy skoro prehratýprípad, otočí a nakoniec vyhrá. Teraz bolo užskoro jasné, že vyhrá, a tak sa nudil.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

„Predvolávam prvúsvedkyňu.“

Otvorili sa dvere, a do miestnostivstúpila asi sedemdesiatročná babička s milýmvýrazom tváre. Posadila sa na stoličku, a čakala naotázky.

„Môžete nám prosímvás opísať rodinné zázemieobžalovaného?“

„Samozrejme. Bol to vyloženevagabunt. Vôbec si nevážil starších. Už akodieťa sa pokojne rozprával s učiteľmi ako s rovnými.Všetko kritizoval. Veci, na ktorých stojí obyčajnámorálka, sa mu nezdali. Ale ja viem, odkiaľ to pochytil. Odtej svojej matky. Viete, bola to pobehlica. Dokonca aj muža sibrala, až keď bola tehotná, a dokonca, to nebolo ani jeho.Čo môže z takého človeka potom vyrásť? Už vdvanástich utiekol svojim rodičom a stváralnepríčetnosti. Vrcholom všetkého bolo, keď sa akomladý výrastok stretával, s tým, čohoneskôr odsúdili na smrť.“

SkryťVypnúť reklamu

Babička zjavne rozmýšľala nadmenom, keď ju žalobca prerušil.

„Ďakujem môžete odísť.Do záznamu prosím uviesť zločinca Jána K.“

Striedanie svedkov nabralo obrátky.Vypovedalo niekoľko jeho priateľov, keď sa z hornéhoposchodia ozvali dvaja mladíci. Začali väzňovi nadávaťdo židov, ale po pár minútach boli odvedení.

Následne vypovedal obchodník,ktorého obžalovaný poškodil.

„Áno, môžem prehlásiť,že vyvíjal protištátnu činnosť. A nielen to, hlásalprotidemokratické myšlienky. Typický fašista. Hlásalveci, proti súkromnému vlastníctvu. Sámsom počul ako pred budovou, kde pracujem chcel, urobiť revolúciuso znárodnením alebo také niečo.“

SkryťVypnúť reklamu

Z ľavíc sa ozvali výkriky.„Žido-boľševik, fašista.“

Chvíľu sa to tolerovalo, alekeď bol v miestnosti prílišný hluk, tak niekoľkoľudí vyviedli.

„Áno môžem potvrdiť,že vyvíjal protištátnu činnosť. Pod zámienkou,že toto zriadenie je nespravodlivé, poburoval ľudí.“Pokračoval ďalší svedok.

„Áno tvrdím, žepodnecoval neznášanlivosť proti Židovskémuobyvateľstvu. Robil verejné odsúdenia, a rozpútavalnenávisť proti židovskému štátu.“ Právevypovedal, hovorca židovskej náboženskej obce, keď jeho rečznova prerušil krik z davu.

„Rasista, xenofób!“Pojednávanie muselo byť znova prerušené.

Po menšej prestávke, sa slovaujal obhajca.

SkryťVypnúť reklamu

„Chcem podotknúť do zápisu,že obžalovaný je rovnako Žid, a preto obvinenia z rasizmu,sú absolútne scestné.“

„Nad tým môžeme dosťvážne polemizovať. Nikto z jeho rodiny sa nestal obeťouvraždenia počas druhej svetovej vojny. Naviac sme sa mohli dočítať,ako vyzýval na bojkot zbierky, pre obete nacistickéhorežimu.“ Odpovedal hovorca.

Obhájca sa, ale nedal odbiť.

„Chcel by som, ale podotknúť,že obžalovaný protestoval proti spôsobu výberua nevysvetlenému míňaniu niektorých peňazízo zbierky.“

„To je číra lož. Aspoňvidíte ako radikálne sa snaží očierniť celýnárod.“

Za pár minút už hovorcuvystriedal, zamestnanec organizácie na ochranu autorskýchzákonov.

„Chcel by som zdôrazniť, že sčinom, ktorý obžalovaný vykonal, sme sa za mojukariéru stretli iba dvakrát. Vtedy naň ešteneexistoval zákon, lebo si to ľudia nevedeli ani predstaviť,ale teraz už je všetko jasne definované, a tento vinníksa už odhaleniu vyhnúť nemôže.“

„Mohli by ste nám ozrejmiťpresnejšie vašu náplň práce.“ Pokračoval žalobca.

„Samozrejme. Pôvodne smebojovali proti nelegálnemu software, ktorý sa šírilmedzi takzvanými pirátmi. Po konsolidáciíniekoľkých organizácií sme takto zastrešovaliaj majiteľov filmových a hudobných práv.Ktokoľvek počúval pesničku bez povolenia, musel byťsankcionovaný. Po legislatívnych zmenách zaposledných 5 rokov, už, ale zastrešujeme všetkýchvýrobcov, lebo piráti sú veľmi vynachádzaví.Ešte nevieme, ako presne zaistil obžalovaný svoju činnosť,ale môžeme odhadovať, že škody, ktoré spôsobilsa šplhajú k miliardam. Sú to asi dva roky, kedynavštívil Afriku. Jeho spoločníci mali zakúpenépráva na päť chlebov a dve ryby, čo je normálnaosobná spotreba. Následne však začali toto všetko pomalých kúskoch distribuovať po celom okolí.Rozdali tisíce a tisíce kópií chleba arýb, a ešte vo chvíli, keď sme ich zadržali mali prisebe niekoľko plných košov jedla. Vzhľadom na tútoudalosť, prišli najväčší európski producentipotravín asi o 20% ziskov.“

„Ďakujem, poprosím oprestávku.“ Ozval sa žalobca.

Celá miestnosť sa začalavyprázdňovať. Na muža sa zosypala spŕška kritiky.

„Komunista, rasista,fundamentalista..“ Rad slov sa začal rozširovať, až sa zlial dojednej vravy, ktorej nebolo rozumieť.

Pred budovou, už stálo niekoľkomiestnych televízií, ktoré nakrúcalireportáž o mediálne známom zločincovi.

„Chcem oznámiť pravdu o jehohomosexualite. Správa sa k mužom rovnako ako k ženám.“Oznamoval sused obžalovaného. Reportáž pre prvútelevíziu, sa celkom vydarila, pri druhej musel redaktor,komentovať všetko dianie sám.

„Dokončenie celého raduzatknutí, kde sa priznávalo niekoľko finančnýchpodvodníkov, môžeme týmto procesom, považovaťza dokončené. V reportáži, ktorú vámako prvá priniesla naša televízia, ste už mohlisledovať stretnutie obžalovaného s už odsúdenýmFrantiškom Mítnikom, ktorý sa hneď po stretnutí,bol udať na polícií za svoje podvody. Aké novéskutočnosti nám prinesie tento prípad?“

„Stopy vedúce k bandexenofóbnych rasistov môžeme hľadať práve pritomto súdenom človeku. Ja sa len pýtam, koľko ľudíbude musieť ešte trpieť, kvôli vyčíňaniuneonacistov?“

Reportér bol zo sebou spokojný,podarilo sa mu celkom slušne zafarbiť hlas na poslednýchdvoch slovách, a tak už mal dnes prácu dokončenú.

Proces pokračoval.

„Môžeme prikročiť k hlavnémubodu obžaloby. Založenie fanatickej sekty, ktorá už mala zanásledok niekoľko mŕtvych.“

„Námietka. Podľa vyhláseniaobžalovaného, títo ľudia nepatria k nemu. Pracujúnezávisle od jeho pokynov.“ Obhájca, sa ešte vždy,nevzdával.

„Prosím vás. Aj medziinými skupinami môžeme nájsť ľudí,ktorí nekonajú nič protiprávne, ale takétoodďaľovanie pri konkrétnostiach, nám znemožníodsúdiť skupinu ako celok. Činy musia byť pripísanéjemu ako predstaviteľovi celej skupiny. Inak by to mohlo neskôrohroziť celú spoločnosť. Nestačia vám snáď,všetky tieto obvinenia? Je to nebezpečný živel, ktorýuž dávno prekročil hranicu, trikrát a dosť.“

Žalobca sa aspoň výberom slovsnažil zakryť nudu vo svojom hlase, ale akosi sa mu to nedarilo.Dav okolo, to akosi vycítil a prerušil ho výkrikmiďalších obvinení.

„Snažil sa o okradnutie úspešnýchľudí, aby to rozdal povaľačom, ide o jasnéznárodnenie.“

„Je to Žido-boľševik!“

„Obmedzuje osobnú slobodu, jeproti potratom.“

„Obyčajný vandal, vtrhol dokostola aj s tou svojou skupinou, a zdemoloval mi predajňu srýchlymi pôžičkami.“

„Prišiel na pôdu školy aosočoval vzdelaných ľudí.“

„Obhajoval úmysly teroristov.“

Dav kričal ešte mnohé veci,ktorých sa zločinec dopustil na spoločnosti.

Pred budovou zatiaľ napadli asidesiatku ľudí, ktorí prišli protestovať protiprocesu. Boli to narkomani, prepustení väzni a párbláznov. Polícia urobila útoku koniec, adesiatku ľudí odviedla do zaisťovacej cely. Viac ľudíneprišlo.

Vo vnútri, bol ešte stálekrik. Sudca už bol trochu znechutený, dostal zaplatené,aby ho odsúdil, a už tu musí trčať tri hodinynavyše, kým sa tí naokolo vykričia.

A muž stál rovno, oprotiostatným. Tvárou smeroval k zemi, aby nemusel sledovaťdav.

„Fašista, katolík, komunista,teploš, terorista, žid, rasista, xenofób, pirát,narkoman,...“

Počúval tým slovám,keď zrazu ustali. Nastalo ticho. Čas v miestnosti sa zastavil.Odsúdený sa obzrel dookola, ale nikto sa nehýbal.Okrem žalobcu. Tomu ešte stále nezmizol znudenývýraz. Jeho tvár sa, ale pokrivila. Telo narástloa celé sa znetvorilo. Vyrazili mu rohy a dostal sa do podoby,v akej si, asi ľudia najviac predstavujú satana. Obrátilsa na muža.

„Vieš čo? Kašlime nato, ja užvážne nemám žalúdok, robiť to druhýkrát.“

Odsúdený mal trochunechápavý výraz a zdal sa byť trochudezorientovaný. Satan došiel až k nemu.

„Pozývam ťa na pivo, tammôžeme prebrať tvoj marketing.“

Stefan Janicek

Stefan Janicek

Bloger 
  • Počet článkov:  18
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Na internete som známy (teda aspoň pre tých troch ľudí) pod prezývkou Stafer, s ktorou uverejňujem svoje výplody ako aj vážne texty. V reálnom živote som študent, z čoho pramenia aj moje vlastnosti ako lenivosť, tvrdohlavosť, ale aj predstavivosť. Dokážem si predstaviť ako sa práca píše sama a tvrdo idem za tým, že je to jej chyba, keď nie je spravená.Inak rád tvorím, spoznávam nové veci a diskutujem s priateľmi na všemožné témy. Okrem toho sa venujem webu eXistenZ.sk Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradenépoviedkypoézia

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu