Napriek korone predkladáme ambiciózny a transparentný rozpočet

Písmo: A- | A+

Korona nás síce v mnohom pribrzdila, ale ani náhodou nezastavila. Čaká nás viditeľný posun vpred. Som rád, že rozpočet na rok 2021 je transparentný a jasný.

Už o necelé dva týždne budeme schvaľovať najdôležitejší bod roka. Rozpočet pre Košice. Musím priznať, že som sa trochu obával, ako ho v týchto ťažších časoch zostavíme. Nakoniec mám veľmi dobrý pocit. Teším sa najmä z toho, že ľudia uvidia reálne výsledky, ktoré zlepšia náš spoločný život v meste. Už vyše 2 roky makáme na projektoch. Korona nás síce v mnohom pribrzdila, ale ani náhodou nezastavila. Čaká nás viditeľný posun vpred. Som rád, že tento rozpočet je transparentný a jasný. Nájdete v ňom konkrétne cesty, chodníky, prechody, či cyklocestičky, ktoré opravíme. Dočítate sa o rekonštrukciách a opravách konkrétnych škôl či športovísk. Rozpočet je dielom mnohých stretnutí a kompromisov s poslancami mesta a so starostami MČ. Pracovali sme na ňom spoločne dlhé týždne.Dnes ho s odporúčaním prerokovať a schváliť posunula do mestského zastupiteľstva i Mestská rada.

Všetky dokumenty k rozpočtu si môžete stiahnuť tu.

MYSLÍME NA SOCIÁLNE KOŠICE, POSTAVÍME NOVÉ BYTY

Naši predchodcovia mestské byty predávali pod cenu “ich ľuďom”. Ako je všeobecne známe, my sme nepredali a ani nepredáme žiadny. Naopak, tie, čo v meste zostali, postupne rekonštruujeme a pomáhame nimi slabším.

V tomto roku navyše rozbiehame výstavbu nových nájomných bytov v Košiciach. Chceme nimi pomôcť každému, kto bude mať záujem o takéto bývanie. Nepôjde teda o byty určené pre sociálne slabších. Šancu na mestský byt dostanú všetci. Nová bytovka bude stáť na ulici Jesenského v Starom meste, kde prebieha architektonická súťaž, či v MČ Dargovských hrdinov medzi ul. Clementisova a Na hore. Výsledkom budú desiatky nových bytov, ktorými reálne pomôžeme bežným Košičanom. Nikto nebude zvýhodnený a byty pridelíme, ako vždy, transparentne.

Myslíme aj na širokú sieť sociálnych služieb v Košiciach. Spúšťame výstavbu nového Centra sociálnych služieb v Krásnej s investíciou takmer 2,5 milióna eur. Zariadenie poskytne viac druhov sociálnej pomoci s celkovou kapacitou 46 klientov, súčasťou bude aj jedáleň pre 100 dôchodcov z okolia. V roku 2021 výrazne zvyšujeme príspevok na stravovanie našich dôchodcov (1,20 € na 1 obed/deň), pre tých, ktorých dôchodok je nižší ako 475 €.

Celkovo na sociálnu oblasť pôjde 11 866 489 Eur

Obrázok blogu

ŠPORT V KOŠICIACH VÝRAZNE OŽIJE

Mrzí ma, kam sa za ostatné roky dostal šport v našom meste. Z veľkej časti za to môžu aj zlé podmienky pre športovcov. V novom rozpočte však práve športu výrazne pomôžeme. Futbalisti budú hrávať a trénovať v novej aréne, basketbalisti v zrekonštruovanej hale a plavcom postupne vybudujeme najmodernejší komplex na Slovensku v Mestskej plavárni, ktorá sa dostala do nášho vlastníctva a rozbiehame proces jej rekonštrukcie.

V tomto roku nás čaká otvorenie Košickej futbalovej arény, ale aj Multifunkčná športová plocha v Mestskom parku. Mimo týchto investícií systematicky podporujeme rozvoj mládežníckych športových klubov, kde v tomto roku poputuje o 10% viac ako v minulom. Je potrebné dohnať stratený čas v športovej práci s mládežou. Športoviská na školách dostanú v rámci nových projektov 1,5 milióna eur. Atletike pomôžeme výstavbou atletických oválov na Starozagorskej a v Parku Angelinum či postavením nafukovacej haly na ZŠ Novomeského. Základná (hokejová) škola na Považskej si po 10 rokoch prípravy projektov zvýši komfort halou pre športy na ľade. Našim spoločným cieľom je Reštart športovej infraštruktúry, aby naše deti a mládež nesedeli doma a aby Košičania mohli opäť fandiť na štadiónoch. Som si istý, že toto si želáme všetci.

Celkovo na šport pôjde 8 957 000 Eur

Obrázok blogu

KULTÚRA V KOŠICIACH S NOVÝM IMPULZOM

Počas pandémie si prechádza ťažkou skúškou aj oblasť kultúry. Veľmi ma to mrzí, pretože v Košiciach máme mnohých ľudí, ktorí práve v tejto oblasti vynikajú. Našu kultúrnu scénu nám zvyšok Slovenska môže závidieť. Aj v oblasti kultúry však vidíme pozitíva. Dôležité je, že sa nám skončilo 5 ročné monitorovacie obdobie EHMK 2013. Po 5 rokoch už teda nemáme rôzne obmedzenia pre komerčné projekty. Môžeme sa do nich naplno pustiť. Očakávam výrazné príjmy. K13 má možnosť akcelerovať a vytvárať omnoho väčší zisk, ktorý kultúre môže veľmi pomôcť. Kultúra Košíc je aj o projektoch, ktoré nás zviditeľnia na dlhé roky dopredu a zároveň budú lákať turistov do nášho mesta. Pracujeme na rekonštrukcii a sprístupnení Dolnej brány, či na obnovení Mlynského náhonu.. Počítame i s tým, že sa po pandémii v meste vrátime k spoločenským podujatiam, tradičným festivalom a k oslavám dôležitých historických míľnikov.

Celkovo na kultúru pôjde 5 926 000 Eur

Obrázok blogu

MYSLÍME NA ZELENÉ A ČISTÉ KOŠICE

Chceme, aby Košice boli miesto, kde sa príjemne žije. Preto investujeme do environmentálnych projektov. V rozpočte je 1,5 milióna na čistenie a opravu chodníkov. Vytvoríme hlukové mapy, ktoré nám pomôžu nastaviť dopravu a hlukové bariéry pre pokojnejší život Košičanov. Zrekonštruujeme fontánu pred Štátnym divadlom a niekoľko ďalších fontán a parkov. Mestská zeleň bude pokračovať v kultivácii priestorov cintorína a krematória.

Celkovo na zeleň a ochranu prírody pôjde 22 718 000 Eur.

Obrázok blogu

MESTSKÝM ČASTIAM, I NAPRIEK KRÍZE, IDE PRIBLIŽNE ROVNAKO

Mesto šetrí výrazne na sebe. Najmä v oblasti verejného obstarávania, kde šetríme 20-30% finančných zdrojov. Aj napriek nižším príjmom od štátu, ako aj výpadku na vlastných daniach kvôli COVIDu, či obrovským nákladom na testovanie obyvateľstva, sme sa rozhodli ochrániť prímy MČ na podielových daniach. Preto príspevok na obyvateľa ostáva oproti minulému roku rovnaký.

Po minulom, historicky najštedrejšom roku, budú naše MČ pracovať s druhým najštedrejším rozpočtom v histórii. Vďaka tomu sú mestské časti flexibilnejšie v tom, ako s rozpočtom pracovať. Snažili sme sa im dať najviac ako sa dalo. Dostanú len o malý zlomok menej ako minulý rok.

Celkovo na mestské časti z rozpočtu pôjde 12 865 419 Eur.

Obrázok blogu

INVESTUJEME DO VZDELANÝCH KOŠÍC

Košice sú najväčším zriaďovateľom škôl na Slovensku. Chceme, aby naše deti študovali na kvalitných a pekných školách, ktoré ich pripravia na život. Preto investujeme maximum do vylepšovania prostredia a podmienok pre výchovno – vzdelávací proces a do kvality našich učiteľov,učiteliek a pedagogického personálu.

V tomto roku sme opäť vyčlenili niekoľko mil. eur na konkrétne projekty do školskej infraštruktúry na zetepľovanie obvodových múrov, striech, kotolní, sociálnych rozvodov, odborných učební či elektroinštalácií. Nebude chýbať rozšírenie kapacít materských škôl. Do obnovy sa zapojí takmer každá škola.

Venujeme pozornosť zdravým potravinám v školských jedálňach vytvorením moderného katalógu potravín, ktorý nám priniesol kvalitnejšie potraviny a úsporu na potravinách v rámci obstarávania niekoľko stotisíc eur ročne. Otvárame projekt modrých škôl. Je pre nás dôležité v školách viesť deti k pozitívnemu vzťahu k vode,kjej ochrane pre budúcnosť a tiež k zeleným témam

V tomto roku prvý krát v histórii nášho mesta postavíme na jednu úroveň financovanie štátnych i neštátnych škôl. Mesto je totiž povinné financovať neštátne zariadenia vo výške najmenej 88 % z dotácie na ich prevádzku. Od 1.9.2020 sme výšku dotácie zvýšili na 96% a od 1.9.2021 bude táto dotácia hradená v plnej 100% výške. Zotreli sme rozdiely, na ktoré roky poukazovali rodičia detí v školách iných zriaďovateľov. Záleží nám na kvalite vzdelávania všetkých detí v našom meste.

Celkovo na školy a rozvoj v rámci vzdelávania pôjde 94 315 928 Eur.

Obrázok blogu

CHCEME KVALITNEJŠIU DOPRAVU V KOŠICIACH

Do rozvoja a podpory mestskej hromadnej dopravy pôjde historicky najvyšší objem prostriedkov - skoro 24 mil. Doprava trápi naše mesto dlhodobo. Robíme maximum preto, aby sme obrovský investičný dlh postupne dobiehali. Pripravujeme nákup nových autobusov, električiek a pracujeme na rozvoji každého druhu dopravy, od ciest po kvalitnú verejnú dopravu, cykloinfraštruktúru, až po obnovu električkových tratí Kľúčové je, že jedna z najvyťaženejších dopravných tepien, Slanecká cesta v Košiciach, sa dočká svojho rozšírenia. Okrem výstavby štvorprúdovej cesty sa zmodernizujú aj zastávky MHD a vznikne pozdĺž cesty aj cyklochodník. Väčšina peňazí na ňu pôjde zo zdrojov EÚ. Prvé autá by mali po nej jazdiť v lete 2023. Okrem opráv ciest, chodníkov či budovania cyklo infraštruktúry v súlade s plánom opráv, opravíme aj rozsiahle poškodenia dvoch mostov na Hlinkovej a most na Tr. L. Svobodu.

Pozornosť si zaslúži aj naša Detská železnica, ktorá dostane nové atraktívne prvky na stanici – Čermeľ.

Celkovo na dopravu pôjde 44 863 000 Eur.

Obrázok blogu

PRACUJEME NA EŠTE BEZPEČNEJŠÍCH KOŠICIACH

Každý jeden Košičan a Košičanka, ako aj každý návštevník mesta, sa musí v našom meste cítiť bezpečne. Na základe požiadavky mestských častí prijmeme nových mestských policajtov. Posilňujeme aj civilnú ochranu tak, aby sme boli pripravení na všetky ďalšie opatrenia súvisiace s pandémiou, vrátane dostupného testovania a dostupnej vakcinácie pre všetkých v meste. Finančné prostriedky vo výške 150 000 € budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu nových 14 tich inteligentných priechodov pre chodcov na najkritickejších miestach v jednotlivých mestských častiach.

Celkovo na bezpečnosť a ochranu zdravia pôjde 12 540 700 Eur.

Obrázok blogu

Samozrejme, toto nie je ani zďaleka všetko, kam pôjdu peniaze z rozpočtu mesta. Verím, že si čoskoro budeme môcť zložiť rúška z našich tvárí, budeme sa opäť stretávať a užívať si naše mesto, ktoré je jednoznačne najkrajšie na Slovensku.

Všetky detaily o rozpočte nájdete na tomto odkaze.

Pozrite si 5 unikátnych projektov, ktoré v roku 2021 zmenia Košice.

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov. Ak vás zaujíma, ako sa nám darí budovať fungujúce Košice, prihláste sa na odber newslettera mesta Košice.

Skryť Zatvoriť reklamu