Kaliňákove ESO- Adrian Jenčo dnes oslavovaný u Mikulca, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy.

Kaliňákove ESO- Adrian Jenčo dnes oslavovaný u Mikulca, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy.
Písmo: A- | A+

Adrián Jenčo Kaliňákove ESO stále múti vody aj u Mikulca na ministerstvo vnútra SR, ako generálny riaditeľ sekcie verejnej správy od roku 2012 keď bol dosadený za Kaliňáka

Video o štátnej správe a o pánovi Adriánovi Jenčovi, Kaliňákovi a Sakovej a ako prešiel k Mikulcovi.

Video o voľbách v Čechách a o Kaliňákovom človeku Adrianovi Jenčovi ESO


Adrián Jenčo Kaliňákove ESO múti vody aj u Mikulca Ministerstvo vnútra SR, Sekcie verejnej správy Od roku 2012 je generálnym riaditeľom sekcie verejnej správy MV SR. Predtým pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách v nadnárodných spoločnostiach v oblasti IT a poskytovania zákazníckych služieb. Záhadné organizácie , ktoré nahrádzajú krajské úrady a nikto nevie čo robia a pre koho robia, kto v nich šéfuje a nebráňme sa myšlienke že predražujú služby v štátnej správe. Hľadáte a hľadáte a skoro nič o nich nenájdete 

Adrian Jenčo je vlastne šéfom centier podpory o ktorých sa nikde nedočítate poriadne, ale tieto centrá majú na starosti personalistiku na okresných úradoch, materiálno technické zabezpečenie mzdy, informatiku, nákup materiálu, upratovanie, údržba budov.

Na jednej strane pekná vec centrálny nákup pre verejnú správu by mohol ušetriť pekné peniaze ale vieme ako sa to robilo za Kaliňáka a keďže nie je prístup k týmto veciam berme to skôr tak že dodávky zrejme robia Naši ľudia.

Chcel som zistiť či si smeráci po voľbách 2020 nenadelili nadštandardné odmeny od jedného prednostu a povedal mi že on k tomu nemá prístup ani nerozhoduje o tom koho prímu alebo prepustia z úradu a že to ide mimo neho asi centrá podpory alebo priamo ministerstvo vnútra.


CENTRUM PODPORY BRATISLAVA Špitálska 14, 812 28 Bratislava

Centrum podpory Trnava Kollárova 31,

Centrum podpory Prešov. Štúrova 7, 080 01 Prešov

Centrum podpory Nitra. J. Kráľa 124. 949 01 Nitra Centrum podpory

Trenčín Centrum podpory Košice. Kuzmányho 8 040 01,

Košice CENTRUM PODPORY TRENČÍN.. Jilemnického

Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina

Centrum podpory Banská Bystrica. Adresa: UL. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica.

NKÚ o Kaliňákovej reforme ESO: Ušetrenú miliardu nik nevidel, úradov neubudlo a chýbala aj základná analýza

Štátni kontrolóri zistili, že ministerstvo vnútra robilo veľkú reformu verejnej správy ad hoc bez detailnej štúdie a popisu jej možných vplyvov.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) nedokázal zistiť, či reforma verejnej správy ESO, ktorú presadil exminister vnútra Robert Kaliňák, dokázala štátu ušetriť nejaké peniaze.

Kaliňák tvrdil, že reforma počas druhej Ficovej vlády ušetrila štátu 700 miliónov. Neskôr hovoril o sume prevyšujúcej miliardu eur, ale žiaden dôkaz o tom nedal. Nemožno ho nájsť ani v žiadnom z dôležitých rozpočtových dokumentov a ani v hodnoteniach rozpočtovej rady, ktorá možné Kaliňákove úspory skúmala. Jeho tvrdenia nepotvrdili ani kontrolóri NKÚ, ministerstvo im to nevedelo zdokumentovať.

„Mali sme veľký problém a nakoniec sa nám nepodarilo zistiť a verifikovať ekonomické prínosy reformy,“ povedal šéf NKÚ Karol Mitrík.

Podľa šéfa NKÚ sa ministerstvo pri reforme ESO rozhodovalo ad hoc, nemalo štúdiu uskutočniteľnosti s možnými alternatívami a neboli popísané ani riziká. Kontrolórom sa teda nemalo na základe čoho podariť oddeliť finančné dáta týkajúce sa reformy od celkového hospodárenia ministerstva.

Aby bolo jasné to je to skvelé Kaliňakové ESO a príkladom je aj katastrálny úrad Senec je ten úrad ktorý povoľuje divokú výstavbu v okolí Senca. A bol ocenený Jenčom a Sakovou ako príklad transparentnosti.

Okrem toho okresný úrad Senec povolil aj stavbu vodovodu a kanalizácie v pasme hygienickej ochrany vodného zdroja Šamorín pre 2,5 milióna ľudí.

28. 11. 2019

„Katastrálny odbor Okresného úradu Senec bude slúžiť ako príklad dobrej praxe pre ďalšie proklientske pracoviská a nadobudnuté skúsenosti, ktoré sa osvedčili, chceme prenášať v rámci ďalších odborov okresných úradov na Slovensku,“ povedal generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo.


„Veľmi ma teší, že reformný proces ESO, ktorý dlhodobo implementujeme, postupne prináša pozitívne výsledky, ktoré občania výrazne pociťujú a uľahčujú im život. V nastolenom trende chceme pokračovať a služby štátu zlepšovať tak, aby návšteva úradu nebola pre občanov stresujúca, ale aby svoje požiadavky voči štátnym inštitúciám vybavili rýchlo a jednoducho,“ zhodnotila ministerka vnútra Denisa Saková.

Vraj rekreačné domy, omyl sú to domy s celoročným bývaním pretože tu nie je kanalizácia musí mať každý dom vlastnú žumpu, že by za to mohol úžasný okresný úrad v Senci a takýchto rekreačných zón sa nachádza niekoľko v okolí Bratislavy

Pán Jenčo a Saková to vedia správne oceniť.

Skutočné bývanie pri Senci zakamuflované ako rekreačné domy ohrozujúce životné prostredie
Skutočné bývanie pri Senci zakamuflované ako rekreačné domy ohrozujúce životné prostredie  (zdroj: FB)

A pán Jenčo za Mikulca a Hegera veselo pokračuje ďalej s bojovníkom proti korupcii od Kaliňáka. 

Šef verejnej štátnej správy Adrian Jenčo, Mikulec a Heger v Častej Papierničke proti korupcii máj 2021
Šef verejnej štátnej správy Adrian Jenčo, Mikulec a Heger v Častej Papierničke proti korupcii máj 2021 (zdroj: Ministerstvo vnútra)


Nedá sa mi nepodeliť sa o jeden zážitok. Na poradách prednostov sa jedna prednostka ministra Mikulca ešte minulý rok v septembri slušne spýtala, kedy bude realizovaná očista policajného zboru, kedy budú vymenený krajskí a okresní riaditelia PZ.

Odpoveď ministra Mikulca bola zarážajúca: bolo to v tom zmysle, načo by som robil takúto výmenu a čo vy prednostovia sa do toho staráte!!!

Takže pán minister očista policajného zboru bola pod Vaším vedením úplne sabotovaná a negovaná a vidíte kam ste to dotiahol. Musím vysloviť aj verejne a otvore názor, že tak ako pán minister nerozumie procesom v policajnom zbore a ich zákulisným hrám, nerozumie ani civilnej zložke MV SR, t. j. okresným úradom.


Mnoho prednostov nad jeho vyjadreniami na danom školení krútilo hlavami, zostali sme v boji proti korupcii na úradoch sami.


Riadenie prednostov je uplne scestné. Prednostov riadi nominant pani Sakovej, jej pravá ruka pán Jenčo, ktorého Saková stiahla z EON do riadenia štátnej správy. Pán Jenčo je jedným z autorom reformy ESO. Noooo neviem prečo pán Jenčo napríklad špeciálne školy zaradil pod Ministerstvo vnútra!!!!! Robilo to obrovské problémy s financovaním napr. asistentov pre postihnuté deti a aj mnoho inej paseky, čo sa týkalo financovania takýchto škôl až po personálne obsadenie riadenia špeciálneho školstva.

Vráťme sa však k pánovi ministrovi. Pán minister Mikulec halooooo okresné úrady je potrebné očisťovať od závodových nominantov bývalej vlády. Je potrebné nastaviť účinný systém kontrol a inšpekcií.

Ďakujeme za rok a pol za Vašej nepodpory a neprofesionality pri riadení tejto zložky štátu, už stačilo. Tešíme sa na nového ministra. 

Jenčo machruje pred Srbmi so Sakovou
Jenčo machruje pred Srbmi so Sakovou (zdroj: Ministerstvo vnútra)


Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Denisa Saková spolu s generálnym riaditeľom sekcie verejnej správy Adriánom Jenčom predstavili srbskej delegácii vývoj a súčasnú podobu verejnej správy na Slovensku, ako aj reformu ESO, ktorá je najväčšou reformou štátnej správy od Nežnej revolúcie.

Svätý rusofil Jenčo najradšej si pripíja v Moskve
Svätý rusofil Jenčo najradšej si pripíja v Moskve (zdroj: Veľvyslanectvo Slovenska v Ríme 2019)


Vo štvrtok, 28. marca 2019 bola za účasti Veľvyslanca Slovenskej republiky v Taliansku Jána Šotha, generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Adriana Jenča,

Stretnutie prednostov okresných úradov otvorilo viacero tém, protikorupčnú politiku nevynímajúc

Častá - Papiernička, 31. 05. 2021

V dňoch 27. a 28. mája 2021 sa v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička konala porada prednostov OÚ. Zúčastnil sa na nej aj premiér SR Eduard Heger, minister vnútra SR Roman Mikulec a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR (MV SR) Ján Lazar aj 

generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo bojovník proti korupcii od Kaliňáka. 

Prítomní sa venovali pandemickej situácii, reforme krízového riadenia či otázkam okresných úradov na úsekoch všeobecnej vnútornej správy. S protikorupčnou problematikou vystúpil aj protikorupčný koordinátor rezortu vnútra.

Protikorupčný koordinátor MV SR Jozef Halcin v bode Boj proti korupcii venoval pozornosť téme „Protikorupčná politika MV SR – okresné úrady“, konkrétne nasledovným tézam:

- východiská protikorupčnej politiky na OÚ;

- ciele protikorupčnej politiky na OÚ;

- nástroje protikorupčnej prevencie;

- vyhodnotenie dotazníkového prieskumu na OÚ;

- oblasti korupčných rizík vyhodnotených z dotazníkového prieskumu;

- identifikované riziká na vybraných odboroch OÚ;

- identifikované riziká prednostami OÚ;

- následné opatrenia;

- vzdelávanie a osvetová činnosť.

Pred oficiálnym začatím porady prednostov prebehlo tiež stretnutie pracovnej skupiny pre prevenciu korupcie zloženej z prednostov OÚ, na ktorej sa zúčastnil generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo. Pracovnú skupinu tvorí štrnásť prednostov.

Cieľom stretnutia bolo vyhodnotiť identifikáciu korupčných rizík z pohľadu činnosti a praxe prednostov na OÚ a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie, navrhnúť riešenia zo strany sekcie verejnej správy MV SR a protikorupčného koordinátora, vyhodnotiť dotazníkový prieskum na vybraných odboroch OÚ (jeho úspešnosť) a vyzvať prednostov na ďalšiu spoluprácu pri pokračovaní prieskumu na zvyšných odboroch OÚ.


ESO - Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa alebo Kaliňákova reforma. 

Ministerstvo vnútra v súčinnosti s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy v zmysle 

Programového vyhlásenia vlády na roky 2012-2016 realizuje zámery a ciele programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa).  

Ide o dosiaľ najväčšiu plánovanú reformu štátnej správy od roku 1989 a jej ambíciou je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana.  

Implementovaním opatrení programu ESO sa dosiahne zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí  fyzických a právnických osôb  na úradoch miestnej štátnej správy. 

Štátna správa sa priblíži k občanom tak, že občan kompletne vybaví agendu štátnej správy na jednom úrade v mieste jeho bydliska a v neposlednej miere dôjde k  zvýšeniu transparentnosti fungovania štátnej správy.

Reforma ESO je pre svoju komplexnosť a náročnosť rozdelená do viacerých etáp. 

Podstatou prvej etapy programu ESO bola integrácia špecializovaných pôsobností štátnej správy s účinnosťou k 1. januáru 2013, kedy došlo k zrušeniu špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy na krajskej úrovni. 

Hlavný cieľom druhej etapy procesu integrácie k 1.10.2013   je vytvorenie jednotnej a prehľadnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy sústredením pôsobností vybraných orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu na miestnej úrovni, ktorý bude vykonávať pôsobnosť na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy.

K 1. októbru vzniklo 72 okresných úradov v sídlach kopírujúcich územnosprávne členenie SR

Agendu okresných úradov tvorí agenda pôvodných obvodných úradov (miestna štátna správa, živnosti, matriky, občianstva, priestupky,..) ako aj  integrovaných špecializovaných úradov štátnej správy (po zrušených 248 obvodných úradov životného prostredia, obvodných úradov cestnej dopravy a pozemných komunikácii, obvodných lesných úradov, obvodných pozemkových úradov a správ katastra). 

Z pôvodného počtu 50 obvodných úradov sa okresnými stalo 49 úradov (okrem  mesta Štúrovo, ktoré nebolo okresným mestom, pracovisko štátnej správy tam ale zostalo zachované). 

Zároveň bolo vytvorených 23 nových okresných úradov pre integrovanú agendu štátnej správy a ako zázemie (back-office) na dostupnejšie služby pre občanov, ktoré budú poskytované na pripravovaných klientskych centrách (front-office).

Jednotlivé opatrenia reformy ESO budú postupne implementované až do roku 2020 nasledovne:

  • Integrácia špecializovanej miestnej štátnej správy -  do polovice roka 2014

  • Sprevádzkovanie klientskych centier pre občanov – 2014/2015

  • Optimalizácia výkonu štátnej správy, optimalizácia procesov a štruktúr ústredných orgánov štátnej správy, optimalizácia procesov a výkonu samosprávy – 2014-2020

Podstatou reformy verejnej správy ESO je zefektívniť, zlacniť a zmodernizovať výkon štátnej správy pre občana. Jedným z očakávaných dopadov  je odbremenenie občana od zbytočnej administratívnej záťaže (napr. formou tzv. obiehania po úradoch resp. poskytovania duplicitných informácií o sebe viacerým úradom, keď už štátna správa týmito údajmi disponuje).  

V súčasnosti realizuje rezort vnútra procesy v rámci reformy v technicko-logistickej rovine (vytvorenie integrovanej siete miestnej štátnej správy a oddelenie kontaktného miesta pre občana vo forme min. 1 pracoviska v závislosti od veľkosti okresu). Optimalizácia výkonu, procesov a štruktúr štátnej správy je v štádiu prípravy a bude realizovaná ako dlhodobý proces s cieľom zabezpečiť občanovi pohodlné, rýchle a lacnejšie služby.   


Skryť Zatvoriť reklamu