Odvolávam čo som odvolal, alebo sprievodca po koránskom bludišti...

Určite si pamätáte túto komickú popletenú figúrku kráľa z českej rozprávky. Podobné "prešľapy" sa však udiali najsvätejšiemu z mužov, pečati prorokov, poslovi Boha, Mohamedovi. Svedkom týchto podivných zmien je kniha, ktorú žiaden moslim nesmie ani slovom spochybniť či zmeniť a ktorá je, aspoň ako to tvrdia moslimovia, pravdivá do posledného písmena - Svätý Korán. Aby toho nebolo dosť, odvolanie síce ruší, čo bolo potvrdené v minulosti, napriek tomu sa však každý pravoverný musí učiť aj tieto neplatné verše. Troška podkúrime - odvolávajú sa aj verše, ktoré však naďalej platia. A ak ste už dostatočne zmätený prichádza posledný úder. Korán je zapísaný na preskáčku, takže súru, ktorú Mohamed vyslovil ako predposlednú nájdete v Koráne pod číslom 9 z celkových 114. Dobrý chaos, však?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (25)

- Korán je zjavené slovo Božie.

- Príklad činov proroka tvorí záväzné pravidlá pre život veriacich

História Koránu

Korán vznikal postupne, súra za súrou sa zjavovali počas prvého, tzv. Mekkánskeho obdobia. Tieto súry boli zmesou dovtedajších náboženských predstáv - judaistických, kresťanských, predislamských dokonca aj s prvkami zoroastrizmu. Počas tohto obdobia sa formovali prvotné náboženske predstavy, obrady a rituály. Mohamed nebol gramotný človek, preto jeho výroky boli len zachytávané pisármi a to v čase keď arabčina nemala kodifikovanú výslovnosť a gramatiku. Mnohé nejasnosti v čítaní koránu vznikajú práve kvôli týmto nezrovnalostiam.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Misijné obdobie Mohameda sa dá rozdeliť na dve obdobia - Mekkánske a Medínske. V prvom, Mekkánskom období sa Mohamedovi nedarilo na základe univerzalistického náboženstva presvedčiť Arabov na konverziu, jeho náboženská obec čítala nejakých 70rodín. Možno to bolo tým, že sa snažil vystupovať ako pokračovateľ abrahámovských náboženstiev - judaizmu a kresťanstva, avšak okrem princípu podriadenia sa bohu, neprinášal žiadnu novinku. Po hidžre, t.j. odchode do oázy Yathrib (Medina), však zmenil dikciu koránu. Do povôdných myšlienok o spolupráci a spolupatričnosti sa vkrádali nové, ktoré menili zmysel ideí nového náboženstva. Aby zabezpečil platnosť nových myšlienok a ich zmeny, vyslovil slávny verš (Súra 2/106) o možnosti zmien, ktorým umožnil meniť a popierať staré idei. Spoluveriacich začal povzbudzovať do výbojov a keďže nový Korán bol win-win situáciou pre veriacich (buď im Allah dopraje hojnú korisť alebo umrú v boji za jeho slávu, čím sa okamžite premiestnia do raja) v priebehu pár rokov zjednotil pod novým náboženstvom celú Arábiu.

SkryťVypnúť reklamu

Stiahnite si

Korán nájdete bežne na hocijakých stránkach islamských organizácií, napr. http://www.islamweb.cz v slovenčine je Korán preložený tu (podľa mňa je však český preklad lepší). Klikaci Korán v češtine nájdete aj tu :

Čo však nenájdete je itinerár, časovú schému kedy bola ktorá súra vyslovená. Toto je jedna z najdôležitejšich poznaní pri čítaní Koránu, pretože vety vyslovené neskôr v čase, menia, odvolávajú resp. rušia verše, ktoré boli vyslovené skôr. V článku je uvedené zjednodušené poradie súr, pretože mnohé súry boli pospájané z rôznych období. Toto je radenie podľa univerzálnej zhody islamských zdrojov. Pokiaľ chcete viac podrobností, napíšte.

SkryťVypnúť reklamu

Odkaz pre dnešok

Pre ortodoxného moslima neexistuje možnosť ako sa vyvliecť zo záväzku ktorý na neho kladie Mohamed. Princíp odvolania núti sledovať časovú následnosť veršov a platný je len ten posledný. Pre ostatný svet môžeme konštatovať len jedno - máme smolu.

Posledné verše totiž definujú náboženstvo dobýjania, krvi a neľútostného správania. Nemienim vypisovať jednotlivé verše, preto som dal odkaz na Korán a každý záujemca nech láskavo použije môj návod na čítanie súr, len pre ilustráciu, jedna z posledných súr 9:5 obsahuje : "A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy".

SkryťVypnúť reklamu

Opisovať kladný prínos islamu v tej dobe nie je účelom tohto článku. Samozrejme že boli aj také, Mohamed bol šikovný politik a vedel náboženskú autoritu pretaviť do návodov a zmien, ktoré boli na prospech ľudí Arábie tej doby. Ale pre dnešok nám ostal zakonzervovaný samoobranný mechanizmus ideológie vzpierajúcej sa reformám a podporujúci obecné agresívne šírenie sa do celého sveta. Táto konzervatívnosť sa týka aj roznych náboženských a svetských predpisov, ktoré dnes v čistej forme kladú prekážku pre rovnoprávny život pohlaví či ľudí rôznych náboženstiev. Prejavy ortodoxných nasledovníkov proroka - saláfistov sú kvôli odkazu spred 1400 rokov také násilné, preto je len tenká hranica medzi hnevom a explicitným násilím, preto neuznávajú naše zákony, naše slobody a ľudské práva - lebo Korán hovorí iné.

Ako náboženstvo mieru mi to nepripadá

Ako vždy, ak si myslíte, že komentár treba podporiť, prejdite na VYBRALI SME a tam kliknite na hlasuj! .

Časové čítanie koránu odzadu

V prvej súre Medinského obdobia „Krava „ vo verši 106 sa hovorí :

„106. Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. Což nevíš, že Bůh je všech věcí mocen?“

Tým je definovaný koncept abrogácie – platí to čo je vyslovené neskôr. Preto som pre lepšie pochopenie skutočných motívov moslimských veriacich zoradil súry koránu tak, ako boli vyslovované v spätnom poradí. Abrogácia sa týka aj samotných súr. Ak si protirečí začiatok súry s koncom – platí to čo bolo vyslovené neskôr, tj. na konci súry – napríklad Súra 73. ZAHALENÝ, kde Mohamed na začiatku stanovuje prísne predpisy pre modlenie a na konci súry to „zmierni“. Dokonca aj verše, ktorých koniec odvoláva začiatok podliehajú abrogácii.

Druhom abrogácie je aj popretie výrokov Koránu tradíciami (činmi) proroka, ktoré sú zaznamenané v Sahih hadísoch, čo je však podľa islamských teológov v úplnom poriadku : Pretože Boh je zdrojom myšlienok, ktoré sa k ľuďom dostávajú buď cez slová Koránu, alebo činmi a výrokmi Proroka, ako bohom inšpirovaného človeka.

Medinské súry (28)

Súra 110. - VÍTĚZNÁ POMOC
Súra 09. - POKÁNÍ
Súra 05. - PROSTŘENÝ STŮL
Súra 48. - ÚSPĚCH
Súra 62. - PÁTEK
Súra 61. - SEVŘENÝ ŠIK
Súra 64. - VZÁJEMNÉ KLAMÁNÍ
Súra 66. - ZÁKAZ
Súra 49. - KOMNATY
Súra 58. - HÁDKA
Súra 63. - POKRYTCI
Súra 22. - POUŤ
Súra 24. - SVĚTLO
Súra 59. - SHROMÁŽDĚNÍ
Súra 98. - JASNÝ DŮKAZ
Súra 65. - ROZVOD
Súra 76. - ČLOVĚK
Súra 55. - MILOSRDNÝ
Súra 13. - HROM
Súra 47. - MUHAMMAD
Súra 57. - ŽELEZO
Súra 99. - ZEMĚTŘESENÍ
Súra 04. - ŽENY
Súra 60. - ZKOUŠENÁ
Súra 33. - SPOJENCI
Súra 03. - ROD ´IMRÁNŮV
Súra 08. - KOŘIST
Súra 02. - KRÁVA

Neskoré Mekkánske súry (602-622)

Súra 83. - ZKRACUJÍCÍ MÍRU
Súra 29. - PAVOUK
Súra 30. - BYZANTINCI
Súra 84. - ROZŠTĚPENÍ
Súra 82. - ROZPUKNUTÍ
Súra 79. - VYTRHUJÍCÍ
Súra 78. - ZVĚST
Súra 70. - STUPNĚ
Súra 69. - NEVYHNUTELNÁ
Súra 67. - KRÁLOVSTÍ
Súra 52. - HORA SINAJ
Súra 32. - PADNUTÍ NA ZEM
Súra 23. - VĚŘÍCÍ
Súra 21. - PROROCI
Súra 14. - ABRAHAM
Súra 71. - NOE
Súra 16. - VČELY
Súra 18. - JESKYNĚ
Súra 88. - ZAHALUJÍCÍ
Súra 51. - BĚŽÍCÍ
Súra 46. - PŘESYPY
Súra 45. - KLEČÍCÍ
Súra 44. - DÝM
Súra 43. - ZLATÉ OZDOBY
Súra 42. - PORADA
Súra 41. - BYLY UČINĚNY SROZUMITELNÝMI

Mekkánske súry stredného obdobia (618-620)

Súra 40. - ODPOUŠTĚJÍCÍ
Súra 39. - SKUPINY
Súra 34. - SABÁ
Súra 31. - LUQMÁN
Súra 37. - STOJÍCÍ V ŘADÁCH
Súra 06. - DOBYTEK
Súra 15. - AL-HIDŽR
Súra 12. - JOSEF
Súra 11. - HÚD
Súra 10. - JONÁŠ
Súra 17. - NOČNÍ CESTA
Súra 28. - PŘÍBĚH
Súra 27. - MRAVENCI
Súra 26. - BÁSNÍCI
Súra 56. - NEZVRATNÁ UDÁLOST
Súra 20. - TÁ HÁ
Súra 19. - MARIE
Súra 35. - STVOŘITEL NEBO ANDĚLÉ
Súra 25. - SPÁSNÉ ZJEVENÍ
Súra 36. - JÁ SÍN
Súra 72. - DŽINOVÉ
Súra 07. - ROZPOZNÁNÍ
Súra 38. - SÁD
Súra 54. - MĚSÍC
Súra 86. - NOCÍ PUTUJÍCÍ
Súra 90. - MĚSTO
Súra 50. - QÁF
Súra 77. - VYSÍLANÉ
Súra 104. - POMLOUVAČ
Súra 75. - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Ranné Mekkánske súry (do roku 618)

Súra 101. - ROZTŘÍŠTĚNÍ
Súra 106. - KURAJŠOVCI
Súra 95. - FÍKOVNÍK
Súra 85. - SOUHVĚZDÍ
Súra 91. - SLUNCE
Súra 97. - ÚRADEK
Súra 80. - ZAKABONIL SE
Súra 53. - HVĚZDA
Súra 112. - UPŘÍMNOST VÍRY
Súra 114. - LIDÉ
Súra 113. - ZÁŘE JITŘNÍ
Súra 105. - SLON
Súra 109. - NEVĚŘÍCÍ
Súra 107. - PODPORA
Súra 102. - ROZMNOŽOVÁNÍ
Súra 108. - HOJNOST
Súra 100. - PÁDÍCÍ
Súra 103. - OSUD
Súra 94. - OTEVŘENÍ
Súra 93. - DENNÍ JAS
Súra 89. - ÚSVIT
Súra 92. - NOC
Súra 87. - NEJVYŠŠÍ
Súra 81. - SVINUTÍ
Súra 111. - ZHYŇTE nebo PALMOVÁ VLÁKNA
Súra 01. - OTEVIRATELKA KNIHY
Súra 74. - ROUCHEM PŘIKRYTÝ
Súra 73. - ZAHALENÝ
Súra 68. - PERO nebo NÚN
Súra 96. - KAPKA PŘILNAVÁ

Juraj Polacek

Juraj Polacek

Bloger 
  • Počet článkov:  184
  •  | 
  • Páči sa:  2x

Čo doporučujem:Osobná stránkaSlobodné blogovanieRebríček "Top Ten" Zoznam autorových rubrík:  PolitikaIslam a imigráciaZahraničná politikaKultúraEkonomikaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

287 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
SkryťZatvoriť reklamu