Zamyslenia sa nad evanjeliami

Zamyslenie sa nad evanjeliom zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky (

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky (

Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.  (Jn 1, 11 – 18)

 • 1. jan 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 278x
 • 7
Zamyslenie sa nad evanjeliom TRIDSIATEJ PRVEJ nedele

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom TRIDSIATEJ PRVEJ nedele

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!” Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lk 19, 1 – 10)

 • 4. nov 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 200x
 • 0
Zamyslenie sa nad evanjeliom ŠESTNÁSTEJ nedele v Cezročnom období

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom ŠESTNÁSTEJ nedele v Cezročnom období

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.

 • 21. júl 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 236x
 • 2
Zamyslenie sa nad evanjeliom DESIATEJ nedele v Cezročnom období

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom DESIATEJ nedele v Cezročnom období

Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta.

 • 10. jún 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 072x
 • 2
Zamyslenie sa nad evanjeliom SIEDMEJ VEĽKONOČNEJ nedele

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom SIEDMEJ VEĽKONOČNEJ nedele

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

 • 20. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 146x
 • 1
Zamyslenie sa nad evanjeliom PIATEJ veľkonočnej nedele

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom PIATEJ veľkonočnej nedele

Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi.

 • 5. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 095x
 • 9
Zamyslenie sa nad evanjeliom ŠTVRTEJ VEĽKONOČNEJ nedele

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom ŠTVRTEJ VEĽKONOČNEJ nedele

Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.

 • 28. apr 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 510x
 • 0
Zamyslenie sa nad evanjeliom KVETNEJ nedele

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom KVETNEJ nedele

(Lk 22, 14 – 23, 56; alebo Lk 23, 1 – 49)

 • 31. mar 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 052x
 • 0
Zamyslenie sa nad evanjeliom PIATEJ pôstnej nedele

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom PIATEJ pôstnej nedele

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu:

 • 25. mar 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 306x
 • 2
Zamyslenie sa nad evanjeliom ŠTVRTEJ pôstnej nedele

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom ŠTVRTEJ pôstnej nedele

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov.

 • 17. mar 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 464x
 • 2
Zamyslenie sa nad evanjeliom TRETEJ pôstnej nedele

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom TRETEJ pôstnej nedele

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal:

 • 17. mar 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 573x
 • 3
Zamyslenie sa nad evanjeliom DRUHEJ pôstnej nedele

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom DRUHEJ pôstnej nedele

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.

 • 4. mar 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 663x
 • 1
Zamyslenie sa nad evanjeliom PRVEJ PÔSTNEJ nedele

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom PRVEJ PÔSTNEJ nedele

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého.

 • 24. feb 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 557x
 • 4
Zamyslenie sa nad evanjeliom POPOLCOVEJ STREDY

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom POPOLCOVEJ STREDY

Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

 • 20. feb 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 840x
 • 2
Zamyslenie sa nad evanjeliom SIEDMEJ NEDELE v Cezročnom období – C

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom SIEDMEJ NEDELE v Cezročnom období – C

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím:

 • 17. feb 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 851x
 • 0
Zamyslenie sa nad evanjeliom ŠIESTEJ NEDELE v Cezročnom období – C

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom ŠIESTEJ NEDELE v Cezročnom období – C

Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia.

 • 9. feb 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 807x
 • 0
Zamyslenie sa nad evanjeliom PIATEJ NEDELE v Cezročnom období - C

Katarína Gajdošová

Zamyslenie sa nad evanjeliom PIATEJ NEDELE v Cezročnom období - C

Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.

 • 4. feb 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 986x
 • 10
Skryť Zatvoriť reklamu