Kto úmyselne vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví...

Písmo: A- | A+

Kauza kradnutých cytostatík mnou otriasla. Krádež liekov, ktorými sa lieči rakovina priamo v zariadení, ktoré ich v rámci liečby aplikuje – to je obludne neľudské.

Mediá uvádzajú, že vyšetrovateľ má jasných páchateľov, ktorých stíha za trestný čin krádeže.

Trestnoprávne smerovanie tejto kauzy sa však po nových zisteniach zverejnených zo strany SDKÚ-DS zmenilo. To podstatné o čom SDKÚ-DS informovala je, že popri krádeži liekov pravdepodobne prišlo aj k riedeniu, resp. nepodávaniu potrebného liečiva pacientom. Cytostatiká sú drahé a ako sa zistilo aj nedostatkové lieky používané pri liečbe smrteľných onkologických ochorení. Pri ich odcudzení je pravdepodobné, že v liečebnom zariadení chýbali, resp. boli nahradzované napríklad aplikovaním fyziologického roztoku bez liečivých účinkov. A vtedy už nehovoríme o bežnej krádeži. Hovoríme o naplnení skutkovej podstaty trestného činu všeobecného ohrozenia – Kto úmyselne vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví... Ako príklad použijem známy školský prípad – keď niekto odstráni značku STOJ DAJ PREDNOSŤ V JAZDE na frekventovanej ulici.

V tomto konkrétnom prípade sa jedná dokonca o spáchanie trestného činu na chránených osobách (Trestný zákon považuje choré osoby za chránené) a dokonca možno aj ako člen nebezpečného zoskupenia. Pre takúto formu organizovanej zločinnosti na akú ukazuje onkokauza je charakteristická plánovitosť a koordinovanosť. Nakoľko sú ceny cytostatík drahšie v zahraničí ako na Slovensku, je prirodzené, že táto skupina mala aj medzinárodné prepojenie. A nakoniec – rozdelenie členov skupiny z Ústavu na Klenovej a z farmakopriemyslu ukazuje na štruktúrovanosť tejto skupiny.

Sadzba trestu odňatia slobody pri trestnom čine krádeže spôsobením značnej škody je 3 - 10 rokov.

Základná sadzba pri všeobecnom ohrození je 4 – 10 rokov. Ak sa jedná o chránené osoby je to 10 – 15 rokov. A formou nebezpečného zoskupenia je až 15 – 20 rokov.

Informácie z tlačovej konferencie SDKÚ-DS poukazujú na to, že pri život ohrozujúcej onkologickej diagnóze mohla byť poskytnutá nesprávna liečba resp. žiadna liečba.

Potom prichádza do úvahy aj nasledovné ustanovenie trestného zákona: Pokiaľ páchateľ všeobecného ohrozenia spôsobí ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo ich smrť, potresce sa sadzbou 25 rokov až doživotím.

Ak sa Vám blog páči, podporte ho na vybrali.sme.sk.