Poriadok v zákonoch je spravodlivý

Písmo: A- | A+

Oblasť spravodlivosti je moja srdcovka. Spravodlivosť, to nie je len vágny pojem, ale musí byť postavená na správnych zákonoch pre ľudí.

Aby sme tento cieľ dosiahli, musíme prijať balík zrušovacích zákonov – tzv. náprava legislatívnych krívd, teda zrušenie zákonov prijatých v neprospech širokej verejnosti. Uvediem niekoľko príkladov.

V poslednom období (ale nie len za Fica) boli prijímané zákony na objednávku, pre pár najbohatších. Medzi ne patrí predkupné právo na nákup pôdy pre obhospodarovateľov. Tento zákon bez dobrého úmyslu zvýhodňuje veľkých vlastníkov pôdy, ktorými sú na Slovensku dve známe finančné skupiny. To, čo vyzerá ako podpora agrovýroby je v skutočnosti zákon, umožňujúci ľahšie skupovať lány pozemkov bohatými skupinami.

Zdravotné odvody z kapitálového výnosu sú hneď druhe „na rane“. Je to len ďalší spôsob, ako vyťahovať z ľudí peniaze. Alebo ste už videli kapitál u lekára s chrípkou? Je to pozostatok (hanba) poslednej „pravicovej“ vlády a treba ho zrušiť.

Zrušenie daňovej licencie (daň zo straty!) je ukážkovým príkladom nespravodlivého zákona. Spravodlivé riešenie však obsahuje aj ďalší krok – ak ste zaplatili daňovú licenciu a v ďalších troch rokoch máte daňovú povinnosť, túto sumu si od novej dane odpočítate. To považujeme za spravodlivé.

Vo výpočte nutných zmien môžeme pokračovať ďalej. Zdravotné, sociálne a dôchodkové odvody pracujúcich dôchodcov a študentov. Ak ste dôchodca alebo študent, odvody za vás predsa platí štát. Ak ste príčinlivý dôchodca či študent, musíte zo zarobeného platiť nie len daň z príjmu, ale aj odvody. Je to nespravodlivé trestanie dôchodcov a študentov, ktorí z vlastnej iniciatívy vyrábajú hodnoty vo svojom voľnom čase. Niekedy aj na úkor svojho voľného času. Treba tieto odvody zrušiť až do výšky určitého príjmu (nie akéhokoľvek, aby sa to nezneužívalo na obchádzanie odvodových povinností iných subjektov).

Považujeme za nevyhnutné prijať rad ekonomických booster zákonov – predpisov, podporujúcich rozbeh ekonomiky a predpisov odstraňujúcich administratívnu záťaž zo strany štátu. Uvediem niekoľko príkladov.

Zákon o úradoch bez pečiatky, ktorý stanoví, že štátny (aj samosprávny) úrad nesmie žiadať od občana alebo podnikateľa dokument, ktorý vydáva iný štátny orgán (výpis z katastra, výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov a podobne). Takýto zákon na Slovensku sa už nutne pýta.

Úrady nás tiež obťažujú výkazmi a formulármi. Chceme zrušiť povinné vykazovanie akejkoľvek informácie, ktorú si štát môže zistiť iným spôsobom.

Ekonomický booster zákon je zrušenie obmedzenia na uplatňovanie odpisov z osobných automobilov. Automobil dostanete rýchlejšie do nákladov. Následkom toho sa zvýši súkromná spotreba a tým aj výroba. A výroba zvýši zamestnanosť. Aj keď na úkor časti príjmu do štátnej pokladnice.

Volám sa Ján Keselý a v nadchádzajúcich voľbách kandidujem za SDKÚ-DS.

Skryť Zatvoriť reklamu