Poriadok v zákonoch je spravodlivý II.

Písmo: A- | A+

Dnes budem pokračovať v téme predchádzajúceho blogu : Poriadok v zákonoch je spravodlivý. Spravodlivosť je cnosť, ktorá spočíva v rešpektovaní práv druhých.

Tak, ako sa v minulosti prijímali zákony na objednávku finančných skupín a politických sponzorov, tak sa z rovnakého dôvodu niektoré staré zákony zasa nemenili, pretože ich zastarané znenie vyhovuje tej istej skupine najbohatších ignorantov.
 
Stavebný zákon je zákon, ktorý sa priamo dotýka každého z nás. Jeho použitím sa udeľujú súhlasy na stavby, ktoré menia naše životné prostredie, majú vplyv na
parkovanie a dopravné zápchy.
 
Tento zákon vznikol v roku 1976. Počas svojho života bol 37 krát novelizovaný. Napriek tomu dnes nevyhovuje. Pod ochranným dáždničkom tohto zákona vyrastajú čierne stavby, kšeftuje sa s obecnými pozemkami, legálne sa vydávajú povolenia na stavby, ktoré spôsobujú problémy s parkovaním. Jeho znenie podporuje bujnenie korupcie na všetkých stupňoch stavebných úradov.
 
Dnes tento zákon umožní vydať stavebné povolenie na skládku odpadu v Pezinku napriek jednotnému odmietavému postoju obyvateľov a samosprávy.
Dnes tento zákon umožňuje vydať stavebné povolenie na výstavbu stoviek bytov v oblasti, kde je už dnes dopravná zápcha. Stovky bytov sú stovky ďalších áut. (Chorvátsky Grob - Čierna voda, Karlova Ves – Staré Grunty a stovky ďalších)
 
Nikto sa nezastáva záujmu normálnych bežných ľudí. Politici, ktorí tento stav už roky spôsobujú, uprednostňujú záujmy niekoľko málo veľmi bohatých osôb pred záujmami miliónov obyvateľov Slovenska.
 
Z kuchyne:
V roku 1998 bola medializovaná potreba úplne novej právnej úpravy. Urobili sa práce na jej novom znení. Navrhovaný zákon sledoval súlad právnej úpravy s Ústavou Slovenskej republiky. Tento návrh stavebného zákona z roku 1998 nebol napokon nikdy prijatý
 
V roku 2011 vláda schválila prípravu „veľkej novely“ stavebného zákona. Jednalo sa o najväčšiu pripravovanú zmenu, obsahujúcu napríklad obrovské pokuty až do sumy 170.000 eur, povinnosť stavebného úradu začať do siedmich pracovných dní od zistenia čiernej stavby konanie o jej odstránení a ďalšie správne kroky. Výsledkom bolo rozhodnutie, že parlament nebude pokračovať v rokovaní o návrhu tohto zákona.
 
V roku 2015 sa pripravovala zmena tohto zákona, ktorá sľubovala tvrdosť a poriadok. Nakoniec bol prijatý predpis, ktorý dáva majiteľom čiernych stavieb tri roky od účinnosti zákona, aby požiadalo o dodatočné povolenie.
 
Je jasné, že Stavebný zákon v jeho starej podobe chráni nejaká veľká lobby.
 
My ho chceme zmeniť.
 
Za najdôležitejšie nevyhnutné zmeny považujeme tieto:
 
ABY SA NESTAVALO NA ÚKOR NEVYBUDOVANÝCH CIEST – zaviesť povinné preskúmanie vplyvu navrhovanej stavby na dynamickú dopravu.
ABY BOLO POSTAVENIE ČIERNEJ STAVBY ODSTRAŠUJÚCE - zvýšiť pokuty za „čierne stavby“ až do sumy 170.000,- €.
ABY ČIERNE STAVBY NEPOŠKODZOVALI NAŠE SPOLOČNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – povinnosť stavebného úradu najneskôr do 7 pracovných dní od zistenia čiernej stavby začať konanie o jej odstránení.
 

Skryť Zatvoriť reklamu