reklama

Nenechajte Valla zničiť Petržalku!

V SaS a PS by mali spozornieť. Matúš Vallo predložil návrh, ktorý ide proti hodnotám, ktoré reprezentujú

Nenechajte Valla zničiť Petržalku!
Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Clickbait máme za sebou a v blogu sa dozviete:

  • ako sa „natajnáša“ majú schvaľovať na štvrtkovom zastupiteľstve zásadné zmeny Územného plánu v Petržalke

  • ako Vallovci zastavili participačný proces s občanmi a presadzujú horší návrh - ako ten čo občania, aj M.č. Petržalka namietali

  • prečo by mali v SaS a PS spozornieť a aké škody môžu utrpieť

  • výzva poslancom Mestského zastupiteľstva

  • niekoľko otázok, ktoré by mal Matúš Vallo občanom vysvetliť

  • a rozbor navrhovaných zmien (alebo, tešte sa - Vallo Petržalke neamputuje nohu. Iba ju strelí do kolena)

(ďakujem za každé zdieľanie tohto blogu)

 

Bez akéhokoľvek informovania verejnosti (aj poslanci sa to dozvedeli na poslednú chvíľu), ide vo štvrtok na Mestské zastupiteľstvo (MZ) výsledok Štúdie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, dokonca už z konkrétnym návrhom zmien územného plánu - ktorý je horší (rozbor v závere blogu), ako ten proti ktorému ľudia pred štyrmi rokmi protestovali.

To čo je predkladané a spôsob ako, by mali byť budíčkom pre SaS a PS, ktoré Valla podporovali a majú spoločnú poslaneckú koalíciu. Pretože je to v rozpore so všetkými demokratickými (a v prípade PS aj ekologickými) štandardmi, ktoré sa tieto strany snažia reprezentovať.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

A spôsobí im to obrovské imidžové škody (a v Petržalke aj volebné straty).

 

Utajene, bez verejnosti

"Je po voľbách, zvyknite si!" (V. Mečiar)

Občania a aktivisti sa snažia o zmenu Územného plánu (UP) v priestore Chorvátskeho ramena, respektíve tzv. „Centrálnej rozvojovej osi“ v podstate od prijatia súčasného UP v r. 2007. Prejavilo sa to napríklad pri zadávaní spomínanej štúdie ešte za Ftáčnika, keď sa požiadavky verejnosti pretavili do uznesenia MZ  - ktoré Ftáčnik úplne odignoroval.

Nebolo teda žiadnym prekvapením, že keď po svojom nástupe v r. 2019 Matúš Vallo výsledky štúdie (vypracovanej za Nesrovnala) prezentoval na verejnom zhromaždení – zožal búrku nevôle.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Nasledovali veľké sľuby zo strany magistrátu – ako sa budú robiť stretnutia s občanmi, dokonca podľa jednotlivých lokalít, ako bude verejnosť vtiahnutá do procesu tvorby. Neuskutočnilo sa z toho vôbec nič.

Naopak, Vallovci úplne zastavili celý proces participácie – od roku 2019 sa neudialo nič. Verejnosť „vybavili“ stretnutiami s petičnými (aj to nie všetkými) výbormi.

A štyri roky „vyhodnocovali pripomienky.“ „Vyhodnotili“ ich tak, že výsledok je horší ako pôvodne prezentovaná štúdia. Odignorované boli (až na výnimky) aj pripomienky samotnej M.č. Petržalka.

Tímu prof. Kováča, ktorí robil štúdiu, mesto zadalo zakomponovať do štúdie zámery developerov, s ktorými sa medzitým Matúš dohodol a urobiť také rozsiahle zmeny, že sa prof. Kováč ohradil, že ide o prakticky novú štúdiu – a vyžiadal si dodatok k zmluve (dostal ho).

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Výsledok však nebol odprezentovaný verejnosti. Zrazu sa pred týždňom „zjavil“ na rokovaniach výborov a Mestskej rady. A nie len výsledok štúdie, ale rovno aj s návrhmi na príslušné zmeny ÚP. A poslanci ich nemajú schvaľovať, ale len „zobrať na vedomie“ (?!). Že takýto materiál ide na zastupiteľstvo - sa aj starosta samotnej M.č. Petržalka - dozvedel od jedného z poslancov.

Celý návrh sa verejne objavil na stránke mesta až pred pár dňami - v pozvánke na zastupiteľstvo. Aj tam nie „zavesený“ resp. akokoľvek transparentne komunikovaný – občania sa k nemu dopracujú len cez link v návrhu uznesenia.

Nech sa páči, tu je: https://bit.ly/US_CRO_P

SkryťVypnúť reklamu
reklama

 

Čo na to SaS a PS?

V SaS a PS by mali veľmi spozornieť. Pretože ak tento návrh prejde – bude to v úplnom rozpore s hodnotami ktoré sa snažia reprezentovať – návrhom ich nominanta a hlasmi aj ich poslancov.

Najmä v PS. Vallo je ich prvý kandidát vo významnejšej funkcii a prvýkrát majú významné zastúpenie v MZ Bratislavy. Ak toto prejde, čokoľvek bude Mišo Šimečka rozprávať o demokracii, konkurencia mu „otrepe o hlavu“ ako „natajnáša“ jeho nominanti tento návrh, bez vedomia obyvateľov, silovo pretlačili. A Martin Hojsík bude môcť čokoľvek rozprávať o ekológii, hneď mu protistrana „otrepe o hlavu“ bezohľadné zastavanie Chorvátskeho ramena.

Nehľadiac na potenciálne volebné straty oboch strán v najväčšom volebnom obvode na Slovensku. Ako asi zareagujú ľudia, keď sa ex-post dozvedia, že im ich nominanti schválili 30m pred domom 8 poschodovú novostavbu? Stačí aby sa do septembra z tejto témy stala predvolebná téma v Petržalke (určite sa stane).

 

Výzva poslancom

Každý príčetný, „nekolesíkovský“ mestský poslanec bude určite súhlasiť s dvoma vecami:

1. Že takýto rozsiahly návrh musí najprv prejsť verejnou diskusiou s občanmi.

2. A že nie je možné aby sa takýto návrh robil bez spolupráce s príslušnou mestskou časťou a s ignorovaním (drvivej väčšiny) jej pripomienok.

Chcem preto poprosiť pani poslankyne a pánov poslancov Mestského zastupiteľstva, aby daný návrh zmien UP neschválili (resp. nezobrali na vedomie) a podmienili jeho ďalšie prerokovanie uskutočnením verejnej diskusie s občanmi a zapracovaním pripomienok M.č. Petržalka.

A čitateľov tohto blogu – ak súhlasíte - píšte, volajte svojim poslancom.

 

Päť otázok pre Matúša Valla

Na vcelku pozitívne prijímanom obraze výkonu funkcie primátora Matúšom Vallom, vidím osobne dve škvrny – jeho výraznú nadprácu v prospech dvoch veľkých developerov a katastrofálne pôsobenie v oblasti budovania dopravnej infraštruktúry (o tom niekedy nabudúce).

V súvislosti s projektom Petržalka City – by mal Matúš verejnosti vysvetliť, aké motivácie ho viedli k výraznej nadpráci v prospech tohto developera. Konkrétne:

1. Prečo úplne rozbil celú architektonicko – urbanistickú koncepciu svojich kolegov, architektov ktorí spracovali návrh štúdie a schválil v danom území - presne to čo tam chcel developer (viď nižšie).

2. Prečo odignoroval uznesenia M.Z., uznesenia zastupiteľstva M.č. Petržalka – ktoré sa vyjadrovali k riešeniu Centrálnej rozvojovej osi – opäť v prospech developera.

3. Prečo uprednostnil profit developera na úkor mesta. Tak, že poslancom ako riešenie „zeleného pásu“ v tomto území, predstavil jeho vedenie na mestských pozemkoch až za električkou (pri Gessayovej) – kde štúdia pôvodne navrhovala zástavbu - a developerovi umožnil zastavať, „sprivatizovať,“ územie bezprostredne pri ramene (nakoniec aj pri tej Gessayovej nejaká zástavba bude...).

4. Prečo nepodpísal súhlas mesta s obstarávaním zonálnych UP o ktoré ho M.č. Petržalka požiadala (zastupiteľstvo M.č. schválilo tento zámer, s cieľom následne sa pokúsiť o vyhlásenie stavebnej uzávery – kým tam developer nemá súhlasné stanovisko mesta).

5. Naopak – deň pred letnými prázdninami - podpísal developerovi súhlasné stanovisko mesta.

Netvrdím, že primátor je na výplatnej páske developera, pretože na to nemám žiadne dôkazy. Ak by však bol – nekonal by inak. Indície sú silné – poprel prácu kolegov, uznesenia zastupiteľstiev a aj v momente, keď mal na stole riešenie v prospech verejného záujmu – zablokoval ho a konal v prospech developera. Verejnosť si v každom prípade zaslúži vysvetlenie.

 

Streliť Petržalku do kolena

Disclaimer – magistrát sa bude obhajovať tým, že súčasný návrh povoľuje menšiu zastavanosť ako súčasný ÚP a ide teda o zmenu k lepšiemu. No veď iste, ÚP z 2007 je hrozný, ale to neznamená, že menej – je aj optimálny stav.

Alebo inak – je to ako keby „doktor Vallo,“ namiesto toho, aby pacientovi vyliečil nohu – strelí mu do kolena. A bude ho utešovať, že „doktor Ďurkovský“ mu predsa chcel amputovať celú nohu - a tak vlastne získal.

Ako sa „vybavil“ 50m pás zelene a ďalšie pripomienky M.č. Petržalka

Od dôvodovej správy k návrhu zadania štúdie osi v r. 2013, cez pripomienky verejnosti, pripomienky M.č., sa pravidelne objavovala požiadavka na lineárny park prepájajúci Petžalku zo severu na juh, aspoň v šírke 50m. Rozumelo sa vždy, že od hrany nábrežia.

Návrh nielen že nerešpektuje 50m nezastaviteľnej plochy od hrany nábrežia. Dokonca ani 50 m od vodnej hladiny. 50m sa „vybavillo“ tak, že sa meria od stredu vodnej plochy Chorvátskeho ramena(!). Vo výsledku tak návrh dovoľuje zástavbu aj 20-30 metrov od hrany nábrežia.

Ďalej, celá táto „nezastaviteľná plocha“ sa obmedzila len na okolie Ch. ramena. Lenže M.č. vo svojich pripomienkach žiadala prepojiť zeleným pásom napr. územie okolo Draždiaka s územím pred Technopolom pásom popri električke pri Topoľčianskej. Alebo prepojiť existujúci zelený pás pri Šintavskej s Centrálnou rozv. osou, atď.

Presne v súlade s tým, čo v textovej časti deklaruje aj samotná štúdia: „lineárny park („zelená niť“ prepojení parkových a krajinárskych úprav s pozdĺžnymi a priečnymi zelenými koridormi).“ Ktorá ho ale -  v grafickej časti - úplne rozbíja, v lepšom prípade ho predeľuje zástavbou (sever), v horšom úplne zastavuje (juh).

M.č. tiež v pripomienkach o.i. požadovala, aby všade, kde sa plánuje nová výstavba pred existujúcimi domami, siahala len po hranu prvého obytného podlažia (čiže niekde do 1, 2, inde max do 3 podlažia). Nový návrh to niekde rešpektuje, niekde nie. A niekde došlo dokonca k zvýšeniu(!) podlažnosti oproti pôvodnému návrhu.

 

 Pozrime sa na konkrétny návrh – regulačný výkres nového Vallovho návrhu, porovnajme ho z pôvodným, ktorý vznikol za Nesrovnala (variant A, ktorý sa vybral za základ pre pripomienkovanie) a s pripomienkami M.č. Petržalka.

Disclaimer – jednotlivé plochy v regulačnom výkrese neznamenajú, že sa celé takto zastavajú. Sú to len hranice územia, v ktorom sa môže budova postaviť. Konkrétna „masívnosť“ zástavby je potom určená ďalšími regulatívmi (navrhovaná podlažnosť je potom za lomítkom v jednotlivých riešených územiach na obrázkoch).

Napriek tomu je aj rozsah aj podlažnosť aj koeficienty v mnohých prípadoch väčšia, ako bolo v pôvodnom návrhu – proti ktorému ľudia protestovali.

Úsek Bosáková - Rusovská

Pri Jungmanovej - v severnej časti (pred č. Jungmanová 2-8) navrhovala štúdia pôvodne maximálne 3p. A v južnej (Vlastnenecké námestie 8) 4 p. zástavbu. Za Valla sa tam má umožniť dvojnásobná - 6 a 8 poschodová výstavba. 30 metrov pred existujúcimi panelákmi:

vľavo pôvodný návrh, vpravo nový
vľavo pôvodný návrh, vpravo nový (zdroj: Štúdia Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke)

 

Úsek Rusovská - Romanova

Pôvodne štúdia navrhovala medzi Gessayovou a električkou až 6p. budovy. M.č. to namietla a vo finálnej štúdii je 3p. zástavba (M.č. žiadala max. 2). Zbytok je však katastrofou:

V priestore južne od Rusovskej cesty navrhovala štúdia pôvodne v jej severnej časti (pred Nám. Hraničiarov č. 2-4) 10 poschodovú "vežu," rovnako ako na juhu územia (pred Osuského č.3). M.č. to namietla. Vallovci tam však povolili dokonca 15 poschodové veže.

Celý zbytok územia smerom k ramenu navrhoval pôvodne tím prof. Kováča  zastavať max. 4-6p. budovami. M.č. žiadala podstatné zmenšenie zastaviteľného územia. Vallovci však aj tam povolili 15p:

vľavo pôvodný návrh, vpravo nový návrh
vľavo pôvodný návrh, vpravo nový návrh (zdroj: Štúdia Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke)

 V severnej časti územia (B3.1) Vallovci schválili tri 14 až 36 poschodové veže. V regulačnom výkrese je tam pomlčka, bez uvedenia podlažnosti, ale textová časť odkazuje na tzv. "Manuál"  - ktorý mesto uzavrelo s developerom.

Občania, uznesenie M.z ešte za Ftáčnika, aj M.č. Petržalka požadovali vytvoriť pri ramene výrazný lineárny park. Vallovci to odignorovali, zastavanú plochu dokonca rozšírili a budovy budú niekde rásť už 25 m od hrany nábrežia.

Finálne to má vyzerať takto (pri každej budove je vpravo hore uvedená podlažnosť):

Výstavba schválená v "Manuáli"
Výstavba schválená v "Manuáli" (zdroj: Alexy &Alexy architekti)

Všimnite si, že „zelený pás“ sa zrazu presúva z územia pri ramene – na pozemky mesta za električkou. Takže súkromníkom prenajaté územie sa má čo najlepšie „zhodnotiť“ – súkromné budovy 25 m od ramena. A „zelený pás“ má byť niekde pri panelákoch za električkou (nakoniec aj tam finálna štúdia povoľuje menšie budovy – viď regulačný výkres). Ukážkový príklad privatizácie ziskov a socializácie strát... 

 

Úsek Romanova - Kutlíková

S výnimkou zníženia podlažnosti (zo 4 na 1p) pred panelákom na Rovniakovej neboli akceptované žiadne pripomienky M.č. Naopak nová štúdia navrhuje oveľa rozsiahlejšie zastavanie územia.

Na mieste parkoviska pri kostole teraz navrhuje 4p. budovu. Akceptovaná bolo požiadavka jednej z petícii, vytvoriť pri kostole námestie.

vľavo pôvodný návrh, vpravo nový návrh
vľavo pôvodný návrh, vpravo nový návrh (zdroj: Štúdia Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke )

 

Úsek Kutlíkova - Šintavská

S výnimkou zníženia podlažnosti z 4 na 3 p. v jednom z riešených úsekov (D-1.2 nového návrhu) boli všetky pripomienky M.č. odignorované. Naopak došlo k rozšíreniu zastavateľného územia a zvýšeniu podlažnosti, niekde až 2x. V severnej časti územia sa z 8p. budovy stala 16p. a rozsah zastavateľného územia zvýšil 4x. Podobne na juhu – z 8 na 11p. a plocha cca 6x.

A obyvateľom Topoľčianskej, ktorí protestovali proti 4 podlažnej zástavbe pred svojimi oknami – tam navrhuje 8p. Spomínané prepojenie zelených plôch, s tými pozdĺž Šintavskej - je odrezané 7p. zástavbou.

vľavo pôvodný návrh, vpravo nový návrh
vľavo pôvodný návrh, vpravo nový návrh  (zdroj: Štúdia Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke )

 

Úsek Šintavská – Lietavská

S výnimkou miernej redukcie zastavanosti a podlažnosti v oblasti E 1-3 nového návrhu, nový návrh opäť zvyšuje množstvo zastavateľných území - na mieste parkovísk, ale aj zelene pri Ch. ramene:

vľavo pôvodný návrh, vpravo nový návrh
vľavo pôvodný návrh, vpravo nový návrh  (zdroj: Štúdia Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke)

 

Lietavská – Panónska

Nielen že boli ignorované všetky pripomienky M.č., ale celý návrh sa zmenil na ozaj masívne zastavanie celého územia. Parkoviská, zelené plochy... V tejto časti sa návrh zmenil už na naozaj brutálne zastavanie - všetkého čo so dá...

Perlička na záver – asi si všetci pamätáme, akým obrovským rozhorčením obyvateľov skončila stavba projektu Domino na Jasovskej. Nuž, Vallovci navrhujú postaviť veľmi podobnú zástavbu – aj pred panelákmi oproti:

vľavo pôvodný návrh, vpravo nový návrh
vľavo pôvodný návrh, vpravo nový návrh (zdroj: Štúdia Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke)

Diskusiu prosím smerujte sem: https://is.gd/kW0W2V

 

 

Martin Kugla

Martin Kugla

Bloger 
  • Počet článkov:  13
  •  | 
  • Páči sa:  69x

O doprave, urbanizme a politike v Bratislave. Aktívny občan, člen iniciatív Za efektívnu a ekologickú dopravu a Zachráňme Petržalku. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu